Dostál Jiří

Oboustranné symetrické ořezávací zařízení hran tuhých pásovitých útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266945

Dátum: 12.01.1990

Autori: Polášek Antonín, Dostál Jiří

MPK: B29D 29/00

Značky: zařízení, oboustranné, ořezávací, tuhých, symetrické, útvaru, pásovitých

Text:

...nůž zůstává v daném okamžiku v záběru. Toto řešení spolu s vhodnou konstrukcí ořezávacích nožů zabraňuje možnosti zaříznutí do hrany pásovitého útvaru a tím znehodnocení výrobku. Rovněž zajištění stále stejné velikosti přítlačné síly ořezávacích nožů i při změně polohy pásovitého útvaru při převíjení. dává požadovanou stálou tloušťku sražené hrany a současně odstraňuje namáhavou a monotónní práci obsluhy. Další výhodou je rychlé a předně...

Zařízení pro odvíjení, stavění a navádění pásových útvarů při víceetážovém lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259147

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dostál Jiří, Polášek Antonín

MPK: B65H 16/00

Značky: zařízení, stavění, lisování, odvíjení, víceetážovém, útvaru, pásových, navádění

Text:

...odvíjeoího zařízení může být kcnstruováno tak, že kolejnice propojezd nosných vozíků jsou situovány bud z jeâné 7 nebo z druhé3 W strany lisovací linky nebo mohou být umístěny na obon stranáchVyšší účinky zařízení podle vynálezu spočívají v umožnění«vsoučasnéhc odríjení, axiálního sťàvění a navádění návinů pásořvých ůťvsrů při výrobě plochých mýrobką jako jsou dopravní páásy nebo ploché hnscí řemeny ve víceetäžových lísech. Uspořádáěř...

Držák břitové destičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255127

Dátum: 15.02.1988

Autori: Koudelka Karel, Dostál Jiří, Vehovský Miroslav, Soldát Aleš

MPK: B23B 29/03

Značky: destičky, břitové, držák

Text:

...připojen. Mezi držák a klín může být umístěn seřizovací prvek.Přednosti držáku břítové destičky podle vyná 1 ezu,je, že usnadňuje shodné nastavení shodné radiálni polohy břitových destiček u vicebřitého nástroje, aniž by bylo nezbytné provádět předchozí třidění destiček, popřipadě použit břitových destiček, vyrobených ve vyšší třídě přesností.Přiklad provedení držáku břitové destičky podle vynálezu je zjednodušene znázorněn na...

Kombinovaný nástroj pro zhotovování přesných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253357

Dátum: 12.11.1987

Autori: Soldát Aleš, Vehovský Miroslav, Dostál Jiří, Koudelka Karel

MPK: B23B 41/00

Značky: přesných, otvorů, kombinovaný, zhotovování, nástroj

Text:

...rovinu břitu hrubovaciho nože.Hlavní předností kombinovaného nástroje podle vynálezu je vyšší provozní spolehlivost, zejména při opracováni polotovarů z oceli vyšších pevnosti, Dojde-li k destrukci břitové destičky hrubovaciho nože, vstoupi do záběru pojistný hrubovau ci nůž. Obdobně při porušení břitové destičky dokončovaciho nože vstoupí do záběru pojistný dokončovaoí nůž. Porucha je přitom indikována akusticky, popřípadě ampérmetrem. To...

Odebírač vzorků tekutých stájových hnojiv z jímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250288

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koblížek Josef, Dostál Jiří

MPK: G01N 1/10

Značky: hnojiv, stájových, odebírač, vzorků, tekutých, jímky

Text:

...hodnotám celého obsahu jimky. Při stanovení hodnot obsahu jimky oproti současnému zjištování odpadá nákladná a nedokonalá homogenizace obsahu celé jimky, prováděná jen za účelem odběru vzorků a jejich rozborů. Odebírač vzorků umožňuje v kterêmkolív potřebném časovém období odebíraním vzorku stanovit prüměrné ukazatele kvality skladovnaného hnojiva, v Jrůběhu skladování až po jeho expedici ve stadiu různého naplnéní jimky,bez ohledu na...

Elektromagnetický akční člen pro vstřikovací čerpadla naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249172

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dostál Jiří, Kalina Jaroslav

MPK: F02D 1/08, F02M 59/28, F02M 51/04...

Značky: elektromagnetický, člen, motorů, čerpadla, akční, naftových, vstřikovací

Text:

...ł-ée Plášř elektromegnetu łł Je prevodom z magnetický vedivého materiálu. Levé čelo I.2 zaeehuJe ocenení łz do tčleee čerpadla. ł., ve kterém Je tčenčno pomocí. o - kronike łg. Oeazeni J.2 obeehuJe dvoJioi vodioieh kladek łgmloženýoh na čepeoh 39. Pravé čeloebeehuJe obdobnou dvojici. kladek,1 g uložených na. čepeoh gg. V truboe y Je uložene. kostra. ga.,na. které Je navinutá elektrická cívkn. age Pevné jádro,je vrtáno podélným otvorom 52 e...

Vyvrtávací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248183

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vehovský Miroslav, Koudelka Karel, Soldát Aleš, Dostál Jiří

MPK: B23B 41/00

Značky: nástroj, vyvrtávací

Text:

...je zjednodušene znázorněn příklad prove dení vyvrtávacího nástroje podle vynálezu.Na obr. 1 je čelní pohled na nástroj ve směru jeho osy, na obr. 2 je ve stejném pohledu,ale ve větším měřítku vodítko, obr. 3 je půdorys vodítka. Na obr. 4 je řez nástrojem rovinou A-A z obr. 1, v němž není zakreslen druhý nožový držák.Vyvrtávaoí nástroj podle vynálezu sestává z tělesa l, prvního nožového držáku g, druhého nožového držáku Q, třetího nožového...

Řadič analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231437

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dostál Jiří

MPK: H03K 13/17

Značky: převodníku, řadič, analogově, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je použitelný pro konstrukci analogově číslicových převodníků pracujících ne principu postupné aproximace a určených pro vstupní analogové jednotky mikropočítačů. Předmětem zapojení podle vynálezu je řadič analogově číslicového převodníku s postupnou aproximací, který obsahuje aproximační registr a řízený generátor hodinových pulsů sestavený ze dvou monostabilních klopných obvodů. Tento řadič vyšle po spuštění N+1 hodinových pulsů...

Řadič analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229749

Dátum: 01.05.1986

Autor: Dostál Jiří

MPK: H03K 13/17

Značky: převodníku, analogově, číslicového, řadič

Zhrnutie / Anotácia:

Oborem příslušnosti vynálezu je přístrojová, měřicí a výpočetní technika, speciálně pak vstupní jednotka počítače určeného pro měření a řízení technologického procesu. Vynález je použitelný pro konstrukci analogově číslicových převodníku pracujících na principu postupné aproximace a určených pro vstupní analogové jednotky mikropočítačů. Předmětem zapojeni podle vynálezu je řadič analogově číslicového převodníku s postupnou aproximací, který...

Řadič analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228080

Dátum: 15.02.1986

Autor: Dostál Jiří

Značky: číslicového, řadič, převodníku, analogově

Zhrnutie / Anotácia:

Řadič analogově číslicového převodníku, který obsahuje aproximační registr s hodinovým vstupem a stavovým výstupem a řízený generátor hodinových pulsů se spouštěcím vstupem a hodinovým výstupem spojeným s hodinovým vstupem aproximačního registru, kde řízený generátor hodinových pulsů obsahuje dva monostabilní klopné obvody, přičemž výstup prvního monostabilního klopného obvodu je spojen s prvním vstupem druhého monostabilního klopného obvodu a...

Netkaný filtrační útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 224724

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kučera František, Skokanová Zdena, Štangl Jaroslav, Dostál Jiří, Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav

Značky: útvar, filtrační, netkaný

Zhrnutie / Anotácia:

1. Netkaný filtrační útvar určený zejména pro jednorázovou ochranu dýchadel proti obtěžujícím a fibroplastickým aerosolům, popřípadě proti radioaktivním aerosolů, sestávající nejméně ze dvou vrstev o rozdílné filtrační nebo sorpční účinnosti, vyznačující se tím, že alespoň jedna vrstva obsahuje příměs anorganických plnidel na bázi křemičitanů nebo hlinitanů anebo alespoň jedna vrstva je tvořena netkanou textilní vrstvou obsahující organická...