Dimun Milan

Monolitická strešná krytina s výstužnou textilnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278396

Dátum: 05.03.1997

Autori: Jakubíček Karol, Dimun Milan

MPK: E04D 7/00, E04D 13/16, E04D 11/02...

Značky: textilnou, výstužnou, strešná, krytina, monolitická, vložkou

Zhrnutie / Anotácia:

Spolupôsobiace vrstvy sú vytvorené nanesením penetračnej vrstvy a najmenej jednej vrstvy laku alebo nástrekovej hmoty hrúbky nepresahujúcej 3 mm, na báze polyvinylaromatického homopolyméru, alkydovej živice a/alebo silikónovej zlúčeniny, na vystuženú stuhnutú vrstvu vodnej disperzie polyvinylacetátu, vinylchloridu, vinylacetátu alebo ich kopolymérov hrúbky 1 až 5 mm. Riešenie je možné využiť na výrobu krytiny na nových strechách, ale aj na...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 278512

Dátum: 15.10.1991

Autori: Jakubíček Karol, Dimun Milan

MPK: E04D 7/00, E04D 11/02

Značky: strešná, krytina

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná krytina je vytvorená kombináciou spojovacej vrstvy na báze mäkčenej homopolymérnej, respektíve kopolymérnej disperzie vinylacetátu, vinylchloridu a/alebo akrylátu, hrúbky 0,5 až 5 mm, a spolupôsobiacej ochrannej vrstvy náteru alebo nástrekovej hmoty na báze asfaltu, s hrúbkou nepresahujúcou 3 mm.

Gumárenská zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 271958

Dátum: 13.12.1990

Autori: Kubiš Ľudovít, Dimun Milan, Pinka Anton

MPK: C08K 5/14, C08J 3/24, C08L 19/00...

Značky: gumárenská

Polyvinylchloridová kompozícia s redukovaným uvoľnením dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270534

Dátum: 12.07.1990

Autori: Košík Štefan, Balog Karol, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08L 27/06, C08K 3/10

Značky: polyvinylchloridová, kompozícia, redukovaným, uvolnením

Text:

...molskulárneho vodiko a chloru v rozkladných produktoch, torá by mali vznika v stupni terminácis. Aj ksč sa uvedené fakty mőžu vysvetlit predstavou súboru reakcii mekroradikálov. nemožno zatiaľ vylúčiť eúčeený priebeh rozkladnsj reakcie, ale aj iným ako radikalovým mechanizmom. Predložené základné mechanizmy deätrukcia sa stále doplňujú novými poznatkami.Významné postavenie v pripade redukcie dymu majú kovy, ktoré atakujú uhlovodikové...

Živičný plošný útvar so zníženým elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270171

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Beták Marian

MPK: C08K 3/22

Značky: plošný, zníženým, útvar, živičný, elektrickým, odporom

Text:

...živiěný útvar tvorený konpozitom na báze polynárnych äivíc v jednej z jeho vretiev obsahuje elektricky aktívne partikulárne plnivo, ktorá łivičnámu ploänámu útvaru zabezpečí znížený elektrický odpor. Týmto plnivon, ktoreho ea používa v anołetve 10 až 120 hmot. dielov vztiahnutýeh na polymárnu živicukje tepelne upravený oxid zinočnatý e elektrickým odporom max. 106 ehm. cm.Výhody vynálezu vidíme v zabezpečení technologicky výhodnej...

Spôsob úpravy polyamidových, polyakrylonitrilových, vlnených a modakrylových vlákien a textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270112

Dátum: 13.06.1990

Autori: Truchlik Štefan, Deanko Peter, Cigániková Eva, Dimun Milan, Belko Dušan, Spevárová Eva, Kabátová Viera, Hulík Milan

MPK: D06M 11/04

Značky: vlákien, polyamidových, textilií, vlněných, modakrylových, úpravy, spôsob, polyakrylonitrilových

Text:

...medi a sulfidačného ůinidla, za účelom ich elektrického odporu, sa robi tak, že na uprsvovaný materiál sa pôsobí vodným kúpelom obsehujúcim redukčné činidlo v množstve 0,01 až 40 3, vztishnute na hmotnosť upravovaného materiálu, pri teplote 1 až 120 °C po dobu 0,5 ai 360 minút.Výhody,spôsobu podla vynálezu sú v jeho jednoduchosti, ekonomickej dostupnosti, vo variabiliteĺtechnologického zariadenia na úpravu, v dosahovaní výborných...

Fumigant

Načítavanie...

Číslo patentu: 269554

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bláha Jaromír, Košík Štefan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Balog Karel, Koutník Jaroslav, Zeman Svatopluk, Herník František, Truchlik Štefan

MPK: A01N 25/18

Značky: fumigant

Text:

...varných poetupov je vodný roztok anorganických a organických zlúčenin eo eušinou 9 až 14 hmot. Asi 55 obeahu euěiny tvoria ligninová zlúčeniny, 25 Z eacharidické podiely,medzi ktoré patria jednoduche pentôzy a hexôzy, kyeeliny eldonove e alduronové henicelulőzy e zbývajúcich 10 pripadá na enorgenická zlúčeniny ako eá oxid siričitý, siričitany a eirany eodné, horećnutá, vápenató a amônne. Obeah sacharidov je možné meniť napr. castou...

Textilný upravárenský prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268556

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šimek Ivan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Hodúl Pavol, Dimun Milan

MPK: D06M 11/00

Značky: prostriedok, upravárenský, textilný

Text:

...vyplývajúce tažké zabudovanie do latexových zmesi, Iuvedené a dalšie nevýhody rieši tento vynález, podla ktoreho textilný upraváreneký prostriedok, zabezpečujúci zníženú hodnotu elektrického odporu, obsahujúci pripadne plnidlá a daľšie pomocné prostriedky, je tvorený kombináciou vodnej dieperzie polymáru a/alebo jeho roztoku e mletého grafitu s obsahom uhlíka 70 až 100 , pričom obaah mletého grafitu vztiahnutý na polymárnu zložku je 1 až 120...

Dezodorančné činidlo a prostriedok k zvýšeniu výtažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267766

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dimun Milan, Svobodová Gabriela, Knapová Jarmila, Kriváková Marta, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/34, C08J 9/10, C08K 5/23...

Značky: výtažků, plynných, zvýšeniu, prostriedok, činidlo, splodín, dezodorančné

Text:

...využitie aktivnych zlołiek nadůvadiel.K paranetron, ktoré ovplyvňujú potrebne množstvo pridlvanćho hydantioinu patri kvalita a množstvo Čalłich pouocných lhtok. S prihliadnutin na uvedene skutočnosti,pohybuje sa množstvo modifikatora v hraniciach od 0,5 do 60 X hmot., 1 výhodou 10 až 50 Z hmot., 1 len výninočne Iú hranice pridàvenbho množstva prekročenó.Podĺa tohto vynllnzu aodiłikovane nadúvadlà sú vhodne pre výrobu tvrdých epoxidových...

Výbušná zmes na báze anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267174

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šiška Július, Rybár Pavol, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Marcian Václav

MPK: C06B 31/28, C06B 31/32, C06B 31/00...

Značky: nitrátov, báze, výbušná, anorganických

Text:

...trhavín. Analogický trend možno badať aj V oblasti trhavin pre vojenské účely (aluminizované vodné gély dusičnanu amőnneho sú napr. labórovaně do niektorýchdruhov leteckých bômb, trinitrotoluén je nahradzovaný kvapalnými kompoziciamí na báze vodných roztokov hydrazinnitrátu a pod.).Pokiaľ sú pre výrobu zmesných trhavín aplikované pevné anorganické nitráty je dôležité,aby sa nachádzali V sypkej forme toho sa dosahuje elímináciou,...

Prostriedok s biologickou najmä baktericidnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267055

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sokol Drahomír, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Dimun Milan, Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: A61K 31/415

Značky: baktericidnou, najmä, biologickou, prostriedok, aktivitou

Text:

...ktorý sa vyzna čuje dobrou rozpustnostou vo vode, požadovanou stabilitou a ľahkou odburateľnostou.Príprava prostriedku spočíva v snadnej reakcii glykolurilu s formaldehydom podľa schémyIzolovaný produkt je biela kryštalická látka s teplotou topenia 136,5 °c, ktorá sa dosiaľ používa ako sieťovač pri výrobe glykoluril - formaldehydových živíc. Ako nová vlastnosť tetrametylolglykolurilu bola zistená stálosť jeho neutrálnych vodných roztokov pri...

Zariadenie na meranie kyslíkového indexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266145

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dimun Milan, Balog Karel, Košík Štefan

MPK: G01N 27/72

Značky: zariadenie, meranie, kyslíkového, indexu

Text:

...dymu. Uvedené kombinácie dovolujú komplexné vyhodnotenie chovania tekutín pri ich horení. Ďalšími prednostami sú vysoká produktivita a zvýšenie bezpečnosti práce na zariadení.Vynález je podrobne vysvetlený na základe výkresov príkladového prevedenia, ktoré nie je vôbec obmedzené, pretože môže mat podobu dalších konštrukčných alternatív, a to vzhľadom na prívod tekutiny do hladinového horáka, ako aj využitie dalších pomocných zariadení.Na...

Modifikátor tepelnej stability a vjťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266130

Dátum: 14.11.1989

Autori: Belko Dušan, Šubert Jiří, Kabátová Viera, Fedorík Radovan, Zeman Svatopluk, Surovec Ján, Melicher Roman, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Mikel Miroslav

MPK: C08J 9/04

Značky: vjťažku, splodín, modifikátor, tepelnej, plynných, stability

Text:

...tepelnej stability a výtažku plynných splodín u azodikarbonamidu, 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,3,5-trinitrôzo~l,3,5-triazacyklohexánu, a/alebo zmesí s obsahom týchto aktívnych zložiek nadúvadiel, v množstve 0,5 až 98,0 hmot. na hmotnost príslušnej aktívnej zložky.Výhodou tohto vynálezu je technicko-ekonomická dostupnosť dutých sklenených guličiek. Aplíkáciou vedľajších frakcií guličiek dôjde k zvýšeniu...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265768

Dátum: 14.11.1989

Autori: Turianiková Helena, Belko Dušan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Hulík Milan, Markuš Stanislav, Missbach Viktor, Truchlik Štefan

MPK: C09D 3/74

Značky: textilných, rubovú, úpravu, kompozícia, elastickú, podlahovín

Text:

...5 z titulu použitia jednej polymérnej bázy je malá variabilita výsledných vlastností rubovej úpravy.Pri použití termoreaktivnej vodou riaditeľnej kompozíoie podľa čs. A 0 223 208 ako polymérnej bázy pre záterovú pastu nedostaneme elastickú rubovú gumovitého charakteru, pričomzáter má slabšiu zotavovaciu schopnosť po dynamickom a statickom zaťažení, čo je pri textilných podlahovinách na závadu.Uvedené a dalšie nevýhody rieši tento vynález,...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264982

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kubátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Jakubíček Karol

MPK: E04D 11/02, E04D 7/00

Značky: strešná, krytina

Text:

...báze poly akrylátu, a tiež krytiny z polymetylmetakrylátu.Túto skupinu krytín na báze akrylátov rozširuje tento vynález, podľa ktorého monolitická strešná krytina je tvorená textilnou výstužnou vložkou a vrstvami s funkciou penetračnou,hydroizolačnou alebo ochranného náteru, z ktorých aspoň jedna je na báze styrén-2-ety 1 hexyl akrylátového kopolyméru.Výhodou strešnej krytiny podľa vynálezu je nenáročnost jej realizácie. vytvorená konštrukcia...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264745

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Jakubíček Karol, Dimun Milan

MPK: E04D 7/00, E04D 11/02

Značky: strešná, krytina

Text:

...po každom zamrznutí sa trhlina zväčší a v konečnej fáze zapríčiní zatekanie. Medzi dalšie nevýhody je možné zaradiť vysoké hmotnosti a ceny krytín vzhladom k ich životnosti a pracnost pri realizácii.Niektoré nevýhody je možno riešiť použitím vhodnej výstužnej vložky. Bežne sa používajú tkané alebo netkané textílie na báze sklenných, polyamidových, polyakrylonitrilových, polyvinylchloridových, polyesterových, bavlnených, sisalových a jutových...

Spôsob výroby modifikovaného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 264703

Dátum: 12.09.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Dimun Milan, Klimeš Stanislav, Moravcová Jarmila, Tauc Jaroslav, Zeman Svatopuk, Tomis Bořivoj

MPK: D21H 3/36

Značky: papiera, modifikovaného, výroby, spôsob

Text:

...so zníženou plošnou hmotnosťou pri zachovaní jeho užitnýoh vlastností, t. j. najmä belosti, opacity, hladkosti, mäkkosti atd., teda ušetria sa suroviny a energia.Pod pojmom vodonerozpustný zosietený močovino-formaldehydový kondenzát sa rozumie chemizačný prostriedok tvorený 4 až 100 kondenzatu s 0,1 až 6 hmot. povrchovo viazaných metylol skupín.Výroba modifikovaného papiera je ilustrované príkladmi prevedenia, nie je nimi však nijako...

Spôsob výroby povlakovej strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264193

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jakubíček Karol, Dimun Milan

MPK: E04D 11/02, E04D 7/00

Značky: spôsob, výroby, povlakovej, strešnej, krytiny

Text:

...10 mm.Výhodou prevedenia podľa vynálezu je nenáročné vytvorenie súvislej plochy, čím odpadá problém spojov, ktoré sú najzranitexllnejšiní miestom. vytvorená konštrukcia je dostatočne pružná tak, že unesie tvarové zmeny a vplyvom povetrnostných podmienok nemení svoje vlastnosti. Dvojvrstvá konštrukcia sa vyznačuje nízkou hmotnosťou cca 2,8 až 4,0 kg . m pri hrúbke cca 3 až 7 mm. Ďalšími výhodami popri dosiahnutí zvýšenia účinnosti a životnosti...

Katalyzátor pre prípravu alkylénoxidov a/alebo ich izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263194

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikeštík Antonín, Dimun Milan, Polievka Milan

MPK: C07D 301/02

Značky: alkylénoxidov, katalyzátor, přípravu, izomérov

Text:

...prednosťou môžu byt použité boritany, fosforečnany, oxidy a uhličitany. Ako iné látkysa používajú soli alkaliokých kovov alebo alkalických zemín a kyseliny boritej /napr. tetraboritan sodný, draselný event. vápenatý, metaboritan draselný event. vápenatý/1 hlinitan sodný a kremičitan sodný event. draselný. Ďalšie látky, ktoré môžu byt použité sú uhličítan horečnatý event. vápenatý, oxid barnatý, zinočnatý, event. nikelnatý a dvojfosforečnan...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262610

Dátum: 14.03.1989

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Hulík Milan, Dimun Milan, Missbach Viktor, Markuš Stanislav, Turianiková Helena

MPK: D06N 3/10

Značky: podlahovín, rubovú, úpravu, elastickú, kompozícia, textilných

Text:

...pomocné prostriedky, vo vztahu k neprchavej zložke latexu kąučuku obsahuje 100 až 400 hmot. práškového plniva, ktoré ke kombináciou anorganických látok a termoplastických polýmérnych látok v hmotnostnom pomere 110 až 101a l až 30 hmot. zmesi vulkanizačnýchhptísad o zložení 10 až 30 hmot. síry, 10 až 40 3 hmot. oxidu zinočnatého, 1 až 20 hmot. antioxidantu a 5 až 55 hmot. urýchlovačov vulkanizície z ktorých aspoň jeden je na báze...

Plnivo pre materiály na výrobu obuvníckých spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261826

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Svatopluk, Oswald Anton, Kubyniová Eva, Dimun Milan, Ladzianský Vladimír, Jehlár Peter, Gahér Jozef

MPK: C08K 3/34

Značky: výrobu, obuvníckych, materiály, dielov, plnivo, spodkových

Text:

...miery odstraňuje plnivo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené zmesou prírodných vodnatých aluminosilikátov alkalických kovov a/alebo alkalických zemín s veľkosťou častíc do 10 . 104 m a velkosťou porov 2 . 10 až 5 . 10 m o obsahu 74 až 87 0/0 hmotnostných oxidu kremičitého, 10 až 13,5 0/0 hmotnostných oxidu hlinitého, 1,3 až 2,95 hmotnostných oxidu vápenatého, 0,05 až 0,95 hmotnostných oxidu sodného, 1,3 až...

Baktericídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261429

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bláha Jaromír, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Sokol Drahomír, Sládek Václav

MPK: A01N 59/00, A01N 33/00

Značky: baktericídny, prostriedok

Text:

...nitrozolýzy HMT je izolácia nitrozoamínov z kyslej reakčnej zmesi s nasledujúoou neutralizáciou, len filtračného koláča.Riešenie týkajúce sa izolácie niektorých zložiek z matečných lúhov, napr. dusičnanu sodného, formaldehydu, formalu a močov.noformaldehydových živíc Čs. auto-r. osvedcenie č. 196 707, 206276, 214 605, 234 447 se nevyužívajú a lúhy sa bez úžitku vypúšťajú do životného prostredia.Tento problém rieši tento vynález, podľa ktorého...

Podhlad, strop kabíny kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259575

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Kočalka Štefan

MPK: B32B 5/18

Značky: vozidla, kabiny, podhlad, strop, kolesového

Text:

...je tenká vrstva peny pokrytá vrstvou tenkej ohybnej textílie.Nedostatkom doterajšieho stavu techniky sú vysoké materiálové nároky a vysoká prácnosť pri -kompletacii podhladu kabítn,~v súv-islosti s nutnosť-ou montáže. jednotli.vých ovládacích prvkov na samostatné nosné časti.Uvedené nedostatky rieši tento vynález, 4podľa. ktoréh-o podhľad, strop kabíny kolesoveho vozidlo, tvorený samonosnou vrstvou a .pripadne ďalšími funkčnými vrstvami...

Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259385

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Dimun Milan, Ország Bohumil

MPK: G01N 25/54

Značky: výbuchová, výbušnosti, komora, hořlavostí, skúšaniu

Text:

...element. AMedzi výhody vynálezu patrí časovo nenáročná rozpojlteľnosť spoja predovšetkým jeho stabilita a hermetičnosť V širokom rozmedzí tlakov od vákua až po vysoké tlaky,ktorých použitie je vymedzené statickým tlakom kvapaliny, mechanickými charakteristikami pružného elementu a konštrukčne materiálovým riešením výbuchovej komory. Využitie vynálezu je možné u výbucho 4 vých komôr rôznych tvarov napr. valcových,guľových, konických a...

Zapojenie pre automatické stanovenie teploty vznietenia pár kvapalín, plynov a topiacich sa tuhých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259272

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Ország Bohumil, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: G01N 25/52

Značky: kvapalín, stanovenie, automatické, teploty, tuhých, zapojenie, topiacich, materiálov, plynov, vznietenia

Text:

...s pamäťou, na riadenie teploty stien reakčuej nádoby, robenie korekcii a komplexné vyhodnotenie, zariadením pre styk s počítačom a výstupným záznamovým zariadením, ktorého podstatou je skutočnosť, že merné teplotné čidla, vytvorené ako čidlo regulačného zariadenia alebo čidlo indikačného zariadenia, situované v elektricky regulovanej plecke na stene reakčnej nádoby, sú pripojené cez prepínač meracích miest a číslicový voltmeter na...

Modifikátory nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258209

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Mikel Miroslav, Belko Dušan, Zemanová Eva, Milichovský Miloslav, Šubert Jiří, Dimun Milan, Tomis Bořivoj, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/34

Značky: nadúvadiel, modifikátory

Text:

...substáncie v jej povrchovo močovinoformaldehydovými kondenzátmi aktivovanom analôgu je možné napr. pripraviť dezodoračné,resp. aktivačné činidlo, majúce v tomto smere rovnakú účinnost, ako samotný močovinoformaldehydový kondenzát, čo je äalšou prednosťou tohto vynálezu, nakolko je tak možné realizovať úsporu formaldehydu a močoviny v syntéze modifikátoru.Použitie močovinoformadehydovými kondenzátmi povrchovo aktivovaných práškových...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zemanová Eva, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Mikeštík Antonín, Kabátová Viera, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/34

Značky: modifikátory, azozlúčenín, alifatických, nitrózamínov

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Sposob modifikácie nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257803

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kriváková Marta, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Kabátová Viera, Dimun Milan, Polievka Milan, Mikel Miroslav, Zeman Peter

MPK: C08J 9/10

Značky: nitrózamínov, modifikácie, spôsob

Text:

...z príkladu 1 je pri tejto zmesi nájdený počiatok exo~roz kladu pri 141,2 DC, čo je zasa výrazné zvýšenie stálosti oproti výchcdiskovému nitrözamínu. P r I k 1 a d 5zmesi podľa príkladov 3 a 4 sú za štandardných podmienok testované ako nadúvadlá v kaučukovej zmesi referenčným nadúvadlom je komerčná zmes Chempor PC 65, obsahujúca 65 hmot. 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 20,5 S hmot. komplexu močoviny s metyllolmočovinou,...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Halmo František, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: G01R 19/10, G01R 19/12, G01R 19/25...

Značky: proměnné, zapojení, měření, veličiny, derivace, vyhodnocování, čase, obvodů

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Belko Dušan, Červenka Zdeněk, Kabátová Viera, Zemanová Eva

MPK: C07C 15/12, C08K 5/01, C07C 15/02...

Značky: výtažků, plynných, stability, modifikátory, splodín, tepelnej

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Spôsob permanentnej úpravy polymérov, pre zvýšenie ich elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256750

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hulík Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Deanko Peter, Spevárová Eva, Šimek Ivan

MPK: C08K 3/10, D06M 11/04

Značky: permanentnej, úpravy, zvýšenie, polymérov, vodivosti, elektrickej, spôsob

Text:

...zabudované nitrilové sku- .pin-y. Ďalšie úpravy .polymérov za účelom zníženia »ich elektrického odporu sú popísané v gpočetn-ých patentových spisoch napríklad .USA PAT 4.362 779 v 4 287 254 4 336.028 4 410.593 nEurnp. .PAT .35 406, AP PAT číslo 512 .358000 58018 445 591021 722, Enanc. PAT 2 272 567.Nevýhodou súčasného stavu u pokovovaných povrchov sú pomerne komplikovaná a nákladné metódy, diskutabilná prilnavosť kovovej...

Modifikátor nadúvadiel na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu a/alebo azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256587

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gaško Pavol, Šubert Jiří, Kalafa Ladislav, Sadovnikova Ljudmila, Kubínyiová Eva, Mikel Miroslav, Růžička Jozef, Dimun Milan, Kucharčuk Tamara, Krupenikova Elena, Sinelničenko Galina, Tokár Zdenko, Vološina Marina, Ridarský Andrej, Zeman Svatopluk, Gudimenko Viera

MPK: C08J 9/10

Značky: 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu, nadúvadiel, modifikátor, báze, azodikarbonamidu

Text:

...sú počítané aktivačné energie vzbuchu Ej, extrapolovaná indukčná perióda vzbuchu pre 150 °C Tauiso a spriemerovanáindukčná perióda vzbuchu pre 190 °C~Tau 19 o. Pri priemyselne vyrábaných zmesiach tohto typu jePomocou diferenčnej termickej analýzy(DTAj, pracujúcej s lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C . min, meracím rozsahom 1 mV na škálu stupnice, navážkamí okolo 50 mg vzorky a rýchlosťou posuvu papiera v zapisovačí 20 mm . min je...

Spôsob prípravy hexamethyléntetramíniových kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256557

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Koššuth Jaroslav, Mikeštík Antonín, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Sokol Drahomír, Kostková Viktória, Bláha Jaromír, Belko Dušan

MPK: C07D 487/18

Značky: přípravy, solí, spôsob, kvartérnych, hexamethyléntetramíniových

Text:

...prípravy predmetných substancií.Do šnekového malaxéru z neiskrivej ocele s objemom 500 cm 5 sa nasype 140,0 g hexametyléntetramínu 1 mól). Pri Laboratórne teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 167,0 g 1 mól etylesteru kyseliny brómoctovej cez štádium kaše, ktorá sa, ohrleva uvolneným kvarternizačným teplom udržlavaním na hodnote 70 °C. Po hodine malaxovania sa produkt ,pomelie Rezultuje 306,0 g kvartérnej soli, to je...

Spôsob výroby modifikovaných plnidel a pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256163

Dátum: 15.04.1988

Autori: Milichovský Miloslav, Moravová Jarmila, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Klimeš Stanislav, Tauc Jaroslav

MPK: C08L 61/32, C08L 61/28, C08L 61/24...

Značky: výroby, modifikovaných, pigmentov, plnidel, spôsob

Text:

...»na povrchu častic plnidla sa rozdisperguje V 100 mililitroch vody, K takto pripravenej suspenzii sa za intenzívneho miešania pridá 13 g 45 Vo-ného vodného roztoku 2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchloridu. Reakčná zmes sa potom zohrieva pod spätným chladičom po dobu 30 minút .pri 90 °C v mierne alkalických podmienkach pri pH 8. Potom sa zmes ochladí, zneutralizuje kyselinou mravčou a suspenzia častíc poyrchovo-kationizovaných kvartérnymi...

Aktivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255376

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dimun Milan, Zaman Svatopluk, Trnečka Vladimír, Šubert Jiří, Maňkoš Vladimír, Kubínyiová Eva, Mikel Miroslav, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Pinka Anton, Belko Dušan

MPK: C08K 3/36, C01B 33/26

Značky: aktivátor

Text:

...nebolo doposiaľ v liicratrwre popísané a je doknineiiiované nasledujúcimi prikladmi.K dispozícii je technický 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazvacyklooktán s obsahom 4,9 9/0 hmot. 1,3,5-trinitrózo~ 1,3,5-triazacyklohexánn, zeolit-klínoptilolii s nasledujúcou. špecifikácinounjeniieľnosl horniny podľa VTl pevnosť horniny V tlakuna T 102 0,30 až 0,33 9/0 E 1920 1,65 až 1,72 9/0 CaO 3,50 až 4,36 9/0 IVIgO 0,50 až 1,26 9/0 MnO stopy až...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dimun Milan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Zemanová Eva

MPK: C08K 5/23, C08J 9/10

Značky: alifatických, tepelnou, zvýšenou, azozlúčanín, stabilitou

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240826

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ležovie Alfonz, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C08G 77/04

Značky: přípravy, odpěňování, organokřemičitých, polymerů, způsob, kapalin

Text:

...na odpěňující polymer je, že nemá býtrozpustný v celém pracovním teplotním rozsahu.Z těchto důvodů byla řešena příprava tzv. rozvětvených polymerů ą větší mol. hmotnosti a menší rozpustnosti, způsobem podle vynálezu.Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin kohydrolýzou dimetyldiohlorsilanu a metyltrichlor ac V ff ł ff v poměru 541 -220 10 30 53 12 13silanu, následnou polymerací za přídavku vodného roztoku kvarterni...