E01D 7/02

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Stránský Jiří, Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: volných, mostní, kabelů, konstrukcí, uspořádání, komorové, předpínacích

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Komorový segment mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263115

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kořenek Miroslav, Spudil Miroslav, Stránský Jiří, Šmerda Zdeněk, Mencl Vojtěch

MPK: E01D 7/02

Značky: segment, komorový, mostní, konstrukce

Text:

...příčnými otvory pro uložení zavěšovacího roubíku .. Hlavní výhodou.vyná 1 ezu je, že umožňuje podepřít 1 Velmimširokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovými vnitřnimi podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukci,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazující estakádní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku prostřed nictvím dvojíc předpjatých železobetonových táhel volnými předpinacŕmi...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stráský Jiří, Šmerda Zdeněk, Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav

MPK: E01D 7/02

Značky: komorové, volných, uspořádání, kabelů, konstrukcí, mostní, předpínacích

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...

Nosná konstrukce zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255106

Dátum: 15.02.1988

Autori: Řeřucha Jaroslav, Hustý Ilja, Kolčava Slavomír, Stráský Jiří, Kořenek Miroslav

MPK: E01D 7/02

Značky: mostů, zavěšeného, nosná, konstrukce

Text:

...a montáž běžnými dopravními a montážními prostředky. Opatří-li se prefabrikovaná vzpěra podélnými výztužnými žebry, lze docílit jejího dalšího odhmotnění. Prefabrikované vzpěry a značně vyložené monolitické konzoly se spolupodílejí na přenosu krouticích momentu a smykových sil, obdobne jako výhodný tříkomorový nosník. Protože prefabrikované vzpěry jsou užší než je délka segmentu, nejsou vzájemné spojeny a neodebírají základnímu...

Předpjatý betonový segmentový most se spřaženou monolitickou deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239853

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukáe Juraj, Kueera Stanislav, Patoeka Jan, Kotous Václav

MPK: E01D 7/02

Značky: spřaženou, deskou, segmentový, betónový, předpjatý, monolitickou

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. l je příčný řez v poli, obr. 2 je podélný řez konoovou částí pole a obr. 3 je axonometrický pohled na vnitřní segment.Předpjatý betonový segmentovy most se spřaženou monolitickou deskou podle vynálezu je vytvořen nepř. tak, že jeho mostní pole je sestaveno z vnitřních segmentů l, přechodových segmentu Q a koncových segmentu Q. Vnitřní segment l má tvar nahoru otevřeného koryta vyztuženého...