E01D 19/00

Kompozitný mostný dielec pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7102

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hrdlička Libor, Šimon Pavel

MPK: E01D 101/26, E01D 101/30, E01D 19/00...

Značky: dielec, kompozitný, koľajové, vozidla, mostný

Text:

...bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých je schematicky znázornenýna obrázku 1 pôdorysný pohľad na kompozitný mostný dielec, obrázku 2 pozdlžny rez A-A kompozitným mostnom dielcom, obrázku 3 priečny rez B-B kompozitným mostnom dielcom a obrázku 4 priečny rez alter 1 Dnatívnym vyhotovením kompozitného mostného dielca, obrázku 5 alternatívne vyhotovenie kompozitného mostného dielca V reze a na obrázku 6 ďalšie alternatívne...

Kompozitný mostový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6995

Dátum: 04.12.2014

Autori: Šimon Pavel, Fišer Vladimír

MPK: E01D 19/00, E01D 101/30, E01D 101/26...

Značky: mostový, kompozitný, dielec

Text:

...so znázomenou výstuhou a obrázok 7 pohľad zhora na rez kompozitným mostným dielcom bez upevnených koľajníc, obrázok 7 A rez A-A kompozitným mostným dielcom V mieste s výstupkom a obrázok 7 B rez B-B kompozitným mostným dielcom v mieste bez výstupku.Ako je zrejmé z obrázka 1, most pre jednokoľajovú trať zahŕňa kompozitný mostný dielec 1, po ktorého stranách sú chodníkové prvky g vybavené zábradlím g. Čiarkovanou čiarou je znázomený prejazdný...

Výrobok na dilatáciu betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5186

Dátum: 05.06.2009

Autori: Jakubík Ľubomír, Javorík Roman

MPK: E01C 11/02, E04B 1/68, E01D 19/00...

Značky: dilatáciu, betonových, výrobok, ploch

Text:

...skrutky, spojovacích skrutiek 3 s maticarni 4 z umelej hmoty, ktoré sú z oboch strán vzájomne posunuté o polovicu rozstupu susedných kruhových otvorov 2 pre spojovaciu skrutku s maticamí, bočných hákov 5 a dolnej lišty 6 s hranatými otvormi 7 na osadenie priečnej pásoviny 8. Priečna pásovina 8 má pritom jeden koniec je sknítený o 90 uhlových stupňov a je s voľným puzdrom 9 osadená v hranatom otvore 7 na pozdĺžnej dolnej lište 6 výrobku. V...

Zariadenie na preklenutie dilatačných škár

Načítavanie...

Číslo patentu: 286782

Dátum: 29.04.2009

Autor: Gallai Gustav

MPK: E01D 19/00

Značky: zariadenie, dilatačných, škár, preklenutie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na preklenutie dilatačných škár vo vozovkách (3), na mostoch (6) a podobne, s aspoň dvomi zrkadlovo umiestnenými doskami (7) s prstami (9), ktoré sú predsadené o hodnotu šírky prsta (9) priečne k pozdĺžnemu smeru prsta (9) a ktoré sú medzi sebou v doske (7) vybavené vybraniami (10), ktoré sú prekryté preklenovacími usporiadaniami (13), umiestnenými vo forme dosky od základne (14) vybrania (10) v pozdĺžnom smere prstov...

Kotvový prípravok najmä na upevnenie záchytných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4695

Dátum: 01.03.2007

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/00

Značky: upevnenie, prípravok, kotvový, najmä, záchytných, systémov

Text:

...upevňovacimi skrutkamí je opatrený výplňou z pružného materiálu ako je mikroporézna guma.Je výhodné, keď kotvové skrutky sú opatrené označením minimálnej a maximálnej hĺbky zaskrutkovania do dutých valcovitých puzdier, najmä farebným.Výhodou uvedeného riešenia je, zníženie množstva zatečenej vody do vnútomého priestoru dutých valcovitých puzdier kotvovými skrutkamí a upevňovacimi skrutkamí,ktorý je opatrený Výplňou z pružného materiálu,...

Kotvový prípravok najmä na upevnenie záchytných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4691

Dátum: 01.03.2007

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/00

Značky: kotvový, prípravok, upevnenie, systémov, záchytných, najmä

Text:

...pevnosť ich spojení s kotvovými skrutkami, ktorých hlavy alebo matice zvyšujú pevnosť ich ukotvenia.Ďalšou výhodou je nahradenie výstuže medzi valcovitými puzdrami obyčajným strmienkom z pásovej alebo kruhovej ocele opásavajúcim valcovité puzdrá, ku ktorým je pripojený iba montážnymi zvarmi, pričom strrnienok zaisťuje iba presnú polohu valcovitých puzdíer v rímse pri jej vytváraní betónovou zmesou. Pri vykonaných skúškach bola zistené pevnosť...

Časti prechodov dilatačného zariadenia mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4638

Dátum: 07.12.2006

Autori: Špaček Róbert, Vozár Rudolf, Ivan Pavol

MPK: E01D 19/00

Značky: zariadenia, mostov, dilatačného, částí, prechodov

Text:

...technologický presný skrutkový spoj pomocou skrutky a diery so závitom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresov, kde na obr. 1 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj, ktorým sú pripevnené segmenty dierovými zvarmi, na obr. 2 je pôdorys tohto konštrukčného usporiadania, na obr. 3 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj,ktorým sú...

Konštrukcia stavby drevených domov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4454

Dátum: 04.05.2006

Autor: Chovanec Peter

MPK: E01C 11/00, E04B 1/00, E01D 19/00...

Značky: dřevěných, domov, stavby, konštrukcia

Text:

...V stykoch latovania s hranolom je vložená vpichovaná filtračné textília s podkladovou tkaninou, ktorá odvádza, prípadnú vlhkosť z konštrukcie. Pre správne fungovanie a funkčnosť je dôležité vysušenie drevených prvkov konštnikcie na 18 - 20 vlhkosti, ktorá zabezpečí priestorovú stálosť konštrukcie jej nedeformovateľnost a tým aj zaručený odvod vlhkosti z konštrukcie.Je prirodzené, že navrhovaným spôsobom sa znižujú náklady na údržbu stavby a...

Odtoková štrbinová rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4446

Dátum: 04.05.2006

Autor: Rašovský Jan

MPK: E01C 11/00, E01D 19/00, E03F 5/04...

Značky: rúra, odtoková, štrbinová

Text:

...parkovísk sa osadzujú štrbinové obrubnikové rúry, ktorých Vnútornou časťou odteká zrážková voda. Obrubníková, t. j. zvýšená časť je umiestnená nad vtokovou štrbinou. Vtoková štrbina nie je zakrytá, čo pri nájazde dopravného prostriedku s úzkym ráñkom, ako napr. bicykel, kočiarik, kolieskové korčule, atď. spôsobi nehodu tým, že koleso v štrbine ľahko uviazne.Podstata technického riešenia podľa tohto návrhu spočíva vtom, že obrubníková, teda...

Zariadenie a spôsob na kontrolu stavu podkladu pevných koľají

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1696

Dátum: 01.10.2003

Autor: Kleeberg Jens

MPK: G01C 15/00, E01B 26/00, E01D 19/00...

Značky: zariadenie, kontrolu, koľaji, podkladů, pevných, spôsob, stavu

Text:

...takéhoto zariadenia slúžia podľa vynálezu revizne jazdy meracímí vozidlami, ktoré sú vybavené laserovým snímacim zariadením na stanovenie výškového prestavenia meracích čapov.Ak je od začiatku zaistené, aby všetky meracie čapy prečnievali cez panel pevnej jazdnej dráhy o presne zadaný rozmer, môže každá odchýlka výšky meracieho čapu v relácii k tejto požadovanej výške slúžiť ako absolútne kritérium zmeny stavu podkladovej nosnej dosky....

Zariadenie na preklenutie dilatačných škár konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6344

Dátum: 19.04.2003

Autor: Wolff Georg Michael

MPK: E01D 19/00

Značky: dilatačných, zariadenie, preklenutie, škár, konštrukcií

Text:

...platnía spodnej konštrukcii paralelne k mostovej škáre,ktoré môžu zo svojej strany prijať elastické tesniace hmoty. Toto riešenie si vyžaduje mechanické opracovanie, čo spôsobuje vysoké náklady. Ďalej existuje nebezpečenstvo, že ak je množstvo nanesenej tesniace hmoty príliš veľké, tak táto potom preniká medzi hrebeňové platne a spodnú konštrukciu a tak narušuje predpätie skrutiek. 0008 Riešenieje dané tým, ked sa na hornom okraji čelnej...

Dilatačné zariadenie mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2498

Dátum: 12.06.2000

Autori: Špaček Róbert, Vozár Rudolf, Ivan Pavol

MPK: E01D 19/00

Značky: zariadenie, dilatačně, mostov

Text:

...Z priečneho suportu 5, na oboch stranách osi súmernosti vedenej stredom stredového profilu 13. Na obr. 2 je vidiet konštrukčné usporiadanie v rovinách rezov A-A a B-B naznačených na obr. 1.Konštrukcia na uchytenie tesnenia g je tvorená krajnými protiľahlými prqfilmi 11 tvaru F, ktoré majú nahor v priesečníku vnútorných hrán profilu 11 osadený prvok medzikruhového prierezu s výrezom 12 na uchytenie tesniaceho profilu g a stredovým profilom 13...