Domas Josef

Nosný a upevňovací rám, najmä pre kapsovú filtračnú vložku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 718

Dátum: 08.02.1995

Autor: Domas Josef

MPK: B01D 35/12

Značky: kapsovú, rám, nosný, vložku, filtračnú, upevňovací, najmä

Text:

...zobrazené v príkladných vyhotovoniach n vjřzroso, ktoré plne nuěI 75 t.ÍE..jiĺ alšie naožnosti uskutočnenia a kon štrukčné variant eredložeruñho riešenia oričom na výa-Lvzse značí obr. 1 aclno k I . Jz možných vyhotovoní vonkajšieho liełu rám v náryso, obr. 2 pohľad hora na vonkajší diel z obr. 1, obr. 3 vonkajší diel z obr. 1 v reze Iuobenom v niest šípok nšzomených na obr. 1, obr. ú pohľad na vnútorný diel rárą v príłcladnon çrevedeni, obr....

Filtrační textilie ze syntetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258938

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pindryčová Marie, Domas Josef, Orna Jiří, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48

Značky: filtrační, syntetického, materiálů, textilie

Text:

...vrstev lze zvýšit natavením nebo roztavením vyčnívajících částí vazných vláken°vytažených na povrch výstupní vrstvy. K soudržnosti vrstev přispívá také přilnavost vlákenných míst výstupní vrstvy k rounu vstupní vrstvy.Navržená filtrační textílie ze syntetického materiálu zvyšuje filtrační účinnost podle klasifíkačni třídy DIN minimálně o 1/3 v klasifikační třídě C v porovnání 5 používanými známými filtračními textiliemi. Při její výrobě odpadá...

Přiváděcí zařízení u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244355

Dátum: 01.06.1988

Autori: Veselý Václav, Drahoš Jioí, Šebor Václav, Domas Josef, Mrština Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, spřádací, zařízení, bezvřetenové, přiváděcí

Text:

...váleček ee začne otáčet tedy až po přiklopení nosného držáku, což je již pozdě. Toto zařízenítaké neumožňuje procee zepředení autonetizovet jednoduchým způeoben. .Úkolen je u vyše uvedeného přiváděcího zařízení zejietit jeho zlepěenou funkci z hledieka uvedení do chodu, aby nedocházelo k peäkozování vláken a provést jej tekevým způsobem, aby ee Iohla provádět nanipulace při zavádění pramene v jeho zavŕeně poloze, aniž by ee ovlivňovala...

Vpichovací filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256807

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrština Václav, Pindryčová Marie, Orna Jiří, Domas Josef

MPK: D04H 1/48

Značky: textilie, filtrační, vpichovací

Text:

...to je neklouzavě spojená, a jednak je uchyoená na výstupní straně vpichovaná filtrační textílie některými vlákny rouna,přičemž filtrační textílie je průsvitná až průhledná, což závisí na tlouštce a hmotnosti rouna. Jako obzvláště vhodnou mřížkovoutextilií je galonová pletenina. Lze použít i jiné mřížkově textilie-3 256 807 jako jsou například krajkářská záclonovina, tyl, perlinková tkanina, pletenina, nebo netkané textilie sestávající z...

Zařízení pro nanášení povrchové ochrany na PN přechod polovodičové součástky kruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239956

Dátum: 01.02.1988

Autori: Domas Josef, Steinz Stanislav

MPK: H01L 21/56

Značky: zařízení, povrchové, nanášení, tvaru, přechod, součástky, polovodičové, ochrany, kruhového

Text:

...je připojen k výstupu j prvního klopného obvodu gg, jehož první vstup j je připojon k výstupu 11 součtového hradla 9,2. Druhý vstup lg prvního klopněho obvodu Lg je připojen současně k druhému vstupu gg druhého klopného obvodu Q, k prvnímu vstupu AQ číteče .. a výstupu g star-o tovscího obvodu gg První vstup ga druhého klopného obvodu jje připojen jednak k druhému vstupu 35 eoučtového hradla AQ ajednak k výstupu 3.3 legiokého komparátoru łg...

Zdroj iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247102

Dátum: 28.09.1987

Autori: Berounský Bronislav, Domas Josef

MPK: H01J 27/04

Značky: zdroj, iontů

Text:

...sonm B npyrym, Hanpasnenne TOKZ Xonna Meunewcnuaoöparuoe,onuaxowoxn,ycranannunammnecnnoxpyrnayxcocennkxnonmcoa MaPHHTOE 8, Hanpaaneum à onuy cropouy, ro ecrn He npenzrcwnyxn pyr npyry. Bnexwpnqecxoe me none, Kax TOPO Tpeôyer sůůexwnnnoe yepxanne Houon,nanpasneno Benny K ocu cncremm. Ľna aámuxaunx xonnoscxoro Toxa neoöxonuuo Taxme, qToöu snexrpouu Gecnpenxrcrneano oruôann nonmca Maquwon y nx Konuon B caoeu npeů®oBoM nnnxeann. C sroä...

Vpichovaná filtrační textilie s prostorovým uspořádáním vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 248322

Dátum: 12.02.1987

Autori: Orna Jiří, Domas Josef, Steinz Stanislav

MPK: D04H 1/46

Značky: vpichovaná, vláken, prostorovým, uspořádaním, textilie, filtrační

Text:

...ke změně setrvačných sil a k intenzivnímu odlouče ní prachových částic.Nevýhodou tohoto řešení je malá soudržnost textilního útvaru a rychlé zanášení svazků vláken částicemi prachu v místech jejichuzavření a z toho plynoucí nízká jímavost.Dále je známý způsob výroby vpichované metrové plsti podle AO 185 269, který je význačný tím, že se nejprve připraví první vlákenné rouno převážně s podélnou orientací vláken a navine se do stůčky, pak...

Netkaná vícevrstvá textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248063

Dátum: 15.01.1987

Autori: Albrecht Jiří, Domas Josef, Mrština Václav

MPK: B01D 27/04, D04H 1/46

Značky: textilie, netkaná, vícevrstvá

Text:

...nosné -tkaniny netkanou pojenou textlllí a jednak zvýšením procenta podílu vlákenného rouna na hmotn-osti celé textílie. Touto změnou se dosahuje překvapívě velkého zvýšení fíltračního účinku, jak je dále uvedena,a dalších výhod.Netkaná pojená textílie je lehká, .podílí se jen 4 až 10 0/0 na hmotnosti netkané vícevrstvé textílie, přičemž sama .netkaná pojená textílie se aktivně účastní na filtra-ci jako vnitřní vrstva, talkže netkaná...

Způsob výroby vpichované plsti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233079

Dátum: 01.01.1987

Autori: Domas Josef, Seidl Jan, Steinz Stanislav

MPK: D04H 1/48

Značky: vpichované, plstí, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vpichované plsti s obsahem vláken živočišného původu. Způsob výroby vychází ze zpevnění vlákenné vrstvy vpichováním ve 100 až 200 vazných bodech na cm2 a následujícího valchování v definovaném prostředí na objemovou hmotnost 0,25 až 0,50 g/cm3.

Netkaná drenážní textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227164

Dátum: 15.06.1986

Autori: Domas Josef, Steinz Stanislav

Značky: netkaná, textilie, drenážní

Zhrnutie / Anotácia:

Netkaná drenážní textilie, určená zejména pro filtraci a odvod kapaliny z drenážních systémů staveb, sestávající z vlákenné vrstvy, zejména chemických vláken, zpevněné buď mechanicky nebo chemicky, nebo mechanicko-chemicky, vyznačující se tím, že zpevněná vlákenná vrstva (1) je z jedné nebo obou stran alespoň v jednom směru slisována do tvaru drenážních kanálků a v místě slisování svařena, přičemž dno kanálků (2) je méně propustné než jeho...

Textilie pro stavební a průmyslové účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 226525

Dátum: 15.05.1986

Autori: Domas Josef, Steinz Stanislav, Kotrouš Jiří

Značky: účely, textilie, stavební, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie pro stavební a průmyslové účely, sestávající z podélně uspořádaných rovnoběžných nití a šikmo uložených výztužných nití, vyznačující se tím, že na paralelně horizontálně uspořádané, podélně orientované nitě (1) jsou alespoň z jedné strany šikmo přímkově uloženy nejméně dvě vrstvy výztužných nití (3a, 3b), proložených vlákennou pavučinou ze střížových, zejména chemických vláken, přičemž výztužné nitě (3a, 3b) mají úhel (alfa) zešikmení...

Vícekapsová filtrační vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230774

Dátum: 01.04.1986

Autori: Albrecht Jiří, Mrština Václav, Zajíc Karel, Domas Josef

MPK: B01D 46/52

Značky: vložka, filtrační, vícekapsová

Text:

...těsnicí manžety jsou nedílnou součástí jednoho kusu filtračního materiálu, je zjednodušení technologie výroby a podstatné snížení pracnosti. Spojování švem, vedeným v jedné rovině evisle podéln boku kapes až k okraji podélných těsnicích manžet, představuje jednoduchou a rychlou výrobu, a to za účasti pouze jednoho pracovníka, protože odpadá náročná manipulace s celou vložkou. Kromě toho se sníží celková délka švů, což se příznivě projevuje na...

Vpichovaná textilní hadice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230758

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kotrouš Jiří, Antoš Pavel, Domas Josef, Steinz Stanislav

MPK: D04H 1/46

Značky: její, textilní, způsob, výroby, vpichovaná, hadice

Text:

...pouze po obvodě hadice. Kezpevnění trubky ve směru osy nedochází.Dále je známé zpevnění vpichovených hadic v kombinaci s výztužnými tkaninami. Nevýhodou tohoto provedení je potřebu přípravy zpevňovaoích tkanin, zhoršení technologických podmínek při vpichování a zejména snížení poréznosti hadice a zhoršení propustnosti-VDále jsou známé konstrukce vpichovaných truhkových.texti 1 ií,u kterých dochází ke střídání vrstev vlákenných roun, líšících...

Vpichovaná filtrační textilie na plošné filtrační útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: 222340

Dátum: 01.12.1985

Autori: Mrština Václav, Domas Josef, Franc Zdeněk, Albrecht Jiří

Značky: filtrační, vpichovaná, plošné, textilie, útvary

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález bude využíván v textilním průmyslu. Filtrační textilie pro plošné použití v průmyslových filtrech, vyrobená ze syntetických vláken a natavená, sestává z monofilamentní tkaniny a vlákenného rouna spojených vpichováním
monofilamenty tkaniny nejsou v jednom směru narušeny vpichováním, takže si zachovávají přirozenou sráživost a filtrační textilie je v tom směru rozměrově stálá.

Vpichovaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226895

Dátum: 01.10.1985

Autori: Mrština Václav, Domas Josef, Orna Jiří, Gardáš Otakar

Značky: textilie, vpichovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná textilie určená zejména k filtraci vzduchu, která sestává z rouna vytvořeného ze střižových, většinou termoplastických vláken opatřených případně zpevňovacím materiálem a která má na jeden svůj povrch vytaženy svázky vazných vláken, jimiž jsou vytvořeny na celém povrchu výčnělky, vyznačující se tím, že konce vazných vláken ve výčnělcích, kterých je 5 až 50 na cm2 a jejich výška je v rozmezí od 0,5 mm do 2,0 mm,, jsou spojeny pojivou...

Vrstvená vpichovaná filtrační textilie ze syntetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217862

Dátum: 15.11.1984

Autori: Mrština Václav, Gardáš Otakar, Albrecht Jiří, Domas Josef

Značky: filtrační, syntetického, textilie, vrstvená, vpichovaná, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z odvětví textilního, a to z výroby vpichovaných textilií. Vrstvená vpichovaná filtrační textilie ze syntetického materiálu, určená zejména pro průmyslové vzduchové filtry a na vrchové plachetky při filtraci cukerních šťáv nebo jiných kapalin, sestává z nosné tkaniny, na jejíž alespoň jedné straně je navpichované vlákenné rouno. Textilie je natavená nejméně na jednom svém povrchu a její novost spočívá v tom, že nosná tkanina je...

Vrstvená textilie s vysokou filtrační účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 227449

Dátum: 01.06.1984

Autori: Domas Josef, Dedecius Vladislav, Mrština Václav, Albrecht Jiří

Značky: účinnosti, filtrační, vrstvená, vysokou, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvená textilie s vysokou filtrační účinností zejména pro průmyslovou filtraci vzdušin a kapalin, natavená a uhlazená alespoň na jedné straně, s obsahem termoplastických vláken, se stávající alespoň ze tří vrstev, navzájem spojených protaženými vlákny a/nebo pojivem a/nebo nataveným i termoplastickým i vlákny, přičemž alespoň jedna vrstva je zpevněna protaženými vlákny, vyznačující se tím, že základní vrstva, vyrobené papírenskou technologií,...