Drahoš Jiří

Spôsob a zariadenie na tepelné spracovanie sklárskych materiálov a prírodných materiálov, zvlášť vulkanického pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284512

Dátum: 21.04.2005

Autori: Vozáb Jaroslav, Hájek Milan, Volf Václav, Drahoš Jiří

MPK: C03C 1/00, C03B 5/02

Značky: materiálov, vulkanického, prírodných, spôsob, tepelně, povodu, zariadenie, sklářských, spracovanie, zvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spracovania sklárskych materiálov a prírodných materiálov, zvlášť vulkanického pôvodu, pri ktorom sa spracovávaný materiál vystaví účinku mikrovlnného žiarenia s frekvenciou 1 MHz až 10 GHz pri teplote v rozsahu od okolitej teploty až 1800 °C vo vsádzkovom alebo kontinuálnom výrobnom procese v prítomnosti inertnej prísady vybranej zo skupiny karbidov, nitridov či boridov v množstve 1 až 100 g na 1 kg sklárskeho alebo prírodného...

Spôsob a zariadenie na vysúšanie knižného a obdobného papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3573

Dátum: 22.12.2003

Autori: Drahoš Jiří, Hájek Milan

MPK: F26B 3/32, F26B 5/04, F26B 3/00...

Značky: materiálů, obdobného, papierového, knižného, zariadenie, spôsob, vysúšanie

Text:

...rvchly a šetrný sušiaci proces.Ďalšou úlohou vvnalezLi je urýchliť sušiaci proces a zaistit jeho rovnomerny priebeh.Ďalšou (loplfiujúeou úlohou vynalezu je juosltytnút) zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa vynalezu.Tieto a ďalšie úlohy sú splnené v súlade s vynalezotn, podľa lttorćho je knižný alebo obdobný papierový material pred jeho ystavením mikrovlnnćnui žiareniu obloženyĎalší znak ynalezu spočíva v tom, že lmižny alebo obdobný...

Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260585

Dátum: 15.12.1998

Autori: Slezák Jiří, Punčochář Miroslav, Drahoš Jiří, Selucký Konstantin, Čermák Ján

MPK: B01J 8/44

Značky: fluidní, vrstvy, zařízení, tekutiny, přívod

Text:

...je možnost snadného zapojení řídicího počítače v uzsvřené regulační smyčce.Princíp řešení je znázorněn na obrázcích 1 a 2.Obr. 1 ilustračné znázorňuje vztah mezi kvalitou fluidace a velikostí poměrub mi . fluidační tekutiny s umí prohová rychlost fluidące. Na obrázku jsou vyznačeny tři charakteristlcké oblasti stavu fluidace E oblast kanúlkování vrstvy, 5 oblast částečně fluidace sQ oblast kompletní fluidece. Z obrázku vyplývá...

Způsob řízení vsádkové fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262850

Dátum: 11.04.1989

Autori: Selucký Konstantin, Šindelář Václav, Starý František, Valenta Jaroslav, Doležel Zdeněk, Veselý Václav, Drahoš Jiří, Čermák Ján

MPK: F26B 17/14

Značky: fluidní, řízení, sušárny, způsob, vsádkové

Text:

...l. do 2.období sušení se provádí pomocí teploty fluidní vrstvy, resp. pomocí teplotní diference mezi teplotou sušiciho vzduchu pod roštem a teplotou ve fluidní vrstvě. Jestliže se tato diference sníží pod stanovenou mez, odchylka má monotonní trend, pak sušení přašlo do 2.období. sušení je řízeno kinetickým dějem závislým především na vlastnostech materiálu jako je velikost, porosita, kritické vlhkost spod. Ze stavových veličín se pak...

Způsob určování prahové rychlosti fluidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238677

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čermák Ján, Selucký Konstantin, Svoboda Karel, Punčochář Miroslav, Drahoš Jiří

MPK: G01P 5/14

Značky: fluidace, rychlostí, určování, způsob, prahové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká určování prahové rychlosti ve fluidní vrstvě, kde prahová rychlost je určena ze závislosti směrodatné odchylky dynamické složky tlaku na lineární rychlosti fluidační tekutiny. Vynálezu lze použít pro objektivní stanovení prahové rychlosti a k průběžnému sledování této veličiny u průmyslových zařízení.

Antivibrační rukojeť

Načítavanie...

Číslo patentu: 234911

Dátum: 15.01.1987

Autor: Drahoš Jiří

MPK: B25G 1/10

Značky: antivibrační, rukojeť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antivibrační rukojeti mechanizovaného ručního nářadí, vykazující útlum vibrací přenášených do rukou obsluhy. Podstatou vynálezu je umístění tlumicí vložky z materiálu s velkým vnitřním útlumem do dutiny mezi vlastní rukojeť drženou rukou obsluhy a trn, jenž je součástí ručního nářadí nebo je s ním spojen, např. jedná-li se o přídavnou rukojeť. Tlumicí vložka vyplňuje zcela prostor mezi dutou částí rukojeti a trnem a vytváří...

Drážkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228238

Dátum: 15.03.1986

Autor: Drahoš Jiří

Značky: drážkovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení určeného k provádění drážek do měkkých stavebních materiálů jako jsou vápenné omítky, zvětralé cihelné zdivo, pórobeton apod. pro uložení plochých a můstkových vodičů elektroinstalace pod omítku. Podstatou vynálezu je pracovní nástroj tvořený unášečem s kyvně zavěšenými kladivy, která jsou symetrická a opatřena břity, které jsou schopny vysekávat při rotaci unášeče kladivy drážku šířky rovné šířce kladiv. Po opotřebení...

Drážkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228235

Dátum: 15.03.1986

Autor: Drahoš Jiří

Značky: drážkovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na provádění drážek do měkkých stavebních materiálů, zejména pro ukládání plochých s můstkových vodičů elektroinstalace pod omítku. Podstatou vynálezu je nástroj tvořen dvěma zubovými nástroji zrcadlového provedení uspořádaných tak, že vždy zub pravého nástroje zapadá do mezery mezi zuby levého nástroje, změnou přesahů zubů v jejich šířce je možno vytvářet drážky různých šířek od minimální, rovné šířce jednoho dubového...