E01F 13/08

Automatizované parkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3260

Dátum: 02.07.2002

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: E01F 13/08, G07B 15/04

Značky: zariadenie, automatizované, parkovacie

Text:

...Jeho zapojenie zobrazenéna priloženom obrázku pozostáva z inteligentnej registračnej pokladne 1 prepojenej s komunikačným vedením g s výdajným automatom g parkovacích lístkov 1. Automatizované parkovaciezariadenie ďalej pozostáva z vjazdovej závory 6 a z výjazdovej závory 7sinteligentnou registračnou pokladňou 1 taktiež komunikačnýmikde vjazdová aj výjazdová závora Q, z je prepojená vedeniamí g. Komunikačnými vedeniamí g sú prenášané...

Parkovacia zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3127

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ondrejička Klement, Hornák Igor

MPK: E01F 13/08

Značky: parkovacia, zábrana

Text:

...ramenom, obr.3, zostavu parkovacej zábrany pre automobily v náryse a obr.4 rez sklápacieho mechanizmu ovládaného elektricky.Príklad uskutočnenia technického riešeniaParkovaciu zábranu pre automobily podľa obr.l až obr.4 tvorí základový rám 1,v ktorom sú otvory pre skrutky g a g, pomocou ktorých sa rám upevňuje na prislušné parkovacie miesto. Rám 1 je spojený prostrednictvom rozoberateľného čapu g a skrutky 14 so sklápacím zariadením 1 tvaru...

Zariadenie na zabezpečenie parkovacieho miesta a vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1697

Dátum: 10.12.1997

Autor: Lehotay Ján

MPK: E01F 13/08

Značky: vozidla, zabezpečenie, zariadenie, miesta, parkovacieho

Text:

...ochranného stĺpika. Výhodou tohto riešenia je jeho dostatočné konštrukčné tuhosť. Jeho vyradenie zčinnosti demontovaním alebo inými spôsobmi, n.pr. delením, rezaním alebo-odvrtaním je zložité a časove náročné. Demontovateľné je iba obsluhou vodomknutej polohe posuvnej zámky a len v sklopenej polohe, pričom celý zabezpečovací mechanizmus, t.j. posúvač, otočné tiahlo, posuvná zámka a kotviace skrutky, je chránený ochranným stĺpikom a to...