Dočekal Josef

Pryžotextilní membrána pro tváření a vulkanizaci profilovaných nekonečných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269053

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef, Mikel Eduard

MPK: B29D 29/08, B29K 105/06

Značky: profilovaných, membrána, pryžotextilní, útvaru, tváření, nekonečných, vulkanizací

Text:

...v tom, e aeabrěna, zhotovené z elestomerní směsi je na vnitřní obvodu tzn. v oblasti styku s tvářenými útvary - vyztuiena alespoň tromi textilníai vložkami s výztulnými elementy uloženýni rovnoběłně s osou aembrány, přičemž vrstve elastonerní směsi mezi povrchem membrány, který přilćhä k tvářenýn útvarům, a výztužnými elementy první z vyztužeąých vložek není větší než 0,5 an.Konkrétne může být membrdna ve směru od povrchu přiláheáícího k...

Způsob hromadné výroby koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265426

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikel Eduard, Dočekal Josef, Hovorka Jiří, Urbanec Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: hromadné, klinových, koster, způsob, řemenů, výroby

Text:

...nezvýší na potžebnou mez dále může dojít k uzavření vzduchu mezi jednotlivými konfekčními polotovary, projevujícímu se vznikem puchýřů a separací při vulkanizaci, atd.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívá řešení podle vynálezu. Jedná se o nový způsob hromadné výroby koster klínových řemenů postupem obrácené hromadné konfekce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na konfekční buben se nejprve uloží vrstva nárazníku, po...

Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265351

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef, Kurfürst Jiří

MPK: F16G 5/06, B29D 29/00

Značky: řemenů, hromadné, klinových, bubnu, koster, konfekce, konfekčním, pevném, způsob

Text:

...přesností vyráběných řemenů je podstatné vý~ hodnější, provede - li se konfekce na pevném bubnu. V současné době je znám postup, při němž se jednotlivé dílčí polotovary kostry ukládají na rukávec z nezvulkanizované kaučukové směsi, předem zhotovený postupným navinutím několika vrstev faxinku. Po provedení vlastní konfekce se pak hromadný polotovar řeže přímo na konfekčním bubnu na kostry jednotlivých řemenů, které mají obdélníkový průřez...

Způsob značení pryžových nebo pryžotextilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264779

Dátum: 12.09.1989

Autori: Povolný Bohumil, Slavický Vít, Dočekal Josef

MPK: D06H 1/02

Značky: značení, pryžových, výrobků, pryžotextilních, způsob

Text:

...°C, přičemž vulkanízační barvu tvoří hmotnostně 40 až 85 dílú přírodního nebo butadienstyreného kaučuku nebo jejich směsi, 1 až 4 díly síry, 0,1 až 3 díly urychlovače, 150 až 400 dílů pigmentu, 50 až 100 dílů plníva, 100 až 350 dílů xylénu a 100 až 350 dílů dekahydronaftalenu nebo tetrahydronaftalenu.Výhodou potisku pryžových nebo pryžctextílních výrobků podle vynalezu je podstatné zvýšení produktivity práce a kvality výrobků. Při značení...

Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258902

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří

MPK: B29H 7/22

Značky: způsob, řemenů, hromadné, klinových, koster, konfekce, obrácené

Text:

...totiž třeba její konec fixovat na konfekčním bubnu. K tomuto účelu se většinou část separační vrstvy - obvykle pásek v šíři cca 20 mm po celé délce bubnu - odstraňuje. To sice umožní fixaci konce nárazníkového pásu před navíjením,ale zároveň způsobí to, že zde nárazník zůstane přilepen k povrchu i po skončení konfekce. V důsledku toho může pak při snímání kostry z konfekčního bubnu dojít k jejímu poškození nepřípustným mechanickým namáháním,...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: dloužení, stabilizace, nekonečných, útvaru, způsob, pásových

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Způsob výroby víceklínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249257

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mikel Eduard, Hovorka Jiří, Dočekal Josef

MPK: F16G 5/20

Značky: řemenů, způsob, výroby, víceklínových

Text:

...vysoké kvality výrobků. Navíc se jedná o univerzální způsob aplikovatelný u rotačních bubnových lisů různé konstrukce a tedy použitelný i pro výrobu víceklínových řemenů celé řady obvodových délek.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady praktického provedení způsobu výroby víceklínových řemenů. Na příloženém výkrese je zjednodušene znázorněno technologické schéma procesu vulkanizace víceklínového řemene na...

Způsob výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234253

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří

MPK: B65H 81/02

Značky: vyztužených, vinutou, způsob, kostrou, směsi, výroby, nekonečných, útvaru, elastomerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí, především pak hnacích řemenů s kostrou na bázi vinutého výztužného provazce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při přípravě konfekčního polotovaru daného útvaru se při vinutí jeho výztužné kostry nacementované lepivé provazce plynule odvíjejí postupným odlepováním a zesmykováním jednotlivých závitů provazce ve směru osy cívek z návinu na...

Ozubený variátorový řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247508

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef, Mikel Eduard

MPK: F16G 5/12

Značky: ozubený, řemen, variátorový

Text:

...tvárnice a zde se vulkanizuje. Po skončení vulkanizace a provedení stabilizace postupným ochlazováním polotovaru ve tvárnici za tlaku se hromadný polotovar z tvárnice vyjme a řeže se na na prstence jednotlivých řemenů, Boční plochy těchto prstenců se pak kosí do konečné podobyklínového tvaru průřezu řemene.Ze stručného popisu výrobního postupu přímo vyplývají technologické výhody při výrobě ozubeného variátorověho řemene podle...

Způsob regulace srážení a dloužení hnacích řemenů vyztužených polyesterovými nebo jinými vlákny a krokovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233767

Dátum: 15.08.1986

Autori: Duda Josef, Doložílek Oldřich, Dočekal Josef, Uherský Brod, Buráň Antonín

MPK: B29H 7/22

Značky: vlákny, dloužení, krokovací, polyesterovými, způsob, jinými, srážení, zařízení, vyztužených, provádění, hnacích, regulace, řemenů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby zařízení pro výrobu hnacích řemenů, zejména potom zařízení pro výrobu klínových řemenů hnacích. Řeší způsob vulkanizace hnacích řemenů s tažnou částí s teplem smrštitelných vláken, zejména polyesterových na rotačních lisech a k jeho provádění krokovací zařízení pro rozdělení požadované dráhy srážení a dloužení na požadovaný počet dílů ve zvolených cyklech s možností nastavení zvolené délky posunu v jednom cyklu v...

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220846

Dátum: 15.12.1985

Autori: Stuchlík Stanislav, Dočekal Josef, Kovář Čestmír

Značky: sloučenin, alkalických, uhlíku, obsahu, zařízení, tekutých, stanovení, kovech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které umožňuje snadnější stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech diskontinuálním způsobem. Zařízení podle vynálezu umožňuje spojení dvou i více analytických postupů na stanovení uhlíku v tekutých alkalických kovech, založených na převedení pevných uhlíkatých složek ve vzorku alkalického kovu na plynná individua k jednomu koncovému stupni, určenému k detekci jednotlivých složek. Koncový...

Způsob stanovení obsahu kyslíku a vodíku v alkalických kovech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221610

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dočekal Josef, Stuchlík Stanislav, Kovář Čestmír

Značky: stanovení, tohoto, kovech, zařízení, obsahu, kyslíku, provádění, způsobu, vodíku, způsob, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení kyslíku a vodíku v alkalických kovech diskontinuálním způsobem a zařízení k provádění tohoto způsobu. Používá se přitom vakuové destilace a termické disociace, přičemž vodík, vzniklý termickou disociací se vymražuje v U-trubici s kvantitativně sa stanoví souběžně s obsahem kyslíku ze zbytku po destilaci. Tím probíhají oba procesy současně a provádějí se z jednoho vzorku. Stanovení vodíku se provádí převedením...

Zařízení pro odběr a destilaci alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217532

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stuchlík Stanislav, Brzobohatý Jan, Dočekal Josef

Značky: zařízení, destilaci, kovů, alkalických, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odběr a destilaci alkalických kovů, které řeší problém odběru a destilace několika vzorků vedle sebe. Zařízení podle vynálezu se skládá z válcové nádoby s topeným pláštěm a dnem a s víkem opatřeným chladicími komorami, ve kterém je zabudován přívod argonu a vakua. Zařízení se dále skládá z odběrových kelímků, které jsou uloženy po obvodu otáčivého výsuvného talíře a jsou vně opatřeny topením a teploměrným čidlem....

Násobný hnací řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 227067

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hýl Leo, Dočekal Josef

Značky: řemen, násobný, hnací

Zhrnutie / Anotácia:

Násobný hnací řemen, sestávající z jednotlivých klínových řemenů spojených na horní základně gumotextilní spojovací vrstvou v jeden celek, vyznačující se tím, že mezi dvěma sousedními řemeny je ve spojovací vrstvě (1) vytvořeno vybrání (2), jehož šířka je 30 až 65% vzdálenosti bočních kolmých stěn (3) sousedních řemenů a hloubka menší, nejvýše rovná této šířce vybrání (2).

Způsob konfekce spojovacích materiálů násobných řemenů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216578

Dátum: 01.08.1984

Autori: Tydlačka Miroslav, Bartoň Jaroslav, Dočekal Josef

Značky: konfekce, provádění, způsob, způsobu, násobných, materiálů, spojovacích, zařízení, řemenů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob konfekce spojovacích materiálů násobných řemenů při kterém je ihned po nasazení a napnutí jednotlivých surových klínových řemenů R na drážkovaný buben, složený z jednotlivých volně otočných řemenic a vulkanizační drážkovaný buben rotačního vulkanizačního lisu se na surové klínové řemeny R navíjí nejméně jedna vrstva spojovacích materiálů před vulkanizací, nebo při vulkanizaci. Zařízení tvoří rotační vulkanizační lis...