E01B 1/00

Ručný podbíjač na podbíjanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19920

Dátum: 20.07.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 1/00, E01B 27/14

Značky: koľajníc, podbíjanie, ručný, podbíjač

Text:

...hriadeľ 9. Ten je vybavený na spodnom, od hnacieho motora 2 vzdialenom konci nevyváženosti 10 na vytváranie podbíjacích vibrácií.0009 Ako je zrejmé zobr. 2 až 5, podbijacia lopatka 6 pozostáva z dvoch polovíc 11 lopatky, spojených vždy so stopkou 4. Každá z týchto dvoch polovíc 11 lopatky je vybavená homou časťou 12 lopatky, usporiadanou bližšie k hnaciemu motoru 2 a prebiehajúcou rovnobežne s pozdĺžnou osou 7, ako aj spodnou časťou 13...

Betónový dielec s plastovou doskou na jeho spodnej strane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17922

Dátum: 11.03.2011

Autori: Achler Rainer Ernst-günter, Gärlich Hermann

MPK: E01B 9/68, E01B 3/46, E01B 1/00...

Značky: betónový, spodnej, straně, dielec, doskou, plastovou

Text:

...na výrobu betónového dielca s plastovou doskou resp. betónového podvalu so spodným plastovým obložením ako mechanickéspojenie medzi týmito obidvomi prvkami použitá vláknitá vrstva snáhodne orientovanými vláknami obsahujúca špeciálne vlákna, takže sa konce vlákien v dôsledku hydratačného sania betónu pri jeho tuhnutí dostávajú do kapilárnych pórov a/alebo pórov gélu betónu a v stuhnutom stave betónu sú v tomto betóne držané. Pritom môže byť...

Štrkové telesá a spôsob výroby štrkových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7425

Dátum: 12.01.2007

Autori: Klesczewski Bert, Hoffmann Andreas, Ebert Heinz-dieter

MPK: C08G 18/00, E01B 1/00, E02B 1/00...

Značky: tělesa, telies, štrkových, výroby, štrkové, spôsob

Text:

...z polyizokyanátov s obsahom NCO- 28 hmotn. až 50 hmotn. a NCO-predpolymérov s obsahom NCO- 10 hmotn, až 48 hmotn. z polyizokyanátov s obsahom NCO- 28 hmotn. až 50 hmotn. a polyéterpolyolov s hydroxylovým číslom6 až 112, polyoxyalkyléndiolov shydroxylovým číslom 113 až 1100 alebo alkylendiolov s hydroxylovým číslom 645 až 1850alebo ich zmesí ab) polyolového komponentu pozostávajúceho zjedného alebo niekoľkých polyéterpolyolov...

Pevná jazdná dráha pre koľajové vozidlá a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4978

Dátum: 15.02.2006

Autori: Geissler Franz, Nottbeck Christof, Freudenstein Stephan, Lay Sascha

MPK: E01B 21/00, E01B 1/00

Značky: spôsob, vozidla, koľajové, dráha, jazdná, výroby, pevná

Text:

...na žiadnom mieste nemôže nastať nežiaduci kontakt s pozdĺžnym železom.Aby sa minimalizovaii stavebné náklady, stačí pri pevnej pojazdnej dráhe podľa vynálezu,aby pri pražci, ktorý má viac mrežových nosnikov, mala iba jedna spodná pásnica mrežového nosníka izoiujúci pokryv. Je mimoriadne účelné, aby spodná pásnica, ktorá má izoiujúci pokryv mala inú výškovú polohu, hlavne menšiu výšku ako zvyšné spodné pásnice. Pozdĺžne železá potom môžu...

Betónová jazdná dráha pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7456

Dátum: 26.11.2005

Autor: Freudenstein Stephan

MPK: E01B 1/00

Značky: betonová, dráha, jazdná, vozidla, koľajové

Text:

...schematické zobrazenia a zobrazujú obrázok 1 pNý príklad uskutočnenia betónovej jazdnej dráhy podľa vynálezu a obrázok 2 druhý príklad uskutočnenia betónovej jazdnej dráhy podľa vynálezu.Obrázok 1 je perspektívne zobrazenie betónovej jazdnej dráhy realizovanej ako pevná jazdná dráha 1. Pevná jazdná dráha 1 obsahuje podložný panel jazdnej dráhy 2, ktorý má v zobrazenom príklade uskutočnenia výšku približne 350 mm. V podložnom paneli...

Vynálezy kategórie «E01B 1/00» v ZSSR.

Bezštrkový zvršok pre koľajovú dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5227

Dátum: 01.04.2005

Autor: Floh Johann

MPK: E01B 1/00

Značky: dopravu, koľajovú, zvršok, bezštrkový

Text:

...spočívajú pomocou elastickej gumovej vrstvy, ktorá je tvorená gumovým granulátom viazaným gumovo-elastickým spojivom, na podloží pomocou zálievkovej vrstvy shydraulickým a latentne hydraulickým spojivom, pomocou oddeľovacieho prostriedku, je v podstate založený na tom, že elastická gumová vrstva je aspoň na jednej ploche, ktorú obteká zálievková hmota,egalizovaná do hladko pomocou pastózneho oddeľovacieho prostriedku a má vytvorenévybrania...

Železničný zvršok so stabilnou polohou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284344

Dátum: 27.12.2004

Autori: Meurer Klaus, Fasterding Günter

MPK: E01B 1/00

Značky: železničný, polohou, spôsob, výroby, zvršok, stabilnou

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný zvršok so stabilnou polohou, ktorého koľajnice (3) sú uložené na podvaloch (2) na pevnej nosnej vrstve (1) z asfaltu alebo betónu, pričom podvaly (2) sú vybavené profilom (7) pevne pripevneným k päte (9) podvalu (2), vystupujúcim z tejto päty (9) smerom dole, prebiehajúcim rovnobežne s koľajnicami (3) a vlepeným do drážky (8) v nosnej vrstve (1). Zhotovenie železničného zvršku pozostáva z nasledujúcich operácií: vytvorenie nosnej...

Vretenové zariadenie na výškové prestavovanie koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 928

Dátum: 15.11.2003

Autori: Wirtz Heinz-peter, Pieringer Arnold

MPK: E01B 1/00, E01B 29/00

Značky: zariadenie, koľajových, vretenové, výškově, prestavovanie, polí

Text:

...l sa opiera vreteno 3 na výškové prestavovanie, na ktorom je vedená predlžená matica 4. Pootočenim vretena, napriklad pomocou jeho šesťhrannej hlavy j, dôjde k výškovému prestaveniu tejto predlženej matice, na ktorej je cez kĺbové zariadenie Q pripevnená Vodorovná Vretenová doska Z. Na tejto vodorovnej vretenovej doske sú priečne posuvne uložené sane 3, zahrnujúce rebrovú dosku 2 s upínacím hákom lg a bežnú skrutkovú svorku ll pre pätu...

Spôsob a zariadenie na výrobu presných betónových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2832

Dátum: 14.03.2003

Autor: Bögl Stefan

MPK: B24D 7/00, B28B 11/08, B24B 7/20...

Značky: betonových, přesných, spôsob, prefabrikátov, zariadenie, výrobu

Text:

...valce môže mať, rôzne tvary, aby dokázal brúsiť rôzne tvary. Týmto je napríklad umožnené zjedného polotovaru vytvoriť prefabrikát pre iný spôsob montáže koľajnic. Týmto sa zachovajú výhody pri výrobe betónového prefabrikátu, čim je umožnené jeho univerzálne použitie pre rôzne spôsoby montáže. Použitím materiálu odolného voči opotrebeniu na proñlovom valci sa aj napriek veľkému opotrebeniuprekvapivo udrží povrch vo veľmi úzkych toleranciách. V...

Koľaj typu pevnej jazdnej dráhy s minimálne jedným monoblokovým podvalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1824

Dátum: 16.07.2002

Autori: Mohr Winfried, Berns Gerhard, Spitzner Gundolf

MPK: E01B 3/00, E01B 1/00

Značky: jazdnej, podvalom, minimálne, monoblokovým, kolaj, jedným, dráhy, pevnej

Text:

...dutiny v asfaltovej jazdnej dráhe ležiace V oblasti týchto zúžení prinajmenšom na vonkajšom okraji voľné, takže napriek takmer celoplošnému prekrytiu asfaltovej jazdnej dráhy priečnymi podvalmi je možné uskutočniť ešte dodatočné zaliatíe vyrezaných dutín v asfaltovej jazdnej dráhe a týmto ukotviť ñxačne tvarovky zasahujúce do nich. Vybranie v oblasti dutiny uloženia ñxačných tvaroviek zamedzuje dosadaniu podvalov presne v strede a znižuje...

Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1786

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hundáková Adriana, Mach Marián, Mikšík Milan, Kačica Emil

MPK: E01B 1/00

Značky: podložia, podvalového, vrstiev, materiál, tratí, železničných, stanic, podkladných

Text:

...tom, že materiál do podkladných vrstiev podvaloveho podložiafrakcie veľkosti zŕn 0.125 mm až 63 mm, zároveň obsahfrakcie veľkosti zŕn 0.25 mm až 63 mm je 72 Ž až 90 hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 0.5 mm až 63 mm je 51 Ž až 84 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 1 mm až 63 mm je 40 Ž až 74 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 2 mm až 63 mm je 31 Ž až 64 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 4 mm...

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1785

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mikšík Milan, Hundáková Adriana, Mach Marián, Kačica Emil

MPK: E01B 1/00

Značky: koľajového, stanic, železničných, tratí, konštrukcie, kamenivo, lôžka

Text:

...veľkosti zŕn 8 mm až 45 mm. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 16 mm až 45 mm je 85 až 100 Z hmotnosti. zároveň Obsah frakcie veľkosti zŕn 32 mm až 45 mm je 0 Z až 10 Z hmotnosti. Pritom musí byť splnená podmienka. že žiadne zo zŕn nie je väččieVlastnosti kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc umožňujú jeho použitie do koľaje kategórie 1. až 9. rádu ako aj do súvisiacich výhybiek, ale iba výhybiek na...

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1784

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hundáková Adriana, Mach Marián, Kačica Emil, Mikšík Milan

MPK: E01B 1/00

Značky: koľajového, tratí, kamenivo, stanic, lôžka, železničných, konštrukcie

Text:

...ako 90 mm. Zároveň zŕn menších ako 22 mmje O Z až 7 Ž hmotnosti. Vlastnosti triedy 3 kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžka -železničných tratí a stanic umožňujú jeho použitie do koľaje kategorie 6. až 9. rádu akoaj do súvisiacich výhybiek.Triedu 2 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc možno použit v náročnejších kategóriách koľaji. ako sú koľaje kategórie 1. až 5. rádu a súvisiace výhybky. s výnimkou hlavných...

Výplň koľajového priecestia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 921

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kolenka Pavel, Franko František

MPK: E01B 1/00

Značky: koľajového, priecestia, výplň

Text:

...uložená eo epedneu ddskou R,pričom eu navxajem pevne epojene pdmecou priedných rebier E. V základovej doske 15, ktora je 2 jedn j strany vysunuta oproti vrchnej ddeüe 1, eü vytvorená otvory já na jej upevnenie na preäec 1. Na ľav krajnom rehre la sú oeadsje dva vrmedeujuce u ktere sú v jednej dei s dvoma etvermi i na pravom krajnom rehre 11. Na bedne strany vrchnej doeký 1 je pevne privarený obvodový rám Z, na ktorom eu na dvech bočných...

Podvalová kotva delená

Načítavanie...

Číslo patentu: 278416

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hřebíček Zdeněk, Stavinoha Vojtěch

MPK: E01B 1/00

Značky: delená, kotva, podvalová

Zhrnutie / Anotácia:

Podvalová kotva delená na nasadenie na podvaly (1) koľajových dráh, slúžiaca na zvýšenie ich odporu proti priečnemu posuvu v koľajovom lôžku, je tvorená strmeňom (2) prispôsobeným tvaru priečneho prierezu podvalu (1) a dvoma plochými, v zvislej rovine smerom na podval (1) jednostranne skosenými lopatkami (11). Po ustanovení lopatiek (11) k podvalu (1) do polohy vymedzenej zarážkami (13) a ich spojení skrutkami (6) so strmeňom (2), obopínajúcim...

Koľajové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 279614

Dátum: 10.08.1994

Autori: Stempkowsky Helmut, Beigl Gert, Kohler Karl Albert, Winkler Hans-michael, Rüdisser Karl-heinz

MPK: E01B 3/48, E01B 1/00

Značky: koľajové, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajové teleso má po dvojiciach usporiadané koľajnice (6) a kolmo na koľajnice (6) usporiadané a s nimi spojené podvaly (5), ktoré sú svojimi koncovými úsekmi uložené prostredníctvom pružnej medzivrstvy (7) na betónovom základe (2). Medzi podvaly (5) sú upravené, s betónovým základom (2) spojené, vložky (13). Z betónu zhotovené vložky (13) sú vytvorené ako v továrni zhotovené prefabrikáty. Obrys prierezu vložiek (13) má tvar lichobežníka....

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278427

Dátum: 06.07.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 1/00, E01B 3/28

Značky: zvršok, koľajníc, bezštrkový, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc (4) koľajových tratí obsahuje podkladovú vrstvu (3), na ktorej sú uložené nosné dosky (1), nesúce najmenej dve uvoľniteľne upevnené koľajnice (4) a uložené na medzivrstvu (2) z tvárneho a/alebo pružného materiálu, a medzi svojimi oboma vzájomne protiľahlými koncami sú nosné dosky (1) vybavené vybraniami (9), do ktorých zasahujú výstupky (10) vystupujúce z hornej plochy podkladovej vrstvy (3), pričom nosné...

Konstrukce se štěrkovým ložem pro uložení koleje při protlačování železničního podjezdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244757

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubíeek Karel, Káš Karel

MPK: E01B 1/00

Značky: železničního, koleje, štěrkovým, podjezdu, konstrukce, uložení, ložem, protlačování

Text:

...Individuální řešení bylo vesněs časové značné náročné a nebylo univerzálne použitelnégUvedené nedostatky odstraňuje konstrukce se štěrkovýn 1 ožem podle vynálezu, jehož podstate epočívá v tom, že konstrukce je tvořeno. ocelovou vanou, eešroubovanou pomocí evorníků s dietenčními trubicemi z I profilů a štětovnic. Vane. je po osazení A vyplněne. štěrkovým ložeą do kterého ,jsou uloženy pražee koleje.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu...