E02B 9/02

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288244

Dátum: 29.12.2014

Autor: Müller Vladimír

MPK: F03B 17/06, F03B 7/00, E02B 9/02...

Značky: koleso, multifunkčný, vodné, energie, najmä, generátor, plávajúce

Zhrnutie / Anotácia:

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie, pozostáva z dutého vodného kolesa (1) s ukotvením (2) a strojovne (3). Vodné koleso (1) tvorí valcový plášť (4) s vekami (5). Po vonkajšom obvode je osadená sústava lopatiek (6), po vnútornom obvode je osadený vnútorný ozubený veniec (13). Osou prechádza stredový hriadeľ (7), uložený na dvojici ložísk (8). Na závesoch (10) je otočne uložený hriadeľ (11) s pastorkom (12)...

Prietoková vodná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17225

Dátum: 05.04.2011

Autori: Holstein Benjamin, Lochschmidt Jörg, Bronowski Helmut

MPK: F03B 13/08, E02B 9/04, E02B 9/02...

Značky: prietoková, elektráren, vodná

Text:

...fázach.0010 Obrázok 1 znázorňuje modul 1 podľa vynálezu. Tento zahŕňa hradíacu stenu 2, nosnú stenu 3, ako aj energetickú jednotku 4 nesenú nosnou stenou 3. Energetická jednotka 4 obsahujeturbínu 4.1, ako aj generátor 4.2. Obidva majú spoločnú rotačnú os.0011 Medzi hradiaoou stenou 2 a nosnou stenou 3 sa nachádza medzipriestor 5. Tento sa dá zakryť hrablicami 6. Hrablice sú kĺbovo pripojené na homom okraji hradiacej steny 2 asú...

Náhon pro malou vodní turbinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243985

Dátum: 01.07.1988

Autor: Straub Henner

MPK: E02B 9/02

Značky: malou, vodní, turbinu, náhon

Text:

...umístěním vodní turbiny v nížiněi přičemž je spodnívýtok z hráze propojen s turbinou speciálním kanálem, respektive potrubím, s velkým spádem. Energeticky nevyužité zůstavaňí vodní toky s menším spádem, kde nelze vytvářet velké vodní hráze s dostatečnou výškou hladiny.Výše uvedené nedostatky pro Šíršíenergetické využití vodních toků odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou je uzavřený vodní kanál umístěný pod vodní hladinou...