Drobný Michal

Spôsob prípravy uhlíkových vlákien z ťažkých porolýznych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263558

Dátum: 11.04.1989

Autori: Benický Milan, Valčák Ladislav, Drobný Michal, Varga Tibor, Šanda Karel

MPK: D01F 9/14

Značky: vlákien, produktov, ťažkých, porolýznych, spôsob, přípravy, uhlíkových

Text:

...NĚ-OŽHOGť použiäia ťažkých pyrolýznych produktov a vysokotepelných pyrolýznych procesov - nad 1 000 °C až 1 100 °C sa doteraz vylučovala.Doterajši názor o nevhodnosti použitia ťažkých produkt-ov z vysokotepelných pyrolýznych procesov pre prípravu uhlkových vláken vyplýva z empirických poznatkov.Tieto závery korešps-ndujú s niektorými spraoovateľskýrni vlastnosťami pyrolýznych produktom. Tažké produkty z vysokotepelnej pyrolýzy SjJra-vidla...

Sposob a zariadenie na využitie odpadov z výroby termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258205

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krajčírová Eva, Čuba Štefan, Vargová Ida, Gallovič Ján, Drobný Michal, Ondrejmiška Koloman, Štegena Ján, Šimo Rudolf

MPK: D01F 13/04

Značky: termoplastov, využitie, spôsob, odpadov, výroby, zariadenie

Text:

...pridávanie v malých množstvách len málokedy ovplyvni výsledný farebný odtieň. Ku ovplyvneniu odtieňadochádza obvykle len vtedy, ak niektorý z pigmentov potrebných pre vytônovanie farebného odtieňa bol použitý v nízkej koncentrácii a jeho termostabilita je pri spracovateľekých teplotách nízka. V takom pripade sa tento pigment pridáva navyše ku spracovávanému odpadu alebo ku farbiacim prostriedkom vo vhodnej forme, napr. koncentrátu s nízkym...

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242789

Dátum: 15.05.1987

Autori: Varkonda Štefan, Švooavec Pavel, Drobný Michal

MPK: B05B 1/02

Značky: kapaliny, tryska, plynem, dispergaci

Text:

...tím obtížnější je dosažení rovnoměrného nátoku.Rovnoměrný nátok kapaliny je zaručen u dispergační trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na zkrápěný povrch trysky je upevněna sitovina, která je smáčivá použitou kapalinou.Opatřením zkrápěných ploch trysky sítovinou se eliminuji nestability způsobené povrchovým napětím, tj. praménky kapaliny, a zajistí se rovnoměrný nátok kapaliny na hranu výtoko~ vého otvoru. Výsledkem...

Spôsob spracovania odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239165

Dátum: 15.05.1987

Autori: Švonavec Pavol, Szentiványi Norbert, Večerný Vojtech, Pechár Amadeus, Šimo Rudolf, Štegena Ján, Štupáková Eva, Ondrejmiška Koloman, Drobný Michal, Bučko Jozef

MPK: D01F 13/04

Značky: výroby, polymérov, zariadenie, spôsob, vykonávaniu, syntetických, spracovania, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spracovanie odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov ich pridávaním vo forme drviny, aglomerátu, regranulátu, posekaných vlákien na dĺžku 10 mm do granulátu spracovávaného základného polyméru tak, že takýto odpad sa dávkuje do stredu jeho toku, pričom pomer prierezu toku základného polyméru je väčší ako objemový pomer dávkovaného odpadu k základnému polyméru. K tomuto účelu slúži zariadenie pozostávajúce z dávkovača...

Spôsob výroby amidických polyéteresterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237454

Dátum: 15.01.1987

Autori: Komanický Vladimír, Polievka Milan, Jambrich Martin, Drobný Michal, Macho Vendelín, Uhlár Ladislav

MPK: C08G 69/44

Značky: výroby, amidických, polyéteresterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amidických polyéteresterov s využitím polyéteresteru aspoň s jednou voľnou karboxylovou skupinou v molekule a prekurzorov amidov sa uskutočňuje pri teplote 140 až 300°C tak, že za katalytického účinku esterifikačných alebo polyesterifikačných katalyzátorov (zlúčeniny Ti, Sn, Ge, Sb ap.) a stabilizátorov s antioxidačným účinkom (kys. fosforná a jej soli) reaguje monoetylénglykol až polyetylénglykol s dikarboxylovou kyselinou alebo...

Antistaticky modifikované polyamidy, hlavne vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 231794

Dátum: 15.12.1986

Autori: Polievka Milan, Drobný Michal, Šanda Karel, Macho Vendelín, Švoňavec Pavel

MPK: D01F 6/90, D01F 6/60, C08L 77/00...

Značky: hlavne, antistaticky, polyamidy, modifikované, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický polyamid, najmä vlákna pozostávajú z 90 až 99,5 % hm. polyamidu (A), z 0,5 až 10 % hm. látky (B), obsahujúcej polyéterové, polyesterové a/alebo polyamidové skupiny, pripravenej z C4 až C12 dikarboxylovej kyseliny (I), alfa, omega-dihydroxypolyalkylénoxidu (II) o mol. hmotnosti 300 až 7000 s molárnym pomerom (I) ku (II) 1 ku 0,6 až 0,6 ku 1 a zo 6-kaprolaktámu (III) v množstve 20 až 80 % hmot. počítané na hmotnosť (B).

Trvale modifikované polyesterové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 222890

Dátum: 15.03.1986

Autori: Valčák Ladislav, Drobný Michal, Švoňavec Pavel, Benický Milan

Značky: trvale, modifikované, polyesterové, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale modifikované polyesterové vlákna s antistatickými vlastnosťami pozostávajú e z 94 až 98 % hmot, vláknotvorného polyesteru a z 2 až 6 % hmot. polyéteramidových modifikátorov s rozvetvenou štruktúrou, pričom polyéteramidy obsahujú 40 až 85 % hmot. chemicky zabudovanej polyalkylénglykolovej zložky.

Antistatické modifikované polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226633

Dátum: 15.02.1986

Autori: Benický Milan, Drobný Michal

Značky: vlákna, modifikované, polypropylénové, antistatické

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatické modifikované polypropylénové vlákna vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z 94 % až 99 % hmotn. vláknotvorného polypropylénu a z 1 až 6 % hmotn. polyéteramidových modifikátorov s rozvetvenou štruktúrou, pričom polyéteramidy predstavujú štatisticky polykondenzát zmesi 30 až 70 % hmotn. alfa, ómega-diamínopolyetylénglykolu s relat. mol. hmotn. 800 až 2 000 jemu odpovedajúceho 1 až 1,15 ekvivalentu kyseliny adipovej alebo jej esteru,...

Zmesné antistatické modifikátory polyamidov na báze polyéteramidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226632

Dátum: 15.02.1986

Autori: Benický Milan, Finka Kamil, Drobný Michal, Benická Eva, Dubeň Ján

Značky: báze, zmesné, polyamidov, polyéteramidov, antistatické, modifikátory

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesné antistatické modifikátory na báze polyéteramidov s obsahom prímesí polyéteresteramidov a neúplne zreagovaných nesubstituovaných polyglykolov tvorené štatistickým kopolykondenzátom pripravitelným jednostupňovou polykondenzáciou zmesi východiskových zložiek 40 až 75 % hm. alfa-, ómega-diamínopolyetylénglykolu o relat. mol. hmotnosti 800 až 4 000, a>0 až 20 % nesubstituovaného polyglykolu o relat. mol. hmotnosti 800 až 4 000, 1 až 1,3...

Antielektrostaticky modifikované polyamidy, najmä vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226630

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kvarda Vlastislav, Gallovič Ján, Polievka Milan, Drobný Michal, Šanda Karel

Značky: vlákna, antielektrostaticky, polyamidy, modifikované, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Antielektrostaticky modifikované polyamidy, najmä vlákna, vyznačené tým, že polyamid obsahuje 0,5 až 10 % hmot. blokového kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 1 000 až 5 000 obecného vzorca: kde x, y, z je 5 až 50, fosfátovaného 2 až 8 % hmot. kysličníka fosforečného.

Koncentráty antistatických midifikátorov v tekutej forme pre polyamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218608

Dátum: 01.06.1985

Autori: Macho Vendelín, Polievka Milan, Balák Jiří, Švoňavec Pavel, Drobný Michal, Benický Milan

Značky: polyamidy, formě, spôsob, tekutej, midifikátorov, antistatických, přípravy, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty antistatických modifikátorov v tekutej forme pre modifikáciu polyamidov pozostávajú z 5 až 60 % hmot. polyéteramidov alebo ich predpolymérov, pripravených polykondenzáciou zmesi 50 až 95 % hmot. diamínopolyetylénglykolov s priemernou mol. hmotnosťou 800 až 4000, z dikarboxylových kyselín so 4 až 8 atómami uhlíka, alebo ich esterov, v množstve 1 až 1,2 ekvivalentu na použitý diamínopolyetylénglykol, príp. prídavku do 100 % hmot....

Nízkotaviteľné polyéteramidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218607

Dátum: 01.06.1985

Autori: Macho Vendelín, Benický Milan, Benická Eva, Valčák Ladislav, Lukáč Alfonz, Drobný Michal, Polievka Milan

Značky: polyéteramidy, nízkotaviteľné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nízkotaviteľných polyéteramidov, s teplotou tavenia pod 120 °C a obsahom viac ako 85-97 % hmot. diamínopolyglykolovej zložky. Účelom vynálezu je vývoj ľahko aplikovateľných modifikátorov pre polyamidy a polyamidové vlákna. Riešenie spočíva v úprave kvantitatívneho zastúpenia východiskových zložiek, čím sa dosahuje zníženie teplôt tavenia a možnosť aplikácie modifikátora do monoméru.

Spôsob antistatickej úpravy polyamidových vlákien a textilných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218606

Dátum: 01.06.1985

Autori: Švoňavec Pavel, Benický Milan, Imrichová Mária, Drobný Michal, Polievka Milan

Značky: polyamidových, spôsob, úpravy, vlákien, textilných, antistatickej, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy polyamidových vlákien a textilných výrobkov so zvýšenou odolnosťou voči vypieraniu a spočíva v nanášaní vodného roztoku alebo disperzie s obsahom 0,5 až menej ako 3 % polyéteramidu na vlákna. Polyéteramid predstavuje polykondenzát zmesi 50 až 80 % hmot. diamínoderivátov polyetylénglykolov s priemernou mol. hmotnosťou 800 až 2000, dikarboxylovej kyseliny (C 4-8) alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalentu na...

Spôsob prípravy antistatického polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 215443

Dátum: 01.01.1985

Autori: Šimo Rudolf, Džubas František, Lukáč Alfonz, Benický Milan, Dubeň Ján, Diačik Ivan, Drobný Michal

Značky: polyamidu-6, antistatického, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistatického polyamidu-6 jednoduchým zabudovaním modifikátora do polyméru pri zachovaní požadovaného modifikačného účinku. Modifikátorom je reakčný produkt zmesi diamínopolyetylénglykolu s dikarbónovou kyselinou (C 4-12) alebo jej esteru a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám, alebo kyselina amínokapronová, stabilizátory a činidlá vetviace molekuly. Pred hydrolytickou polymerizáciou sa do monoméru pridá 1 až 6 % hm. zmesi...

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 215442

Dátum: 01.01.1985

Autori: Diačik Ivan, Kovalčík Ondrej, Džubas František, Šimo Rudolf, Drobný Michal, Benický Milan

Značky: antistaticky, modifikovaných, polyamidových, vláken, přípravy, spôsob, trvale

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken zjednodušený použitím tekutých koncentrátov antistatických modifikátorov, ktoré sú polykondenzačnými produktami zmesi diamínopolyetylénglykolu, dikarboxylových kyselín so 4 až 12 uhlíkovými atómami alebo ich esterov a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám alebo kyselina aminokapronová, stabilizátory a i., činidlá spôsobujúce vetvenie molekúl. Na povrch vlákna sa nanáša film...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215441

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kovalčík Ondrej, Finka Kamil, Varga Tibor, Dubeň Ján, Benický Milan, Drobný Michal

Značky: spôsob, přípravy, polyamidu-6, antistaticky, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamídu-6 a najmä vláken uľahčujúci zvládnutie prípravy tak, že pre modifikáciu sa použije nízkotaviteľný polyéteramid s teplotou tavenia pod 120 °C vytvorený polykondenzátom zmesi s podielom 85 až 97 % hm. alfa-omega diamínopolyetylénglykolu s priemernou mol. hmotnostou 800 až 4000 a dikarboxylovou kyselinou so 4 až 12 atomami uhlíka alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalenta na použitý...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215440

Dátum: 01.01.1985

Autori: Valčák Ladislav, Benický Milan, Drobný Michal, Varga Tibor, Lukáč Alfonz

Značky: přípravy, antistaticky, modifikovaného, polyamidu-6, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamidu-6 tak, že ku epsilon-kaprolaktámu pred jeho hydrolytickou polymerizáciou sa pridá tekutý koncentrát polyéteramidu v množstve zodpovedajúcom prídavku 1 až 5 % hm. jeho hlavnej reakčnej zložky, t.j. diaminopolyetylénglykolu na hmotnosť monoméru, pričom tekutý koncentrát polyéteramidu je disperznou zmesou 30 až 60 % hm. polyéteramidu a 40 až 70 % hm. polárnych rozpúšťadiel s výhodou vody,...

Spôsob prípravy polyéteramidových antistatických modifikátorov pre polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215439

Dátum: 01.01.1985

Autori: Drobný Michal, Benický Milan

Značky: spôsob, přípravy, antistatických, polyamidy, polyéteramidových, modifikátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polyéteramidových antistatických modifikátorov pre polyamidy tak, že v prvom stupni sa pripraví polykondenzát z neúplnej reakčnej zmesi, zloženej z alfa-omega-diaminoderivátov polyetylénglykolu, dikarboxylovej kyselipy alebo jej esteru a z časti ďalších zložiek v množstve do 8 % hm. a druhý stupeň polykondenzácie sa uskutoční po skompletizovaní reakčnej zmesi tak, aby diaminoderivát polyalkylénglykolu použitý v prvom stupni...

Polypropylénové vlákna s antielektrostatickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215194

Dátum: 15.10.1982

Autori: Šimo Rudolf, Diačik Ivan, Drobný Michal, Džubas František, Javorek Miroslav, Kovalčík Ondrej

Značky: vlákna, polypropylénové, antielektrostatickými, vlastnosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polypropylénových vláken s antielektrostatickými vlastnosťami, v dôsledku čoho sa tieto vlákna lepšie spracovávajú v priebehu textilných operácií a u hotových výrobkov dochádza k zníženiu špinivosti. Antielektrostatických vlastností vláken z taveniny polypropylénu sa podľa vynálezu dosiahne tým, že k tavenine sa pridá 0,95 až 2,93% hm. polyéteresteramidu a 0,05 až 0,07% hm. nonylfenylesteru kyseliny fosforečnej. Prídavok...