Ditl Pavel

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264468

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kabátek Jan, Ditl Pavel

MPK: B01F 7/08

Značky: směšování, tekutin, kontinuálnímu, zařízení

Text:

...plochy 3 se vzájemné dotýkají rovněž na konci vložky 3. stoupání šroubových plech 3 je pravotočivé a činí čtyřnásobek délky vložky 3. Šířka šroubové plochy g se po délce mění, maximální šířka šroubové plochy glje na začátku vložky Q a činí 3/2 vnitřuího průměru potrubí l a minimální šířka šroubově plochy 3 je na konci vložky 1 a činí polovinu vnitřního průměru potrubí l, přičemž osa šroubové plochy 3 půlí šířku šroubové plochy 3 na začátku...

Zařízení pro zlepšení homogenizačních účinků u míchadel s tangenciálním charakterem proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262499

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rieger František, Ditl Pavel, Ječmen Jiří, Matěna Vladimír

MPK: B01F 15/00

Značky: míchadel, charakterem, účinků, zařízení, tangenciálním, homogenizačních, zlepšení, proudění

Text:

...ploch.zařízení pro zlepšení homogenizačních účinku u míchadel s tangenciálním charakterom proudění podle vynálezu umožňuje při míchání viskozních kapalín axiální proudění ve směru osy nádoby a tím umožňuje homogenízací míchané vsázky a rozšiřuje tak oblast použití těchto míchadel.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženáho výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v řezu nárys zařízení pro zlepšení...

Zařízení pro zlepšení homogenizačních účinků kovových a hřebenových míchadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262498

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matěna Vladimír, Ječmen Jiří, Rieger František, Ditl Pavel

MPK: B01F 15/00

Značky: zlepšení, míchadel, hřebenových, kovových, homogenizačních, zařízení, účinků

Text:

...płíkladu jeho provedení podle płilołeneho výkresu. kde obr. 1 znázorňuje v nćryse v łezu celkové schéma zařízení pro zlepiení homogenizaćnícnúčínkú kotvovýoh a hłebenových míchsdsl podle vynálezu, použitého u kotvweho míchadla. Obr. 2 pak znázorňuje bokorys zarízení pro zlepšení homogenizačních účinku kotvových s hřebenových míchadel podle vynúlezu bez znázornění nádoby míchadla,použité u kotvcváho míchedle. Na obr. 3 je zekresleno v...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255916

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kabátek Jan Ing, Ditl Pavel

MPK: B01F 5/00

Značky: směšování, tekutin, kontinuálnímu, zařízení

Text:

...Průmězf kružnioo opaanákoląąém průřezu hranolu ie roven vnitřn Anímu průměru potrubí L. Délka vložky 1 může činit 0,5 aš.10 ~oł.vnáooook vnątřního průměru potrubí ł, o výhodou 1,1 ožije-ti náaohekvnitřního .průměru potrubí. l, a výhodou 1,1 až .1,5 ~tináaobek. stěny g vložky .ą tvoříoí duté hranolová těleo, 3.5011 v pevnýchhranáöhvzáàemñä odděleny téměř po celé dáloe hrany a vyjimkou průřezu na začátku vložw 1. Pootoöením volného konee každá...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236237

Dátum: 01.02.1988

Autori: Matějíček Alois, Skoupil Jan, Horký Jaroslav, Kaška Jiří, Ditl Pavel

MPK: C08F 212/08, C08F 2/24, C08F 220/02...

Značky: nenasycených, způsob, kopolymerace, emulzní, monomerů, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Zvyšení polymerační rychlosti a zvýšení konverze monomerů při přípravě vodných disperzí emulzní polymerací nenasycených monomerů se dosáhne tak, že se směs monomerů, vody a povrchově aktivních látek nebo emulze připravené z těchto složek nejprvé podrobí v atmosféře inertního plynu intenzivnímu míchání se specifikovanou intenzitou příkonu energie a při specifikovaném smykovém napěti, potom se za stáleho míchání o podstatně nizší intenzitě přidá...

Kryt odvzdušnění chráněného prostoru, zvláště pro vnitřní montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 246469

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ditl Pavel

MPK: H02K 5/04

Značky: zvláště, odvzdušnění, chráněného, montáž, vnitřní, prostoru

Text:

...variant krytů.Ve stěně 1 nejnižší části elektrického stroje je upraven odvzdušňovací otvor 2. Odvzdušñovací otvor 2 je z vnitřní strany elektrického stroje .překryt miskou 3 obr. 1, 2 se dvěma soustřednými vplášti 4 D, 41. Ve vnitřním plášti 4 D jsouupraveny dva vnitřní spojovací otvory 5 U. Ve vnějším plášti 41 jsou upravený dva vnější spojovací otvory 51. Vnitřní spojovací otvory 5 U a vnější spojovací otvory 51 jsou...

Ponorné míchadlo poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251809

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hvížďala Jaromír, Ditl Pavel

MPK: B01F 13/00

Značky: míchadlo, ponorné, médiem, poháněné, tlakovým

Text:

...konci s pevnou nosnou trubkou a na opačnám konci se clonou, přičemž pneumatický motor je opatřen míchecími remeny.Míchací zařízení podle vynálezu je podstatné jednoduäěí a lehčí, nez stávající míchadla, protože je docilováno rotačního pohynu přímo bez použití převodovek či variátorů a odpadá dlouhá otočná hřídel. Sníženou hrmotností je ulehčena manipulace při provádění údržby. odpadá údržba ucpávky ve víku, která je vždy z důvodu kmitání...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250441

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nápravník Jiří, Škába Václav, Ditl Pavel

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivních, tohoto, způsobu, provádění, odpadů, zařízení, zpracování, způsob

Text:

...12 s vodorovnou osou,v jehož tělese 13 tvaru dutého válce, vytápěném elektrickýmí odporovými prstenci 14,se otáčí míchací a transportní rotor 15 s 12 šikmými listy, spojený s pohonnou jednotkou 16 s nastavitelnýrni otáčkami pomocí variátoru v rozsahu od 150 do 450 ot/min. Těleso 13 míchaného reaktoru má vnitřní průměr 350 mm a délku vytápěné části 1 700 milimetrů. Příkon elektrického topení je 80 kilowatů max. Teplota vystupujícího sypkého...

Diskontinuální zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249654

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/48

Značky: diskontinuální, zařízení, kalů, oddělování, odpadních, látek, nerozpustných

Text:

...při ochraně životního prostředí, kde použití kontinuálního elektroflotačního zařízení bylo neekonomické nebo není pro tak malé množství vyráběno.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisepříkladu jeho provedení podle připojeného výkreau, kdeobr. 1 představuje schematicky zařízení podle vynálezu s výsuvnými elektrodami, obr. 2 představuje schematícky zařízení podle vynálezu s ručním meohanickýcm shrabováním a výsuvnými elektrodami a...

Způsob přípravy tekutých detergentů a tekutých kosmetických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238069

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bareš Milan, Spal Milan, Lopata Václav, Kepl Jiří, Novák Václav, Haumer Jaroslav, Rieger František, Novák Jan, Ditl Pavel

MPK: C11D 11/04

Značky: přípravků, tekutých, způsob, kosmetických, detergentů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se kyselá forma syntetického tensidu neutralizuje neutralizačním činidlem, například čpavkem, hydroxidem sodným nebo draselným a nebo některými organickými zásadami jako je mono-, di-, triethanolamin, v hmotnostním poměru 1 : 0,05 až 1, s výhodou 1 : 0,1 až 0,5, vztaženo na 100 % tensid, v přítomnosti jedno nebo dvousytného alkoholu.

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248407

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: odpadních, nerozpustných, látek, oddělování, zařízení, kalů

Text:

...příklad na osvětlení dosahovaného vyššího účinku zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod podle vynálezu. U W V Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží ,.která se směrem k hladině rozšiřuje a u níž jsou na obou bocích umístěny výstup§ a vstup g se svodovým kanálem 1 na elektrolyt 3. U výstupu Q jsou z boku nádrže l labyrínto vě uspořádány šikmé přepážky Q. Kal je příváděn žlabem vstupu g, proudí svodovým kanálem 1...

Zařízení na zpracování radioaktivních, toxických a jinak životní prostředí ohrožujících odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247747

Dátum: 15.01.1987

Autori: Přikryl Petr, Zámek Miroslav, Šmíd Jaroslav, Nápravník Jiří, Škába Václav, Ditl Pavel

MPK: G21F 9/16, C02F 11/12

Značky: ohrožujících, toxických, jinak, životní, zařízení, prostředí, radioaktivních, odpadů, zpracování

Text:

...radioaktivní odpad. se ve styku s vytápěnott rnitřni plochou tělesa michaného reaktoru zahřívá, vovda- se přitom z. materiálu odpařuje, ta. tak se vytvářejí podmínky pro průběh poža dované chemcké reakce. Listy rçztoru je materiál rozestiráxn po vytápěné ploěe, .a tak se dále zahřívá a díky sklonu listů FCČICŤU je transportovän směrem k~ druhému výstupu 9. Odpařená voda ve formě brýxdových par cdchází z nííchaného reaktoru 5 Jýstupem 11...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247676

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav, Slabý František

MPK: C02F 1/46

Značky: nerozpustných, zařízení, odpadních, oddělování, látek, kalů

Text:

...kapaliny je umístěn ve středu nádoby a je tvořen sběrnou šachtou, umístěnou pod hladinou, nad níž jsou upraveny přepážky, přičemž elektrody jsou umístěny po obou stranách sběrné šachty.Základní účinek vynálezu spočíva v jednoduché a účinné konstrukcí, kdy odpadní vody a/nebo kaly se přivádí dvěma bočními nátoky a podrobí se působení elektrolytických plynů ze dvou řad elektrod uspořádaných na dně nádoby. Zařízení může být proto daleko...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237543

Dátum: 15.12.1986

Autori: Škába Václav, Škvarenina Rudolf, Ditl Pavel, Sázavský Petr, Zámek Miroslav, Nápravník Jiří, Nachmilner Lumír

MPK: G21F 9/16

Značky: odpadů, radioaktivních, způsob, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Při zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderně energetických zařízení se vyskytují problémy s korozí při ukládání odpadů v zahuštěné formě v kovových nádobách i při ukládání kalcinovaného granulátu v sudech, použije-li se některá ze solidifikačních metod, většinou vznikají vzhledem k inkorporované radioaktivitě velké objemy konečných produktů. Přihlašovaný vynález řeší tyto problémy přidáním aditiv ke kapalným odpadům a jejich...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236073

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: oddělování, nerozpustných, zařízení, odpadních, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno nejméně dvěma různými elektrodami, z nichž jedna elektroda je tvořena plnou deskou a druhá elektroda je tvořena síty a/nebo vystřihovaným nebo tvarovaným plechem a/nebo tyčemi, přičemž vzdálenost mezi elektrodami je v rozmezí 0,5 až 20 mm.

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 231650

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: C02F 1/46

Značky: nerozpustných, odpadních, látek, zařízení, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroseparační nebo elektroflokační zařízení je podle vynálezu opatřeno nejméně dvěma elektrodami, které jsou vytvořeny z vystřihovaných nebo tvarovaných plechů nebo tyčí.

Způsob oddělování nerozpustných látek, obsahujících radioaktivní prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230761

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Nápravník Jiří, Ditl Pavel

MPK: G21F 9/04

Značky: prvky, způsob, oddělování, obsahujících, látek, rádioaktivní, nerozpustných

Text:

...ž nPůeobením elektrického pole a elektrolytickýchplyndgvzni-.kajících při vnoření aítových elektrod uapoŕádaných v těená blízkosti u sebe do odpadních vod a kald,dochazí k flokulaoi a flotaci tuhé fáze vdzající na sebe aktivitu. Tuhá fáze ee hromadí u hladiny a je například hrablem či jiným vynaäecím úatrojím oddělována od čiré kapaliny. Odatranění radioaktivních látek má za näeledek podetatný pokles aktivity odváděněho roztoku i jeho...

Míchací zařízení, zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 221440

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rieger František, Tesák Emil, Klohna Josef, Buček Miroslav, Ditl Pavel, Novák Václav

Značky: homogenizaci, částic, suspenzí, koncentrovaných, zejména, zařízení, kapalině, míchací, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je míchací zařízení, určené zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině. Zařízení se skládá nejméně z dvoupatrového vertikálního míchadla, umístěného ve válcové nádrži, kde na vertikální hřídeli jsou ve více patrech upevněna dvoulopatková míchadla o průměru větším než 0,4 průměru nádrže se stupňovitě tvarovanými lopatkami rozdělenými po délce na nejméně dva rovné díly s různým sklonem, jejichž...

Elektroseparační a/nebo elektroflotační zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221116

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

Značky: zařízení, látek, nerozpustných, oddělování, elektroflotační, elektroseparační, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem elektroseparačního a/nebo elektroflotačního zařízení pro oddělování ne rozpustných látek z odpadních vod a/nebo kalů je zvýšení ekonomičnosti těchto zařízení a úspoře elektrické energie. Zařízení je podle vynálezu opatřeno nejméně dvěma elektrodami, tvořenými síty, upravenými ve vzdálenosti 0,5 až 20 mm.

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224879

Dátum: 01.08.1985

Autori: Matějíček Alois, Pivoňka Pavel, Volejník Vladislav, Ditl Pavel, Kaška Jiří, Formánek Leopold

Značky: způsob, vodných, způsobu, přípravy, makromolekulárních, zařízení, tohoto, provádění, disperzí, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek semikontinuální emulzní polymerací nenasycených monomerů ve vodném prostředí pod inertní atmosférou účinkem oxidačně redukčních iniciátorů při odděleném přivádění roztoků jednotlivých složek oxidačně redukčního systému a případnou konečnou úpravou vlastností připravené disperze přídavkem kapalných modifikujících látek, vyznačující se tím, že reakční složky a pomocné a případně použité...

Zařízení pro zahušťování při fixaci aktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216707

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ječmen Jiří, Ditl Pavel, Nápravník Jiří

Značky: zahušťování, zařízení, odpadů, fixaci, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro zahušování při fixaci aktivních odpadů je vytvoření vhodnější konstrukce pro mazání ložisek a snadnější výměnu rotoru. Podle vynálezu je vertikální, případně částečně šikmo umístěn hřídel, je uložen v ložiskách upravených nad odparkou a je opatřen soustavou lopatek, pohybujících se ve válcovém plášti. Nad nimi je vytvořen prostor pro odtah brýdových par s výstupem, opatřeným filtrem. Na hřídeli je upevněna olověná clona,...