E01B 9/68

Železničná alebo električková koľajnica so stavebnicovými prvkami znižujúcimi hluk a vibrácie a prostriedok na uloženie stavebnicového prvku v železničnej alebo električkovej koľajnici

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6284

Dátum: 05.11.2012

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01B 21/00, E01B 2/00, E01B 19/00...

Značky: železničnej, železničná, prostriedok, vibrácie, prvků, stavebnicového, električkovej, koľajnica, znižujúcimi, koľajnici, električková, uloženie, prvkami, stavebnicovými

Text:

...tak, že styčná škára medzi dielcami je nad pozdlžnou osou podvalu a stabilizátory sú umiestené nad jednotlivými upevňovacími uzlami koľajníc, pričom V jednom prípadnom uskutočnení stabilizátor obsahuje dvojicu hláv vytvárajúce tvarové vybranie pre upevňovací uzol koľajnice s uložením oboch hláv V spojkovej komore koľajnice. V ďalšom príkladnom výhodnom uskutočnení stabilizátor obsahuje jednu hlavu uloženú V spojkovej komore nad upevňovacím...

Betónový dielec s plastovou doskou na jeho spodnej strane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17922

Dátum: 11.03.2011

Autori: Gärlich Hermann, Achler Rainer Ernst-günter

MPK: E01B 9/68, E01B 1/00, E01B 3/46...

Značky: doskou, straně, spodnej, dielec, plastovou, betónový

Text:

...na výrobu betónového dielca s plastovou doskou resp. betónového podvalu so spodným plastovým obložením ako mechanickéspojenie medzi týmito obidvomi prvkami použitá vláknitá vrstva snáhodne orientovanými vláknami obsahujúca špeciálne vlákna, takže sa konce vlákien v dôsledku hydratačného sania betónu pri jeho tuhnutí dostávajú do kapilárnych pórov a/alebo pórov gélu betónu a v stuhnutom stave betónu sú v tomto betóne držané. Pritom môže byť...

Podložka pre železničnú koľajnicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20503

Dátum: 13.08.2010

Autori: Cox Stephen John, Gardner Christopher, Hamilton Robert John

MPK: E01B 9/68

Značky: podložka, železničnú, koľajnicu

Text:

...ktorá je pod dosadacou časťou pre koľajnicu, na ktorej podložkaspočíva, bol väčší ako 90 °.0008 Pretože pri podložkepodľa uskutočnenia predkladaného vynálezu sú čelá stien každého z bočných členov sklonené v tupom uhIe k povrchu základu pre koľajnicu, na ktorý je podložka umiestnená, keď nie je podložka zaťažená,v tejto konfigurácii podložky je vzdialenosť medzi vrškom bočných členov podložky väčšia oproti doterajšiemu stavu techniky, čo...

Podložka pod pätu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4179

Dátum: 01.07.2005

Autori: Chupáč Ladislav, Vojtek Pavel, Kalús Ján

MPK: E01B 9/68

Značky: podložka, kolajnice, pätu

Text:

...operatívnej oprave používaná súprava podložiek, ktoré sa upravia pod pätu koľajnice. Túto súpravu tvori plastová podložka s klinovým profilom a gumová podložka s obdĺžníkovým profilom. Takáto oprava je prácna, upevnenie dvojice podložiek je komplikované a tým je oprava rozchodu koľaje finančne náročná.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje podložka pod pätu koľajnice, tvorená telesom, na ktoreho dvoch protiľahlých stenách sú...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí a dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3645

Dátum: 04.11.2003

Autori: Vita Vladimír, Navrátil Pavel, Vičan Pavel, Konvičný Zdeněk, Berg Karel

MPK: E01B 9/68

Značky: tratí, podložka, dráh, koľajových, kolajnice, pätu

Text:

...potrebného predpätia v bočných západkách a ich homých príchytkách je žiaduce, aby vnútomý povrch bočnej západky bol sklonený k stojke koľajnice a ďalej potom, aby vnútomý povrch homej príchytky bol sklonený k homej dosadacej ploche podložky. Taktiež je potrebné, aby prechod medzi telesom podložky a vnútor SK 3645 Uným povrchom bočnej západky bol zaoblený a prechod medzi vnútomým povrchom bočnej západky a vnútomým povrchom homej...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283329

Dátum: 02.05.2003

Autori: Fixel Jozef, Moravčík Milan, Kačica Ján, Navrátil Pavel, Vičan Pavel, Berg Karel, Bryda Emanuel, Joska Vladislav

MPK: E01B 9/68, F16F 1/376

Značky: podložka, pätu, tratí, koľajových, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka pre pružný bezpodkladnicový alebo tuhý, prípadne pružný podkladnicový upínací systém koľajnice koľajových zvrškov, v ktorom zaisťuje tlmenie dynamických účinkov koľajových vozidiel na podvaly, zvršok a podložie. Plocha (4) orientovaná k povrchu podvalu alebo podkladnice je hladká, prípadne vybavená pružným dezénom. Plocha (5) orientovaná k päte koľajnice je vybavená dezénom s pružnými tvarovými výstupkami (9), ktoré sú od seba oddelené...

Podložka päty koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1516

Dátum: 09.07.1997

Autori: Berg Karel, Moravčík Milan, Bryda Emanuel, Joska Vladislav, Navrátil Pavel, Kačica Ján, Vičan Pavel, Fixel Jozef

MPK: E01B 9/36, E01B 9/68

Značky: paty, kolajnice, koľajových, tratí, podložka

Text:

...ktoré sa opierajú o uhlové vložky obmedzujúce priečny posun koľajnice. Ale ani tento spôsob stredenia podložky v upínacom systéme nie je spoľahlivý, pretože v tratiach stále dochádza k pozdlžnemu a priečnemu posunu týchto podložiek a niektore z nich po určitej dobe prevádzky celkom opustia medzeru medzi pätou koľajnice a podvalom.J e možné konštatovať, že nedostatočná fixácia polohy podložky v upínacom systéme je znač nou nevýhodou v...

Príchytka koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1306

Dátum: 04.12.1996

Autor: Žatko Jozef

MPK: E01B 9/68, E01B 9/02

Značky: kolajnice, príchytka

Text:

...dráhy, je dvojdielna. Teleso spodnej časti má jednoduchý geometrický tvar,ktorým je v obecnom prípade hranol. Samostatné teleso vrchnej časti je opatrené kovovou opierkou a nosom, vyčnievajúcim nad pätu koľajnice. Na spodnej strane tohto telesa je vytvorená priebežná drážka s uhlom sklonu voči kovovej opierke v rozmedzí 20 - 409. Drážka je opatrená oválnym otvorom. Pozdĺžna os ovál neho otvoru je rovnobežná alebo zhodná s osou drážky. Nos...

Pružné uloženie koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 905

Dátum: 11.07.1995

Autor: Vymětal Antonín

MPK: E01B 9/68

Značky: uloženie, kolajnice, pružné

Text:

...na jeho dolnej ploche. Na obr.3 b a 3 c je pohľad zospodu na dolnú plochu dištanćnćho krúžku s výstupkami,ktoré sú vytvorené po vonkajšom aj vnútornom obvode medzikružia a V riešení podľa obr.3 c sú kruhové výstupky prepojené sústavou radiálne prebiehajúcich výstupkov. Na obr 4 a a 4 b je v zvislom reze a pri pohľade zospodu spodná časť dištančného krúžku, kde výstupky jeho dolnej plochy sú v tvare sústavy sústredných kružnic. Na...

Pogumovaná ocelokordová podložka pod kolajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264711

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: E01B 9/68

Značky: kolajnice, ocelokordová, podložka, pogumovaná

Text:

...podstatou je, že pozostáva z pogumovaného ocelokordu uloženého v pozdlžnom a priečnom smere, na ktorom z obidvoch strán je gumová fólia zabezpečujúca ozőnuvzdornost a možnost vytvorenia dezénu. AJeho výhodou je zvýšená životnost pri dynamickom zaťažení, vysoká tvrdosŕ samotného prvku a zvýšenie lomu minimalizácie pruženia pri dynamickom zaťažení požadovanými tlakmi v porovnani so-súčasnými pružnými systémami, ako najmä stále požadovaná...

Zpružněné upevnění kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263643

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E01B 9/68

Značky: zpružněné, kolejnic, upevnění

Text:

...příčný řez zpružněným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic na betonových pražcích V obr. 3 je znázorněn příčný řez pryžovou rýhovanou pružinou a talířovou pružinou. V levé části obr. 1, obr. 2 a obr. 3 je znázorněn stav před sevřením nezatížené kolejnice a v pravé části stav při maximálním prühybu pryžové rýhované pružiny a talířových pružin.V obr. 4 je znázorněn půdorys pryžové rýhované pružiny s jedním otvorem pro umístění talířových pružin...

Pružné upevnění kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247216

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kaláb Jioí, Valcha Petr

MPK: E01B 9/68, E01B 9/62

Značky: upevnění, žlabu, pružné, kolejnice

Text:

...upravuje rozchod koleje. Výškové poloha kolejnicových pásů se v tomto upevnění upravuje tak,že po uvolnění klínů se kolejnice s pružnou vložkou vyzvedne do požadované výšky vůči dnu žlabu a vak, ležicí pod pružnou vložkou, se naplní rychletuhnoucí hmotou a potom se klíny opět zatlačí do vybraní V pružné V 10 ŽC 6 oHlavními výhodami pružného upevnění kolejnic v žlabu podle tohoto vynálezu jsou jednoduchá montáž koleje,možnost nastavení hodnoty...