E01C 19/28

Zariadenie na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15227

Dátum: 12.10.2005

Autori: Eberl Edmund, Grabmann Gerhard

MPK: E01C 19/15, E01C 19/28, E01C 23/082...

Značky: konštrukcie, stavbu, cesty, zariadenie, podobnej

Text:

...nastaviť zariadením na nastavenie pracovného uhla a. Pri použití viac než jednej zhrňovacej radlice je obzvlášť výhodné, keď je možné zhrňovacie radlice nastavovať nezávisle jednu na druhej. Môžu tak napríklad byť vytvorené rôzne široké polovice cesty.Tvar protilu cesty, predovšetkým výška stredu medzi vyjazdenými koľajami je regulovaná zariadením na zmenu pracovnej výšky zadnej časti zhrňovacej radlice. Tak je napríklad možné nastaviť, či...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260569

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: E01C 19/28

Značky: předvolbou, budič, výstředníkového, vibrační, momentu

Text:

...a která je spojena s nízkými výrobními náklady. Další výhodou je i ruční nastavování předvolby výstředníkového momentu, zejména u ručně vedených vibračních válců.Na pžipojených výkresech je znázorněn na obr. 1 osový řez vibračním budičem, na obr. 2 radiální řez vihračním budičem a na obr. 3 je částečný osový řez vibračním budičem 5 upravenou objímkou.Vibrační budič s předvolbou výstředníkověho momentu (obr. 1) eestává z hřídele...

Zařízení pro dosažení tzv. “psího chodu” silničního kloubového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261979

Dátum: 10.02.1989

Autor: Teplý Jiří

MPK: E01C 19/28

Značky: dosažení, zařízení, psího, válce, chodu, silničního, kloubového

Text:

...válce vůči sobě je pr-ovedeno dvěma hydraulickými válci.Použití paralelogiramu, který přesune pohyblivou .konzolu, nesoucí část otočného kloubu válce do krajních poloh, umožňuje přesta-vit »obě samostatné části válce vůči sobě o daný rozměr. Tímt-o dosávhneme rozšíření celkového pracovního zäběru silničního válce.N.a výkresech je schemuaticky znázorněn-o provedení podle vynálezu, kde obr. lpředstavu-je řez ev ose spojení dvou samostatných...

Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238336

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kalík Jiří, Hofman Ivo

MPK: E01C 19/28

Značky: hydraulickým, vibrační, pohonem, ruční, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem je určen zejména pro menší opravy vozovek, chodníku a podobných ploch s asfaltovým povrchem. Má vibrační i pohonný mechanismus sdružen na jediné zalomené hřídeli a uložen uvnitř běhounu vytvořeného pláštěm a čely. Běhoun je umístěn v rámu, s jehož jednou postranicí je prostřednictvím trubkovitého nosiče pevně spojen hydromotor a s protilehlou postranici je pevně spojen třecí buben reduktoru. K rámu je...

Rám vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245571

Dátum: 15.09.1987

Autor: Neubauer Llbor

MPK: E01C 19/28

Značky: válce, vibračního

Text:

...vynález rámu vibračního válce rozdělený kloubem řízení na přední a zadní díl, jehož podstata spočívá v tom, že zadní díl je vytvořen jako přímý dutý horizontální nosník, na jehož přední části je uchycen kloub řízení, na bocích jsou uchycena dvě hnací pneumatiková kola prostřednictvím hydrostatických převodovek a kde na horní části je vytvořena konzola pro uchycení kabiny. Přímý dutý horizontální nosník lze s výhodou provést jako nádrž...

Škrabák běhounu vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244733

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bazel Josef, Cepek Václav

MPK: E01C 19/28

Značky: běhounu, vibračního, škrabák, válce

Text:

...hutnění zeminy v důsledku nastavení stále stejné vzdálenosti vnější škrabací lišty od vnější plochy běhounu, tak i vnitřní škrabaci lišty od vnitřní plochy běhounu při jeho náhle výchylce. Tím je zabráněno zvýšení hlučnosti v důsledku nárazu škrabáku na běhoun, tak í mechanickému poškození běhounu.Na připojených výkresech jsou schematicky znázorněny dva příklady provedení škrabáku běhounu vibračního válce, kdeobr. 1 představuje...

Řídicí podvozek vedeného vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 251621

Dátum: 16.07.1987

Autor: Venc Stanislav

MPK: E01C 19/28

Značky: řídící, válce, vedeného, podvozek, vibračního

Text:

...obvodové uzavenáho rámu.Vytvoenim ídíciho podvozku s kývným ramenem, jež je vytvoeno ve tvaru plochého,horizontálního, obvodové uzavřeného rámu a kde část přilehlá k válci je opatřena vodorovnými čepy a kde část protilehlá je vytvořena jako závaží B kde ídicí kolo se otáčí uvnitř tohoto rámu, docílí se snížehi těžiátě.podvozku, e tím zvýšení stability celého stroje. Obvodovš uzavřený rám umožňuje rovněž tuhou konstrukcí podvozku e chráni...

Blok zdrojové, ovládací a nosné části stroje, zejména stavebního

Načítavanie...

Číslo patentu: 240254

Dátum: 15.06.1987

Autor: Holeík Ján

MPK: E01C 19/26, E01C 19/28

Značky: zejména, nosné, částí, stavebního, stroje, zdrojové, ovládací

Text:

...sériovosti strojů různých velikosti a druhů. sou usnadněny i provozní záležitosti, orpravárenství, servis, diagnostika a podobné.Na priložených výkresoch je schematicky znázorněno provedení bloku podle vynálezu. Obr. 1 je nárys bloku, obr. 2 je jeho půdorys, obr. 3 je skřiň agregâtového bloku Vřezu, obr. 4 .je nosný v-idlicový rám .v- řezu,obr. 5 jenárys bloku s technologickým ústrojím - nakládac-ím a rýpacím a obr. 6 je nárys bloku...

Vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247811

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bárta Jaroslav, Rosenberg Alois

MPK: E01C 19/28

Značky: zařízení, vibrační

Text:

...skříní, ve kterých jsou uloženy oba budiče vibrací, což nese zvýšené výrobní náklady na výrobu skříní a tím snížený ekonomický efekt.Nehledě na to, že při různých velikostech běhounu vibračních válců není možné z konstrukčního hlediska umístění dvou skříní.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje vibrační zařízení podle vynälezu, které je uložené na hřídeli v běhounu vibračního válce, jehož podstata spočíva v tom. že je tvořeno nejméně...

Vibrační silniční válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231706

Dátum: 15.07.1986

Autori: Venc Stanislav, Rach Ladislav

MPK: E01C 19/28

Značky: válec, vibrační, silniční

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační silniční válec s jedním hnacím motorem a s kloubovým rámem v jehož přední části je uchycen vibrační běhoun a na jehož zadní části je uchycena kabina vyznačující se tím, že hnací motor společně s hydraulickými čerpadly je umístěn na přední části kloubového rámu mezi vibračním běhounem a kloubem kolmo na podélnou osu vibračního válce, kdežto pneumatiková náprava se dvěma koly opatřená jedním nebo více hydromotory na zadní části...

Vibrační zařízení pro silniční válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 228721

Dátum: 25.10.1984

Autori: Charchuta Nikolaj Jakovlevič, Lajevskij Michail Abramovič, Okuněv Vyčeslav Ivanovič, Denikin Ernst Ivanovič, Vasiljev Alexandr Alexandrovič, Šestopalov Alexandr Andrejevič, Gijenko Vladimír Ivanovič, Jarovoj Vitalij Vasiljevič

MPK: E01C 19/28

Značky: vibrační, zařízení, válec, silniční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti stavebních silničních strojů a zejména vibračního zařízení silničního válce. Cílem vynálezu je zjednodušení konstrukce, zvýšení technologičnosti a spolehlivosti práce zařízení. Vibrační zařízení pro silniční válec obsahuje hnací hřídel s excentry pohyblivými v radiálním směru a prostředek pro přemístění excentrů spojený s pohponem. Nové je to, že hřídel je proveden alespoň s jedním radiálním prohloubením na jeho povrchu,...