E01D

Kompozitný mostný dielec pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7102

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hrdlička Libor, Šimon Pavel

MPK: E01D 19/00, E01D 101/30, E01D 101/26...

Značky: koľajové, vozidla, kompozitný, mostný, dielec

Text:

...bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých je schematicky znázornenýna obrázku 1 pôdorysný pohľad na kompozitný mostný dielec, obrázku 2 pozdlžny rez A-A kompozitným mostnom dielcom, obrázku 3 priečny rez B-B kompozitným mostnom dielcom a obrázku 4 priečny rez alter 1 Dnatívnym vyhotovením kompozitného mostného dielca, obrázku 5 alternatívne vyhotovenie kompozitného mostného dielca V reze a na obrázku 6 ďalšie alternatívne...

Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7097

Dátum: 05.05.2015

Autori: Gajewski Aleksander Bronislaw, Končický Jaromír

MPK: E01D 19/10, E21F 17/02, F16L 3/14...

Značky: teleskopický, jednoosový, systém, l-profilov, závěsný, rámový

Text:

...systému. Vlastnosti závesného systému preto umožňujú jeho použitie pre potreby rôznych inžinierskych stavieb.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie znázornené pomocou viacerých výkresov. Na obrázku 1 je znázornený cel kový vzhľad závesného systému s kotviacou platňou a oceľovou objírnkou, na obrázku 2 je znázornený bokorys závesného systému, na obrázku 3 je znázornený nárys závesného systému a na obrázku 4 je znázorne 1...

Kompozitný mostový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6995

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fišer Vladimír, Šimon Pavel

MPK: E01D 101/30, E01D 101/26, E01D 19/00...

Značky: dielec, mostový, kompozitný

Text:

...so znázomenou výstuhou a obrázok 7 pohľad zhora na rez kompozitným mostným dielcom bez upevnených koľajníc, obrázok 7 A rez A-A kompozitným mostným dielcom V mieste s výstupkom a obrázok 7 B rez B-B kompozitným mostným dielcom v mieste bez výstupku.Ako je zrejmé z obrázka 1, most pre jednokoľajovú trať zahŕňa kompozitný mostný dielec 1, po ktorého stranách sú chodníkové prvky g vybavené zábradlím g. Čiarkovanou čiarou je znázomený prejazdný...

Nosná konštrukcia betónového mosta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6498

Dátum: 03.09.2013

Autori: Hustý Ilja, Konečný Libor

MPK: E01D 2/04, E01D 1/00

Značky: mosta, nosná, konštrukcia, betonového

Text:

...sa smerom nahor a/alebo vystužený vnútomými šikmými ťahadlami. Bočné steny sa môžu smerom nahor tiež zbiehať, čo je výhodné na zavesenie mosta na piliere v jeho pozdĺžnej osi.Na ozuboch Q sú jedným svojím koncom opreté a smerom nahor šikmo od osi mosta usporiadané prefabrikované vzpery g (obr. 3 až 6). Ich druhé konce sú V tejto výrobnej fáze dočasne spojené so stredovýmí konzolami Q ťahadlami à, ktorými sú v príkladnom uskutočnení tyče...

Predný stavebný nosník na vytvorenie mostnej stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18540

Dátum: 24.09.2012

Autor: Max Catrin

MPK: E01D 21/06

Značky: stavby, nosník, vytvorenie, predný, stavebný, mostnej

Text:

...sú priečne aj diagonálne výstuhy vyhotovené teleskopicky, pričom geometria vonkajšieho dĺžkového profilu a geometria vnútorného dĺžkového profilu sú vzájomne zladené tak, aby bolo možné vnútorný dĺžkový profil zasunúť do vonkajšieho dĺžkovéhoprofilu. Ako dĺžkové profily sú vhodné uholníkové profily alebo profily s prierezom V tvare Ualebo I. Výhodne sa na tento účel použijú však aj duté profily spravouholníkovým aleboAk je žiaduce...

Vynálezy kategórie «E01D» v ZSSR.

Uloženie konca nosnej konštrukcie mosta na zemnom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5520

Dátum: 07.09.2010

Autor: Stráský Jiří

MPK: E01D 1/00, E01D 19/02, E01D 4/00...

Značky: konca, mosta, tělese, uloženie, konštrukcie, nosnej, zemnom

Text:

...posuvne uložený na konzole 1111 koncového priečnika 111. Premenlivá medzera medzi vozovkou nosnej konštrukcie 1 mosta a prechodovou doskou 14, prípadne medzera medzi vozovkou 2 a prechodovou doskou 14 je osadená dilatačným Záverom 112.Na obr. 2 je znázomené ďalšie príkladné uskutočnenie uloženia konca nosnej konštrukcie 3 mosta, pri ktorom je nosná konštrukcia 3 mosta vytvorená ako vzperadlový rám 31 ukončený koncovým pricčnikom 311, na ktorý...

Výrobok na dilatáciu betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5186

Dátum: 05.06.2009

Autori: Jakubík Ľubomír, Javorík Roman

MPK: E01D 19/00, E04B 1/68, E01C 11/02...

Značky: ploch, výrobok, betonových, dilatáciu

Text:

...skrutky, spojovacích skrutiek 3 s maticarni 4 z umelej hmoty, ktoré sú z oboch strán vzájomne posunuté o polovicu rozstupu susedných kruhových otvorov 2 pre spojovaciu skrutku s maticamí, bočných hákov 5 a dolnej lišty 6 s hranatými otvormi 7 na osadenie priečnej pásoviny 8. Priečna pásovina 8 má pritom jeden koniec je sknítený o 90 uhlových stupňov a je s voľným puzdrom 9 osadená v hranatom otvore 7 na pozdĺžnej dolnej lište 6 výrobku. V...

Zariadenie na preklenutie dilatačných škár

Načítavanie...

Číslo patentu: 286782

Dátum: 29.04.2009

Autor: Gallai Gustav

MPK: E01D 19/00

Značky: dilatačných, preklenutie, zariadenie, škár

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na preklenutie dilatačných škár vo vozovkách (3), na mostoch (6) a podobne, s aspoň dvomi zrkadlovo umiestnenými doskami (7) s prstami (9), ktoré sú predsadené o hodnotu šírky prsta (9) priečne k pozdĺžnemu smeru prsta (9) a ktoré sú medzi sebou v doske (7) vybavené vybraniami (10), ktoré sú prekryté preklenovacími usporiadaniami (13), umiestnenými vo forme dosky od základne (14) vybrania (10) v pozdĺžnom smere prstov...

Kotvový prípravok najmä na upevnenie záchytných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4695

Dátum: 01.03.2007

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/00

Značky: kotvový, upevnenie, prípravok, záchytných, systémov, najmä

Text:

...upevňovacimi skrutkamí je opatrený výplňou z pružného materiálu ako je mikroporézna guma.Je výhodné, keď kotvové skrutky sú opatrené označením minimálnej a maximálnej hĺbky zaskrutkovania do dutých valcovitých puzdier, najmä farebným.Výhodou uvedeného riešenia je, zníženie množstva zatečenej vody do vnútomého priestoru dutých valcovitých puzdier kotvovými skrutkamí a upevňovacimi skrutkamí,ktorý je opatrený Výplňou z pružného materiálu,...

Kotvový prípravok najmä na upevnenie záchytných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4691

Dátum: 01.03.2007

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/00

Značky: systémov, najmä, záchytných, prípravok, kotvový, upevnenie

Text:

...pevnosť ich spojení s kotvovými skrutkami, ktorých hlavy alebo matice zvyšujú pevnosť ich ukotvenia.Ďalšou výhodou je nahradenie výstuže medzi valcovitými puzdrami obyčajným strmienkom z pásovej alebo kruhovej ocele opásavajúcim valcovité puzdrá, ku ktorým je pripojený iba montážnymi zvarmi, pričom strrnienok zaisťuje iba presnú polohu valcovitých puzdíer v rímse pri jej vytváraní betónovou zmesou. Pri vykonaných skúškach bola zistené pevnosť...

Časti prechodov dilatačného zariadenia mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4638

Dátum: 07.12.2006

Autori: Vozár Rudolf, Špaček Róbert, Ivan Pavol

MPK: E01D 19/00

Značky: prechodov, dilatačného, částí, zariadenia, mostov

Text:

...technologický presný skrutkový spoj pomocou skrutky a diery so závitom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresov, kde na obr. 1 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj, ktorým sú pripevnené segmenty dierovými zvarmi, na obr. 2 je pôdorys tohto konštrukčného usporiadania, na obr. 3 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj,ktorým sú...

Systém na dopravu premosťovacej konštrukcie pomocou cestného vozidla premeniteľného na obojživelné vozidlo, pre umožňovanie akémukoľvek cestnému vozidlu prekonať medzeru, ktorá je suchá alebo naplnená vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5502

Dátum: 26.07.2006

Autori: Aubert Henri, Richeux Elisabeth

MPK: E01D 15/00, B60F 3/00

Značky: premosťovacej, vodou, premeniteľného, sucha, pomocou, vozidla, systém, ktorá, konštrukcie, medzeru, naplnená, cestného, cestnému, obojživelné, umožňovanie, vozidlu, akémukoľvek, prekonať, vozidlo, dopravu

Text:

...pontón môže byt odnímateľné pripojená svojim koncom pomocou spojovacích prostriedkov ku koncu inej zhodnej premosťovacej konštrukcie iného vozidla fungujúceho ako plávajúci pontón, pre vytvorenie plávajúceho mosta väčšej dĺžky.0012 Spojovacie prostriedky umožňujú spojiť, pri vzájomnom dosadnutí,konce dvoch prístupových rámp, vysunutých odklopením z rovnakého konca premosťovacej konštrukcie obojživelného vozidla, so zodpovedajúcími...

Konštrukcia stavby drevených domov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4454

Dátum: 04.05.2006

Autor: Chovanec Peter

MPK: E04B 1/00, E01C 11/00, E01D 19/00...

Značky: dřevěných, konštrukcia, domov, stavby

Text:

...V stykoch latovania s hranolom je vložená vpichovaná filtračné textília s podkladovou tkaninou, ktorá odvádza, prípadnú vlhkosť z konštrukcie. Pre správne fungovanie a funkčnosť je dôležité vysušenie drevených prvkov konštnikcie na 18 - 20 vlhkosti, ktorá zabezpečí priestorovú stálosť konštrukcie jej nedeformovateľnost a tým aj zaručený odvod vlhkosti z konštrukcie.Je prirodzené, že navrhovaným spôsobom sa znižujú náklady na údržbu stavby a...

Odtoková štrbinová rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4446

Dátum: 04.05.2006

Autor: Rašovský Jan

MPK: E01D 19/00, E01C 11/00, E03F 5/04...

Značky: štrbinová, rúra, odtoková

Text:

...parkovísk sa osadzujú štrbinové obrubnikové rúry, ktorých Vnútornou časťou odteká zrážková voda. Obrubníková, t. j. zvýšená časť je umiestnená nad vtokovou štrbinou. Vtoková štrbina nie je zakrytá, čo pri nájazde dopravného prostriedku s úzkym ráñkom, ako napr. bicykel, kočiarik, kolieskové korčule, atď. spôsobi nehodu tým, že koleso v štrbine ľahko uviazne.Podstata technického riešenia podľa tohto návrhu spočíva vtom, že obrubníková, teda...

Spoj pomocou chemicky lepenej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4319

Dátum: 03.11.2005

Autori: Špaček Róbert, Vozár Rudolf, Ivan Pavol

MPK: E01D 19/06

Značky: pomocou, kotvy, chemicky, lepenej

Text:

...konštrukcie osadenej na chemicky lepené kotvy, pričom chemicky lepená kotva je vytvorená ako predpätá a jej uchytenie na upevňovanú konštrukciu je vytvorené pomocou zváraného spoja, čím sa predpätie zaistí nerozoberateľným spojom strojových súčiastok.Po vytvorení zváraného spoja sa prečnievajúca časť kotvy môže odstrániť a vznikne spoj, ktorému nehrozí uvoľnenie ako pri skrutkovom spojí, čo má výhodu najmä pri dynamicky namáhaných...

Dilatačný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4318

Dátum: 03.11.2005

Autori: Vozár Rudolf, Ivan Pavol, Špaček Róbert

MPK: E01D 19/06

Značky: dilatačný, modul

Text:

...konštrukčne a tvarovo vytvorené ako ostrohranný pravidelný vlnovec, ktoré po zalisovaní do gumového modulu vytvára charakteristické zvlnené dilatačné zóny. Takéto konštrukčné a tvarové usporiadanie dilatačných zón umožňuje vykonať plynulé a tvarovo pravidelne rozmerové zmeny (dilatovaníe), ktoré vznikajú tepelnou rozťažnosťou mostných objektov. Najdôležitejším prínosom uvedeného riešenia je, že prejazd kolies vozidiel cez takto zhotovené...

Viacúčelová dráha z lepeného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3746

Dátum: 27.10.2005

Autor: Back Walter

MPK: E01D 2/00

Značky: dřeva, dráha, lepeného, viacúčelová

Text:

...sú navzájom vkontakte spodstatnou časťou svojej plochya môžu na nich kĺzat vo vertikálnom smere.0010 Okrem toho je tepelná vodivosť lepeného dreva nepatrná, takže dutiny plánované vnútriúsekov dráhy na uloženie potrubí sú oproti vonkajšej oblasti izolované. Extrémne výkyvyteplôt, predovšetkým voblastiach večne zamrznutej pôdy, tak môžu byť zachytené. Táto vlastnosť je dôležitá predovšetkým v zime, keď teploty pri doprave ropy ležia nad 50 °....

Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284763

Dátum: 12.10.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E01D 19/08, E04D 13/04, E03F 5/04...

Značky: mostného, vpustu, část, odtoková, odvodňovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu, ktorá je nastaviteľná v smere potrubia a je umiestnená na dne taniera (1) mostného vpustu, ďalej je v tanieri (1) umiestnený hrniec s odvodňovacími otvormi, v ktorom je rošt, ktorého rám je usadený na vyrovnávacích podložkách. Odvodňovacia odtoková časť pozostáva z kĺbu (3), ktorý je tvorený segmentom (4), lievikom (7), strednou časťou (5) a otočnou časťou (6). Na dne taniera (1) je otvor (11), ktorý...

Žeriav s automatickou úpravou predpätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18173

Dátum: 03.06.2004

Autor: Pacheco Pedro Alvares Ribeiro Do Carmo

MPK: E01D 21/00

Značky: predpätia, žeriav, automatickou, úpravou

Text:

...predpätie zvýšením alebo znížením napätia uvedeného nespojeného Iana podľa hodnôt nameraných snímačom a prenesených do ovládacej jednotky s nutnosťou vyrovnania vnútorných síl, ktoré vznikajú v konštrukcii,vonkajším pôsobením tak, aby sa napätie zvýšilo následkom zvýšených vnútorných síl uvedenej hlavnej konštrukcie alebo znížilo následkom znížených vnútorných síl uvedenej hlavnej konštrukcie, pričom sa pri prevádzke podstatne znižujú...

Zariadenie a spôsob na kontrolu stavu podkladu pevných koľají

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1696

Dátum: 01.10.2003

Autor: Kleeberg Jens

MPK: E01D 19/00, E01B 26/00, G01C 15/00...

Značky: stavu, pevných, zariadenie, koľaji, spôsob, kontrolu, podkladů

Text:

...takéhoto zariadenia slúžia podľa vynálezu revizne jazdy meracímí vozidlami, ktoré sú vybavené laserovým snímacim zariadením na stanovenie výškového prestavenia meracích čapov.Ak je od začiatku zaistené, aby všetky meracie čapy prečnievali cez panel pevnej jazdnej dráhy o presne zadaný rozmer, môže každá odchýlka výšky meracieho čapu v relácii k tejto požadovanej výške slúžiť ako absolútne kritérium zmeny stavu podkladovej nosnej dosky....

Klzné ložisko pre stavebníctvo a klzný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2963

Dátum: 18.07.2003

Autori: Braun Christian, Segerer Hans

MPK: E01D 19/04

Značky: klzné, stavebníctvo, klzný, ložisko, materiál

Text:

...molekulovej hmotnosti výhodne 3 až 6 Miog/mol, má UHMWPE extrémne vysokú, prakticky nekonečne vysokúviskozitu taveniny, a má vynikajúcu húževnatosť, a tiež i výbornú odolnosť V reze a odolnosť voči opotrebovaniu. Teraz sa ukázalo, že tiež iné požadované aplikačné parametre, ako je zachytiteľný plošný tlak, šmykový odpor V závislosti na teplote okolia, prípustná rýchlosť posuvu, a tiež i spoľahlivá klzná dráha, môžu ďaleko prekračovať to, čo...

Zariadenie na preklenutie dilatačných škár konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6344

Dátum: 19.04.2003

Autor: Wolff Georg Michael

MPK: E01D 19/00

Značky: dilatačných, škár, preklenutie, konštrukcií, zariadenie

Text:

...platnía spodnej konštrukcii paralelne k mostovej škáre,ktoré môžu zo svojej strany prijať elastické tesniace hmoty. Toto riešenie si vyžaduje mechanické opracovanie, čo spôsobuje vysoké náklady. Ďalej existuje nebezpečenstvo, že ak je množstvo nanesenej tesniace hmoty príliš veľké, tak táto potom preniká medzi hrebeňové platne a spodnú konštrukciu a tak narušuje predpätie skrutiek. 0008 Riešenieje dané tým, ked sa na hornom okraji čelnej...

Zariadenie a spôsob výroby oceľobetónovej nosnej konštrukcie alebo nosnej konštrukcie z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 380

Dátum: 12.03.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: E01D 21/00

Značky: nosnej, zariadenie, výroby, spôsob, predpätého, konštrukcie, betonů, oceľobetónovej

Text:

...na výrobu po častiach oceľobetónovýchnosných konštrukcií, alebo nosných konštrukcií 2 predpätéhobetónu, ktorý je možné uskutočniť relatívne jednoduchýmiTieto úlohy sú vyriešené prostredníctvom. predmetu nezávislýchPredložený vynález vychádza z nápadu tak optimalizovať prenášanie záťaže do debniaceho zariadenia, aby bol veľký podiel namáhania prenášaný ťažnými a/alebo tlačnými silami do už vyhotovených častí po častiach vyrobenej stavby a...

Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia pomocou hrebeňových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3242

Dátum: 04.06.2002

Autori: Ďuricová Antónia, Tomčo Ondrej, Rovňák Marián

MPK: E04B 1/30, E01D 2/02

Značky: ocelobetonová, hřebenových, spriahnutá, pásov, pomocou, konštrukcia

Text:

...je v mieste spriahovacích pásov, takže v ich blízkom okolí sú izočiary nonnálového napätia zakrivené. V dôsledku toho vzniká v tejto oblasti pozdlž pásov pole íntenzívnejšieho priečneho ťahového normálového napätia. Na jeho zachytenie je určená betonárska výstuž uložená kolmo na os spriahnutia v medzerách medzi zubmi hrebeňového pásu.Spriahnuté oceľo-betónové konštrukcie pomocou hrebeňových pásov, v porovnaní so spriahnutými oceľo-betónovými...

Spriahnutá oceľobetónová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3241

Dátum: 04.06.2002

Autori: Rovňák Marián, Tomčo Ondrej, Ďuricová Antónia

MPK: E01D 2/00, E04B 1/14

Značky: ocelobetonová, doska, spriahnutá

Text:

...funkciu. Vprevádzkovom- štádiu perforované pásy plnia spriahovaciu funkciu akonštrukcía pôsobí ako jedno alebo viacpoľová sprialmutá oceľo-betónová nosníková doska sprevisnutými koncamí.i Spñałmutá oceľo-betónová doska s výškovo zalomenými oceľovými debniacimi dielcami spojených perforovanými pásmi má vporovnaní s priamym vystuženým plechom, ktorý je s betónovou doskou spriahnutý pomocou tŕňov, vhodnejšie vlastnosti- zalomené oceľové dielce...

Modifikovaná pontónová mostová súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3201

Dátum: 04.06.2002

Autori: Rosenfeld Jiří, Málek Oldřich, Faltus Milan, Blažek Jiří, Sodoma Bohumil, Šmejkal Jaroslav, Fajc Jan, Kočár Radoslav

MPK: E01D 15/14, E01D 15/20

Značky: mostová, pontónová, súprava, modifikovaná

Text:

...zaspoň ôsmich tlačne - vlečných člnov, ktore sú transportovateľně na aspoň ôsmich prepravných prívesoch opatrených .prepravnými rámami. Takto vyriešená súprava má položenýndôraz na nadštandardnom využití vlečných prepravných prostriedkov na prevádzku manipulačných člnov apríslušenstva. Týmto sa eliminuje potrebadrahých nákladných terénnych automobilov na prepravu všetkých čiastkových technológií zvlášť. Súprava má ďalej položený dôraz na...

Škrupinový dopravníkový most

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2877

Dátum: 11.06.2001

Autor: Mikloš Ján

MPK: E01D 18/00

Značky: škrupinový, dopravníkový

Text:

...oknami umiestnenými uprostred každého modulu z obochVýhodou tohto riešenia je unifikácia pläšťov a modulov pre všetky šírky mostov, v dôsledku čoho je možné všetky panely vyrärhat na rovnakom technologickom zariadeni s rovnakými nástrojmi a. s minimálnym odpadom.Na priloženom výkrese obral znázorňuje možné usporiadanie mo-dulov do mostových poli pomocou prechodových dielov, umiestnenie okien v mostových poliach a zvod spláškovej vody. 0...

Dilatačné zariadenie mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2498

Dátum: 12.06.2000

Autori: Vozár Rudolf, Špaček Róbert, Ivan Pavol

MPK: E01D 19/00

Značky: dilatačně, zariadenie, mostov

Text:

...Z priečneho suportu 5, na oboch stranách osi súmernosti vedenej stredom stredového profilu 13. Na obr. 2 je vidiet konštrukčné usporiadanie v rovinách rezov A-A a B-B naznačených na obr. 1.Konštrukcia na uchytenie tesnenia g je tvorená krajnými protiľahlými prqfilmi 11 tvaru F, ktoré majú nahor v priesečníku vnútorných hrán profilu 11 osadený prvok medzikruhového prierezu s výrezom 12 na uchytenie tesniaceho profilu g a stredovým profilom 13...

Posuvná skruž na betónovanie priestorovo zakrivených mostov z monolitického betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1991

Dátum: 04.11.1998

Autori: Malík Oto, Užovič Hildebrand, Ďurďa Jozef, Hanzel Vladimír

MPK: E01D 21/10

Značky: posuvná, mostov, monolitického, betonů, betónovanie, priestorovo, skruž, zakřivených

Text:

...bez rozoberania debnenia. Posúvanie skruže do ďalšieho poľaje tiež jednoduché, lebo sa deje ako posun vozíku po koľajniciach (v obrátenej polohe). Na stavbu priameho aj zakriveného mosta stačí táto jedna skruž.Ďalšou výhodou je, že táto skruž sa môže použit aj pre montáž prefabrikovanej mostovky. Vtom prípade sa na plošiny miesto debnenia upevnia zariadenia potrebné pre túto technológiu.Prehľad obrázkov na gkresochTechnické riešenie je...

Spojovací člen medzi pontónom a brehom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1829

Dátum: 06.05.1998

Autor: Mandl Jiří

MPK: E01D 15/24

Značky: pontónom, medzi, brehom, spojovací, člen

Text:

...kotúčov a kolies vo vodiacich profiloch potrebnej dĺžky, spoľahlivo stabilizujú pontón v horizontálnych smeroch pri zmenách stavu vodnej hladiny a nemusia byť použité Vyväzovacie laná s pobrežnými bitvami.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený spojovací člen medzi pontónom a brehom, kde na obr. 1 je bočný pohľad v reze rovinou A-A a na obr. 2 je pohľad zhora.Spojovací člen medzi pontónom a brehom podľa...

Stavebnicová plávajúca plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1496

Dátum: 04.06.1997

Autor: Holotík Štefan

MPK: B63B 35/36, E01D 15/14

Značky: plošina, stavebnicová, plávajúca

Text:

...ktoré sú rozoberateľne uložené naPre správnu funkciu je výhodné, ak spínacou skrutkou je skrutkový hák.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je v reze znázornené konštrukčné uskutočnenie spoja dvoch samostatných pontónov a na obr. 2 je znázornená rozoberateľná stavebnicováplávajúca plošina zložená z troch pontónov.Stavebnicová plávajúca plošina, podľa obr.1, je vytvorená z dvoch...

Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1464

Dátum: 07.05.1997

Autori: Rovňák Marián, Naď Ľudovít

MPK: E04B 9/22, E04B 5/16, E01D 12/00...

Značky: ocelobetonová, spriahnutá, konštrukcia

Text:

...pásy sú privarene obojstranným priebežným lqltovým zvarom na pásnicu oceľového nosníka.Aktivizácía železobetónovej dosky hlavnými nosníkmi pri prenose zaťaženia je v mieste spriahovacích pásov, takže v ich blízkom okolí sú ízočiarý normálového napätia zakrívené. V dôsledku toho vzniká v tejto oblasti pozdĺž pásov pole intenzívnejšieho priečneho ťahového nonnálového napätia. Na jeho zachytenie je itrčená betonárska výstuž uložená kolmo na...

Konštrukčný systém vodotesného spojenia dilatujúcich stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280056

Dátum: 06.11.1996

Autor: Hogh Miroslav

MPK: E04B 1/68, E01D 19/06

Značky: systém, konštrukčný, stavebných, spojenia, vodotěsného, dilatujúcich, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčný systém vodotesného spojenia dilatujúcich stavebných konštrukcií pozostáva z aspoň jednej dvojice vedľa seba s medzerou usporiadaných nosníkov (1). Každý z nosníkov (1) má jednoduchý tvar priečneho profilu, napríklad tvar T, L, I, U. Nosník (1) svojimi stenami vymedzuje najmenej jeden a najviac štyri rohové priestory (2). Minimálne v jednom rohovom priestore (2) každého nosníka (1) je pozdĺžne usporiadaná dvojica vedľa seba s...

Kovová rímsa mosta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1069

Dátum: 10.01.1996

Autori: Ivan Pavol, Vozár Rudolf, Kosar Zdeněk, Špaček Róbert

MPK: E04D 5/06, E01D 22/00

Značky: římsa, mosta, kovová

Text:

...pricom takto je vytvorený pohľadový obklad. Vrchná cast rimsy vrátane uchyteniazábradlia je dobetónovaná plastbetónom odolným voči soliam.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr. l je znázornená kovová rimsa mosta v ćelnom pohľade aPríklad uskutočnenia Kovová rimsa mosta pozostáva z opláštenia l, zhotoveneho z plechu ako stratené debnenie, od stredu úkosovito zbiehajúceho sa k...

Mostový dielec vo forme vodorovného priečnika určeného na zostavovanie stavebnicovej mostovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281241

Dátum: 10.05.1995

Autori: Franzi Jean-pierre, Mouchet Claude, Reulet Jacques

MPK: E01D 15/133, E01D 6/00

Značky: dielec, určeného, mostový, mostovej, vodorovného, priečnika, stavebnicovej, formě, zostavovanie, konštrukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Mostový dielec vo forme vodorovného priečnika určeného na zostavovanie stavebnicovej mostovej konštrukcie s pripájaním ďalších konštrukčných prvkov ku koncom priečnikov je tvorený nosníkom majúcim zvislú stojku (12), hornú prírubu (22) pripojenú k hornému okraju stojky (12) a dolnú prírubu (24) pripojenú k dolnému okraju stojky (12), ktoré sú kolmé na stojku (12). Každý koniec mostového dielca obsahuje zodpovedajúcu pripájaciu zostavu (26) na...

Výškovo prestaviteľné ložisko na prenos a zdvíhanie, prípadne spúšťanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 278036

Dátum: 18.03.1992

Autor: Bayer Karl

MPK: F16C 32/06, E01D 19/04, E04B 1/36...

Značky: zdvíhanie, přestavitelné, případně, ťažkých, spúšťanie, ložisko, výškovo, bremien, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi dnom (2) puzdra a elastomerickou doskou (4) a/alebo medzi vekom (1) a elastomerickou doskou (4) je sústredne na dne (2) puzdra a/alebo na veku (1) usporiadaná rovinná membránová doska (6) z materiálu odolného v ťahu. Táto membránová doska (6) je pozdĺž svojho obvodu (6a) pevne a tesne spojená s dnom (2) puzdra, prípadne s vekom (1).