E01B 7/02

Zariadenie železničného zvršku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20671

Dátum: 12.05.2011

Autori: Kopilovitsch Harald, Hellbach Jürgen, Bergk Thomas, Christ Thomas

MPK: E01B 7/02

Značky: železničného, zvršku, zariadenie

Text:

...zariadenia pozostávajú integrálne z Vysoko pevnej oceli, takže je daná vysoká odolnosť proti opotrebeniu. Súčasne Však môže byť toto zariadenie železničného zvršku Vyrobené z hľadiska materiálu výhodne, pretože spodný diel nie je V tvare bloku, ale pozostáva z dvoch od seba navzájom Vzdialených podpier,pozostávajúcich najmä zkonštrukčnej ocele, ktoré ohraničujú medzipriestor, V ktorom je V požadovanom rozsahu bez problémov usporiadané...

Sklz koľajových výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 284132

Dátum: 20.08.2004

Autori: Vršecký Pavel, Walter Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: výmen, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Sklz koľajových výmen s vypruženým valivým uložením na pojazd jazyka výmeny pozostáva zo základného telesa (4), vybaveného hákmi (41), tvoreného bočnicami (42), čelnou priečnou stenou (43) s čelným otvorom (44), v ktorom je zakotvená úpinka, a spodnou priečnou stenou (45), a kde valivé uloženie je uložené tak, že dvojica valčekov (10, 101), ktorých osová vzdialenosť je menšia ako šírka päty (14) jazyka (2) výmeny, je uložená v kyvnej páke (5)...

Mechanizmus ovládania samovratnej výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1220

Dátum: 07.08.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 26/00, E01B 7/02

Značky: samovratnej, mechanizmus, výhybky, ovládania

Text:

...v jeho prvej prestavovacej fáze. Zložitosť konštrukcie tohoto prvku a využiteľnosť len V necelej desatine dĺžky prestavovacej dráhy sa V podstate prejavujú zložitosťou výroby a nežiadúcoukomplikovanosťou v systéme prevádzkovej obsluhy a údržby. Podstata technického riešeniaMechanizmus ovládania samovratnej výhybky podľa tohoto úžitkového vzoru je tvorený samostatnou oceľovou pripevňovacou súpravou, prestavnikom s hydraulickým tlmićom,...

Valčeková stolička výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1219

Dátum: 07.08.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: výmen, stolička, valčeková

Text:

...a výrazne tak predlžuje ich povrchovú úpravu uskutočnenú konzervačným prostriedkom s dlhodobým účinkom, napr. graflakom a pod. Pri správnej funkcii valčekových stoličiek výmen nie je teda v podstate nutné klzné stoličky udržiavať. Odstránenie mastenia výhybiek potom prináša výrazné úspory priamych nákladov a odstránenie namáhavej ľudskej práce a prispieva v podstate na riešenie ekologického problému mastenia výhybiek.Prevod klzného...

Čeľusťový výmenový záver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1218

Dátum: 07.08.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: výmenový, čeľusťový, závěr

Text:

...údržbu, ktoré v spojeni s nestekavým grafitovým mastiacim prostriedkom použitým na mastenie klzných častí pohyblivého háka a závorovacej tyče zaistujú ekologicky úplnú čistotu záveru.Záverná hlava pohyblivého háka umožňuje na základe svojho tvaru spoluprácu so snímačom jej polohy.Pohyblivý hák je v spodnej časti vybavený závesným strmeňom,obopínajúcim závorovaciu tyč a zabraňujúcim násilnému a nebezpečnému nadzdvihnutiu...

Pomocný záver výmenových jazykov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1184

Dátum: 03.07.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: pomocný, závěr, výmenových, jazykov

Text:

...svoju opornicu dotláčaný opierkami, ktorých polohu a tým aj polohu priľahlého jazyka je možné regulovať počtom vymedzovacích vložiek V strednom skrutkovom spojeni ovládacej tyče. Pomocný záver výmenových jazykov nezvyšuje celkový prestavný odpor výmeny a pritom spoľahlivo zabezpečuje požadovanú funkciu. Vhodným konštrukčným vyhotovenim bola dosiahnutá ekologickánezávadnosť a dlhodobá stabilita nastavených parametrov.Prehľad obrázkov na...

Kĺbová kontrolná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1147

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šanc Václav, Sedláček Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: kĺbová, kontrolná

Text:

...tyč podľa tohoto úžitkového vzoru je vyhotovená tak, že, je opatrená guľovými hlavicami umožňujúcimi tri stupne Voľnosti pohybu a jej pántik je upravený na pripojenie na stojinu jazyka, rovnako ako moderné čeľustové závery.Guľové hlavice sú samomazacie a preto nevyžadujú V priebehuprevádzky žiadnu údržbu a V porovnaní s doterajším vyhotovením súteda ekologicky nezávadné. Naviac sú vyhotovené tak, že sa vyznačujú nulovou mechanickou vôľou,...

Kĺbová pripevňovacia súprava elektromotorického prestavníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1146

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sedláček Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: súprava, elektromotorického, kĺbová, prestavníka, pripevňovacia

Text:

...vacia súprava upevnená zvíeraoími doskami a hákovými skrutkami. Na zvieraciu dosku je izolovane pomocou izolačných vložiek upevnený svornik, s ktorého hlavou jeprostrednictvom guľového kĺbu spojené tiahlo pripevňovacej tyče, ukončené reguľovateľnou koncovkou. Vidlica reguľovateľnejkoncovk e s oená s ri evňovacim ásom omocou ča u,Y J P J P P P Pumožňujúceho vzájomný pohyb oboch dielov. Skriňa prestavnika sana kĺbovú ri evňovaciu sú ravu u...

Nájazdové ovládacie ústrojenstvo výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280896

Dátum: 10.05.1995

Autor: Baumruck Manfred

MPK: B61L 5/00, E01B 7/02

Značky: ovládacie, ústrojenstvo, nájazdové, výhybiek

Zhrnutie / Anotácia:

Na nájazdovom ovládacom ústrojenstve výhybiek je medzi pohonnou jednotkou a prestavovacou tyčou (1) umiestnené spojovacie ústrojenstvo (3), ktoré obsahuje zadržiavaciu kladku (10), v spojenom stave pružne zatlačované do vybrania (9) prestavovacej tyče (1). Aby bolo možné vytvoriť toto spojovacie zariadenie i v stiesnených priestoroch, je vybavené dvoma protiľahlými kladkami (12, 12'), usporiadanými v podstate súmerne k smeru pohybu zadržiavacej...

Sklz koľajnicových výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 277963

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kopecký Miroslav, Vršecký Pavel

MPK: E01B 7/02, B61L 5/02

Značky: kolajnicových, výmen

Zhrnutie / Anotácia:

Skladá sa z držiaka (3) a z ramena (4), ktoré je opatrené najmenej dvoma styčnými bodmi (16, 17), na ktorých spočíva jazyk (2) výmeny. Držiak (3) je upevnený zospodu na opornicu (1) prostredníctvom hákov (15) a zvierky (5) a je spojený dolným čapom (10) s ramenom (4). Nad dolným čapom (10) prechádza ramenom (4) horný čap (9), spojujúci rameno (4) s ťahovou skrutkou (8) tlačnej pružiny (7), ktorá je sklonená voči vodorovnej dosadacej ploche...

Koľajová výhybka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278627

Dátum: 15.04.1992

Autor: Nápravník Josef

MPK: E01B 7/02

Značky: koľajová, výhybka

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajová výhybka pozostáva z mechanického pohybového ústrojenstva na presun posuvných jazykov (2), zo zdvíhacieho ústrojenstva (3) posuvných jazykov (2) a z koľají (1), upevnených na podvaloch (7), na ktorých sú na klzných stoličkách (9) uložené posuvné jazyky (2). Zdvíhacie ústrojenstvo (3) je umiestnené v lôžku (8) medzi koľajami (1) a posuvnými jazykmi (2) na podvale (7) vedľa klznej stoličky (9). Toto zdvíhacie zariadenie (3) je tvorené...

Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Laštovica Milan, Sousedík Jaroslav, Ordáo Jan

MPK: E01B 7/02

Značky: přestavování, úzkorozchodné, zařízení, dráhy, kolejová, výhybky

Text:

...přenosu informace.Na výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro pŕestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu, kde obr. 1 značí nárysný pohled,obr. 2 řez vedenýrovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdorys při přestavení.Zařízení pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah je v příkladném provedení tvorené dělenou skříní L, uprostřed níž je uložen vratný váleo 3 5 přívodem 2 ł...