E01B 27/16

Podbíjačka na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279083

Dátum: 03.06.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačka, koľaje, podbíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka na podbíjanie koľaje (18) je opatrená rámom stroja, ktorý je uložený na podvozkoch, a podbíjacím agregátom (1) dvoch podvalov, ktorý má v pozdĺžnom smere stroja za sebou usporiadané, vibračnými pohonmi (5) vibrovateľné a prisúvacími pohonmi (4) prisúvateľné podbíjacie nástroje (6, 7, 8, 9) s podbíjacími kladivami (16) na súčasné podbíjanie dvoch podvalov (17). Podbíjacie nástroje (6, 7, 8, 9) sú uložené na výškovo prestaviteľnom, s...

Nivelačný podbíjací a prípadne vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278394

Dátum: 05.03.1997

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: stroj, nivelačný, vyrovnávací, případně, podbíjací

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) koľaje má podbíjací agregát (12), ktorý je spojený s rámom (3) stroja, je usporiadaný medzi podvozkami (2) vybavený podbíjacími nástrojmi, pričom ako vozidlo s vlastným trakčným pohonom vytvorený stroj má na ráme (3) stroja k podbíjaciemu agregátu (12) v pracovnom smere predradený zásobník (14) štrku s regulovateľnými výpustnými otvormi (15) na privádzanie štrku do priestorov medzi podvalmi (5). Na univerzálne nasadenie ako...

Podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278307

Dátum: 04.09.1996

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačka, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka s rámom (3) stroja uloženým na podvozkoch, s výškovo prestaviteľným podbíjacím agregátom, je vybavená naddvihávacím a vyrovnávacím agregátom (12), ktorý má naddvihávacie a vyrovnávacie pohony, ako aj naddvihávacie ústrojenstvo (20), ku ktorému je priradené prídavné naddvihávacie ústrojenstvo (15), vybavené najmenej jedným uchopovacím ústrojenstvom (31), na uchopovanie koľajnice (23) odbočnej koľaje (24) s vlastným naddvihávacím...

Pojazdná podbíjačka koľaje s dvoma vzájomne kĺbovo spojenými rámami podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278171

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: kĺbovo, spojenými, vzájomne, podvozku, koľaje, dvoma, pojazdná, rámami, podbíjačka

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dve vzájomne kĺbovo spojené časti rámu a rám podvozka, ktorý je umiestnený na podvozkoch (98, 99). Rám podvozka sa skladá z hlavného rámu (103) stroja a z nosného rámu (109) nástrojov, na ktoré je umiestnený podbíjací agregát (124). Podbíjací agregát (124) ktorý sa nachádza medzi podvozkami (98, 99), namontovanými na uloženie hlavného rámu (103) stroja a nosného rámu (109), sa nachádza na nosnom ráme (109) nástrojov, ktorý je na...

Podbíjací agregát na podbíjačky koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281172

Dátum: 06.03.1996

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačky, koľaje, podbíjací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené najmenej dvomi vonkajšími podbíjacími nástrojmi (12, 13) a vnútornými podbíjacími nástrojmi (10, 11), ktoré sú umiestnené na výškovo prestaviteľnom prvom nástrojovom unášači (14) a druhom nástrojovom unášači (15) v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach za sebou a sú prostredníctvom vždy jedného výsuvného pohonu (18, 25) spojené s výstredníkovým hriadeľom (17, 26). Jeden z vonkajších podbíjacích nástrojov (13),...

Spojite pojazdný stroj na podbíjanie, nivelovanie a rovnanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278035

Dátum: 11.10.1995

Autori: Hansmann Johann, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 27/16

Značky: spojité, stroj, koľaje, nivelovanie, rovnanie, pojazdný, podbíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je opatrený podvozkovým rámom (2), ktorý sa opiera o podvozky (3, 4) a nesie hnacie, brzdiace, napájacie a riadiace ústrojenstvo (8, 9, 12, 17) a nástrojovým rámom (27), ktorý je s ním spojený dĺžkovo nastaviteľne a kĺbovo. Na tomto nástrojovom ráme (27) sú usporiadané medzi dvoma podvozkami podbíjacie, zdvíhacie a rovnacie agregáty (33, 34) s pohonmi. Stroj ďalej obsahuje spojovacie ústrojenstvo (30) pre spoločný krokový posuv týchto...

Podbíjací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 277800

Dátum: 08.03.1995

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich, Praschl Wilhelm

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací agregát (1) pre podbíjačku koľaje pozostáva z celkom štyroch v priečnom smere koľaje vedľa seba usporiadaných a prostredníctvom pohonov (2) od seba navzájom nezávisle posuvných podbíjacích jednotiek (3), ktoré majú vždy jeden rám (5) agregátu s výškovo prestaviteľne uloženým unášačom (7) nástrojov a dva na ňom uložené v pozdĺžnom smere stroja navzájom protiľahle upravené, vibrovateľné a prisúvateľné podbíjacie nástroje (9). Každý...

Podbíjacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 32

Dátum: 07.07.1993

Autor: Fábel Pavel

MPK: E01B 27/16

Značky: kladivo, podbíjacie

Text:

...dostatečně pevnosti a houževnatosti dosažení celkové nízké hmotnosti, a L 0 při zajištění zvýšené odolnosti proti lámání dříku či lopatkypři velkých dynamických napětích během používání při podbíjení kolejových pražců.Přehled obrázků na výkresechPříklady konkretních provedení podbíjecích kladiv podle užitného vzoru jsou schematický znázorněny na připojených výkresech, kde obr.í je čelní pohled na základní provedení podbíjecího kladiva,...

Podbíjačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279887

Dátum: 16.12.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačka

Zhrnutie / Anotácia:

Na podbíjačke (1) na podbíjanie podvalov koľaje (7) s rámom stroja uloženým na koľajových podvozkoch (2) je usporiadaný hlavný podbíjací agregát (8). Ten má okolo kolmo na pozdĺžny smer stroja upravenej výkyvnej osi výkyvné a do dvoch bezprostredne za sebou nasledujúcich priestorov (11) medzi podvalmi zasunuteľné podbíjacie kladivá (12) na podbíjanie koľaje (7). V pracovnom smere pred hlavným podbíjacím agregátom (8) je upravený bočný podbíjací...

Podbíjací agregát podbíjačky koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278126

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: koľaje, podbíjací, podbíjačky, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací agregát (40) na podbíjanie troch bezprostredne susediacich podvalov (58) koľaje má najmenej tri, na výškovo prestaviteľnom unášači (43) nástrojov v pozdĺžnom smere stroja za sebou uložené, dvojice podbíjacích nástrojov, prípadne šesť, najmenej jedným podbíjacím kladivom (56) vybavených podbíjacích nástrojov (45, 46), ktoré sú spojené prostredníctvom pristavovacích pohonov (50) s výstredníkovým hriadeľom (48, 49). Vo vzájomnej osovej...

Podbíjací agregát s podbíjacím kladivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278102

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjací, podbíjacím, agregát, kladivom

Zhrnutie / Anotácia:

Agregát na podbíjanie dvoch bezprostredne susediacich podvalov (2) jednej koľaje (29) má aspoň dva na výškovo prestaviteľnom nosnom nástrojovom ráme (9) v pozdĺžnom smere za sebou a v bezprostrednom susedstve uložené dvojice (3, 4) podbíjacích nástrojov, ktorých podbíjacie nástroje (4, 5, 6, 7 a 8), ktoré sú prostredníctvom prísuvného pohonu (12) a vibračného pohonu (13) v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach oproti sebe prestaviteľné a...

Podbíjačka koľaje s podbíjacími jednotkami prestaviteľnými v priečnom smere koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277799

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: smere, jednotkami, podbíjačka, koľaje, priečnom, podbíjacími, přestavitelnými

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná podbíjačka (1) koľaje je opatrená celkom štyrmi jednotkami (14, 15), ktoré sú priradené k pozdĺžnej strane koľajnice (4) a ktoré sú prestaviteľné v priečnom smere koľaje (6). Každá jednotka má prostredníctvom pohonov prestaviteľné a do kmitov privoditeľné podbíjacie nástroje, ktoré sú usporiadané na unášači (21) nástrojov. Tento je spojený s nástrojovým rámom (17, 18), ktorý je prostredníctvom vedenia (16) výškovo prestaviteľný. Každý...

Pojazdná podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278889

Dátum: 15.10.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16, E01B 27/12

Značky: koľaje, podbíjačka, pojazdná

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka má rám (9) stroja podoprený na podvozkoch (2), nástrojový rám uložený bočne vykývnuteľne rovnobežne s rovinou koľaje (7) okolo zvislej osi, ako aj podbíjacie agregáty, ktoré sú usporiadané v priečnom smere koľaje (7) vedľa seba, ktoré sú prostredníctvom pohonov od seba navzájom nezávisle priečne a výškovo prestaviteľné, a ktoré sú vybavené prostredníctvom pohonov prisúvateľnými a vibrovateľnými dvojicami (18, 19, 20, 21) podbíjacích...

Pojazdná podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278888

Dátum: 15.10.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16, E01B 27/12

Značky: podbíjačka, koľaje, pojazdná

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací, nivelačný a vyrovnávací stroj (1) má rám (2) stroja podoprený na podvozkoch a výkyvný nástrojový rám (21, 22) usporiadaný bočne vykývnuteľne okolo zvislej osi (19, 20) rovnobežne s rovinou koľaje, ako aj podbíjacie agregáty (15, 16) usporiadané vedľa seba v priečnom smere koľaje a od seba navzájom nezávisle priečne a výškovo prestaviteľne prostredníctvom pohonov, pričom tieto podbíjacie agregáty (15, 16) sú vybavené dvojicami...

Pojazdný podbíjací, nivelačný a rovnací stroj s výkyvnými podbíjacími agregátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278177

Dátum: 16.07.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: stroj, nivelačný, rovnací, pojazdný, agregátmi, podbíjací, výkyvnými, podbíjacími

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací stroj má podbíjacie agregáty s prestavnými nástrojmi. Agregáty sú rovnobežne vykývnuteľné vzhľadom na rám (73) a na rovinu koľaje (78). Medzi navzájom značne vzdialenými podvozkami (74) je spoločne s podbíjacími agregátmi usporiadaný agregát (85) na naddvíhavanie a rovnanie koľaje. Aby sa zaistilo prispôsobenie k šikmo uloženým podvalom, sú dvojice podbíjacích nástrojov podbíjacích agregátov (81, 82) uložené na medziľahlom ráme (98)....

Podbíjecí agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 273155

Dátum: 12.03.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: agregát, podbíjecí

Podbíjecí agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268153

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hansmann Johann, Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjecí, agregát

Text:

...k rdnu i stroje výlkovł přeatavítelný ne yvíelćn vodicín sloupku g proetłednietvín pracovního válce j. Na ůndsečí 5 podbíjecíoh ndstrojů g, 9 jsou na kaldd etrąn příslulnd kolejnice § ulolen dva podbíjeoí ndetroje g, g, ktere nsjí tvar výkyvných pdk n ktere jsou určen pro zuouvíní ns protilehlých poddlných stranách podbíjeneho praice l. Kazdy e obou podbíjecích ndetmjů g, g nd vedle sebe uepořddenő dvě podbíjecí lpíčb 19, z nichž ksždá nd...

Stroj pro podbíjení příčných pražců koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264307

Dátum: 12.07.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: koleje, pražců, příčných, stroj, podbíjení

Text:

...této dvojice podbíjecích nástrojů až na dvojnásobnou hodnotu. vynález tak vytváří nový princip podbíjení, se kterým jsou spojeny výhody nových dosažených účinků 2 hlediska vibračního pohybu, případně amplitudy vibrací podbíjecích nástrojů a zcela asynchronní podbijecíPodle dalšího výhodného vytvoření vynálezu se předpokládá, že pístnice a válec společného přísuvného pohonu každé dvojice podbijecích nástrojů, tvořeného hydraulickým...

Podbíjecí agregát pro strojní podbíječku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264278

Dátum: 13.06.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: strojní, podbíječku, agregát, podbíjecí

Text:

...-než v obvyklých známých dvoupražcnových strojních podbíječkách. To je velice důležité při konstrukčním řešení nejrůznějších dvouprvažcových strojních podbíječek, protože přímo vedle podbíjecích nástrojů musejí být uspořádaný i jiné nástroje při stěsnané konstrukci.Podle velmi výhodného provedení vynálezu jsou vnější podbíjecí nástroje s přídavným pohonem pro výškový posuv vytvořeny teleskopícky. Toto jednoduché a konstrukčně velmi Líčelné...

Strojní podbíječka pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 231960

Dátum: 15.12.1986

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: pražců, strojní, podbíječka

Zhrnutie / Anotácia:

Strojní podbíječka pražců s nejméně jedním podbíjecím agregátem opatřeným unášečem podbíjecích nástrojů, který má skříň, ve které je uložen výstředníkový hřídel vibračního pohonu a ve spodní části vytvořené jako olejová jímka olejové čerpadlo spojené s výstředníkovým hřídelem a ze které jsou olejotěsně vyvedeny vnější konce přisouvacích pohonů, zabírající s držáky podbíjecích nástrojů, a ve skříni jsou umístěny rozprašovací trysky napájené...

Dvojitý podbíjecí agregát pro podbíječku koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234039

Dátum: 15.09.1986

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: dvojitý, podbíjecí, agregát, koleje, podbíječku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit dvojitý podbíjecí agregát se zvláště jednoduchou, robustní a zejména v podélném směru stroje na prostor nenáročnou konstrukcí, přičemž kromě úspor materiálu a hmoty stroje se má dosáhnout i podstatně snížených nákladů při práci stroje a na jeho údržbu. Podstata řešení spočívá v tom, že vždy dvě dvojice rozpěrných podbíjecích nástrojů, které jsou uspořádány zrcadlově souměrně k podélné svislé rovině kolejnice, jsou...