E01F 15/02

Posuvné prefabrikované železobetónové zvodidlo s lamelovým zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288351

Dátum: 29.03.2016

Autori: Moravčík Martin, Vrabec Libor, Guoth Jaroslav

MPK: E01F 15/02

Značky: železobetónové, lamelovým, zvodidlo, posuvné, zámkom, prefabrikované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukcie posuvného prefabrikovaného železobetónového zvodidla s lamelovým zámkom vystrojeného lamelami (3) spojenými s pozdĺžnymi ťahadlami v radoch pod sebou (6) a oceľovou výstužou. Čelá susedných železobetónových segmentov (1) prefabrikovaného zvodidla majú horné vybranie (2), v ktorom je upevnená sústava votknutých lamiel (3) so súosovým otvorom, pričom obe sústavy lamiel (3) susedných železobetónových segmentov (1) sú v...

Posuvné prefabrikované železobetónové zvodidlo s lamelovým zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5575

Dátum: 07.10.2010

Autori: Moravčík Martin, Vrabec Libor, Guoth Jaroslav

MPK: E01F 15/02

Značky: prefabrikované, posuvné, zvodidlo, zámkom, lamelovým, železobetónové

Text:

...demontáži pri náraze vozidla do zvodidiel, ked dochádza k deformáciám spojovacieho prvku a niektorých opomých puzdier. Veľký počet použitých súčiastok kladie pritomi veľké nároky na materiál a výrobu takéhoto betónového zvodidla. Uvedené nedostatky riešenia preto obmedzujú počet používaných opomých puzdier v Zámkoch, čim však toto riešenie (s ohľadom na zvyšujúce sa požiadavkami na únosnosť spoja železobetónových zvodidiel vzhľadom na...

Jednostranné zvodidlo, obzvlášť na krajnice rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5324

Dátum: 07.12.2009

Autori: Noháč Robert, Žídek Radim, Rochovansky David, Molin Stanislav

MPK: E01F 15/02

Značky: jednostranně, rýchlostných, zvodidlo, obzvlášť, komunikácií, krajnice

Text:

...približne v strede medzi komunikáciou a spodným okrajom zvodnice l, konkrétne je jej pozdĺžny stred pod horným okrajom zvodnice 1 v úrowii U, ktorá je rovná 607 mm.Stĺpiky 2 sú vyrobené z oceľovej tyče prierezu v tvare V, tu prednostné V 140. Sú vybavené otvormi pre prvý skrutkový spoj pre pripevnenie dilštančného dielu, t. j. profilov 4, 5, a otvorom pre druhý skrutkový spoj pre pripevnenie spodnej pásnice 3. Stlpik 2 je osadený...

Dištančný diel pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4798

Dátum: 06.07.2007

Autori: Mikoláš Jan, Noháč Robert, Žídek Radim, Oblouk Vladimír

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlá, dištančný

Text:

...tupý uhol, prednostné l 30 °, a je vyrobená z oceľovej plochej tyče.Zvodídlo, vybavené takýmto dištančným dielom, je určené najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v jednoduchšej výrobe a montáži výstuh, a ďalej vo vypustení zvárania výstuhy. Výhodný je rovnako iba tvarovaný, nie však zváraný dištančný diel.Prehľad obrázkov na výkresochPredložene technicke...

Stĺpik pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4797

Dátum: 06.07.2007

Autori: Noháč Robert, Mikoláš Jan, Žídek Radim, Oblouk Vladimír

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlá, stĺpik

Text:

...strmeňa priamo.Stĺpik je určený pre zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v inom vystužení mostového stĺpika, a to s menšou náchylnosťou na koróziu, menšou dlžkou zvarových plôch, jednoduchšou výrobou výstuh, a ďalej vo vypustení zvarovanej homej častistĺpika na uchytenie držadla. Výhodné je rovnako kotvenie mostového stĺpika pomocou iba dvoch...

Zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4796

Dátum: 06.07.2007

Autori: Noháč Robert, Oblouk Vladimír, Žídek Radim, Mikoláš Jan

MPK: E01F 15/02

Značky: objekty, zvodidlo, najmä, mostové, rýchlostných, komunikácií

Text:

...iba dva otvory pre ukotvenie stĺpika, a to výhodne pre kotvy a/alebo skrutky M 24.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že držadlo je k stlpiku pripevnené pomocou strmeňa priamo.Zvodidlo je určené najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v inom vystužení mostného stĺpika, a to s menšou náchylnosťou na koróziu, menšou...

Vylepšený systém na zachytávanie bočného nárazu vozidla s vysokou kapacitou zachytenia a absorpcie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8765

Dátum: 13.04.2007

Autor: Amengual Pericas Antonio

MPK: E01F 15/02, E01F 15/04

Značky: vysokou, energie, zachytenia, bočného, zachytávanie, vylepšený, absorpcie, systém, nárazů, kapacitou, vozidla

Text:

...nárazu vozidla medzi zvodidlom a stĺpikmi, je známy z EP 1 693 518, ktorý uvádza dištančný tlmič, obsahujúci tuhý prvok ,umiestnený medzi deformovatelnou konštrukciou a stĺpikom, pričom tuhý prvokje pripevnený na stlpik a defonnovateľná konštrukcia je pripevnená na zvodidlo. Avšak DE 10326414 uvádza díštančný tlmič s tuhým prvkom, umiestneným medzi0012 EP 1693518 a FR 2660677 uvádzajú sponu upevnenú ostĺpiky systému zachytávania nárazu...

Obojstranné zvodidlo najmä na stredný pruh rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4720

Dátum: 05.04.2007

Autori: Noháč Robert, Oblouk Vladimír, Němec Petr, Žídek Radim, Mikoláš Jan

MPK: E01F 15/02

Značky: stredný, rýchlostných, zvodidlo, obojstranné, komunikácií, najmä

Text:

...rovná 0,75 m. V ešte ďalšom výhodnom vyhotovení je zvodidlo vyrobené z konštrukčnej nelegovanej ocele valcovanej za tepla.Pri náraze vozidla do zvodidla uvedenej konštrukcie dôjde vzhľadom na tuhost celého systému iba k čiastočnému vykloneniu stĺpikov v zemine a tým k zachyteniu vozidla a zabráneniu jeho prejdenia do protismeru, a to i v prípade skúšky na úroveň zadržania vozidiel H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2.Prehľad obrázkov na...

Medzikus pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6176

Dátum: 12.10.2006

Autor: Mader Christian

MPK: E01F 15/02

Značky: medzikus, zvodidlá

Text:

...navzájom, takže na jednej strane je bez ďalšieho jednoducho možne spojenie pološkrupín do medzikusa a upevnenie medzikusa na stojke prípadne upevnenie vodiacich koľajníc prípadne upevňovacíchVrámci vynálezu je rovnako vzaté do úvahy, že spojeniemedzikusa so spojkou sa uskutoční pomocou upevňovacích skrutiek(skrutiek s plochou guľovou hlavou), ktoré sú umiestnené V otvorochmedzikusa v tvare kľúčovej dierky, ako je v princípe známe zo spisu AT...

Zvodidlová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5286

Dátum: 23.06.2006

Autor: Redlberger Alfred

MPK: E01F 15/02

Značky: stěna, zvodidlová

Text:

...dimenzovaná pre náraz s nižšou energiou, napríklad náraz osobného automobilu, pričom po posunutídruhej steny táto spolupracuje s prvou stenou a jedimenzovaná na náraz s vyššou energiou, napríklad náraz nákladnêho automobilu. Tým je možné jednoduchým spôsobom zaručiť bezpečnú prekážku v prevádzke pre rôzne energie nárazov. Ďalej môže byť upravená ochrana pred voľnými dielmi a ochrana proti hluku. Bočným podoprenim sa môže dosiahnuť dobrej...

Zádržný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5831

Dátum: 06.06.2006

Autor: Sasse Ulrich

MPK: E01F 15/02

Značky: systém, zádržný

Text:

...smeruje od jazdnej dráhy preč.Doposiaľ sa vychádzalo z toho, že pre dosiahnutie stupňa zadržania H 2 je nutne potreba betónovú ochrannú stenu upnút do jazdnej dráhy. Výskumy však ukázali, že prekvapivo nemusi byť betónová ochranná stena podľa vynálezu upnutá do jazdnej dráhy,pričom podstatným aspektom aby sa toto dosiahlo je upraveníe väčšieho počtu výstužných elementov, najmä výstužných tyčí. Zádržný systém podľa vynálezu teda obsahuje...

Dopravné vodiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6247

Dátum: 26.04.2006

Autor: Gerhard Andreas

MPK: E01F 15/02

Značky: vodiace, dopravné, zariadenie

Text:

...okraj 2 vozovky. To má predovšetkým na mostoch, predovšetkým na diaľničných mostoch, centrálny význam. Zariadenie 1 sa rozkladá pozdĺž jedného smeru 3 vozovky a má až na spojovacie miesta 42 v podstate pozdĺž smeru 3 ten istý prierez znázornený na obr. 2. Zariadenie 1 obsahuje pozdĺž vodorovného bočného smeru 4, prebiehajúceho kolmo k smerll 3 vozovky, prednú část 5 privrátenú k okraju 2 vozovky, na ňu nadvàzujúcu strednú čast6, ako aj na ňu...

Stĺpik pre zvodidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4907

Dátum: 13.10.2005

Autor: Mader Christian

MPK: E01F 15/02

Značky: stĺpik, zvodidlo

Text:

...sily pôsobiace na stĺpik sú koncentrované do jeho okrajových oblastí, takže stĺpik sa pri zvyšujúcom sa zaćažení v týchto okrajových oblastiach (napríklad na bočných hranách) nad zvarovým miestom, ktoré spája stĺpik so základnou doskou, roztrhne.Podľa vynálezu je na hornej strane základnej dosky medzi upevňovacími bodmi (napriklad kotvami) upravené Vystuženie základnej dosky vo forme priliehajúceho kovového pásu,predovšetkým oceľového pásu, s...

Prvok diaľničného zvodidla typu New Jersey s priebežnými zperami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5717

Dátum: 11.07.2005

Autori: Burzi Marcello, Monteleone Mauro

MPK: E01F 15/02

Značky: prvok, zperami, diaľničného, zvodidlá, jersey, priebežnými

Text:

...výstužných rebier 5 i, 5 e, tak aj uvedeným madlom 8, ktoré je rovnobežne so zemou T, prostredníctvonx V nich vytvorených dvoch otvorov 5 f, 8 f,majúcich tvar, zodpovedajúci tvaru prierezu vyššie uvedenej vzpery 9, pričom na jej vonkajšej strane je upevnenýJe nutné zdôrazniť, že madlo 8 musí byť ďalej upevnené k vzpere 9, s výhodou skrutkovým spojením a/alebo zvarovaním(tento detail nie je na výkresoch znázornený).Obr. 2 znázorňuje druhý...

Prvok zvodidla s deformovateľnými členmi medzi týmto prvkom a kotviacimi skrutkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3274

Dátum: 11.07.2005

Autori: Burzi Marcello, Monteleone Mauro

MPK: E01F 15/02

Značky: kotviacimi, členmi, zvodidlá, deformovateľnými, medzi, prvkom, týmto, prvok, skrutkami

Text:

...skrutiekveak niekedy trocha ťažko uskutočnitlná.Vynalezcovia predmetu predloženej prihlášky preto vytvorili inovovane riešenie, ktore odstraňuje všetky vyššie uvedene nevýhody,avrjnutim prvku vodidiel typu New Jersey, pravnvsm je stlačením deíormovatelný členusporiadaný naprieč medzi každou kotviacou skrutkou a uvedeným prvkom, pričom tento člen íuuto deformáciou absorbuje napatia spôsobené narazom danej veľkosti a touto deformáciou...

Prechodová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1943

Dátum: 15.06.2005

Autor: Sasse Ulrich

MPK: E01F 15/02

Značky: konštrukcia, přechodová

Text:

...medzi oboma zadržovacími systémami rôzny tlmiaci účinok. Pritom sa tento tlmiaci účinok jednotlivých tlmiacich elementov, keď sa vychádza od zadržovacieho systému s malou poddajnostou, znižuje v smere k zadržovaciemu systému s vyššou poddajnostou. Pritom prechodová oblast je tou oblasćou,v ktorej sa poddajnost od jedného zadržovacieho systému k druhému zadržovaciemu systému mení. S výhodou je v prechodovej oblasti upravený zadržovací...

Vodiaci prah

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3780

Dátum: 06.04.2004

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 15/02

Značky: vodiaci

Text:

...výrezom. Druhá časť z hlavice. V ktorej je zo spodnej strany V strede vytvorené valcovć vybranie. na ktorého obvodovej ploche je V pozdižnom smere na strane voľného konca hlavice umiestnený zub a V priečnom smere sú umiestnené vymedzovače. Na spodnej ploche hlavice je na strane oproti zubu umiestnený doraz.Spoj dielov vodíaceho prahu V uvedenom usporiadaní je iixovaný vo všetkých troch osiach. Pri tom umožňuje dostatočné natočenie dielov...

Betónový stenový element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5281

Dátum: 05.08.2002

Autori: Barnas Alexander, Redlberger Alfred, Spitzer Franz

MPK: E01F 15/02

Značky: stěnový, betónový, element

Text:

...dĺžkou medzi podperným elementom a betónovým stenovým elementom a že na nastavenie betónových stenových elementov na podklade bez jeho poškodenia obsahujú podperné elementy držiaky pre úložnéTým vznikne tá výhoda, že deformačný element sa môžedostatočne daleko zdeformovat aj pri veľkom zatažení, takženedôjde na výpadok funkcie deformačného elementu. Tým sa zaručí, že podperný element zostane V okrajovej oblastispojený s betónovým stenovým...

Dištančný diel zvodidla, najmä na stredný pás rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2588

Dátum: 11.07.2000

Autori: Večerek Ivan, Sára Petr, Juráň František, Antl Jan

MPK: E01F 15/02

Značky: stredný, rýchlostných, najmä, zvodidlá, dištančný, komunikácií

Text:

...vozidla a zabránenie jeho prejazdu do protismeru.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov konkrétnych príkladov uskutočnenia, na ktorých predstavuje obr. 1 príklad uskutočnenia zvodidla s dištanćným dielomobr. 2 až 4 znázornenie dištančného dielu v náryse, pôdoryse a bokoryseDištančný diel g v tvare plechovej dosky má obidva konce upravené symetricky do tvaru v podstate zodpovedajúceho...

Zvodidlový diel, najmä na zvodidlá rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2587

Dátum: 11.07.2000

Autori: Juráň František, Antl Jan, Večerek Ivan, Sára Petr

MPK: E01F 15/02

Značky: diel, zvodidlá, rýchlostných, zvodidlový, komunikácií, najmä

Text:

...otvorov na jednom konci zvodidlového dielu tvoria otvory kruhové a na druhom konci zvodidlového dielu potom otvory kvapkovité.Pri náraze do zvodidla zostaveného z takto usporiadaných zvodidlových dielov nepríde k podstatnému predĺženiu úseku zvodidiel a tým vytvoreniu nebezpečného priehybu. Kvapkovitý tvar otvorov potom uľahčuje vzájomnéspájanie jednotlivých zvodidlových dielov.Prehľad obrázkov na výkresoch 4Technické riešenie bude bližšie...