E01B 27/17

Spôsob podbíjania a stabilizovania koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283239

Dátum: 07.03.2003

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 27/13

Značky: koľaje, podbíjania, stabilizovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa paralelne ku kontinuálne sa opakujúcemu, z podbíjacieho procesu a pohybu dopredu zloženého podbíjacieho postupu koľaj v ďalšom, kontinuálne sa opakujúcom a zo stabilizačného procesu a odľahčovacieho procesu skladajúcom sa stabilizačnom postupe postupne spúšťa do konečnej požadovanej polohy. Pritom sa pri stabilizačnom procese automaticky zvyšuje zaťaženie na spúšťaciu hodnotu a pri nasledujúcom odľahčovacom procese na...

Spôsob kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, meracie zariadenie a koľajový stabilizátor na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282733

Dátum: 28.10.2002

Autori: Theurer Josef, Lichtberger Bernhard

MPK: E01B 35/12, E01B 27/17, E01B 35/08...

Značky: stabilizátor, meracie, koľajový, priečneho, spôsobu, vykonávanie, spôsob, kontinuálneho, tohto, zariadenie, merania, odporu, posuvu, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, pričom sa koľaj prostredníctvom budiča (21) kmitov uvádza do vodorovného kmitania, prípadne vibrácií, prebiehajúceho priečne na pozdĺžny smer koľaje, sa výkon potrebný na prevádzku budiča (21) kmitov registruje ako nameraná hodnota korelujúca s odporom priečneho posuvu. Pri meracom zariadení je k hydraulickému systému (10) priradený tlakový snímač (24) na zisťovanie prevádzkového...

Podbíjačka koľaje, najmä na podbíjanie výhybiek a križovatiek koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279114

Dátum: 03.06.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: križovatiek, podbíjačka, najmä, podbíjanie, výhybiek, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) koľaje má na podvozkoch uložený rám (3) stroja, na ňom medzi podvozkami upravený zdvíhací a vyrovnávací agregát koľaje a podbíjaciu jednotku (12), ktorá je vybavená podbíjacími nástrojmi (19), ktoré je možné prostredníctvom pohonov (21) pristavovať do záberu a uvádzať do vibračného pohybu. Podbíjacie nástroje (19) sú usporiadané na jednom, prostredníctvom zvislých vedení (22), výškovo prestaviteľne s nástrojovým rámom (23)...

Podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278730

Dátum: 14.01.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: koľaje, podbíjačka

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) je vybavená zdvíhacím a vyrovnávacím agregátom (17) na zdvíhanie a stranové posúvanie koľaje (6) v oblasti výhybiek a križovatiek a má nástrojový rám, pojazdný po koľaji (6) prostredníctvom dvojíc kolies s vencami, a je spojená s rámom (2) stroja výškovo a stranovo prestaviteľne. Na nástrojovom ráme je pre každý koľajnicový pás usporiadané ako vyrovnávacie ústrojenstvo koleso s vencom a záchytné ústrojenstvo. Podbíjačka (1) je...

Pojazdné zariadenie na korekciu chybnej polohy koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278643

Dátum: 10.12.1997

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: pojazdné, koľaje, zariadenie, polohy, korekciu, chybnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené niekoľkými navzájom nezávisle po koľaji (8) pojazdnými, v pozdĺžnom smere koľaje (8) za sebou umiestnenými strojmi (3, 4, 5) na stavbu koľaje, pričom k nástrojom týchto strojov (3, 4, 5) na korekciu chybnej polohy koľaje na základe vzťahového systému sú priradené odoberacie orgány (22, 30). K jednotlivým strojom (3, 4, 5) na stavbu koľaje je priradená jedna spoločná, polohovo pevná vzťahová priamka (10). Aspoň jeden...

Spôsob bočného posúvania koľaje a stroj na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278429

Dátum: 07.05.1997

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 33/06, E01B 29/13...

Značky: vykonávanie, bočného, stroj, spôsobu, posúvania, koľaje, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bočného posúvania koľaje, pri ktorom sa v priebehu prvej spojitej pracovnej jazdy koľaj posunie doboka, v priebehu spätnej jazdy sa podvaly vyrovnajú do správnej polohy a v priebehu opačnej pracovnej jazdy sa koľaj podbije, niveluje a bočne vyrovnáva. Stroj na stranové posúvanie koľaje, pozostávajúci z koľajníc (2) a priečnych podvalov (3), sa skladá zo strojového rámu (5) uloženého na podvozkoch, na ktorom je umiestnený výškovo a doboka...

Pojazdná podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278411

Dátum: 09.04.1997

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef, Praschl Wilhelm

MPK: E01B 27/17

Značky: pojazdná, podbíjačka, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná podbíjačka koľaje s agregátom (14) na vyrovnávanie výšky a smeru koľaje v oblasti výhybky alebo križovatky je vybavená aspoň jedným nástrojovým rámom, pojazdným po koľaji (6) prostredníctvom aspoň jednej dvojice kolies s vencami. Na nástrojovom ráme je na každú koľajnicu umiestnené aspoň jedno koleso s vencom ako smerovacie ústrojenstvo a jedno záchytné ústrojenstvo (20), vytvorené ako záchytný hák (16) a/alebo záchytná kladka (15). Na...

Podbíjačka štetového lôžka koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278105

Dátum: 10.01.1996

Autor: Havlíček Miloslav

MPK: E01B 27/17

Značky: štetového, koľajových, lôžka, podbíjačka, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka má v strednej časti základného rámu (1), výkyvnú nápravu (9) a pevnú nápravu (8), v ktorej je vertikálne uložený vodiaci stĺp (2) s hydraulickým valcom (3) na zvislý pohyb saní (4). Je vybavený na bokoch dvoma dvojicami podbíjacích ramien (11), medzi ktorými sú umiestnené hydraulické valce (13). Vibračné zariadenia (15) sú poháňané hydromotormi (14). Predná časť základného rámu (1) je vybavená pomocným aretačným zariadením (16) s...

Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278071

Dátum: 06.12.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: koľaje, kontinuálně, stroj, pojazdný, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na podbíjanie priečnych podvalov (10) koľaje má rám (2), ktorý je umiestnený na dvoch od seba v rozpätí upravených podvozkoch (11) a s ktorým je spojený medzi obidvoma podvozkami (11) umiestnený unášač (14) nástrojov na výškovo prestaviteľný nadvihovací a smerovací agregát (19) a najmenej jeden výškovo prestaviteľný podbíjací agregát (17) s podbíjacími nástrojmi (18), ktoré sú prostredníctvom prísuvných a vibračných pohonov po dvojiciach...

Spojite pojazdný stroj na podbíjanie, nivelovanie a rovnanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278035

Dátum: 11.10.1995

Autori: Theurer Josef, Hansmann Johann

MPK: E01B 27/16, E01B 27/17

Značky: nivelovanie, rovnanie, spojité, podbíjanie, stroj, koľaje, pojazdný

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je opatrený podvozkovým rámom (2), ktorý sa opiera o podvozky (3, 4) a nesie hnacie, brzdiace, napájacie a riadiace ústrojenstvo (8, 9, 12, 17) a nástrojovým rámom (27), ktorý je s ním spojený dĺžkovo nastaviteľne a kĺbovo. Na tomto nástrojovom ráme (27) sú usporiadané medzi dvoma podvozkami podbíjacie, zdvíhacie a rovnacie agregáty (33, 34) s pohonmi. Stroj ďalej obsahuje spojovacie ústrojenstvo (30) pre spoločný krokový posuv týchto...

Stroj na bočnú korekciu polohy koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280835

Dátum: 09.08.1995

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 33/02, E01B 27/17

Značky: stroj, polohy, korekciu, koľaje, bočnú

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na bočnú korekciu polohy koľaje (2) má na podvozkoch (3) uložený strojový rám (4) so stabilizačným agregátom (9), ktorý je prostredníctvom vyrovnávacích pohonov (11) spojený so strojovým rámom (4) a ktorý má vibrátory (20) na vytváranie kmitov koľaje (2), ako aj vzťažný systém (12). Na strojovom ráme (4) je kĺbovo uložený vyrovnávací pohon (11) prostredníctvom dištančného členu (10), vytvoreného ako lano (27), nepriamo spojený so...

Podbíjačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280739

Dátum: 10.08.1994

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjačka

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) je vybavená strojovým rámom (2) a rámom (11) agregátu, ktorý je vzhľadom naň v pozdĺžnom smere stroja prostredníctvom pozdĺžneho posuvného pohonu (15) posuvný, ktorý je spojený s podbíjacím agregátom (16) a s agregátom (18) na naddvihovanie a vyrovnávanie koľaje a ktorý je rovnako ako strojový rám (2) uložený prostredníctvom najmenej jedného podvozka (14) na koľaji (4). Rám (11) agregátu je spojený s prídavným naddvihovacím...

Strojné usporiadanie na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280062

Dátum: 10.08.1994

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: strojně, usporiadanie, podbíjanie, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Strojové usporiadanie (1) na podbíjanie koľaje (2) je opatrené prvým strojom (4) a druhým strojom (5), ktoré sú navzájom spojiteľné uvoľniteľným spriahadlom (6) a z ktorých každý má trakčný pohon (26, 43), na podvozkoch (7, 29) uložený strojový rám (8, 28) a výškovo prestaviteľný podbíjací agregát (9, 32). K prvému stroju (4), ktorý je vytvorený dlhší, sú priradené prostredníctvom pohonov (44) cez priečny profil strojového rámu (8) zvonku...

Spôsob spevňovania štrku koľaje a podbíjačka na spevňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280703

Dátum: 16.12.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: spôsob, podbíjačka, spevňovanie, štrku, spevňovania, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Štrk sa pod koľajami (2) spevňuje výlučne v oblasti pred hlavami podvalov prostredníctvom cyklického, pravidelne sa opakujúceho, pohybu podbíjacieho kladiva (24) podbíjacieho agregátu (13). Podbíjacie kladivo (24) vykonáva vlastný spevňovací pohyb v pozdĺžnom smere podvalov a bezprostredne ku koncom podvalov, potom sa zdvihne, vráti naspäť a znova sa zasunie do štrku na uskutočnenie následného spevňovacieho pohybu.

Spojito pojazdný podbíjací, nivelačný a urovnávací stroj na koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278975

Dátum: 18.11.1992

Autori: Ganz Jörg, Hansmann Johann

MPK: E01B 27/17

Značky: koľaje, nivelačný, spojito, urovnávací, pojazdný, podbíjací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Spojito po koľajových podvozkoch (7, 13) pojazdný podbíjací, nivelačný a urovnávací stroj (1) na koľaje (24), s hlavným rámom (2), ktorý nesie obslužnú kabínu (5) na pracovné nástroje, hnacie, brzdové, energetické prívodné a ovládacie zariadenie a je opatrený koľajovým pojazdným ústrojenstvom s jazdným pohonom (9) a brzdou (10). S hlavným rámom (2) je spojený dĺžkovo posuvne nástrojový rám (3), ktorý má koľajové pojazdné ústrojenstvo a nesie...

Uspořádání nástrojů pro podbíjení, nivelaci a boční vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266555

Dátum: 12.01.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: nivelaci, uspořádání, nástrojů, podbíjení, koleje, vyrovnávání, boční

Text:

...hmotnosti podbíjecích agregátů a agregátu pro nadzdvihování a vyrovnávání koleje. S tím je spojeno příznivější rozdělení celkové hmotnosti stroje na jeho podvozky .a na přídavné dvojkolí s nákolky pracovní jednotky.Podle zvláště výhodného vytvoření uspořádání nástrojů podle vynálezu je nástrojový nosný rám vytvořen jako ojový podvozek, který je V oblasti jednoho konce, opatřeného podbíjecím agregátem, opatřen dvojkolím s nákolky a v oblasti...

Po koleji pojízdný stroj pro zhutňování štěrkového lože koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266553

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hansmann Johann, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: zhutňování, stroj, lože, kolejí, pojízdný, štěrkového, koleje

Text:

...příznivý vliv vibrací, přenášených agregátem pro stabilizaci koleje, na proces podbíjení, což umožňuje vysoce kvalitní podbíjení koleje.Zvláště účelná varianta provedení spočívá V tom, že aqregát pro stabilizací koleje,upravený v pracovním směru za podbíjecím agregátem, je spolu s ním a s agregátem pro zdvihání a vyrovnávání koleje, upraveným před podbíjecím agreqátem, uspořádán na rámu stroje mezi dvěma podvozky stroje.Toto vytvoření...

Pojízdný stroj pro podbíjení, nivelaci a směrové vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236875

Dátum: 15.04.1987

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: vyrovnávání, podbíjení, stroj, nivelaci, smerove, koleje, pojízdný

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro podbíjení, nivelaci a směrové vyrovnávání koleje, který je opatřen jednak rámem podvozku, uloženým na ve vzájemné rozteči upravených podvozcích, jednak alespoň jedním podbíjecím agregátem, který má do štěrku zasouvatelné podbíjecí nástroje, uložené na pohonem výškově přestavitelném unášeči nástrojů, po dvojicích proti sobě přestavitelné přísuvným pohonem a vibrovatelné vibračním pohonem, jednak agregátorem pro nadzdvihování a...

Pojízdný stroj pro zpracování koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234025

Dátum: 15.09.1986

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: koleje, pojízdný, stroj, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit dokonalejší a zejména okamžité přerušení činnosti zdvihacího, případně rovnacího pohonu, přičemž zvláště rychlého a spolehlivého přerušení se dosahuje volbou požadované jmenovité vzdálenosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojistné ústrojí má nejméně jeden elektronický bezdotykový indukční přibližovací spínač, který je pevně spojen s nástrojovým rámem, vedeným na koleji, a který je uspořádán nad kolejnicí a ve...