E02B 11/00

Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7535

Dátum: 05.09.2016

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 11/00, E02B 3/00

Značky: systém, zhutnenej, zadržiavanie, pôdy, zrážkových, revitalizáciu, svahu

Text:

...zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi kto 1 Drými je umiestnené drenážne priesakové dno s najmenej jedným vodným priesakom zachytenej zrážkovej vody do spodnej vody. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že nevyužíva podzemné kapiláry.Dalšie známe riešenie je opísané V českom patentovom spise č. 297 401 s názvom...

Systém na regulovanie výšky hladiny podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6834

Dátum: 02.07.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02D 31/00, E02B 11/00

Značky: podzemnej, regulovanie, systém, hladiny, výšky

Text:

...stabilizačné stĺpiky a dosadací prah, pričom na spodnej hrane každého protipovodňového paneluje umiestnená pružná horizontálna tesniaca lišta s proñlovými drážkami, ktoré samosvome pridržiavajú horizontálne tesniacu lištu na protipovodňovompaneli, pričom medzi stabilizačný stĺpik a spojnicu susediacich protipovodňových panelov je k stabilizačnému stĺpiku pripevnená prítlačná lišta s pružnou vertikálnou tesniacou lištou a protipovodňové...

Drenážny geokompozit a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13985

Dátum: 29.06.2005

Autor: Durkheim Yves

MPK: E02D 3/10, E02B 11/00

Značky: výroby, geokompozit, drenážny, spôsob

Text:

...Ďalšou prednosťou je, že vrstvy tvoriace geokompozít sú vyrobené technikou0013 Ďalšou prednosťou je, že prstencovité minidrény sú perforované podľa dvoch striedavých osí v približne 90 °.0014 Ďalšou prednosťou je, že každá drážka minídrénu je opatrená dvoma protiľahlýmí0015 Ďalšou prednosťou je, že minidrény sú umiestnené vpríestoroch vytvorených medzičasťami drenážnej vrstvy Spojenými vpichovaním a aspoň jednou frltračnou vrstvou.0016...

Podzemná drenážna šachta z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260257

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kúlka Michal, Húska Dušan, Kabina Pavol

MPK: E02B 11/00

Značky: šachta, plastov, drenážna, podzemná

Text:

...priestoru,a neprekáža polným prácam. Kovová doska položené na vrchnákovej časti umožňuje elektromagnetické vyhľadanie miesta drenážnej šachty. Stabilizujúce otvory v dne zabraňujú nadlahčova-nie nádoby vodou nachádzajúcou sa pripadne v drenážnej ryhe a tým prispievajú ku stabilizácii polohy nádoby. Filtračná geotextília, priložené na vonkajšiu stranu dna, zakrýva Stabilizujúce otvory a zabraňuje vnikainiu zeminy do nádoby.Výhocly podzemnej...

Řízený drenážně-závlahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257870

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novotný Vladimír, Fídler Jiří

MPK: E02B 11/00

Značky: drenážně-závlahový, řízený, systém

Text:

...a zavírání dosavadních zdýmacích ventilů nebo hradítkových přepadů. Použití řízeného drenážně závlahového systému podle vynálezu umožní nejen využití vhodných dosavadních nebo nově budovaných, příp. rekonstruovaných drenážních systémů pro závlahové hospodářství. ale i využitelnost těchto systémů pro lepší hospodaření s vodou v půdním profilu. vynález tak přispěje velmi účinné ke zvýšení výnosů pěstovaných plodín.Na připojeném výkrese je ve...

Plošný útvar, zejména z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251579

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rozsypálek Miroslav

MPK: E02D 31/02, E02B 11/00

Značky: zejména, útvar, plošný, plastů

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na obrázcích 1 až 7, kde obr. 1, 2 a 3 jsou pohledy na příkladná provedení plošného útvaru s různým uspořádánim řad výstupků, obr. 4, 5,6 a 7 jsou řezy plošným útvarem z obr. 1 a 3.Na obr. 1 je znázorněn plošný útvar tvořený nosnou fólii l s rozložením výstupků g, jejichž podélný řez má tvar kruhové úseče po obou stranách v řadáoh rovnoběžných s podélným okrajem Q. Výstupky 3 v sousedních...

Stabilizátor průtoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249252

Dátum: 12.03.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/00

Značky: stabilizátor, průtoku

Text:

...V kombinaci s centrálním způsobem řízení tlakových a průtokových režimů vody v nízkotlakých závlahových rozvodech, ovládanýoh pneumomechanickými regulačními prvky, čímž se dociluje vysoké automatizace.Výhody u regulační drenáže nebo drenáže s regulovatelným odtokem jsou V možnosteoh roz~ šíření ve stanovištních podmínkách püd s nižší hydraulickou vodivosti nebo malou intenzitou vzlínání podorničím, tím, že zařízení podle vynálezu lze...

Zařízení pro zásyp spáry po kladeči trubkové drenáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 236979

Dátum: 01.10.1986

Autori: Zvánovec Jaroslav, Michal Jiří

MPK: E02B 11/00

Značky: spáry, trubkové, drenáže, zásyp, kladecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obsyp drenážního potrubí humózní zeminou, je použit při provádění trubkové drenáže bezvýkopovou technologií. Vsypem ornice, nebo rozpojením humózní vrstvy lze dosáhnout vyšší hydrologické účinnosti drenážního potrubí s povrchovou vrstvou půdy. Lze ho použít při provádění melioračního detailu bezvýkopovou technologií. Účelem vynálezu je dopravit rotačním přihrnovačem zeminu nad drenážní potrubí. Celé zařízení sestává z radlice a...

Pneumatický uzávěr drenážní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229553

Dátum: 15.09.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/00

Značky: šachty, drenážní, pneumatický, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický uzávěr drenážní šachty k uzavření potrubí v drenážní šachtě, vhodný zejména pro regulaci spodní vody v drenážní šachtě s odbočkou. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace hladiny podzemní vody a možnosti této využít i pro naplavování luk a to s výhodou nastavením hladin ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami....