E01B 27/02

Strojné zariadenie na prijímanie, skladovanie a rozdeľovanie štrku koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279117

Dátum: 08.07.1998

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: rozdeľovanie, skladovanie, strojně, prijímanie, štrku, koľaje, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Strojové zariadenie (1) má prostredníctvom rotujúcich zmetacích kief (27) vytvorené prijímacie ústrojenstvo (24) štrku, k nemu priradené, cez koniec rámu (23) stroja prečnievajúce dopravné ústrojenstvo (25) štrku, zásobník (8) štrku s dopravným pásom (10), upraveným v pozdĺžnom smere stroja, prípadne koľaje (2), a výškovo prestaviteľný pluh (16, 17). Štrkový pluh (4) a zásobník (8) štrku sú usporiadané na v pracovnom smere strojového zariadenia...

Pojazdný stroj na ukladanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279084

Dátum: 03.06.1998

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: štrkového, štrku, pojazdný, ukladanie, lôžka, stroj, rozdeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odoberanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka koľaje (6) je vybavený rámom (2) podvozka, ktorý je uložený na podvozkoch (3), a ktorý je spojený s ústrojenstvom na zametanie a dopravu (13), so strmým dopravným pásom (15) a so zásobníkom (18) štrku s vykladacími otvormi (24), ktorý je strmým dopravným pásom (15) zásobovaný štrkom. Zásobník (18) štrku má namiesto podlahovej plochy pohonom (21) v pozdĺžnom smere stroja poháňaný...

Koľajvý stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278174

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: rozdeľovanie, profilovanie, koľaje, stroj, štrkového, lôžka, koľajvý

Zhrnutie / Anotácia:

Strojový rám (6) je pojazdný po koľaji (4) a vybavený jazdným pohonom a jazdnou kabínou. Na strojovom ráme (6) je umiestnené vyrovnávacie a pluhové zariadenie (21), ktoré je výškovo nastaviteľné pohonom a siaha od jednej ku druhej pozdĺžnej strane koľaje, prípadne od jedného konca podvalu k druhému. Strednému úseku (33) vyrovnávacieho a pluhového zariadenia (21), prípadne stredným pluhovým a pracovným zariadeniam (22) je priradený prídavný...

Stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278091

Dátum: 06.12.1995

Autor: Ludwig Walter

MPK: E01B 27/02

Značky: rozdeľovanie, koľaje, štrkového, stavbu, profilovanie, stroj, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrku (17) koľaje (11) je vybavený rámom (3) podvozka, ktorý sa opiera prostredníctvom koľajových podvozkov (2) a ktorý je prostredníctvom kĺbu (14) spojený s bočným pluhom (13), výškovo a bočne prestaviteľným prostredníctvom pohonov (15). Stroj na stavbu koľaje umožňuje súčasne s profilovaním boku (18) štrkového lôžka bočným pluhom (13) vytvárať tiež presný uzáver boku (18) štrkového lôžka v prechodovej...

Stroj na zarovnávanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280758

Dátum: 08.03.1995

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01H 1/08, E01B 27/02, E01H 8/10...

Značky: zarovnávanie, lôžka, stroj, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na zarovnávanie štrkového lôžka má na podvozkoch (5) uložený strojový rám (4), prostredníctvom pohonov (8) výškovo prestaviteľný štrkový pluh (11), výškovo prestaviteľnú a rotujúcu zametaciu kefu (18), zdrojom (16) podtlaku vybavené nasávacie usporiadanie (17) a trakčnú kabínu (19). Strojový rám (4) je vytvorený v smere jazdy v prednej prvej časti (2) rámu, ktorá má štrkový pluh (11), a s ňou kĺbovo spojenú druhú časť (3) rámu, ktorá...

Zariadenie na výrobu ochrannej vrstvy pláne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278179

Dátum: 11.05.1994

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/02, E01B 27/11

Značky: výrobu, zariadenie, vrstvy, ochrannej, pláně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) má dve od seba navzájom nezávislé vozidlá (4, 5) na stavbu koľaje, ktoré sú uložené na koľajových podvozkoch (10, 13) a ktoré sú opatrené rámom (9) stroja. K prvému vozidlu (4) na stavbu koľaje je priradené výškovo prestaviteľné odoberacie ústrojenstvo (18) na odstraňovanie starého štrku a naň nadväzujú dopravné pásy (21, 24) na jeho transport. Druhé vozidlo (5) na stavbu koľaje má urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo (35)...

Štrkový pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 279073

Dátum: 08.12.1993

Autor: Felber Hannes

MPK: E01B 27/02

Značky: štrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Štrkový pluh (1) má rám (6) stroja, ktorý je uložený na podvozkoch (2), a ku každému je priradený prostredníctvom pohonov výškovo prestaviteľný stredný pluh (5) a na každej pozdĺžnej strane výškovo prestaviteľný, do styku so štrkom zasunuteľný a pluhovou radlicou (20) opatrený bočný pluh (8). Ten je opatrený miestom (13) kĺbového spojenia a teleskopicky predĺžiteľným, kolmo na pozdĺžny smer stroja upraveným nosným rámom (12). Miesto (13)...

Koľajový prepravný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 277808

Dátum: 16.09.1992

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: B61D 7/32, B61D 47/00, B61D 3/16...

Značky: prepravný, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravný voz (1) je zložený z rámu (3), ktorý je uložený na podvozkoch (2), a zo šikmého dopravného pásu (4) s dnom, ktorý je upravený v pozdĺžnom smere prepravného voza (1) a umiestnený nad rámom (3). Ten má vzhľadom na rovinu koľaje hlbšie položený vstupný koniec (8) a vyššie položený odhadzovací koniec (9). Na jeho bočné obmedzenie a vytvorenie zásobného priestoru sú k nemu priradené navzájom rovnobežne upravené bočné steny (6). Odhadzovací...

Pojazdný stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277775

Dátum: 12.11.1991

Autor: Mohr In Stainville Pierre

MPK: E01B 27/02, E01B 27/06

Značky: pojazdný, stavbu, koľaje, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na stavbu koľaje na spracovanie štrkového lôžka koľaje (5) s ústrojenstvom na začisťovanie, prípadne zametanie štrku a s ďalšími ústrojenstvami na ukladanie štrku do koľaje, prípadne na urovnávanie štrku, pričom ústrojenstvo na zametanie pozostáva z prostredníctvom pohonov (14, 20, 21) na sebe navzájom nezávisle výškovo nastaviteľných a otočných zametacích valcov (15, 17), ktoré sú usporiadané v priečnom smere koľaje vedľa seba a ktoré...

Stroj pojazný po koľaji k rozdeľovaniu a profilovaniu štrku koľajového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 277712

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: pojazný, rozdeľovaniu, stroj, štrku, koľaji, ložiska, profilovaniu, koľajového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má medzi pojazdovými ústrojenstvami (2, 3) podvozového rámu (4) výškovo nastaviteľný štrkový pluh (16), upevnený na vlastnom nosnom ráme (11). Nosný rám (11) prebieha v pozdĺžnom smere stroja pod podvozkovým rámom (4) a je jedným koncom spojený kĺbovým spojom (15) s podvozkovým rámom (4) a druhým koncom s pojazdovým ústrojenstvom (12), pojazdným po koľaji.

Stroj pojazdný po koľaji k rozdeľovaniu a rovnaniu štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277711

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: štrkového, lôžka, koľaji, pojazdný, stroj, rovnaniu, štrku, rozdeľovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj (1) má podvozkový rám (4) s pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), štrkový pluh (16), zásobník (8) na štrk a kefovú a zbieraciu jednotku (19), ktorá pozostáva z dopravného pásu (27) a zametacej kefy (18), spojeného s nosným rámom (20), upraveným kĺbovo na podvozkovom ráme (4). Nosný rám (20) je svojim predným koncom upevnený kĺbovým spojom (21) na podvozkovom ráme (4) výkyvne okolo zvislej osi a okolo osi kolmej na pozdĺžny smer...

Stroj na rozdeľovanie a rovnanie štrku štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277702

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: rovnanie, rozdeľovanie, štrku, lôžka, štrkového, stroj, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má podvozkový rám (4) s dvoma pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), opatrený pri zadnom konci zametacou kefou (25), štrkovým pluhovým ústrojenstvom a vypúšťacími otvormi (11) na vysypávanie štrku zo zásobníka (8) na štrk na koľaj. Ku každému vypúšťaciemu otvoru (11) zásobníka (8) je priradený vlastný vynášací dopravník (14) s vlastným pohonom (13), ktorý je umiestnený tesne pod vypúšťacím otvorom (11) na jeho uzatváranie.

Pojazdné zariadenie na rozdeľovanie a profilovanie štrkového koľajového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278991

Dátum: 13.08.1991

Autor: Brém Jaroslav

MPK: E01B 27/00, E01B 27/02

Značky: štrkového, zariadenie, lôžka, koľajového, pojazdné, profilovanie, rozdeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené pluhovým ústrojenstvom (8), uloženým výškovo nastaviteľne na ráme (4) medzi nápravami (2, 3) a opatreným aspoň tunelovými krytmi (12), prekrývajúcimi koľajnice (1). Ďalej je opatrené dvoma pármi priečnych dosák (14), ktoré sú uložené nad tunelovými krytmi (12) šikmo na os koľaje a upevnenými k základovej doske (15), a vodiacimi doskami (16), uloženými v strednej časti medzi koľajnicami (1). Každá z vodiacich dosák (16),...

Zahrabávací zařízení strojní čističky štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 243182

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krabec Zdenik, Resl Jioí

MPK: E01B 27/02

Značky: zahrabávací, čističky, strojní, lože, štěrkového, zařízení

Text:

...zařízení je Vytvořeno jako samostatné pracovní ústrojí čističky, které je pomocí závěsného zařízení přestavítelně uchyceno v rámu stroje na boku čističky. závesné zařízení umožňuje jednak vodorovný a svislý posuv zahrabávacího zařízení v rámu stroje a jednak jeho pootočení kolem vodorovně vysouvatelného závěsného ramene.Uvedené možnosti posuvů a pootočení dovolují zaujetí potřebných základních poloh zahrabávacího zařízení v...

Způsob kontinuální sanace kolejového spodku a pojízdné zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 235033

Dátum: 15.02.1987

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/02

Značky: spodku, sanace, kontinuální, provádění, způsob, zařízení, pojízdné, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro kontinuální výrobu pískové vrstvy mezi plání a štěrkovým ložem prostřednictvím podepřeného pracovního vozu kolejovými podvozky, který přemosťuje montážní mezeru. Toto pojízdné zařízení má brázdicí ústrojí pro odběr štěrku a pásová dopravní ústrojí pro přivádění štěrku a písku, jakož i další dopravní ústrojí pro dopravu odebraného, případně znečištěného štěrku. Účelem vynálezu je vytvořit zařízení, které má jednoduchou a...

Předčišťovací zařízení čističek sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247628

Dátum: 15.01.1987

Autori: Müller Karel, Štěpánek Vladimír

MPK: E01B 27/02

Značky: předčišťovací, čističek, sypkých, zařízení

Text:

...strojní Čističky mezi ůglným hrabaoím zařízením g a vibračním tfídičem g a sestává z předčišłovaoího dopravníku 5 a z výsypky odpadu g íetíoí na dopravník i odpadu strojní Čističkyvlastní předčiščovscí dopravní) sestává z děleného trubkového rámu dopravníkuobr. 3a 4, s posuvným napínacím koncom 52 a z ŕetějzového pásu § 32. obr. 5 a 7. v posuvné části rámu a je uioäen napínací hžídel ä s napínacími kiadkami x. Na pevném konci rámu je otočné...

Hrabací zařízení pro strojní čističku štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247627

Dátum: 15.01.1987

Autori: Müller Karel, Štěpánek Vladimír

MPK: E01B 27/02

Značky: lože, čističku, strojní, štěrkového, hrabací, zařízení

Text:

...pro strojní čističku štěrkového lože podle obr. č. 1 a č. 2 sestává z otočné prstově hrabací lištył a bočního dopravního žlabug kloubově spojených hřídelem 3 otáčecího ústrojí hrabací lišty s pohonem 3 a dále z hrabacího pásu§ se samostatným elektromotorickým pohonem Q.Na posuvném konci prstové hrabací lišty je umístěno napínací zařízení s napínací kladkou 1. Boční žlab je v místě kloubového spoje opatřen otočným křídlem Q k usměrnění...