Devínsky Ferdinand

Autosterilizačný širokospektrálny dezinfekčný a antiseptický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281353

Dátum: 10.09.1997

Autori: Mlynarčík Dušan, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: A01N 33/00, A01N 27/00, A01N 29/00...

Značky: autosterilizačný, antiseptický, prípravok, širokospektrálny, dezinfekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované širokospektrálne dezinfekčné a antiseptické prípravky obsahujú organickú amóniovú soľ, chlórhexidín, aminoxid a peroxid vodíka vo vodnom roztoku izopropylalkoholu spájajú v sebe vysokú mikrobicídnu účinnosť v krátkom expozičnom čase proti širokému spektru mikroorganizmov, schopnosť prekonať negatívny vplyv znečistenia organickými látkami, s autosterilizačnou schopnosťou - usmrtením vegetatívnych buniek i baktériových spór...

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Borovský Martin, Masárová Ľubomíra, Mitterhauszerová Ľudmila, Lacko Ivan, Kráľová Katarína, Csiba Imrich, Krempaská Eva, Borovská Valéria, Blanáriková Viťazoslava, Devínsky Ferdinand, Šeršeň František

MPK: A01N 43/40, C07C 211/62, A01N 33/12...

Značky: báze, algicídny, prostriedok, organických, bromidov, herbicídny, monoamóniových

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

Amínoxidové dezinficienciá s obsahom izopropylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279821

Dátum: 05.03.1997

Autori: Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: A01N 33/12, A01N 33/14, A01N 33/00...

Značky: dezinficienciá, amínoxidové, izopropylalkoholu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinficienciá na báze dlhoreťazcových lineárnych alebo rozvetvených alkyldimetylaminoxidov s obsahom izopropylalkoholu, ktorý slúži ako vehikulum s vlastnou antimikróbnou účinnosťou. Ďalšie zložky sú organická amóniová soľ, chlórhexidín a glycerol. Aminoxid, organická amóniová soľ a chlórhexidín zabezpečujú široké spektrum a stabilitu antimikróbnej účinnosti spolu s detergenčným a penetračným účinkom, glycerol zabraňuje dehydratácii pokožky....

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze nearomatických amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278207

Dátum: 03.04.1996

Autori: Borovská Valéria, Blanáriková Viťazoslava, Mitterhauszerová Ľudmila, Krempaská Eva, Devínsky Ferdinand, Kráľová Katarína, Lacko Ivan, Šeršeň František

MPK: A01N 33/08, A01N 33/16

Značky: amínoxidov, báze, algicídny, nearomatických, prostriedok, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok ako účinnú látku obsahuje monoamínoxidy alebo diamíndioxidy všeobecného vzorca I, II alebo III, kde R znamená lineárny alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 18 a R1CONH(CH2)n, kde n = 2 až 12 a R1=CH3 až C11H23, X znamená CH2, (CH2)2, O, alebo N+O-R2, kde R2=CH3 až C16H33. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne a herbicídne pri koncentráciach 2,6.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

1-Alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277873

Dátum: 07.06.1995

Autori: Devínsky Ferdinand, Mišíková Eva, Novomeský Pavol, Lacko Ivan, Sirotková Libuše, Zámocká Jiřina

MPK: C07D 213/22, A01N 43/16, C07D 401/04...

Značky: spôsob, přípravy, 1-alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

1-Alkyl-2-(2-pyridyl)pyridíniumbromidy všeobecného vzorca I, kde R znamená alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 18, sa pripravuje tak, že sa na 2.2',-bipyridyl pôsobí v polárnom prostredí, ktorým je acetón, acetonitril alebo etanol 1-brómalkánmi všeobecného vzorca R-Br, pri teplote 100 až 110°C počas 48 až 72 hodín. Uvedené zlúčeniny vykazujú antimikrobiálne a herbicídne vlastnosti.

Spôsob zvýšenia efektívnosti prenosu DNA do bakteriálnej bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269549

Dátum: 11.04.1990

Autori: Devínsky Ferdinand, Balgavý Pavol, Ebringer Libor, Horniak Ladislav, Lacko Ivan

MPK: C12N 15/00

Značky: buňky, zvýšenia, efektivnosti, přenosu, bakteriálnej, spôsob

Text:

...E.coli voinou DNA je veľmi významná pre technológiu klonovania DNA, lebo kompetentné bunky môžu byť pomerne Iehko transformované rôznymi malými replikőnmi, ktoré sú používané pre konštrukciu rekombinantných molekůl DNA. Naviac,aj prenos klonovených génov do geneticky noveho prostredia je dôležitou etapou ich analýzy, Zvýšenie efektívnosti transformácie buniek exogénnou DNA je možné využiť v oblasti génového inžinierstva a moderných...

Sposob prípravy alkylarylsulfidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266277

Dátum: 13.12.1989

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Šeršeň František

MPK: C07C 149/267

Značky: alkylarylsulfidov, přípravy, spôsob

Text:

...vynálezu využíva reakciu lineárnych a rôzne vetvených halogénalkánov (halogénom je chlór, bröm, jód) s tiofenoátOvým aniónom v prostredi voda - benzén za prítomnosti N,N-bis(alkyldimetyl)-1,6-hexándíamôníumdibromídov, kde alkyl znamená butyl až hexadecyl pri teplotách 20 až 80 OC, počas 10 až 60 min za vzniku alkylfenylsulfidov vo vysokých výťažkoch. spôsob prípravy podľa vynálezu využíva doteraz neznámu metódu prípravy alkylarylsulfidov...

N,N’-bis( (decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254934

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Ondrejmišková Elena

MPK: C07C 103/54

Značky: decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy, přípravy, n,n'-bis, spôsob

Text:

...V tomto pripade nedochádza k preesterífíkâcíi, avšak Vzhľadom na typ reakcie ktorá prebieha mechanizmom SNZ, nepolárne prostredie neuprednostňuje vznik amoniovej soli a preto sú výťažky produktov p 0 merne nízke.Spôsob prípravy podľa vynálezu Využíva reakciu decylesteru kyseliny brómoctovej s-N,Nľbisdimetyl-oz,w-alkándiamínmi V prostredí metylkyanidu pri teplotách 20 až 80 stupňov Celzia počas 4 až 24 hodín. Výho 4dou spôsobu podla vynalezu...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Devínsky Ferdinand, Tomeeková Ludmila, Veverka Miroslav, Antoš Kamil, Hodul Pavel, Figur Jozef, Vrlák Ladislav, Lacko Ivan, Motáeek Tomáš

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, výroby, formaldehydu

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Plastická na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devínsky Ferdinand, Procházka Miroslav, Gajdoš František, Lacko Ivan, Hanzalík Stanislav, Bittererová Fabiola, Vacval Jozef, Iuriš Jozef, Radev Stefan, Poibyl Bedoich

MPK: C08L 33/08

Značky: citlivá, páska, plastická

Text:

...monomér majúci charakter emulgátora obsahuje hydrofőbne i hydrofilné oblasti, možno v dôsledku prítomnosti posledne menovaných oblastí očakávať uľahčenie čistenia zariadenia na výrobu na tlak citlivých pások od daného na tlak citlivého lepidla vodou. Nevýhodou tejto na tlak citlivej pásky však je, okrem obtiažnej dostupnosti etylenicky nenasýtených monomérov majú-rich charakter emulgátorov- a nafmä takzvaných zwitteriónových monomérov,...

Zariadenie pre zdvih skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245513

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: B66F 7/18

Značky: skládok, zariadenie, tehál, zdvih

Text:

...v hydraulickom obvode nízky tlak hydraulickej kvapaliny, spravidla omedzený spodnou hranicou tlaku 3 MPa, pri-čom všetky prv-ky hydraulického obvodu sú climenzovane na tento tlak. Priamy zdvih plošiny teleskopickým hydraulickým valcom a tuhé vedenia,prostrednictvom vidlíc, excentrických čapov a kladiek, umožňujú dostatočné presné zastavenie plošiny v požadovaných polo 4hach. Zariadenie podľa tohto vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné...

N, N´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252548

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rafajdusová Monika, Masárová Ľubomíra, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: C07C 87/30

Značky: přípravy, n´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy, spôsob

Text:

...teplotách varu rozpúšťadla počas 12-16 hodín. Výhodou spôsobu podľa vynálezu oproti známým metôdam je, že vznikajú produkty vo vysokom výtzažku v niektorých prípadoch sú výťažky kvantitatívne, a velmi čisté. Vzhladom na zníženú reaktivitu reaktantov vyplývajúcu z ich štruktúry je pre dosiahnutie vysokých výťažkov esenciálne dodržať stanovenú reakčnú dobu.Príklady ilustrujú ale neobmedzujú všeobecnú metódu prípravy zlúčenín podľa vynálezu a...

Způsob výroby výše oxidovaných butadienstyrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240133

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C08F 236/10, C08F 236/06

Značky: kopolymerů, výše, způsob, oxidovaných, výroby, butadienstyrenových

Text:

...přičemž jako alkohol je vhodný zejména isopropyl a isobutylalkohol a/nebo n-propyl- a n-butylalkohol, a tento roztok obsahujp 0,001 až 0,04 hmotnostních organických peroxidů s poločasem rozpadu při 90 °C 0,6 až 11 hodin, zejména dibenzoylperoxid, diH-chlorbenzoyljperoxld, terc.butylperoxyís-obutyrát, di l-hydroxyheptyl peroxid a diacetylperoxid.Postupem podle vynálezu se V aparatuře netvoří inkrusty, dosahuje se reprodukovatelných...

Polyaminická tvrdidla pro vytvrzování epoxidových kompozic, zejména pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240132

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Múeková Marta, Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan, Devínsky Ferdinand, Masárová 1ubomíra

MPK: C08G 59/50, C08L 63/00

Značky: tvrdidla, vodou, zejména, kompozic, epoxidových, polyaminická, vytvrzování

Text:

...s číslem kyselosti, s výhodou 20 až 30 mg KOH na jeden gram.P ř ĺ k l a d 1 Polyaníínícké tvrdidlo trikresolového typu A.Kondenzát je připraven z těchto složek 1 mol technického trikresolu, tj. směsiDo laboratorního duplikátorového reaktoru s možnosti vyhřívání a chlazení, opatřeného míchadlem, se predloží množství technickěho trikresolu odpovídající 1 molu a za mícháni se postupně přidává 1 mol dietylentriaminu. Reakční směs se...

N,N’-bis (acyloxyetyl)-N,N,N’,N’,3-pentametyl-3-aza-1,5- pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232134

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand, Masárová Ľubomíra, Lacko Ivan

MPK: C07C 85/30, C07C 85/00

Značky: n,n'-bis, pentándiamóniumdibromidy, spôsob, acyloxyetyl)-n,n,n',n',3-pentametyl-3-aza-1,5, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N´-bis(acyloxyatyl)-N,N,N´,N´,3-pentametyl-3-aza-1,5- pentándiamóniumdibromidov všeobecného vzorca I, kde R značí alkylový alebo alkenylový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 17 a spôsobu prípravy týchto zlúčenín, ktorý spočíva na reakcii N,N-bis(2-dimetylamínoetyl)metylamínu s 2-brómetylestermi alkán a alkénkarboxylových kyselín v prostredí metylkyanidu počas 2 až 24 hodín pri teplote 20 až 85 °C. Finálne zlúčeniny vykazujú...

N,N”-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230340

Dátum: 15.10.1986

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Bittererová Fabiola

MPK: C07C 87/10, C07C 85/00, C07C 87/20...

Značky: přípravy, n,n"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva na reakcii bis(2-dimetylamino-etyl)dodecylamínu s 1-brómalkánom v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a...

Tris-N-oxidy bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226944

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Bittererová Fabiola

Značky: tris-n-oxidy, spôsob, přípravy, bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Tris-N-oxidy bis (2dimetylaminoetyl) alkylamínov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226943

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Bittererová Fabiola

Značky: přípravy, bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Bis(2-aminoetyl)alkylamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226942

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

Značky: přípravy, bis(2-aminoetyl)alkylamíny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(2-aminoetyl)alkylamíny všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 9 až 11 a 13 až 16.

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226935

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Csiba Imrich, Mlynarčík Dušan

Značky: spôsob, přípravy, n-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy]etyl]-N,N-dimetylalky1amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226934

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mlynarčík Dušan, Miketová Rita, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich

Značky: přípravy, n-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.Butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226933

Dátum: 15.05.1986

Autori: Miketová Rita, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich

Značky: přípravy, spôsob, n-(2-benzoyloxyetyl)-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkyl-amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229093

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lacko Ivan, Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 87/10, C07C 85/00, C07C 87/20...

Značky: přípravy, spôsob, n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 a spôsobu ich prípravy, ktorý vychádza z reakcie bis(2-dimetylaminoetyl)metylamínu s 1-brómalkánmi v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a kvasinkám a...

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5- pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229092

Dátum: 15.04.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Bittererová Fabiola

MPK: C07C 87/20, C07C 87/00, C07C 87/30...

Značky: spôsob, n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5, pentándiamóniumdibromidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc. butylbenzyl)-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 alebo benzyl alebo p-terc.butylbenzyl a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii bis(2-dimetylaminoetyl)-p-terc. butylbenzylamínu s 1-brómalkánom alebo benzylbromidom alebo p-terc.butylbenzylbromidom v prostredí vriaceho metylkyanidu, etanolu alebo metanolu počas 4...

N,N´-Dioxidy 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221037

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Ivan, Brtková Iveta, Krasnec, Devínsky Ferdinand

Značky: spôsob, alkánkarboxylových, n,n´-dioxidy, kyselin, přípravy, 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N'-dioxidov 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín všeobecného vzorca kde R značí lineárny alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 7 až 17 a spôsobu ich prípravy
oxidáciou 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín vodným roztokom peroxidu vodíka. Finálne zlúčeniny vykazujú antimikrobiálny účinok ako i povrchovoaktívne vlastnosti.

1,3-Bis(dimetylamino)-2-propylestery alkánkarboxylových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Brtková Iveta, Krasnec

Značky: alkánkarboxylových, spôsob, kyselin, 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylestery, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín všeobecného vzorca kde R značí lineárny alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 7 až 17 a spôsobu ich prípravy zo sodnej soli 1,3-bis(dimetylamino)-2-propanolu a príslušných chloridov alkánkarboxylových kyselín. Finálne zlúčeniny slúžia ako suroviny pre organickú syntézu ako i pri príprave biologicky účinných a povrchovoaktívnych zlúčenín.

Spôsob prípravy N,N’-bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220932

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krasnec Ľudovít, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

Značky: spôsob, přípravy, n,n'-bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy N,N´-bis(decylmetyl)-?,?-alkándiamínov všeobecného vzorca kde n značí 3 až 5 a 7 až 10 reakciou N,N´dimetyl-?,?-alkándiamínov s 1-brómdekánom za prítomnosti bezvodého uhličitanu draselného.

Jód-amínoxidové dezinficienciá

Načítavanie...

Číslo patentu: 223446

Dátum: 15.03.1986

Autori: Leitmanová Anna, Masárová Ľubomíra, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Mlynarčík Dušan

Značky: jód-amínoxidové, dezinficienciá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jód-amínoxidových dezinficiencií a spôsobu ich prípravy, ktoré sú povrchovoaktívne a germicídne účinné a solubilizérom sú alkyldimetylamínoxidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 1O až 16, ktorý môže byť lineárny alebo rozvetvený. Tieto jodofóry sa pripravujú rozpustením jódu v roztoku amínoxidu alebo rozpustením jódu v koncentrovanom roztoku KI a následným pridaním roztoku amínoxidu. Môžu sa...

N’,N’-Dimetylaminoalkylamidy kyseliny dodekánovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223443

Dátum: 15.03.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Krasnec Ľudovít, Sigmundová Ivica, Lacko Ivan

Značky: dodekánovej, přípravy, spôsob, n',n'-dimetylaminoalkylamidy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N`,N`-dimetylaminoalkylamidov kyseliny dodekánovej všeobecného vzorca kde n značí 2,4 až 12 a spôsobu ich prípravy reduktívnou metyláciou
?-aminoalkylamidov kyseliny dodekánovej pomocou
formaldehydu a kyseliny mravčej. Uvedené zlúčeniny majú biologické účinky a používajú sa ako východiskové látky pri príprave ďalších biologicky účinných derivátov s povrchovoaktívnymi vlastnosťami.

Antimikrobiálne účinné zmesi povrchovoaktívnych zlúčenín s prídavkom amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225041

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krasnec Ľudovít, Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

Značky: prídavkom, účinné, amínoxidov, povrchovoaktívnych, antimikrobiálne, zmesí, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antimikrobiálne účinných zmesí povrchovoaktívnych zlúčenín obsahujúcich rôzne tenzidy a detergenty s prídavkom alkyldimetylamínooxidov vzorca kde R značí lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec a počtom atómov uhlíka 10 až 18 a dimetylamínoxidová skupina môže byť v polohe 1 alebo 2 základného reťazca R a spôsobu prípravy týchto antimikrobiálne účinných zmesí tak v tuhom stave, ako i kvapalnom. Takéto zmesi detergentov s...