Dobiáš Jozef

Prostriedok na báze probiotík, spôsob prípravy probiotických baktérií obsiahnutých v prostriedku a použitie tohto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280832

Dátum: 12.07.1999

Autori: Ebringer Libor, Dobiáš Jozef

MPK: C12N 1/20, A23L 1/059, A23L 1/054...

Značky: obsiahnutých, báze, spôsob, tohto, použitie, bakterií, prostriedok, probiotík, přípravy, probiotických, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na báze probiotík, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený lyofilizovanými probiotickými baktériami mliečneho kysnutia rodov Enterococcus alebo Bifidobacterium s organicky naviazaným selénom v množstve 410 až 420 ug Se/1g lyofilizovaných baktérií, pričom obsah živých zárodkov v 1 g lyofilizovaných baktérií je 2,3 až 9,0 . 10exp(11). Probiotické baktérie obsiahnuté v prostriedku sa pripravujú tak, že sa baktérie mliečneho...

Prostriedky s antigenotoxickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280859

Dátum: 11.02.1999

Autori: Dobiáš Jozef, Lahitová Eleonóra, Košíková Božena, Ebringer Libor

MPK: A61K 9/10, C08L 97/02, C08H 5/02...

Značky: antigenotoxickými, účinkami, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedky s antigenotickými účinkami obsahujú lignínové preparáty alebo ich deriváty, ktoré sú výhodne lignínové rastlinné polyméry vznikajúce ako vedľajší produkt pri výrobe buničiny alebo lignínové rastlinné polyméry z hydrolýzy lignocelulózových materiálov alebo ich modifikované deriváty.

2-Tiokyanátometyl-5-benzyloxy-4H-pyrán-4-ón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278075

Dátum: 06.12.1995

Autori: Uher Michal, Brtko Július, Filipčík Peter, Bransová Janette, Hudecová Daniela, Dobiáš Jozef

MPK: C07D 309/38

Značky: spôsob, přípravy, 2-tiokyanátometyl-5-benzyloxy-4h-pyrán-4-ón

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca I sa pripravuje z 5-benzyloxy-2-chlórmetyl-4H-pyrán-4-ónu reakciou s tiokyanátom sodným v acetóne za miešania pri teplote varu reakčnej zmesi. Uvedená zlúčenina má antimikrobiálne a cytostatické účinky.

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259592

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pódová Margita, Buchvald Jozef, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Uher Michal, Brtko Július, Kováč Jaroslav, Hudecová Daniela, Ujhelyiová Liana, Dobiáš Jozef, Šturdík Ernest

MPK: A01N 43/16

Značky: fungicídný, prostriedok

Text:

...brómovodíkovej. Reekčná zmeszahrievzi 2 až 3 hodiny na 70 °C a l. iJyleje na llad. vylúčené kryštáll-jvjirekryšt-vliztxjú z etanolu. výťažok je 43 J/o. teplota topenia 180 až 1.83 (1.Piripravené podľa Takashi Kotani, Itsko Ichimotvo, Chuji Íľatsumi j. Ferment. Technol. 51, 60 (1973).Stanovenie antifungálnej aktivity na Phytoplćitora investans, Botrytis cinerea, Fusarium nivale, Alternaria solani difúznou metódou nn agarových platniachNa...

Spôsob zvýšenia výtažnosti produkcie kyseliny kójovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252881

Dátum: 15.10.1987

Autori: Forsthoffer Július, Brtko Július, Dobiáš Jozef, Bálini Štefan

MPK: C07D 309/38

Značky: kyseliny, výtažnosti, produkcie, zvýšenia, spôsob, kójovej

Text:

...pool jej p~rekurzorov, č-o vedie k zVýšeniu jej výťažnosti. Výhodou uvedeného postupu je, že jednoduchým zásohom do fermentačmeho rprocesu možno zvýšit Výtažnost kyseliny kójovej až na dvojnásobouk.2,5 litra média o zložení 10 0/0 glukózy,0,1 °/o chloridu amónneh-o, 0,1 močoviny,0,05 heptehydrátu sírenu l 1 or-ečn.atého,0,016 dihydrofosforečnanu draselného,0,007 0/0 chloridu clraselného, 0,002 terrahydrátu siranu -manganatého, 0,001 ...

Spôsob prípravy kyseliny kójovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252880

Dátum: 15.10.1987

Autori: Forsthoffer Július, Brtko Július, Dobiáš Jozef, Bálini Štefan

MPK: C07D 309/38

Značky: kójovej, kyseliny, přípravy, spôsob

Text:

...v médiu dosiahla hodnotu 30 g.l 1 pôvodnélho objemu média, t. j. 33 0/0 lkvasnéüio -vytažkuPripoeví sa 100 ml media takeho zloženia ako v ,príklade 1. Rozdelí sa po 50 ml do dvoch 250 ml E~rle~nmayerovy-c.~h buniek a ookuje sa 0,5 ml sucpenzie konidiospón kmeňa Aspergillurs tamarii mutant VIII vo vode o lk-otncetracii 107 spor na ml. BanJky sa uložia na rootečuú tre 5 pačk-u s počtom kyvov 210 za -minútu o výstredntysti 8 om a koltivujú...

Kmeň mikroorganizmu Aspergillus tamari CCM F-781

Načítavanie...

Číslo patentu: 251532

Dátum: 16.07.1987

Autori: Sadloň Jaroslav, Dobiáš Jozef, Bálint Štefan, Brtko Július

MPK: C12N 1/14

Značky: kmeň, tamari, f-781, mikroorganizmů, aspergillus

Text:

...na Sabouraudovej pôde za 3 dni vytvára kolónie o priemere 2,6 cm, vrchná strana je biela so silnou sjnoruláciou v strede kolónie. Spodná strana je slabo oranžová. Slpóry sú tmavohnewdej farby 7 až 8 II 1 V priemere, v-ezikulum výrazne .gulalté v .priemere 44 až 48 m.Nový łkmeň Aspergilluts tamarii Mutant VIII dobre rastie na Satmourau-dovej agamv-ej pôde. Za 3 dini vytvára kolónie o ,priemere 5,3 cm bez -sporulácie, vrchná strana je biela s...

Hmota na simulovanie väzkopružného materiálu s voliteľnými materiálovými charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217694

Dátum: 16.07.1984

Autori: Dobiáš Jozef, Hanuš Karel

Značky: voliteľnými, hmota, materiálovými, charakteristikami, simulovanie, materiálů, väzkopružného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru fyziky tuhých látok. Rieši hmotu na simulovanie väzkopružného materiálu s voliteľnými materiálovými charakteristikami pre použitie v laboratórnych podmienkach. Hmota sa skladá z gleja, glycerínu a vody, ktoré sa zmiešajú v pomere 1 : 0,8 až 2 : 0,01 až 1,2. Hmota sa dá použiť pre meranie modulu pružnosti v tlaku E (MPa) v rozpätí od 0,033 do 0,336 MPa.