E01H

Stavba zo snehu a/alebo ľadu a spôsob jej realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6757

Dátum: 06.05.2014

Autor: Bartko Juraj

MPK: E01H 4/00, E04B 1/02, E04B 1/00...

Značky: spôsob, ľadu, sněhu, realizácie, stavba

Text:

...spôsobom - suchým ľadom alebo dusíkom počas času údržby objektov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázornený nákres stavby.Stavba obsahuje aspoň jeden objekt l a jeho vstup ą, kde v prípade dvoch a viac objektov l sú tieto objekty l prepojené prechodmi g. V najvyššom bode každého objektu l je vybudovaný vetrací otvor í na regulovaný odvod ohriateho vzduchu z objektu l. Steny, strop, nosné prvky objektu l, vstupy g a...

Vrecko na zber exkrementov domácich zvierat, najmä psov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6714

Dátum: 02.04.2014

Autor: Žilecký Pavol

MPK: E01H 1/12, A01K 23/00

Značky: najmä, exkrementov, domácích, zvierat, vrecko

Text:

...exkrementu.Časť A.l predstavuje pohyblivú výklopnú časť slúžiacu na prisunutie exkrementu.Časť A.2 predstavuje výstuhu zabezpečujúcu stabilizáciu vrecka pri manipulácii. Obdobná výstuha je ajna opačnej strane otvoru vrecka.Časť B znázorňuje zbemú časť vrecka, ktorá zachytáva zozbíerané exkrementy.Obr. 2 znázorňuje l. krok otvárania zloženého vrecka.Obr. 4 znázorňuje roztvorenie spevňovacej časti vrecka.Obr. 5 znázorňuje prve ohnutie...

Mechanizmus na pripojenie ťahaného prostriedku k ťažnému zariadeniu ťažného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288083

Dátum: 09.05.2013

Autor: Novák Martin

MPK: B60D 1/06, B60D 1/155, B60D 1/173...

Značky: ťahaného, prostriedku, tažnému, pripojenie, vozidla, mechanizmus, zariadeniu, tažného

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na pripojenie ťahaného prostriedku k ťažnému zariadeniu ťažného vozidla obsahuje kĺb (1) ťažného zariadenia, ktorý je spojený s ojom (2), kde druhý koniec tohto oja (2) je vybavený prvým prípravkom (8) na pripevnenie ťahaného prostriedku, potom vrchná časť ťahaného prostriedku je vybavená prvkami na pripevnenie teleskopickej tyče (7), druhý koniec tejto teleskopickej tyče (7) je vybavený druhým prípravkom na upevnenie teleskopickej...

Zariadenie na indukčný ohrev výhybiek a/alebo koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19075

Dátum: 15.10.2012

Autor: Mazac Karel

MPK: E01B 7/24, E01H 8/08, E01B 19/00...

Značky: zariadenie, indukčný, ohrev, koľajníc, výhybiek

Text:

...prvkoch výhybky, ktoré sa nachádzajú v tomto elektromagnetickom poli, resp. cez ktoré prechádzajú siločiary tohto elektromagnetického poľa, vyvolá elektrické prúdy. Tieto prúdy indukované v koľajnici alebo v konštrukčných prvkoch výhybky zapríčinia zohriatie koľajnice, resp. konštrukčných prvkov výhybky. Ide pritom o známy transformačný princíp.0012 O čo je väzba induktora a koľajnice tesnejšia, o to je rozptyl indukovaných potenciálov nižší a...

Sypké kompozitné častice zamedzujúce rast rastlín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17425

Dátum: 23.08.2012

Autor: Kuhnt Mathias

MPK: A01N 59/00, A01P 13/00, A01N 25/26...

Značky: částice, zamedzujúce, rastlín, sypké, použitie, kompozitné

Text:

...kremičitanu lítneho a/alebo ich zmesi, pričom povrchový film obsahuje najmenej jeden zosieťovaný silikátový komponent, pričomzosieťované silikátové častice sú chemickým spojením pevne spojené s nosným anorganickým minerálnym materiálom, a pričom ďalší ionický komponent povrchového filmu, zložený z Naĺ KJ, alebo Li alebo ich zmesi, je vo vodnom prostredí pohyblivý. 0017 Vynájdenć kompozitné častice sa zakladajú na báze anorganického...

Detské vozidlo, najmä šliapacie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13885

Dátum: 30.01.2009

Autor: Ewringmann Ulrich

MPK: B62K 13/00, B62K 27/00, B62K 9/00...

Značky: dětské, vozidlo, najmä, šliapacie

Text:

...úkol. Napríklad môže dieťa svojim vozidlom čistiť podlahu V byte alebo mimo dom napríklad chodník pred domovými dveramialebo príjazd do garáže od voľnej zeminy, piesku, štrku aleboZametacie zariadenie sa s výhodou upevní na detskom vozidle vpredu, k čomu môže byť toto detské vozidlo opatrenć prípojovacou spojkou, do ktorej zasahuje zametacie zariadenie svojim príslušne vytvoreným nástavcom, pričom tento záber môže byť zaistený...

Predĺžiteľná radlica snežného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18061

Dátum: 23.09.2008

Autor: Gandolfi Fabio

MPK: E01H 5/06

Značky: predĺžiteľná, radlica, sněžného, pluhu

Text:

...vynálezu v možných extrémnych prevádzkovýchNAJLEPŠÍ SPÓSOB USKUTOČNENIA VYNÁLEZU0012 S odkazom na vyššie opísané obrázky, 100 označuje, vo svojej celistvosti, predĺžiteľnú radlicu snežného pluhu realizovanú podľa predloženého vynálezu. Hlavne obrázky od SA do SD sú schematické pohľady na radlicu 100 snežného pluhu pripevnenú na špeciálne predpripravenom vozidle 150, napríklad nákladné auto, traktor alebo iný vhodný pracovnýstroj,...

Kombinácia náradia na frézovanie snehu, kosenie, vertikutáciu, plečkovanie pôdy alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7521

Dátum: 07.11.2007

Autor: Lau Andrew Manson

MPK: E01H 5/04, A01D 42/00

Značky: vertikutáciu, náradia, plečkovanie, kombinácia, frézovanie, sněhu, kosenie, pôdy

Text:

...sa ďalej mechanicky prepojí pracovná náprava pomocou pastorka s vlastnýmpohonom. Toto zariadenie je skonštruovane značne zložito a potrebuje pre použitie rôznehopracovného náradia, rôzne skonštruované kryty, ktoré sa nasadzujú spolu s príslušným vybra ným pracovným náradím do základného krytu.0010 Pri predmete spisu US 4,064,679 A opäť ide o kombinované náradie, ktoré je možné prestavať na kosenie trávnikov, odstraňovanie snehu a zametanie...

Spôsob čistenia koľajnicových žliabkov a jednotka na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285939

Dátum: 17.10.2007

Autor: Hillbrand Georg

MPK: E01H 8/00

Značky: uskutočnenie, žliabkov, kolajnicových, jednotka, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia koľajnicových žliabkov železničných koľajníc počas jazdy sa uskutočňuje jednotkou na čistenie žliabkov umiestnenou na nosnom vozidle, z ktorej je smerovaný vysokotlakový prúd (2) tekutiny, ako je kvapalina, plyn, para, studená alebo zohriata čistiaca tekutina, alebo zmesi týchto médií na vrstvu (12) nečistoty v koľajnicovom žliabku (3), pričom prúdy (11) tekutiny, odrazené od miesta (4) dopadu, strhávajú nečistotu so sebou a...

Snehový pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4793

Dátum: 06.07.2007

Autor: Kopecký Miloš

MPK: E01H 5/04

Značky: sněhový

Text:

...10 a otočne pripojené pracovné tyče 11. Druhý koniec každej pracovnej tyče 11 je otočne namontovaný vždy na jednu pohyblivú radlicu 12 pluhu, ktorá je otočne spojená s jednou pevnou radlicou 2. Pevné radlice 2 pluhu sú spojené s ojom 13.Zariadenie sa pripája prostredníctvom oja 13 za ťažný traktor, ktorého hydraulický systém je po pripojení snehového pluhu tlakovými hadicami prepojený s valcom 7. Na začiatku práce je piestnica 8 vysunutá do...

Vyhadzovacia odstredivka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8786

Dátum: 11.04.2007

Autori: Niederer Alexander, Niederer Manuel, Niederer Hermann Jun

MPK: E01H 5/09

Značky: odstředivka, vyhadzovacia

Text:

...dosiahne zmenšujúcej sa obvodovejPritom je vytvorené také opatrenie, že vyhadzovací otvor je vo vnútri, s výhodou u alebo na konci prvého rozsahu uhlov otáčania pripojený k rozmetaciemu kolesu tangenciálne,teda v mieste, v ktorom sa obvodová rýchlosť príslušnej vyhadzovacej páky zvyšuje poprípade je najväčia, takže rozmetávaný materiál je rozmetávaný príslušne vyššouCelkovo je možné konštrukciou podľa vynálezu otáčky rozmetacieho kolesa...

Vozidlo pre odpratávanie snehu s radlicou snehového pluhu s nastaviteľnou šírkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11617

Dátum: 26.03.2007

Autor: Gandolfi Fabio

MPK: E01H 5/06

Značky: snehového, odpratávanie, nastaviteľnou, vozidlo, radlicou, pluhu, šířkou, sněhu

Text:

...uviest určité nevýhody s odkazom na priložené obrázky, týkajúce sa známeho stavu techniky, pričom obr. 1 A, obr. 1 B, obr. 1 C a obr. 1 Dznázorňujú príslušné pôdorysné pohľady na radlicu snehovéhopluhu v niekoľko významných usporiadaniach, a obr. 4 znázorňuje schematický pohľad na vozidlo pre odstraňovanie snehu, opatrené takou radlicou snežného pluhu a majúce tretiu0007 Radlica AL snehového pluhu obsahuje prvé teleso AL radlice, nesené...

Čistiaci stroj a spôsob prevádzky čistiaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14864

Dátum: 10.08.2006

Autor: Thieme Mario

MPK: E01H 1/08

Značky: čistiaceho, stroja, stroj, prevádzky, spôsob, čistiaci

Text:

...privádzaných do nasávacej strany systému vedenia. Ak sa privádza 100 vychádzajúceho vzduchu z dúchadla do nasávacej stranysystému vedenia, znamená to, že existuje úplný režim s vnútornoucirkuláciou vzduchu, to znamená, že nie je odovzdávaný (do okolia) žiadny odvádzaný vzduch. Predovšetkým je tento podiel približne až do 70 alebo napríklad až do 30 , takže časť do dúchadla privádzaného prepravného vzduchu pozostáva z odvádzaného vzduchu z...

Prístroj na zostavovanie mapy burín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4430

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gaál József

MPK: E01H 11/00, A01M 21/00, A01M 7/00...

Značky: zostavovanie, prístroj, burín

Text:

...spektra). Navyše, jednotkaobrazového spracovania a vyhodnotenia sa dodáva vo formezariadenia, ktoré je schopné vyhodnocovať uvedené odrazové signály zistené len v uvedených úzkych rozsahoch vlnových dĺžok.0005 Na zostavenie mapy rastlinných látok jednoducho využíva uvedený prístroj obmedzený rozsah vlnovej dĺžky svetla odrazeného rastlinnou látkou, ktorá je predmetom štúdia. Toto znamená, že príslušný prístroj nemôže vyvodiť žiadne obrazy...

Spôsob a zariadenie na potlačovanie rastu buriny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3998

Dátum: 21.04.2005

Autori: Van De Haar Hendrik, Morren Gijsbert

MPK: A01M 21/00, E01H 11/00

Značky: zariadenie, potlačovanie, rastu, spôsob, buriny

Text:

...vyrovnávacej nádrže cirkuluje stále pozdĺž rôznych rozprašovacích otvorov, a je doručená ovládaním uzavieracieho ventilu spolupracujúceho so zodpovedajúcim rozprašovacím otvorom. Znaćnej úspory vody aenergie je dosiahnuté rozprašovanim horúcej kvapaliny lenna tých miestach, kde je burina skutočne prítomná, namiesto po celej pracovnej šírke. Uloženim horúcej kvapaliny vo vyrovnávacej nádrži a jej obehom pozdĺž rozprašovacích otvorov môže...

Spôsob odstraňovania buriny pre železničné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5843

Dátum: 30.10.2002

Autor: Gaál József

MPK: E01H 11/00

Značky: buriny, odstraňovania, železničné, spôsob, vozidlo

Text:

...ventil je spojený so vstrekovacím ventilom.0015 Výhodne je kamera na rozlíšenie buriny zariadenia na odstraňovanie buriny farebnákamera a druhy rozlišujúca kamera je farebná kamera vybavená špeciálnym filtrom.0016 Pri spôsobe odstraňovania buriny podľa vynálezu realizovanom vyššie uvedeným zariadením sú údaje zbierané pomocou burinu rozlišujúcej kamery a sú spracované burinu rozlišujúeim PC, ich výstupné signály sú prenesené do...

Zametač chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3230

Dátum: 04.06.2002

Autor: Sytný Pavel

MPK: E01H 3/00, E01H 1/00

Značky: zametač, chodníkov

Text:

...aj na ine účely. Pozostáva z odpadovej komory l, ktorá má vodorovný strop 2, zvislú čelnú stenu 3, bočné steny g, otvárateľnú šikmú zadnú stenu j a dno Q, lomené podľa priečnej hrany, že jeho predná časť mierne klesá dole a zadná časť ostrejšie stúpa hore. Dno Q odpadovej komory l spočíva najemu tvarovo zodpovedajúcom strope 9 nádrže na vodu §,od ktorej je oddelene izolačnou fóliou Z. Nádrž na vodu § má zvislú čelnú stenu LQ, šikmú...

Zariadenie na zvýšenie adhéznych schopností vozidiel na zimnú údržbu komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2508

Dátum: 12.06.2000

Autori: Chochula Dušan, Macho Ľubomír

MPK: E01H 10/00

Značky: komunikácií, vozidiel, zvýšenie, zariadenie, zimnú, adhéznych, údržbu, schopnosti

Text:

...Posypový materiál gravitačným účinkom prepadáva z vozidlového zásobníka do násypnej skrine zariadenia, odtiaľ je závitovkou dopravovaný k dvom otvorom v telese zariadenia, ktoré sa nachádzajú nad usmerňovacími kapotážami. Tymito otvormi prepadáva do usmerňovacich kapotáží a pod hnacie kolesá nápravy.Nakoľko množstvo materiálu, dopravované uvedeným zariadením, je značne väčšie ako množstvo predpísané pre bežný posyp celej šírky komunikácie,...

Zariadenie na úpravu ľadovej plochy a zapojenie jeho hydraulických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2086

Dátum: 11.02.1999

Autori: Muráni Eduard, Varga František, Boroth Pavol, Korček Peter, Buček Branislav

MPK: E01H 4/02, E01H 4/00

Značky: zapojenie, obvodov, zariadenie, hydraulických, úpravu, plochy, ľadovej

Text:

...znázornená schéma hydraulického ovládania suportu.Zariadenie na úpravu ľadovej plochy pozostáva z rámu l podvozku, na ktorom je uložená snehová nádrž LQ. opatrená dvomi hydraulickými valcami lg. Vodné nádrže sú umiestnené v ráme l podvozku a sú navzájom prepojené (na obrázkoch nezakreslené). V zadnej časti zariadenia je pod rámom l podvozku uložený suport § s elevátorom ll, ktorý vyúsťuje do snehovej nádrže lg. Suport §, napr. celozvarovanej...

Sústava na zber drobných nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1586

Dátum: 06.08.1997

Autor: Kratochvíl Ivan

MPK: E01H 1/08

Značky: drobných, sústava, nečistot

Text:

...z dvojtaktneho motora pripojeného na nasavaciu jednotku. Na túto jednotku nadväzuje tunel, ktorý ju spojuje so zbernou nádobou. do ktorej ústi nasavacia hadica. Hadica je spojená so zbernou rúrkou. Celá táto sústava je umiestená na nosiči. Nosičje bicykel. malý motocykel, ručný vozik alebo Iyzicka osoba. Brehľad obrazkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky znázornené na pripojenom výkrese.Süstava podľa technického riešenia sa...

Stroj na zarovnávanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280758

Dátum: 08.03.1995

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02, E01H 1/08, E01H 8/10...

Značky: zarovnávanie, štrkového, lôžka, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na zarovnávanie štrkového lôžka má na podvozkoch (5) uložený strojový rám (4), prostredníctvom pohonov (8) výškovo prestaviteľný štrkový pluh (11), výškovo prestaviteľnú a rotujúcu zametaciu kefu (18), zdrojom (16) podtlaku vybavené nasávacie usporiadanie (17) a trakčnú kabínu (19). Strojový rám (4) je vytvorený v smere jazdy v prednej prvej časti (2) rámu, ktorá má štrkový pluh (11), a s ňou kĺbovo spojenú druhú časť (3) rámu, ktorá...

Zametací stroj na zametanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280433

Dátum: 08.02.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01H 8/00, E01B 27/10

Značky: stroj, koľaje, zametací, zametanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zametací stroj (1) na zametanie koľaje (2) je vybavený na podvozkoch (6, 8) uloženým strojovým rámom (5) a s ním výškovo prestaviteľne spojenými, v pozdĺžnom smere zametacieho stroja (1) vo vzájomnom odstupe upravenými a okolo kolmo na pozdĺžny smer zametacieho stroja (1) upraveného otočného hriadeľa (39) usporiadanými zametacími kefami (10, 15, 16), ktoré majú radiálne vyčnievajúce ohybné zametacie elementy (32). V pracovnom smere zametacieho...

Zdvíhacie zariadenie pojazdného zametacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 266292

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dzadík Peter, Marek Václav

MPK: E01H 1/02

Značky: pojazdného, zametacieho, zdvíhacie, stroja, zariadenie

Text:

...pomocných kolies, výkyvne uložených na čepe výkyvnej vidlice, ovládané zdvihovým hydraulickým válcom.zametaci pojazdný stroj a jeho zdvíhacie zariadenie podľa vynálezu je vyobrazené v priklade prevedenia na zjednodušených výkresoch, kde obr. 1 je bokorysný pohľad na prekonávanie prekážky pomocou zdvíhacieho zariadenia a obr. 2 je bočný pohľad na zdvíhacie zariade nie a obr. 3 je zadný pohľad na zdvíhacie zariadenie.Pojazdný zametaci stroj l...

Způsob úklidu prachu a mobilní zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265705

Dátum: 14.11.1989

Autor: Linhart Rudolf

MPK: B08B 5/04, E01H 1/08

Značky: způsob, mobilní, úklidu, provádění, prachu, zařízení

Text:

...přibližně jen o d duje žádné složité hnací elementy a umožňuje spolehlivýesetiny procenta. Metoda je jedno duše a lehce realizovatelná, nevyžaprovoz i za optimálních podmínek. Rozšiřuje paletu dosud známých protiprašných úklidovýchsystémů a návratností prachové substance v nepolétavém sypkém stavu, rozšiřuje využitelnostNa obr. 1 je jako příklad schematicky znázorněno mobilní úklidové zařízení v nárysném řnrn d na nhr. P iv řwlní nhlvd....

Odpružení závěsu řezacího vozíku na úpravu ledové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264871

Dátum: 12.09.1989

Autor: Rygl Oldřich

MPK: E01H 4/02

Značky: ledově, závěsu, plochy, odpružení, úpravu, vozíků, řezacího

Text:

...dochází k pŕechodnému prohnutí nože v jeho střední části a řez není rovnoměrný po celé délce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trvalý přítlak je vyvolán tlačnou pružinou, na kterou působí přes dvouramennou pâku jediný přímočarý hydromotor v okamžiku po doeednutí řezacího zařízení na led.Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří to, že pružina vyvozuje trvalý a rovnoměrný přítlak...

Zařízení pro čištění kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263895

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bartoníček Miroslav

MPK: E01H 8/10

Značky: kolejí, čištění, zařízení

Text:

...upevněny dva rotační kartače a současně je na hřídeli uchycen pákový mechanismus, přičemž prvý hřídelniekým převodem. Zařízení podle vynálezu odstraní pracnost a fyzickou nemohu, zvýši výkon při čištěníkolejí a zlepší podmínky bezpečnosti prácePodstatně sníží provozní náklady snížením provozní energetické náročnosti .a zmenšením počtu pracovníků povtřeľbných při čiš éjýąçą ząříšeňíijstďčišrěouls~otlýàtění kçířlejí. Rovněž náklady na...

Trouba podávacího šneku sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259932

Dátum: 15.11.1988

Autor: Polák Jan

MPK: E01C 19/20, E01H 10/00

Značky: trouba, podávacího, šneku, sypače

Text:

...částečně rotační pohyb. Ten způsobuje, že nestejnorodý posypový materiál je šnekem dávkován v nepravidelném množství.Tento závažný nedostatek odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom. že dopravní šnek sypače prochází na svém konci poblíž výsypného otvoru korby aypače troubou,která je po celé své délce ve vnitřní části opatřena výstupky rovnoběžnýmí s podélnou osou podávacího šneku sypače.Princíp řešení je zobrazen na...

Zařízení ke snížení nepravidelnosti dávkování sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258282

Dátum: 16.08.1988

Autor: Polák Jan

MPK: E01H 10/00, E01C 19/20

Značky: zařízení, snížení, nepravidelnosti, dávkování, sypače

Text:

...ne neku větší množství Ieteriálu a tato neprevidelnoet v dávkování ,je pak na závadu při. malých nnožatvích poaypováho materiálu, zejména chemického.Uvedenou závadu podstatné snižuje řeěení podle vynálezu, jehož podstate spočívav ton, že na část äneku nad rometedle v místě výeypného otvorujsou vloženy další šnekovlce ee stejný etoupáním. ry rozdělí tuto část änekového dopravníku ne kratšíúseky, čímž ee zauezí seeypávání včtěího množství...

Zametací pojazdný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256595

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žigraj Jozef, Dzadík Peter, Baran Pavol, Marek Václav

MPK: E01H 1/05

Značky: zametací, stroj, pojazdný

Text:

...1 je znázornený nárys na zametaci stroj, na obr. 2 rez zvislou rotujúcou kefou v rozloženom stave, na obr. 3 rez zvislou rotujúoou kefou v zloženom stave a na obr. 4 schéma usporiadania a zapojenia pohonnej jednotky zametacieho stroja a jeho jednotlivých hnaných agregátov.Zametaci pojazdný stroj je tvorený trojkolovým podvozkom, s hnaným predným riaditeľným kolom 2 a aspoň s .jednou zvislou rotujúcou kefou 1. Pred zadnou nápravou je na rám...

Zařízení pro odstraňování sněhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255589

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hofman Ivo, Kalík Jiří

MPK: E01H 5/06

Značky: sněhu, odstraňování, zařízení

Text:

...válcovitý kertáč proti ěru jeho otáčení a. část je vyúetěne. za válcovitým kartáč na očištěný povrch komunikace.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že nnožňuje zcela. odstranít i vyšší vrstvu sněhu, ktorý je z povrchu komunikace nejprve odhmut odhrnovhací radlioí, potom zbytek odmeten válcovitým ker ~ táčem a jeho případný další zbytek rozpuštěn .postřikem rozanrazo vacím roztokom. Dàlší výhodou je, že zařízení je sestrojenojnko samostatný...

Zařízení pro čištění odvodňovacích důlních stružek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246690

Dátum: 15.10.1987

Autori: Danik Josef, Kaiser Ladislav, Lácová Margita, Babka Jioí, Reinhold Josef, Rybín Jioí

MPK: E01H 8/10, E21F 17/00

Značky: zařízení, důlních, stružek, odvodňovacích, čištění

Text:

...lg s uzavíracím elementem ll a savicí lg. Dale vývěvou kompresorem 5 silově spojeným s hydromotorem lg. Shěrná tlaková nádoba 2 může být k podvozku Ě připojeného sběrného vozu ł upevněna sklopné čepy lg, oky lg a hydraulickým válcem ll.Účinkem motoru 1 důlní lokomotivy 3 je poháněn hydrogenerátor §, který čerpá z nádrže Q pracovní kapalinu a prostřednictvím vedení 3 napájí tlakovou pracovní kapalinou hydraulický motor li, který poháni vývěvu -...

Přestavitelný nosič zametacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240648

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fukuda Hirohiko

MPK: E01H 1/05, B65F 3/00

Značky: zametacího, zařízení, přestavitelný, nosič

Text:

...pddorys nosiče.Na rychloupínacím rámu 1 jepevně uchycen náboj g e ložiskem 3,. V ložisku j je otočná uložen čep j teleso 2. V telesa i je uepořádán dellí čep 1, na kterém je otočné uložen přestavitelny nosník § rámu l, opatřený odpruženou zápsdkou 2, prostřednictvím pružiny g. V teleso 2 jsou také vytvořeny nejmáná dva polohová otvory m. Na náboji 2 je výlwvně uspořádáno ramánko 11 zepadající do vyřezu 13 v náboji g e dalšího výřezu u...

Uložení válcových kartáčů zametacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240647

Dátum: 15.09.1987

Autor: Murotani Yoshiharu

MPK: B65F 3/00, E01H 1/05

Značky: zařízení, válcových, uložení, zametacího, kartáčů

Text:

...epočívajíve snížení výrobní, zejména pak montážní náročnosti a celkové hmotnosti.Na výkresoch je na obr. 1 zobrazen půdorys celkového uspořádání uložení válcových kartáčů podle vynálezu, obr. 2 představuje detail uložení kartáčů a na obr. 3 je uveden bokorys tohoto řešení.K šschtě l na rámu stroje g je trouby 1 uchycen nosič i. Na nosiči 1 je prostřednictvím ložisek 2 uložen čep Q, opatřený řetězkou l. Na čepu ô jsou oboustranně...

Adaptér pro regulaci sypače posypového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240591

Dátum: 15.08.1987

Autori: Funke Peter, Binder Barbara

MPK: E01C 19/20, E01H 10/00

Značky: regulaci, materiálů, adaptér, sypače, posypového

Text:

...znázorněny hydraulické okruhy sypače.Posypový nlateriál je přiváděn šneky nebo pásem do násypky 21. Násypka 21 je uchy 4cena na páce 25, ovlädající koncový spínač 26, přičemž páka 25 je zavěšena na čepu 24 s tlumičem 27. Toto uchycení slouží k tlumení rázů vzniklých nerovnostmi vozovky. V nasypce je namontován dávkovací válec 23 a stavitelné klapka 22, jejíž delší hrana je rovnoběžná s osou dávkovacíłío válce 23. e-li dávkovací válec 23...

Sněhová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 243870

Dátum: 15.06.1987

Autor: Martásek Enoch

MPK: E01H 5/09

Značky: fréza, sněhová

Text:

...frézy neni tedy plynulý a práce obsluhy je ztížena.Uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že řezače mají směrem ke krajům volné konce neuchycené v ložiskáoh a navíc na obou krajich přesahují šířku štítu radliceý Takto uspořádáné řezače narušují lépe sněhovou vrstvu po stranách průjezdného profilu při frézování, v zatáčkách je obsluze umožněna volnějši manipulace s frézou, která je schopna...

Zařízení pro pojistné sklápění radlic a pluhů, zejména sněhových

Načítavanie...

Číslo patentu: 243335

Dátum: 15.05.1987

Autor: Imrýšek Jan

MPK: E01H 5/06

Značky: sněhových, pojistné, sklápění, zejména, radlic, pluhu, zařízení

Text:

...i výrobné jednoduché a navíc nezvyšuje hmotnost radlice.Princíp řešení je patrný z připojených výkresů, kde na obr. 1 je schematicky znázorněm na v bočném pohledu radlice v pracovní poloze a na obr. 2 je boční pohled na radlici při přejíždění pevné překážky.Vozid 1 qgg je vybavena upínacím zařízením 3 a radlice Á sbřitem 33 a kluzákem łł je přípojena k vozidlu lg upínacím zařízením g přes zařízení sestávající z hydraulickěho válce 1 otočné...

Pružný břit sněhové radlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234750

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ulrych Jiří

MPK: E01H 5/06

Značky: pružný, sněhové, radlice, břit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zimní údržbu vozovek. Jeho podstata spočívá v tom, že pružné prvky výztuhy břitu sněhové radlice jsou na straně otvorů pro připojení břitu k radlici spojeny podélným spojovacím prvkem vytvořeným z ocelového plechu.

Zařízení k přísunu zeminy odstraněné z krajnice vozovky na dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247618

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vinš Václav, Vlček Jiří

MPK: E01H 5/07

Značky: dopravník, odstraněné, vozovky, zeminy, přísunu, krajnice, zařízení

Text:

...zařízení, obr. 3 příčný průřez řetězového dopravníku s hřebly, obr. 4 příčný průřez desky s náběhovou lištou a obr. 5 upevnění desky v půdorysu.Základní část zařízení tvoří nosný rám l, ve kterém je uložen šnek 2 pro dopravu odstra něné zeminy 2 radlice na náběhovou lištu 3 nakládací tvarované desky A. Tato náběhová lišta 3je pryžová a vyměnitelná a slouží k zamezení hrnutí zeminy pod nakládací tvarovanou desku 3,která je umístěna v co...

Uchycení výpletu kartáče zametače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232992

Dátum: 15.07.1986

Autor: Pavel Miroslav

MPK: A46B 3/14, E01H 1/05

Značky: kartáče, zametače, uchycení, výpletu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uchycení výpletu kartáče zametače. Podstata řešení spočívá v tom, že na jádro kartáče se navíjí současně se spirálovitým výpletem i lano z přírodního materiálu. Tloušťka lana vytváří optimální mezery mezi závity výpletu a spirálovitý výplet navíjený s lanem tvoří na jádru kartáče šroubovici, takže dochází i k částečnému odsunu meteného materiálu při pracovním nasazení. Nabobtnáním lana v terénu se při zvětšení jeho objemu zvýší...