Dobrucký Branislav

Viacprvkový multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7364

Dátum: 01.03.2016

Autori: Dobrucký Branislav, Kaščák Slavomír, Koscelník Juraj, Praženica Michal

MPK: H02M 7/00

Značky: symetrickým, multirezonančný, měnič, výstupom, viacprvkový

Text:

...meničov, ktoré spôsobujú zvýšenie strát v pohone. Využitím multirezonančného LCL 2 C 2 meniča v kombinácii s maticovým meničom, ktorý znižuje výstupnú frekvenciu, je možné napáj ať elektrické pohony bez uvedených nevýhod.Viacprvkový multirezonančný menič pozostáva z jednosmerného napájacieho zdroja, jednosmerného impulzného meniča v polomostovom alebo mostovom zapojení, multirezonančného LCLZCZ filtra a pripojenej symetrickej záťaže....

Piestové motory so štvortaktným a aj dvojtaktným pracovným procesom, ktoré efektívne využívajú hybridné technológie pracovných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7288

Dátum: 03.11.2015

Autori: Lešinský Ján, Dobrucký Branislav, Špánik Pavol, Mikulovský Jaroslav

MPK: F01B 9/04, F02M 23/00, F02B 47/04...

Značky: pracovných, hybridné, dvojtaktným, pracovným, efektívne, procesom, piestové, technológie, využívajú, motory, štvortaktným, procesov

Text:

...riadený mechanizmus novej koncepcie g riadi pracovné procesy v dvoch oproti sebe leŽatých valcov 1 s piestami g, každé dva piesty majú spoločnú piestnicu 3 a realizujú prenos celej sily vytvorenej tlakom expanzie horúceho vzduchu a vstreknutej tlakovej tekutiny alebo vzduchu nad piestom g v hornom úvrate valcov 1, na piestnici ą sú dva čapy 4 s kladkami mechanizmu novej koncepcie Ä a realizujú prenos celej veľkosti sily z piestov g po dráhe v...

Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7039

Dátum: 03.03.2015

Autori: Radvan Roman, Kaščák Slavomír, Praženica Michal, Dobrucký Branislav

MPK: H02M 7/00, H02M 5/00

Značky: striedavým, dvojstupňový, maticovým, medziobvodom, měnič, meničom

Text:

...zo zdroja, meniča prvého stupňa, vysokoíiekvenčného striedavého medziobvodu, meniča druhého stupňa - MxC a záťaže. Druhú časť systému tvorí riadiaci systém, ktorý riadi tok energie cez menič prvého a druhého stupňa.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je zjednodušená bloková schéma dvoj stupňového meniča s vysokofrekvenčným striedavým medziobvodom a maticovým meničom, na obrázku 2 je uvedená bloková schéma meniča s jednosmemým DC...

Mechanický menič krútiaceho momentu novej koncepcie štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7038

Dátum: 03.03.2015

Autori: Lábaj Ján, Jezný Jaromír, Mikulovský Jaroslav, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav

MPK: F01B 9/04

Značky: novej, štvortaktných, mechanicky, motorov, piestových, krútiaceho, koncepcie, momentu, dvojtaktných, spalovacích, měnič

Text:

...kótou Z na kružnici roztečných vzdialenosti zubov korunového kolesa s polomerom Lk, uhlom pootočenia korunového kolesa o 30 stupňov a uhlom pootočenia satelitu Q o 60 stupňov.Na obrázku číslo 3 je schéma mechanizmu meniča počtu expanzií štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov novej koncepcie s elektrickým štartérom, ktorý výrazne efektívnejšie realizuje prenos výkonu z piestov na hriadeľ motora štvortaktných aj...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7026

Dátum: 03.02.2015

Autori: Mikulovský Jaroslav, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav, Mikulovská Lucia, Lábaj Ján

MPK: F02G 5/00, F02B 47/02

Značky: štvortaktné, využívajúce, plynov, motory, energiu, výfukových, kombinácie, piestové, paliva, spaľovacie

Text:

...objem vo valci l a stlačená pružina v expanznej komore 19 vystrelí piest do homého úvratu a vytlačí expanduj úcu zmes výfukových plynov, tlakovej tekutiny z expanznej komory 10 cez otvorený výfukový ventil Z do valca, kde tlakom na piest g realizuje druhý pracovný cyklus.Tretia technológia pracovných cyklov využíva v dvoch krajných valcoch j energiu paliva tak ako súčasné štvortaktne motory, v jednom pri trojvalci alebo dvoch pri...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7025

Dátum: 03.02.2015

Autori: Špánik Pavol, Mikulovský Jaroslav, Mikulovská Lucia, Dobrucký Branislav, Lábaj Ján

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: výfukových, kombinácie, využívajúce, paliva, spaľovacie, motory, energiu, dvojtaktné, plynov, piestové

Text:

...plynov na on-line spriahnuté riadenie, priebežné sledovanie a vyhodnocovanie okamžitého stavu procesu, údajov potrebných na riadenie dvoch druhov pracovných procesov, ktoré využívajú dva druhy energií realizovaných tromi technológiami pracovných cyklov.I-llavné časti riadiacej jednotky 3 Q komplexného riadiaceho systému dvojtaktného motora sú riadiaca jednotka a vstrekovača Q paliva do valca l,riadiaca jednotka Q časovania otvárania a...

Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6978

Dátum: 04.12.2014

Autori: Dobrucký Branislav, Praženica Michal, Kaščák Slavomír

MPK: H02P 21/00, H02M 1/42

Značky: hardvérový, priestorový-vektorový, modulátor

Text:

...digitálne signálne procesory a pod), avšak použitie hardvérového priestorového-vektorového ŠIM modulátora znižuje nároky na výkon nadriadeného riadiaceho systému.Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor sa skladá z troch časti. Prvú časť tvorí generátor priestorového vektora a komparátor, ktoré vytvoria z referenčných signálov riadiace signály pre výkonový menič. Druhú časť tvorí výkonový menič, ktorý napája dvojfázový motor....

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6899

Dátum: 03.10.2014

Autori: Kaščák Slavomír, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav, Praženica Michal, Radvan Roman

MPK: H01L 29/00, H03K 17/00, H01L 29/739...

Značky: tranzistorov, spínač, využívajúci, režim, obojsmerný, mosfet, činnosti, inverzný

Text:

...celý spínač. V porovnaní s ostatnými zapojeniami má zapojenie s integrovanou diódou menšie straty vďaka jej integrácii do štruktúry tranzistora. Ďalšie zníženie strát je možné dosiahnuť použitím nového typu obojsmemého spínača, ktorý je zložený z dvojice MOSFET tranzistorov ~ obrázok 4.Obojsmemý spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov tvorí dvojica tranzistorov,ktorých elektródy S sú spojene v jednom uzle spolu s...

Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6862

Dátum: 05.08.2014

Autori: Špánik Pavol, Frívaldský Michal, Dobrucký Branislav

MPK: H02M 3/00, H02M 3/335, H02M 1/00...

Značky: cievkami, viazanými, obojsmerný, měnič, magnetický

Text:

...primámý kapacitný filter s primámým tranzistorom T 1, ktorý je unipolámeho typu MOSFET. Druhú časť tvorí bifiláme navinutá Cievka, ktorej vinutia sú zapojené tak, aby vytvorili autotransfonnátor so spoločnou zemou na primámej a sekundámej strane. V prípade požiadaviek aplikácie je možné uvedené riešenie realizovať formou úplného galvanickćho oddelenia medzi primámou a sekundámou stranou, ktoré je realizované pomocou spínača. Tretia časť je...

Štvorvalcový piestový spaľovací motor s valcami do štvorca využíva energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6327

Dátum: 03.12.2012

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02

Značky: štvorvalcový, motor, valcami, štvorca, paliva, energiu, spalovací, využíva, piestový, výfukových, plynov

Text:

...V homej úvrati a tak aj zmena Veľkosti kompresného objemu nad piestom V hornej úvrati. Pri pohybe čapu smerom hore (mínus) sa kompresný objem nad piestom zmenšuje a pri pohybe smerom dole (plus) sa kompresný objem nad piestom v homej úvrati zväčšuje.Štvorvalcové piestové spaľovacie motory s valcami do štvorca využívajú energiu paliva aj energiu výfukových plynov v štvonaktných alebo dvojtaktných pracovných procesoch. Využívajú...

Piestový spaľovací motor s elektromotorom na kývavý pohyb a mechanizmom na rotačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6326

Dátum: 03.12.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02

Značky: spalovací, pohyb, piestový, elektromotorom, motor, kývavý, mechanizmom, rotačný

Text:

...motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, tlakovej tekutiny, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod oleja, paliva a tlakovej tekutiny),- o palive, dodávaného do vstrekovača paliva pre valce,- o tlakovej tekutine dodávanej do vstrekovača expanznej komory,- o vzduchu pre preplňovanie valcov,- o spolupracujúcich agregátov motora altemátora na výrobu elektrickej...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6056

Dátum: 02.03.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: spaľovacie, motory, piestové, využívajúce, plynov, výfukových, paliva, energiu, štvortaktné

Text:

...procesu, údajov potrebných na riadenie a efektívnu realizáciu novej koncepcie dvoch druhov pracovných procesov s využívaním dvoch druhov energií.Centrálna riadiaca jednotka elektronického riadiaceho systému motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, Vody, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod - common rail),- o množstve paliva, dodávaného do vstrekovača paliva,-...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6055

Dátum: 02.03.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02B 47/02, F02G 5/02

Značky: dvojtaktné, piestové, motory, energiu, paliva, spaľovacie, plynov, využívajúce, výfukových

Text:

...riadiaceho systému piestového spaľovacieho motora- priebežne spracováva získané informácie zo snímačov motora a zo spolupracujúcich agregátov motora, s ktorými realizuje riadenie pohonu,- rozhoduje, na základe vyhodnotenia požiadaviek zadaných v programe alebo požiadaviek vyjadrených stlačením plynového pedálu dopravného prostriedku, v pokračovaní procesu,- generuje aktuálne príkazy pre podružné riadiace jednotky systému riadiace...

Zapojenie na rýchlu harmonickú analýzu súmernej trojfázovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264980

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dobrucký Branislav, Vittek Ján

MPK: G05B 15/02

Značky: analýzu, zapojenie, súmernej, sústavy, harmonickú, trojfázovej, rýchlu

Text:

...do komplexnejroviny. Jeho výstup je spojený so vstupom bloku 3 vzorkovania s pamätcu ktorého výstup jespojený so vstupom výpočtového bloku 3 celkovej efektívnej hodnoty a so vstupom výpočtového bloku 5 efektívnej hodnoty prvej harmonickej. Výstup toho je spojený s tretím vstupombloku 1 regulácie a s druhým vstupom výpočtového bloku É efektívnej hodnoty vyšších harmonických, ktorého prvý vstup je spojený s výstupom výpočtového bloku A...

Zapojenie adaptívneho regulačného systému motor-generátora dieselelektrických vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259217

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč Ján, Dobrucký Branislav, Bednárik Bernard, Cetl Marian

MPK: B60L 11/04

Značky: systému, vozidiel, zapojenie, regulačného, adaptívneho, dieselelektrických, motor-generátora

Text:

...vyhľadáva maximum výkonu trakčného generátora. za účelom zlepšenia dynamiky sústavy preplňovaný vznetový motor - trakčný generátor je vytvorená pneumatická väzba od plniaoeho tlaku vzduchu vstupujúoeho do valcov vznetového motora, ktorý je meraný snimačomp 1 niaceho tlaku. Plniaci tlak môže byt vyhodnocovaný aj nepriamo, napriklad meraním otáčok turbodúohadla.Výstupný napäťový signál zo snímača plniaceho tlaku vzduchu vstupuje do...

Hydraulická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246022

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dobrucký Branislav

MPK: F16D 25/062

Značky: spojka, hydraulická

Text:

...pohybov zariadenia. Výhodne sa dá využiť všade ltam, kde pomocný pohyb zariadenia olebo stroja je len malou čiastkou hlavného výkonu.Na pripojenom výkrese je znázornený hydraulický systém, kde na obr. 1 je v reze hydraulická spojka. a na obr. 2 je hydraulická schéma zapojenia.Na čelnej doske 1 hvdrogenerátona je pevne uložené teleso 3 hydraulickej spojky. Naupevnené pevná lamela 4 a na hriadeli 11 hlavného pohonu s remenicou 10 je posuvne...

Zariadenie na nabíjanie batérie pri nepretržitom napájaní elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228320

Dátum: 15.09.1986

Autor: Dobrucký Branislav

Značky: spotrebičov, zariadenie, napájaní, nepretržitom, baterie, nabíjanie, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém nabíjania batérie pri nepretržitom napájaní elektrických spotrebičov pomocou statického meniča a siete. Podstatou vynálezu je využitie schopnosti statického polovodičového meniča viesť energiu obomi smermi a jej aplikácia v zariadení, ktoré v normálnej prevádzke slúži ako nabíjač akumulátorovej batérie a pri výpadku siete ako statický zdroj striedačového napätia.

Zapojenie pre nepretržité napájanie elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233456

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dobrucký Branislav, Vittek Ján

MPK: H02J 3/06

Značky: napájanie, nepřetržité, elektrických, spotrebičov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne statických polovodičových meničov. Vynález rieši problém nepretržitého napájania elektrických spotrebičov pomocou paralelnej spolupráce polovodičového meniča a priemyselnej siete. Podstatou a súčasne predmetom vynálezu je zapojenie oddeľovacej cievky medzi oboma napájacími zdrojmi, pričom táto cievka vytvára súčasne s pripojeným kondenzátorom neladený filtračný obvod pre výstupné napätia statického...

Zapojenie trakčného pohonu s prúdovými striedačmi a asynchrónnymi motormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229532

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bednárik Bernard, Dobrucký Branislav

MPK: H02P 13/14

Značky: pohonů, prúdovými, trakčného, asynchrónnymi, striedačmi, motormi, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne trakčných pohonov s polovodičovými meničmi. Vynález rieši problém vytvorenia elektrického diferenciálu pohonu pri rozdielnych otáčkach trakčných motorov pri jazde zákrutou a pri stálom celkovom napájacom napätí striedačov, vzhľadom na nezmenenú súčtovú frekvenciu motorov. Podstatou vynálezu je sériové zapojenie vstupných obvodov prúdových striedačov napájaných zo spoločného prúdového zdroja. Vynález je...

Nové substituované deriváty 1,4-dihydropyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242016

Dátum: 22.08.1985

Autori: Baráni Vladimar, Mancovie Milan, Dobrucký Branislav, Hraško Miloš

MPK: C07D 211/90

Značky: 1,4-dihydropyridinu, nové, deriváty, substituované

Text:

...Ú, alebo transesterifikáciou acetoctanu etylového s príslušným alkoholom Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. VIII, 527. Druhý spôsob podla vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa zmes 1 mol. dielu aldehydu všeobecného vzorca ll, v ktorom A, X a n majú ten istý význam ako vo vzorci I, 0,8 až 1,2 mol. dielu esteru acetoctovej kyseliny všeobecného vzorce Ill, V ktonoín R má ten istý význam ako vo vzorci I, 0,8 až 1,2 mol. dielu esteru...

Zapojenie rezonančného striedača s komutáciou jalového prúdu indukčne viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218622

Dátum: 01.06.1985

Autori: Dobrucký Branislav, Hrabovcová Valéria

Značky: striedača, jalového, viazanými, komutáciou, prúdu, cievkami, rezonančného, indukčne, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Vynález rieši problém komutácie jalového prúdu rezonančného striedača pomocou indukčne viazaných cievok. Podstatou vynálezu je zapojenie komutačných cievok s magneticky protismernou indukčnou väzbou, umožňujúce komutáciu jalového prúdu diódy na príslušný tyristor. Stupeň väzby určuje dobu výmeny prúdu diód a tyristorov, a tiež veľkosť výstupného napätia v ustálenom stave a...

Zapojenie prepäťovej ochrany neriadeného usmerňovača v celovlnovom zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219157

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrucký Branislav

Značky: zapojení, usmerňovača, zapojenie, celovlnovom, neriadeného, prepäťovej, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne neriadených usmerňovačov. Vynález rieši problém ochrany usmerňovača voči rôznym prepätiam zo striedavej i jednosmernej strany, pomocou ochranných RC členov. Podstatou vynálezu je zapojenie diódy v obvode RC ochrany na výstupnej jednosmernej strane usmerňovača, ako je ukázané na obr. 1 v prílohe prihlášky vynálezu. Predmetom vynálezu je zapojenie prepäťovej ochrany neriadeného usmerňovača v celovlnovom...