E02B 3/00

Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7535

Dátum: 05.09.2016

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 11/00, E02B 3/00

Značky: zrážkových, zadržiavanie, zhutnenej, systém, revitalizáciu, pôdy, svahu

Text:

...zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi kto 1 Drými je umiestnené drenážne priesakové dno s najmenej jedným vodným priesakom zachytenej zrážkovej vody do spodnej vody. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že nevyužíva podzemné kapiláry.Dalšie známe riešenie je opísané V českom patentovom spise č. 297 401 s názvom...

Systém na zadržiavanie odtoku dažďových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6839

Dátum: 05.08.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 13/00, E02B 3/00

Značky: odtoku, svahu, dažďových, zhutnenej, revitalizácie, pôdy, zadržiavanie, systém

Text:

...pripevnená najmenej jedna otvorová fólia.Je výhodné, že na nespevnenej svahovej ploche je vytvorená najmenej jedna šikmá svahová plocha so svahovým zásekom, v ktorého spodnej časti je umiestnená najmenej jedna zásekovájama s dažďovou vodou,ktorá je prepoj ena cez vodný priesak a pôdne kapiláry na spodné vody, pričom za zásekovou jamou je vytvorená zhutnená svahová pôda, v ktorej je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jarna s dažďovou...

Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu a spôsob jeho uskutočnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6497

Dátum: 03.09.2013

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 13/00, E02B 3/00

Značky: systém, odtoku, zadržiavanie, zrážkových, revitalizácie, zhutnenej, spôsob, svahu, uskutočnenia, pôdy

Text:

...pôdou na nespevnenej svahovej ploche, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jarna so zrážkovou vodou, ktorá je tvorená na jednej strane zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi ktorými je umiestnené...

Dočasná protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6174

Dátum: 03.07.2012

Autor: Valach Stanislav

MPK: E02B 3/00, E02B 7/00

Značky: zábrana, protipovodňová, dočasná

Text:

...od zadnej časti tabule a pevne zañxovať kovovými klinmi do zeme. Dĺžku vzpery je možné pred fixáciou regulovať podľa profilu za tabuľou pomocou skrutky vjej spodnej časti vertikálne. Spôsob zostrojenia takejto dočasnej hrádzeje rýchly a zároveň veľmi efektívny, s porovnaním s inými spôsobmi ochrany pred prívalovou vodou, ako sú rôzne výkopové práce, stavba pevných hrádzi, pripadne zavážanie daného územia s pieskovými vrecami a pod....

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5726

Dátum: 05.04.2011

Autor: Jacina Petr

MPK: E02B 3/00, E04H 9/00, E06B 7/00...

Značky: zábrana, protipovodňová

Text:

...môžu byť pre lepšie utesnenie Vytvorené ako zaoblené s určitým polomerom zaoblenia. Na zaistenie správnej polohy protipovodňovej zábrany voči rámčeku slúžia najmenej dva vysúvacie nerezové kolíky. V prípade nebezpečenstva vniknutia Vody do objektu obsluha vloží prenosnú základnú dosku do rámčeka v určenom otvore, zaistí ju pomocou výsuvných nerezových kolíkov voči rámčeku a nafúkne tesnenie. Po opadnuti vody sa tesnenie vypusti a základná...

Vynálezy kategórie «E02B 3/00» v ZSSR.

Samotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5763

Dátum: 19.12.2006

Autor: Fischer Jürgen

MPK: C09K 17/00, E02B 3/12, E02B 3/00...

Značky: ploch, samotesniaci, utesňovanie, materiál, pôdnych, utěsňovací

Text:

...na in-sítu utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, aby výsledný materiál tesnil a aby bol sformovaný na veľký počet trojrozmemých telies. Trojrozmemé telesá môžu vykazovať napríklad tvar kociek, kvadrátov, doštičíek, šošovice, zŕn0013 Ďalej môžu byť trojrozmemé telesá sušené pomocou horúceho vzduchu alebo mikrovĺn.0014 Najmä môžu byť trojrozmemé telesá sušené na vibračnom rošte.0015...

Vodná stavba s derivačným kanálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277765

Dátum: 07.12.1994

Autori: Zeman Ludovít, Zeman Fridrich, Zeman Ivan

MPK: E02B 3/00

Značky: vodná, derivačným, kanálom, stavba

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná stavba s derivačným kanálom podľa vynálezu, rieši závažný ekologický, vodohospodársky a energetický problém, t.j. oživenie adekvátnej časti krajiny v okolí pôvodne opusteného koryta (1) rieky, retenciu t.j. zadržiavanie zrážkovej vody z protiľahlých horstiev a umožňuje ďalšiu výstavbu a prevádzku derivačných elektrární (6). Riešenie spočíva vo vytvorení obdobného vodného režimu v opustenom koryte (1) rieky, aký v nej bol pred odvedením...