E01B 35/00

Zostava na meranie koľajových úsekov za účelom údržby železničných koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20324

Dátum: 05.04.2012

Autori: Scherf Wilfried, Luddeneit Michael

MPK: E01B 35/00, B61K 9/08

Značky: meranie, úsekov, železničných, koľajových, zostava, účelom, údržby, koľajníc

Text:

...zaznamenávanie filigránskych meracích značiek (napr. čiarove kódy, a pod), resp. pozíciu určujú nepriamo prostredníctvom otočného snímača poháňaného kolesom. V oboch naposledy uvedených prípadoch bežné znečistenia spôsobené spracovaním koľajníc (napr. brúsením) ovplyvňujú optické alebo mechanické meranie pozície, ktoré je však na presnézaznamenanie nameranej hodnoty nevyhnutné. Tento problém sa pri vynáleze rieši použitím vhodných...

Spôsob zameriavania koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286184

Dátum: 14.04.2008

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: G01S 5/10, E01B 35/00

Značky: zameriavania, koľaje, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na zameranie koľaje (9) sa premiestni prvé, mobilné meracie vozidlo (1) v smere k druhému, stacionárnemu meraciemu vozidlu (2), pričom sa registruje odchýlka skutočnej polohy koľaje (9) od vzťažnej priamky (14) vytváranej laserovým lúčom. Na začiatku každého meracieho cyklu sa prostredníctvom nasadenia prijímača (19) globálneho určovania polohy zisťuje relatívna poloha stacionárneho meracieho vozidla (2) vzhľadom na miestne pevne inštalovanú...

Spôsob korekcie polohy koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286171

Dátum: 31.03.2008

Autori: Theurer Josef, Lichtberger Bernhard

MPK: E01B 35/00, E01B 29/00

Značky: polohy, koľaje, korekcie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Korekcia polohy koľaje (6) sa uskutočňuje pri oddelenom nameraní chýb výškovej polohy obidvoch koľajníc (4) a koncentrácie korekčných prác na extrémne podmienky odchýlky požadovanej polohy. Tie sa odovzdávajú pri vymedzení štartovacím bodom (S) a koncovým bodom (E) na elektronicky zistenú a s nekorigovanými koľajovými úsekmi (22) susediacu prispôsobenú výškovú požadovanú polohu (19).

Konzolová zabezpečovacia značka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3308

Dátum: 08.10.2002

Autor: Štěpán Zdeněk

MPK: E01B 35/00

Značky: značka, zabezpečovacia, konzolová

Text:

...stability konzolovej zabezpečovacej značky naistĺpe trakčného vedenia je výhodné, ak je konzolová zabezpečovacia značka opatrená dvojicou stabilizačných prvkov, zktorých jeden je situovaný vhomej časti zadnej strany nosného prvku a druhý jesituovaný v dolnej časti zadnej strany nosného prvku.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je schcmaticky znázornené na výkrese, kde na obr. l je nakreslenýnárys konzolovej zabezpečovacej...

Kontrolný prípravok na kontrolu pojazdových plôch srdcovky koľajovej výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2124

Dátum: 13.04.1999

Autor: Ben Said Sami

MPK: E01B 35/00, G01B 5/20

Značky: kontrolný, pojazdových, výhybky, koľajovej, prípravok, kontrolu, ploch, srdcovky

Text:

...výhybky, pričom osová vzdialenosť týchto vertikálnych nastavovacích členovtrojbodových nivelačných uzlov je väčšia, ako je vzdialenosťhrdla srdcovky od hrotu vedľajšej hrotovej koľajnice srdcovky. Vertikálne nastavovacíe členy sú s výhodou tvorené skrutkami, ktoré sú na svojom dolnom konci opatrené styčnými prvkami nadosadnutie na pojazdovú plochu príslušnej koľajnice koľajovejvýhybky, pričom vertikálne nastavovacie členy aspoň...

Meracie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280109

Dátum: 10.08.1994

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 35/00

Značky: vozidlo, meracie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie vozidlo (1) na zisťovanie skutočnej polohy koľaje (24) vzhľadom na požadovanú polohu koľaje (24) má rám (2) vozidla, ktorý je uložený na podvozkoch (5) a ktorý má rovinu (3) rámu rovnobežnú so vzťažnou rovinou a na ktorom je upravený prepraviteľný a nezávisle pojazdný satelitný vozík (22). Horné obrysové čiary (12) meracieho vozidla (1) a satelitného vozíka (22) sú usporiadané pod obrysovou rovinou (13), ktorá zviera so vzťažnou rovinou...

Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajnice koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277777

Dátum: 15.07.1992

Autori: Praschl Wilhelm, Theurer Josef

MPK: B61K 9/08, E01B 35/00, B61K 9/00...

Značky: ukladanie, nástrojového, rámu, koľaje, zariadenie, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu (12) na koľajnice (16) koľaje (3) je opatrené dotykovým ústrojenstvom (27) na snímanie koľajnice (16), pričom nástrojový rám (12) opatrený kolesami (15) s okolesníkmi, je prostredníctvom pohonov (13, 14) prikĺbený na ráme (4) stroja po koľaji pojazdného stroja na stavbu koľaje a je aretovateľný v mimoprevádzkovej polohe. Dotykové ústrojenstvo (27) je usporiadané najmenej pri procese ukladania v...