Doležel Pavel

Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281439

Dátum: 10.12.1997

Autori: Doležel Pavel, Vaššová Gabriela, Lehocký Peter, Kukučka Ľubomír, Uhlár Ján, Humplík Anton, Vašš František, Horák Jaroslav

MPK: C07C 209/60, C07C 211/51

Značky: n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov, vyššiemolekulových, báze, kruhovosubstituovaných, přípravy, polymérna, prostriedok, spôsob, obsahom, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných...

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Doležel Pavel, Uhlár Ján, Hronec Milan, Štolcová Magdaléna, Lehocký Peter, Kaszonyi Alexander

MPK: C07D 277/80, C07C 313/22, C07C 313/20...

Značky: spôsob, vysokočistého, amidů, výroby, bis(2-benzotiazolylsulfén

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Gabarík Milan, Kořen Ján, Horák Jaroslav, Jaroš Alois, Mundl Zdenek, Švoňava Marián, Pašek Josef, Doležel Pavel, Augustín Dominik, Kukučka Ľubomír, Marhefka Ján

MPK: C07C 211/55, C01C 1/00, C01C 1/12...

Značky: odpadajúceho, výroby, čistenia, difenylaminu, spôsob, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Mlynár Jaromír, Doležel Pavel, Pašek Josef, Volf Jiří, Grüner Alexander

MPK: C07C 209/26, C07C 211/48, B01J 23/72...

Značky: ketónmi, selektivity, redukčnej, amínov, spôsob, alkylácie, alifatickými, katalytickej, aromatických, zvýšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Spôsob prípravy 2-chlór-4-etylamino-6-izopropylamino-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268595

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šplháček Roman, Mlynár Jaromír, Kopinič Vladimír, Doležel Pavel

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, přípravy, spôsob

Text:

...stupňa sa obmedzuje rozpúšřanie organickeho rozpúšřadla vo vode, čo sa pri oddeleni fáz v deličke prejavi nižšim obsahom rozpúštadla vo vode,niłšini nákladmi na čistenie odpadovej vody a nižšimi stratani rozpúšřodla. oddelenia vodnej fázy za prvý stupňom sa znilia energetická náklady na dopravu, prikon niešadiel v aparátoch za deličkou, znižia sa nároky na veĺkost aparátov, zniži sa celkový obsrk soli v syatáne a tým aj znečistenie produktu,...

Spôsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264192

Dátum: 13.06.1989

Autori: Doležel Pavel, Jaroš Alois, Mosný Ivan, Mlynár Jaromír, Mašek Ján, Gregušová Ludmila

MPK: C07C 87/14

Značky: taveniny, úpravy, n-fenyl-n´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu, spôsob

Text:

...kryštalická masa sa udržuje pri tejto teplote a tvaruje sa pri teplote maximálne 30 °C.vytvorenú stabilnú kryštalickú masu možno priamo celú spracovať alebo ju využívat na kontinualizäciu kryštalizácie surovej taveniny - vtedy sa do kryštalickej masy dávkuje čerstvá tavenina N-fenyI-N-LS-dimetylbutyl-p-fenyléndiamínu cca 45 °C teplá,premieša sa s kryštalickou masou V kotli a homogénnna kryštalická masa sa odťahuje na íinalizačné...

Spôsob regenerácie metylalkoholu z odpadových vod pri výrobe 4-aminodifenylamínu zo 4-nitrózodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258650

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gabarík Milan, Doležel Pavel, Wenchich Štefan, Škrada Dušan, Jaroš Alois, Pašek Josef

MPK: C07C 87/54

Značky: 4-aminodifenylaminu, 4-nitrózodifenylamínu, odpadových, výrobe, metylalkoholu, spôsob, regenerácie

Text:

...Pre plnohodnotnú činnost katexu je dôležité, aby obsah vody v zriedenom metylalkohole z 1. stupňa nepoklesol pod uvedenú hranicu, pretože v bezvodnom prostredí sa významne znižuje kapacita katexu a dochádza k uvolňovaniu V katexe viazanej vody. Nie je možné získavať bezvodý metylalkohol jednostupňovou rektifikáciou, lebo k nevýhode zníženej kapacity katexu tu ďalej pristupuje znehodnocovanie bezvodého metylalkoholu vodou uvoľňovanou z...

Spôsob prípravy N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu s vysokou spracovatelskou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dudek Ivan, Pašek Josef, Jaroš Alois, Doležel Pavel, Halomi Milan, Gabarík Milan, Orlík Ivo

MPK: C07C 87/62, C07C 87/58

Značky: n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, vysokou, přípravy, spracovatelskou, bezpečnosťou, spôsob

Text:

...a spracovaním smolovitého zvyšku, pretože sa prudko zhoršujú jeho transportné vlastnosti.Výhodou spôsobu prípravy podla vynálezu je, že z technických produktov s pomerne nízkymi a nevyrovnanými hodnotami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti 60 až 90 0/0 sa rektifikáciou na rektifikačnej kolóne s istou minimálnou účinnosťou získajú produkty s vysokými a vyrovnanými hodtami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti nad 95 °/0, čo je...

Spôsob čistenia odpadových vod z výroby N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256581

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš Alois, Seitz Róbert, Škrada Dušan, Brezovský Ján, Doležel Pavel, Bicek Dušan

MPK: C02F 1/58

Značky: výroby, spôsob, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, čistenia, odpadových

Text:

...sú na čistnie odpadových vôd podľa vynálezu optimálne, v odpadových vodách s »obsahom soli do 20 0/0 sú prakticky nerozpustne, majú pro separáciu -i-amínodifenylaminu a jiných derivátov difenylamínov Vysoký rozdelovací koeficient a sú pomerne lacné. Najvýhodnejšie sú toluén, benzén, xylén a ich zmesi.Výhodou nášho postupu je, že sa prakticky kvantitatívne odstráni vylučovanie organických látok, ktoré majú sklon tvoriť smolovité usadeniny z...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Doležel Pavel, Mosný Ivan, Bicek Dušan, Jaroš Alois, Waradzin Walter, Wenchich Štefan, Pašek Josef

MPK: C07C 111/00

Značky: 4-nitrosodifenylaminu, n-nitrosododifenylaminu, přesmykem, způsob, kontinuální, výroby

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Škrada Dušan, Petrisko Miroslav, Halomi Milan, Doležel Pavel, Pašek Josef, Jaroš Alois, Bicek Dušan

MPK: C07C 111/00

Značky: způsob, n-nitrosodifenylaminu, kontinuální, výroby

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Ultrazvuková kmitavá sústava, najmä pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242526

Dátum: 15.11.1987

Autori: Doležel Pavel, Waradzin Walter

MPK: B23H 7/38

Značky: kmitavá, sústava, najmä, ultrazvuková, obrábanie

Text:

...tvorený podložkou.Ultrazvukovou kmitavou sústavou podľa vynálezu sa docieli zníženie energetických strát jednoduchou konštrukciou zabezpečujúcou súosost, tuhosť a presnosť. .Na pripojenom výkrese sú prí-klady zná 4zornené dve riešenia, kde na obr. 1 je nakreslený osový rez radiálne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy a na obr. 2 je nakreslený osový rez axiälne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy.Ultrazvuková kmitavá sústava pre...

Pneumatický ovládací blok pro pohon spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242925

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brezovický Ján, Straka Vladimír, Doležel Pavel

MPK: H01H 33/42

Značky: spínače, pneumatický, pohon, ovládací

Text:

...ním a dnem 33 dutiny ga blokovací západlq E 24.Dno 31 dutiny m hlokovací západky in je opetřeno odvaduüňovacín otvorom 31. Ľutina za blokovaoí západky §ZL přechání směrem k duténu piatu L 1 hlavního ventilu Ľ v prostor33 nad píatem n blokovací sápadky BZL a dále v otvor m, ústícíoo první dutiny â hlavního vantilu B 1.Píat 39, blokovaoí západky MJ, je na straně přivrácená k dutému piatu Q hlavního ventílu BI opatŕen hŕídelam 32, těsněným ěestým...

Způsob elektrolytického čištění chloridového roztoku paladia, ruthenia nebo platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232028

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mosný Ivan, Kříž Stanislav, Thomas Gustáv, Doležel Pavel, Kubát Cyril, Ternbach Zdenko

MPK: C25C 1/20, C01G 55/00

Značky: čištění, roztoku, platiny, elektrolytického, chloridového, způsob, paládia, ruthenia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt vysoce účinnou technologii čištění znečištěných roztoků Pd, Ru, Pt. Tohoto cíle se dosáhne v elektrolyzéru s katexovou membránou a grafitovými elektrodami cyklickou změnou polarity elektrod. Na elektrodě zapojené jako katode se ze znečištěného roztoku vylučuje Pd, Ru, Pt, na anodicky zapojené elektrodě se provádí rozpouštěni Pd, Ru, Pt do čistého roztoku. Po rozpuštění veškerého Pd, Pt, Ru se funkce elektrod zamění.

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230270

Dátum: 15.10.1986

Autori: Špaček František, Doležel Pavel, Waradzin Walter, Sikorai Štefan, Uhlár Ján, Pašek Josef

MPK: C07C 87/58, B01J 23/94

Značky: meďnato-chromitých, katalyzátorov, regenerácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov obsahujúcich pripadne ďalšie zložky ako promotory, použitých pri alkylačnej hydrogenácii 4-aminodifenylamínu acetónom na N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenylén-diamín, extrakciou vyznačujúca sa tým, že vyizolovaný použitý katalyzátor sa za miešania suspenduje do metylalkoholu, etylalkoholu, 2-propylalkoholu, acetónu, toluénu, alebo zmesí metylalkohol, etylalkohol, alebo acetón 2-propylalkohol vo...

Meďnato-chromitý katalyzátor pre výrobu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223413

Dátum: 15.03.1986

Autori: Waradzin Walter, Uhlár Ján, Pašek Josef, Doležel Pavel, Marek Tibor, Oravec Eduard, Špaček František

Značky: výrobu, katalyzátor, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenyléndiamínu, meďnato-chromitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka katalyzátora pre výrobu N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenyléndiamín z 4-amínodifenylamínu a acetónu spočívajúceho v tom, že katalyzátor pozostáva z nízkoaktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, nepodporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu a aktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, podporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu, ktorých vzájomný pomer je daný rovnicou x1m1 + x2m2 = (x1 + x2)mš kde x1 je množstvo nízko aktívneho...

Reaktor pre katalytické reakcie vo viacfázových systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 228629

Dátum: 01.01.1986

Autori: Seichter Pavel, Waradzin Walter, Uhlár Ján, Pašek Josef, Doležel Pavel, Hruban Konstantin

MPK: B01J 8/10

Značky: katalytické, systémoch, reaktor, viacfázových, reakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reaktoru pre katalytické reakcie vo viacfázových systémoch. Reaktor pozostáva z nádoby opatrenej narážkami a prívodom tlakového plynu, v ktorej je centrálne uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnená sústava dvoch miešadiel z ktorých horné je radiálne diskové a spodné je axiálne lopatkové. Spodné miešadlo je umiestnené vo vnútri usmerňovacieho valca opatreného vnútornými narážkami. Pod horné miešadlo je prívodnými trubkami plynu...

Způsob výroby N-sec.alkyl-N´-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219094

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pašek Josef, Zeman Jozef, Waradzin Walter, Uhlár Ján, Mašek Ján, Marek Tibor, Doležel Pavel, Jarkovský Lubor

Značky: výroby, n-sec.alkyl-n´-fenyl-p-fenylendiaminů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-sec.-alkyl-N´-fenyl-p-fenylendiaminů reduktivní alkylací 4-aminodifenylaminu ketony za přítomnosti měďnatých katalyzátorů při teplotě 120 až 220 °C a tlaku 2 až 15 MPa, který, spočívá v tom, že se k alkylaci použije 4-aminodifenylamin rektifikovaný za přídavku 0,2 až 2 % hmot. hydroxidu alkalického kovu a alkylace se provádí za přítomnosti 1,5 až 5 % hmot. čerstvého katalyzátoru, vztaženo na hmotnost výchozího...

Způsob čištění paládia od mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217636

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kálalová Eliška, Kovářová Zdeňka, Kálal Jaroslav, Thomas Gustáv, Doležel Pavel, Švec František

Značky: způsob, paládia, mědi, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění paládia od mědi do vysokého stupně, zejména s cílem získání kovu pro výrobu účinných katalyzátorů. Podstatou vynálezu je způsob čištění paládia od mědi, který spočívá v tom, že se směsný roztok obou kovů o pH menším než 1 ponechá protéci sloupcem pryskyřice schopné selektivně sorbovat pouze paládium, sloupec se promyje 1M-HCl a sorbované paládium se eluuje kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 až 5 mol/l....

Spalovacia pec pre kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217662

Dátum: 16.07.1984

Autori: Řežábek Antonín, Ternény Eduard, Hanák Miroslav, Doležel Pavel, Chovan Slavomír

Značky: materiálov, spaľovacia, spaľovanie, kontinuálně, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém konštrukcie spaľovacej pece pre rovnomerné, ľahko ovládateľné kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov, najmä použitých katalyzátorov na báze aktívneho uhlia. Základom zariadenia je vzájomne pospájaný systém radu nad sebou usporiadaných valcových spaľovacích komôr, opatrených vnútri dopravnými šnekmi s regulovateľnou rýchlosťou otáčania. Väčšina komôr je vybavená elektrickým odporovým ohrievačom, najnižšia z nich je...