Dousek František

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277540

Dátum: 17.03.1993

Autori: Dousek František, Janoušek Bedřich

MPK: C25B 9/00

Značky: elektrolyzéru, víko

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 275819

Dátum: 18.03.1992

Autor: Dousek František

MPK: C25B 9/00

Značky: víko, elektrolyzéru

Způsob třídění částic práškových polymerů fluorovaného polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267969

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dousek František

MPK: C08F 6/04, C08F 114/26

Značky: polymerů, způsob, fluorovaného, částic, třídění, polyethylenu, práškových

Text:

...vodivé směsi uhlíku a rluoridu alkalického kovu, načež se provede vytřídění žádané Irakce velikosti části a nakonec se povrchová vodivá vrstva odstraní chemicky a rozpouštěním.O fluoropolymerech je známe, že s alkalickými kovy v aktivním stavu reagují za vzniku pevné směsi uhlíku a fluoridu alkalickěho kovu, C 2 MeP. V aktivní stavu se alkalické kovy vyskytují např. v roztnvenám stavu, v amalgamách, v organokomplexech/napr. nartalenid Li,...

Způsob výroby uhlíku s rozvinutým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266850

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dousek František, Kavan Ladislav

MPK: C01B 31/02

Značky: výroby, uhlíku, povrchem, způsob, rozvinutým

Text:

...teplotě 842 až 1 695 °C tedy nejméně při teplotě bodu tání příslušného fluoridu alkalického kovu, který vzniká při reakci spolu s uhlíkem, při sníženém tlaku l 01 až 106 mm Hg případně v inertním prostředí.Jedná se tedy o elektrochemickou redukci jednoduchých perťluorovaných organických látek, která u těchto látek V plynném nebo kapalném skupenství může probíhat za nízké teploty elektrochemickým mechanismem nszbytným pro vznik uhlíku s vysoce...

Způsob výroby výlisku tvořeného pevně a žáruvzdorně spojenými vrstvami kovového materiálu a uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261036

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dousek František

MPK: C22C 1/05

Značky: spojenými, pevně, žáruvzdorné, tvořeného, kovového, výroby, uhlíku, výlisků, materiálů, způsob, vrstvami

Text:

...materiál jeden a na opačné straně druhý a to i materiály takové, které se přímým navrstvením a slisováním spojit nedají.Toto spojení lze realizovat pmmní mezivrstev obsahujcích oba spojované materiály ve směsi. Mezivrstvy se vytváří přimým smísenim kovového materiálu s uhlíkem V práškové formě tak, aby se obsah kovového materiálu od vrstvy k vrstvě snižoval ve prospěch uhlíku, čímž se dosáhne spojitého vzájomného prostoupení skeletů obou látek...

Způsob vytváření pevně lpících tenkých vrstev uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259810

Dátum: 15.11.1988

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04, B01J 47/12

Značky: způsob, tenkých, pevně, lpících, uhlíku, vrstev, vytváření

Text:

...takový prostorový rozsah,že vrstvy až do tloušťky kolem 5 až 10 m jsou dobře soudržné. Vysoka reaktivita uhlíku v sp-stavu se také uplatní příznivé v okamžiku, kdy redukční reakce pronikne vrstvou polymeru až k podložce, na kterou byl polymer nanesen reaktivní uhlíkové atomy se chemicky navážĺ prostřednictvím radikálových center a/nebo nenasycených vazeb skeletu na povrchové atomy a/nebo na sloučeniny na povrchu podložky, například na kovové...

Elektroda z alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258862

Dátum: 16.09.1988

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04

Značky: alkalického, elektroda

Text:

...nebot V době,kdy je proud přerušen, nabývá pasíveční vrstva svého původního klidového s tavu. iTyto nevýhody lze odñtranít při použití takové pasívační vrstvy, která by při dokonalé ochraně alkalického kovu před korozí elektrolytem v klidovém stavu umožňovala odběr proudu při malé polarizaci a s malým přechodným poklesom potenciálu elektrody při zapnutí prouďu. Toho je dosaženo při použití A elektrody podle vynálezu.Podstatou vynálezu je e 1...

Způsob úpravy perfluorovaných iontoměničových kopolymerů, zejména jejich povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258526

Dátum: 16.08.1988

Autori: Weber Jan, Dousek František, Kavan Ladislav

MPK: B01J 47/12

Značky: zejména, kopolymerů, perfluorovaných, úpravy, jejich, povrchu, iontoměničových, způsob

Text:

...proniká s časem do hloubky membrány podle parebolického zákona d k.tNa základě této zákonitosti a experimentálne zjištěná konstanty 5 pro daná podmínky je možné řízeně proreagovat kopolymer do předem zjištěná žádané hloubky. Polymer na povrchu membrány se tak reakcí změní na kompaktní, pevně lpící vrstvu reakčních produktů, obsahující polymerní, elektronicky vodivý uhlík ve směsi s fluoridem alkalického kovu, polymerní uhlík,...

Způsob indikace uplynutí časového intervalu a časovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252108

Dátum: 13.08.1987

Autori: Janšta Jiří, Dousek František

MPK: G01R 22/02

Značky: časového, způsob, uplynutí, indikace, provádění, časovací, zařízení, intervalu

Text:

...jeho podstata spočí vá v tom, le v miece hermeticky a iaoloveně zaklopená detormovatelným víkem je eituována indikeění elektrods eepsrovená od reterentní elektrody dietaněním kroulkea, referentní elektrods je vodivl spojene e deformovetelným víěkem prulinou, detoraovatelnévíěko je opetí-sno kontaktom zdroje, proti němu je uepořádán kontakt indikátor-u a obě elektrody jsou vodivě spojeny ee zdrojem přes pracovní odpor.Pŕednoetí způsobu...

Elektroda na bázi kovu, jeho kysličníku, sirníku nebo halogenidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249460

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04

Značky: sirníku, výroby, její, elektroda, bázi, způsob, kysličníku, kovů, halogenidů

Text:

...99 až 100 při teplotách V rozmezí od 50 °C do 15 °C, i když polarizace za průchodu proudu stoupala s klesající teplotou.od -15 OC níže se účinnost zhoršovàla velmi podstatné, např. při -25 °C byla už jen 66 . Po určité době vybĺjenĺ integrátoru za velmi nízká teploty došlo ke ztuhnutí elektrolytu v mikropőrech V důsledku koncentračních změn a tím vzrostla koncentrační polarizace. to se projevilo skokovým vzestupem napětí na svorkách...

Elektrochemický integrátor elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233942

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: H01G 9/22

Značky: proudu, integrátor, elektrického, elektrochemický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochemický integrátor elektrického proudu tvořený dvěma kovovými elektrodami uzavřenými v nádobce s elektrolytem, je založen na tom, že indikační elektroda a referentní elektroda jsou zhotoveny z téhož kovu, který je z 0,1 až 99 % převeden na elektrochemický aktivní kysličník. Kovem je stříbro nebo měď. Integrátor je určen jako součást časových relé.

Zařízení k odměřování časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232697

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: G04F 1/00

Značky: zařízení, odměřování, časových, intervalu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemie. Dosavadní zařízení bylo nutno po uplynutí časové periody znovu připravovat k činnosti, tj. opatřovat časovou konstantou. Zařízení podle vynálezu pracuje kontinuálně, čímž zlevňuje provoz, odstraňuje časové ztráty a zjednodušuje celé zařízení nutné k trvalému provozu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že dva diskrétní elektrochemické integrátory proudu s indikací konce vybití náboje napěťovým skokem jsou...