D21F

Zariadenie dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13579

Dátum: 21.04.2011

Autori: Struck Hans Joachim, Fabiny Lutz

MPK: B05B 15/06, D21F 1/34, B08B 3/02...

Značky: dýzy, zariadenie

Text:

...dýzy usporiadané otočne okolo svojej pozdĺžnej osi0008 Pretože je na zariadeni dýzy usporiadaných viac kanálov dýzy a/alebo prvkov dýzy, tieto môžu mať menší priemer, čo poprvé zredukuje objemový prietok samotný, dva prvky dýzyspotrebujú približne 60 objemu prvku dýzy, ktorého priemer zodpovedá súčtu dvoch prvkov dýzy, pri troch lúčoch sa 40 priemeru väčšieho lúča je redukcia objemového prietoku určená na0009 Navyše sa spotreba vody zníži...

Sušiaci a vysúšací systém pre podniky na výrobu pásového papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11557

Dátum: 10.09.2010

Autori: Giannecchini Massimo, Saccomano Rocchi Burlamacchi Pietro

MPK: D21F 5/04, D21F 11/14, D21F 5/02...

Značky: materiálů, papierového, podniky, sušiaci, výrobu, systém, pásového, vysúšací

Text:

...účinnosť zhruba 90 .0008 U súčasných sušiacich a vysúšacích systémov môže byť všetka alebo aspoň časť hmly, vytváranej v poklope,využívaná na predohrievanie procesného vzduchu a spaľovacieho vzduchu, ktorým sú horáky vlastného poklopu napájané. U niektorých sušiacich a vysúšacich systémov, ako napríklad u systému podľa dokumentu IT 2007 LU 000003 A rovnakého prihlasovateľa, môže byť hmla, vytváraná v poklope, tiež využívaná na...

Pásovo krepovaný absorpčný arch s premennou lokálnou plošnou hmotnosťou pripravený s perforovaným polymérovým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16243

Dátum: 28.01.2010

Autori: Mccullough Stephen, Wendt Greg, Miller Joseph, Sze Daniel, Super Guy, Ruthven Paul

MPK: B31F 1/16, B31F 1/12, B31F 1/07...

Značky: plošnou, premennou, absorpčný, perforovaným, krepovaný, lokálnou, hmotnosťou, pripravený, pásom, polymérovým, pásovo

Text:

...mokra. Pozri tiež zverejnenú patentovú prihlášku Spojených štátov č. 2008/0135195 Hermans a kol., ktorá zverejňuje aditívne zloženie živlc, ktoré je možno použiť v procese krepovania materiálu pre zvýšenie pevnosti. Povšimnite si obr.7. Zverejnená patentová prihláška Spojených štátov č.2008/0156450 KIere/id a kol. zverejňuje proces výroby papiera so štrbinou pre lisovanie za mokra nasledovanou prenosom na pás smikropriehlbinami nasledovaný...

Pásovo krepovaný absorpčný arch s premennou lokálnou plošnou hmotnosťou pripravený s perforovaným polymérovým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19552

Dátum: 28.01.2010

Autori: Ruthven Paul, Mccullough Stephen, Sze Daniel, Wendt Greg, Miller Joseph, Super Guy

MPK: B31F 1/07, B31F 1/16, B31F 1/12...

Značky: pásom, plošnou, pásovo, premennou, lokálnou, polymérovým, absorpčný, hmotnosťou, pripravený, perforovaným, krepovaný

Text:

...z rotačného prenosového povrchu na materiál za mokra. Pozri tiež zverejnenú patentovú prihlášku Spojených štátov č. 2008/0135195 Hermans a kol., ktorá zverejňuje aditívne zloženie živíc, ktoré je možno použiť v procese krepovania materiálu pre zvýšenie pevnosti. Povšimnite si obr.7. Zverejnená patentová prihláška Spojených štátov č.2008/0156450 Klerelid a kol. zverejňuje proces výroby papiera so štrbinou pre lisovanie za mokra nasledovanou...

Spôsob a zariadenie na čistenie dookola obiehajúceho pásu tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12003

Dátum: 11.09.2009

Autori: Soler Jordi, Galli Leonardo, Gutenberger Helmut

MPK: D21F 1/32

Značky: pásu, zariadenie, dookola, tkaniny, obiehajúceho, spôsob, čistenie

Text:

...suspenzie vlákien, pri znižovaní obsahulepivých zvyškov v suspenzii vlákien, opisanom v DE 2006 042 429 Al alebo pri syntetickej výrobe uhličitanu vápenatého (CaC 03).Úloha podľa vynálezu sa rieši tiež zariadením na čistenie pásu tkaniny so znakmi patentovéhoZariadenie na čistenie dookola obiehajúceho pásu tkaniny podľa vynálezu, najmä v stroji na výrobu papiera alebo kartónu, sa vyznačuje najmenej jedným prívodom kvapalného oxidu...

Vynálezy kategórie «D21F» v ZSSR.

Papierový materiál s vylepšeným embosovaným vzorom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15781

Dátum: 01.10.2007

Autor: Stefani Emi

MPK: B31F 1/07, D21F 11/00

Značky: vylepšeným, embosovaným, vzorom, papierový, spôsob, výroby, materiál

Text:

...na získanie produktu tohto typu je opísaná vdokumente US-A-3 414 459. Ďalšie embosovacie jednotky0009 Podľa iného spôsobu, známeho ako zapadajúci sa dve vrstvy embosujú samostatne, každá medzi embosovacím valcom a protivalcom alebo prítlačným valcom a potom zoraďujú tak, že výstupky na jednej vrstve sa vkladajú medzi výstupky na druhej vrstve. Laminácia dvoch vrstiev pre dosiahnutie vzájomného spojenia sa uskutočňuje medzi jedným z...

Papierový materiál s vylepšeným embosovaným vzorom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8110

Dátum: 01.10.2007

Autor: Stefani Emi

MPK: B31F 1/07, D21F 11/00

Značky: výroby, papierový, vylepšeným, materiál, vzorom, spôsob, embosovaným

Text:

...embosovaného pásového alebo listového materiálu, pričom dve vrstvy sa jednotlivo embosujú medzi embosovacím valcom a prítlačným valcom. Embosovacie valce sú vybavené špirálovito rozvijanými výčnelkami a zárezmi. Prvý valec má výčnelky na ktorých sú jednotlivé výstupky, zodpovedajúce vrubom poskytnutým na špirálových výčnelkoch druhého embosovacieho valca. Lepidlo sa aplikuje na prvú vrstvu vsúlade so spomínanými individuálnymi výčnelkami...

Horná strana, hlavne strana papiera pre sito papierenského stroja a sito papierenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8472

Dátum: 20.12.2006

Autori: Heger Wolfgang, Fichter Klaus

MPK: D21F 1/00

Značky: papierenského, hlavne, horná, papiera, stroja, strana

Text:

...papierenského stroja často vystavené ohýbaniu pri zmenách smeru a v neutrálnej fáze V strede sita je jedna vrstva Vystavená preťahovaniu, pričom je vrstva tkaniny ležiacej proti neutrálnej fáze dočasne stláčaná. Pravidelnepotom dochádza k uvoľneniu spoj enia medzi tkaninami, čo môže viesť v ďalšom štádiu k posu nu vrstiev a V extrćmnom prípade k oddeleniu vrstiev tkanín, čo vyradí sitá papierenského stro ja.0010 Síce už v DE 100 30 650 C...

Sito pre papierenský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9503

Dátum: 01.12.2006

Autori: Heger Wolfgang, Fichter Klaus

MPK: D21F 1/00

Značky: papierenský, stroj

Text:

...jeho obežnej strany tým, že prostredníctvom pozmeneného pomeru útkov sa V rámci striedy ukladá na obežnej strane veľký počet v priereze nepatrne tenších priečnych vlákien druhého typu. Tým je možné zmenšiť tiež hrúbku sita, čoznižuje nebezpečenstvo nechcenej vodnej clony. Namáhané sito dovoľuje tiež zvýšeniepriepustnosti a teda odvodňovacieho výkonu pri porovnateľnom počte útkov na homej strane alebo na strane papiera sita, podmienený...

Perforovaný papier a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4610

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vavrúš Augustín, Filípek Michal

MPK: B26D 3/08, B26D 5/02, D21F 3/00...

Značky: výrobu, zariadenie, perforovaný, papier

Text:

...vyseknutých častí papiera na spodnú stranu. Zahladiacou stenou 5 je zaradený mechanizmus 6 na orezávanie perforovaného papiera na príslušnú veľkosť, mechanizmus 7 na odstraňovanie zvyškového papiera, tvorený valcom opatreným štetinami, systém dvoch šponovacích valcov 8 a navíjací tŕň 9 na navijanie perforovaného papiera. Vzťahovými značkami l a 12 sú označené motory na pohon mechanizmu na orezávanie perforovaného papiera a na pohon...

Delenie lignocelulózy na báze rozpúšťadla celulózy s miernymi reakčnými podmienkami a cyklovaním činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9138

Dátum: 29.03.2006

Autor: Zhang Percival

MPK: C13K 1/02, D21C 5/00, D21F 11/00...

Značky: reakčnými, miernymi, cyklovaním, báze, celulózy, rozpúšťadla, činidiel, podmienkami, lignocelulózy, delenie

Text:

...desaťročí predmetom aktívneho výskumu a vo vedeckej literatúre (McMillan, 1994) je skúmaná a publikovaná široká škála tepelných, mechanických a chemických prístupov k predspracovaniu (a ich kombinácie). Historicky je cieľom predspracovania rozbiť väzby medzi celulózou, hemicelulózou a lignínom odstránením lignínu a/alebo hemicelulózy tak, aby boli vytvorené enzymaticky stráviteľné celulózove pevné látky. Cieľom je maximalizovať premenu...

Proces krepovania/ťahania materiálu na výrobu absorpčného hárku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16421

Dátum: 21.03.2006

Autori: Super Guy, Murray Frank, Mccullough Stephen, Edwards Steven

MPK: D21H 21/20, D21F 11/00, B31F 1/12...

Značky: materiálů, proces, výrobu, absorpčného, hárku

Text:

...na Yankee sušiči so štrbinoudefinovanou čiastočne raziacim materiálom, a krepovaním produktu zYankee sušiča. Väčšinou je požadovaná relatívne priepustná sieťovina, čo sťažuje použitie recyklovanej dávky na úrovniach, ktoré môžu byť požadované. Prenos na Yankee obvykle prebieha pri konzistencii sieťoviny od cca 60 do cca 70 . Viď. tiež patent Spojených štátov č. 6 187 137 Druecke a kol. Čo sa týka aplikácie podtlaku, keď je sieťovina v...

Materiálom krepovaný absorpčný celulózový hárok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20878

Dátum: 21.03.2006

Autori: Edwards Steven, Super Guy, Murray Frank, Mccullough Stephen

MPK: D21F 11/00, B31F 1/12

Značky: celulózový, hárok, absorpčný, krepovaný, materiálom

Text:

...US patent č. 5 492 598 Hemans a koI. US patent č. 5 505 818 Hemans a koi US patent č. 5 510 001 Hemans a ko/. a US patent č. 5 510 002 Hemans0007 Ako bolo poznamenané vyššie, produkty priechodového sušenia majú tendenciu vykazovať zvýšený objem a mäkkosť avšak tepelné odstraňovanie vody pomocou horúceho vzduchu je väčšinou náročné na energiu. Preto sú prevádzky s Iisovaním za mokra, kedy je sieťovina mechanicky zbavovaná vody výhodnejšie...

Spôsob výroby materiálom krepovaného absorpčného celulózového hárku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20726

Dátum: 21.03.2006

Autori: Mccullough Stephen, Edwards Steven, Murray Frank, Super Guy

MPK: D21F 11/00, A47K 10/02, B31F 1/12...

Značky: krepovaného, hárku, výroby, spôsob, celulózového, absorpčného, materiálom

Text:

...patent Spojených štátov č. 5411636 Hernans a kol. patent Spojených štátov č. 5492 598 Hernans a koł. patent Spojených štátov č. 5 505 818 Hernans a kol patent Spojených štátov č. 5 510 001 Hernans a koI. a patent Spojených štátov č. 5510002 Hernans a kol. Dokument US 2004/0238135 A 1 opisuje spôsob výroby absorpčného celulózového papierového produktu, ktorý zahŕňa zhutňovacie odstraňovanie vody zo vznikajúce sieťoviny nasledované krepovaním...

Použitie emulzií olej vo vode na čistenie papiernických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284745

Dátum: 10.10.2005

Autori: Werres Joachim, Siebott Frank

MPK: D21F 1/32, D21F 1/30

Značky: použitie, emulzií, strojov, papiernických, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzia olej vo vode na čistenie papiernických strojov obsahuje ako zložku olejovej fázy aspoň jednu z nasledujúcich látok: 1. nasýtený alebo nenasýtený, s otvoreným reťazcom alebo cyklický, normálny alebo izomérny uhľovodík s 8 až 30 atómami uhlíka, 2. nasýtený alebo nenasýtený mastný alkohol, nasýtená alebo nenasýtená mastná kyselina, monoalkylester mastnej kyseliny, amid mastnej kyseliny alebo monoalkylamid nasýtenej alebo nenasýtenej...

Oceľový plášť sacieho valca s množstvom priechodných otvorov a spôsob výroby oceľového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6703

Dátum: 19.08.2005

Autori: Johansson Pelle, Bergkvist Conny, Liljas Mats

MPK: C22C 38/40, C22C 38/58, D21F 3/02...

Značky: výrobků, plášť, ocelového, valca, otvorov, sacieho, ocelový, spôsob, výroby, množstvom, priechodných

Text:

...č. 5,482,674, že by mal byť obsah uhlíka a dusíka znížený tak, aby ani obsah uhlíka ani obsah dusíka nepresiahol 0,035 hmotn. Je tiež známe, že pridanie síry môže zlepšiť rezavosť. Preto US patent č. 4,784,828 navrhuje, aby bola pridaná do austenitickej nerezovej ocele síra, aby sa zlepšila rezavosť. Tiež sa uvádza,že obsah uhlíka a dusíka by mal byť veľmi nízky, celkovo doaustenitické ocele nižšiu pevnosť.0005 US patent č. 4,964,924...

Pneumatický spôsob zbavovania vody na výrobu absorpčného hárku so slabým stláčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20918

Dátum: 28.06.2005

Autori: Murray Frank, Wendt Greg

MPK: D21F 11/00, D21F 11/14, B31F 1/12...

Značky: hárku, spôsob, slabým, absorpčného, výrobu, stláčaním, zbavovania, pneumatický

Text:

...recyklované vlákna. Prevádzky so stláčaním za mokra, kedy sú sieťoviny mechanicky odvodňované,sú výhodné z hľadiska energií a sú ľahšie aplikované na papierenské dávky obsahujúce recyklované vlákna, ktoré majú tendenciu vytvárať sieťoviny s menšou priepustnosťou ako nepoužité vlákna. Procesy so stláčaním za mokra/krepovaním za mokra alebo za sucha boli uplatnené vo veľkej miere, akoje zrejmé z papierenskej literatúry. Mnoho vylepšení...

Spôsob krepovania na sieťovine pri vysokom obsahu pevných častíc na výrobu savého listu so sušením v sieťovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10776

Dátum: 17.06.2005

Autori: Wendt Greg, Murray Frank

MPK: D21F 11/14

Značky: výrobu, krepovania, sušením, sieťovine, obsahu, spôsob, částic, vysokom, pevných, savého, listů

Text:

...sa vzor výčnelkov s asymetrickou štruktúrou. K formovaniu pásu papiera za mokra za pomoci sieťovín vybavených textúrou viď tiež nasledujúce americké patenty 6 017 417 a 5 672 248 Wendt a kol. 5 508 818a 5 510 002 Hermans a kol. a 4 637 859 Trokhan. K použitiu sieťovín umožňujúcich vytvorit textúru na z väčšej časti suchom liste vid americký patent č. 6 585 855 Drew a kol. a ďalej americký spis č. US 2003/00064.0006 Krepované výrobky...

Za mokra lisované buničité a utieracie produkty s väčším CD pretiahnutím a nízkymi ťahovými pomermi vyrobené pomocou procesu krepovania materiálu s vysokým podieľom pevných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19900

Dátum: 12.04.2005

Autori: Mccullough Stephen, Edwards Steven

MPK: B31F 1/12, D21H 11/20, D21F 11/02...

Značky: produkty, lisované, podielom, buničité, krepovania, vyrobené, utieracie, procesu, pevných, vysokým, pomermi, pomocou, pretiahnutím, částí, väčším, nízkými, ťahovými, materiálů, mokra

Text:

...a patent Spojených Štátov č. 4529 480 Trokhan. Procesy opísané vtýchto patentoch zahŕňajú, veľmivšeobecne, vytváranie sieťoviny na dierovanej podložke, tepelné predsušeniesieťoviny, aplikáciu sieťoviny na Yankee sušič pomocou štrbiny definovanej zčasti odtlačovacím materiálom, a krepovanie produktu zYankee sušiča. Obvykle je vyžadovaná relatívne priepustná sieťovina, čo sťažuje používanie recyklovanej papierenskej dávky na úrovni, ktorá...

Sito, najmä sito papierenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2446

Dátum: 03.02.2005

Autori: Heger Wolfgang, Fichter Klaus

MPK: D21F 1/00

Značky: papierenského, najmä, síto, stroja

Text:

...smere chodu stroja k tomu, že sa obidve väzbové vlákna rozprestierajúce sa V smere stroja na mieste previazania pohybujú V smere k sebe navzájom a tak dodatočne zväčšujú otvorené oblasti sita. Týmto sa zvyšuje priepustnosť a okrem toho je spodné vlákno rozprestierajúce sa V priečnom smere silnejšie zalomené a vyčnieva zo spodnej alebo krycej strany ďalej von a môže byť tak vo väčšej miere obrusované papierenským strojom. U výhodného...

Pohon bubna alebo valca papierenského stroja alebo stroja na výrobu lepenky a výmenná súprava pohonu bubna alebo valca papierenského stroja alebo stroja na výrobu lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13575

Dátum: 02.02.2005

Autor: Oinonen Juha

MPK: D21G 1/02, D21F 7/02

Značky: pohonů, pohon, súprava, papierenského, výměnná, výrobu, lepenky, valca, bubna, stroja

Text:

...modeli hlavné ozubené koleso 24 pevne namontované pomocou skrutiek 26 na prirubu 29 hriadeľa 22. Hlavné ozubené kolesá 21 sú spojené pomocou medzikolies 18. Ich hriadele 19 sú nesené Iožiskami 20, ktoré sú ďalej podopreté o rám R pomocou svojich Iožiskových puzdier. Veko 24 Iožiska tradičného modelu, ktoré je funkčným komponentom tela R skrine, nesie ložiská 23 hriadeľa 22. V tomto type konštrukcie kontakt zubov hlavného ozubeného kolesa...

Zariadenie a spôsob na reguláciu napínacej sily bežiaceho pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2634

Dátum: 01.06.2004

Autor: Väth Jörg

MPK: D21F 7/00

Značky: reguláciu, pásu, napínacej, zariadenie, bežiaceho, spôsob

Text:

...obiehajúci pás je vzávislosti na polohe valca na reguláciu napínacej sily regulovaný na rôzne napnutia pásu. Na vyriešenie tohto problému je k snímaču sily priradenékorekčné zariadenie, ktoré zohľadňuje obopnutie valca na meranie sily. Totokorekčné zariadenie vypočítava zo sily vložisku a zobopnutia valca na meranie sily ťažnú silu pásu a zavádza túto ďalej ako skutočnú hodnotu do regulačného zariadenia. Týmto spôsobom je zaistené, že...

Spôsob výroby netkaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282439

Dátum: 31.12.2001

Autor: Reiner Lennart

MPK: D21F 11/00

Značky: netkaného, materiálů, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby netkaného materiálu pomocou hydrosplietania vláknitej štruktúry, pričom suché vlákna, prírodné a/alebo syntetické, sú dávkované do disperznej nádoby (11), prípadne sú predbežne zvlhčené. Vlákna sú dispergované v peniteľnej sa tekutine obsahujúcej vodu a povrchové aktívne činidlo na sformovanie disperzie penených vlákien, na ktorého základe je disperzia penených vlákien aplikovaná na sito (118) a odvodnená od peny, a následne po...

Pás látky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279612

Dátum: 11.01.1999

Autor: Gass Michael

MPK: D21F 7/08

Značky: výroby, látky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pás látky (1) s nosičom (2) má aspoň na jednej strane povrchovú rovnú vrstvu (5, 6) plastickej látky, cez ktorú prechádzajú priechodné kanály. Podľa vynálezu je plastická vrstva (5, 6) opatrená vtlačeniami (9) medzi otvormi priechodných kanálov, ktoré sú aspoň čiastočne spojené tak navzájom, ako aj s priechodnými kanálmi. Pri výrobe pásu látky sa počas výroby plastickej vrstvy (5, 6) alebo po nej, nanášajú rozpustné častice na vonkajšiu stranu...

Skriňové dúchadlo na použitie v zariadení na sušenie materiálového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281326

Dátum: 04.11.1998

Autori: Karlsson Ingemar, Halldin Claes, Sigvant Roger, Nilsson Lars

MPK: B65H 23/24, D21F 5/18, F26B 13/20...

Značky: použitie, pásu, zariadení, sušenie, materiálového, skříňové, dúchadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňové dúchadlo (2) na použitie v zariadení na sušenie materiálového pásu (1) je vybavené v podstate vodorovnou hornou skriňovou stenou (3), v ktorej sú vytvorené kruhové otvory (5) a takzvané perforácie (6) v tvare očného viečka, z ktorých každá obsahuje štrbinu (7), ktorá prebieha rovnobežne so stredovou čiarou (C) hornej skriňovej steny (3), a priehlbinu (8) vytvorenú v hornej skriňovej stene (3) a priliehajúcu na jednej strane štrbiny...

Spôsob výroby pásu látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279862

Dátum: 03.06.1998

Autor: Gass Michael

MPK: D21F 1/00, D21F 7/08

Značky: spôsob, látky, výroby, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby pásu (1) látky sa aspoň na jednej strane nosiča (2) vytvorí vrstva (5, 6) plastickej látky zo zmesi plastického materiálu a rozpustných čiastočiek a častíc. Rozpustné častice sú extrahovateľné rozpúšťadlom, proti ktorému je plastická látka odolná. Potom sa rozpustné častice aspoň čiastočne z vrstvy (5, 6) plastickej látky extrahujú za vzniku priechodných kanálov. Plastickým materiálom je plastická látka vo forme prášku, ktorý...

Celulózové vlákna zvlákňované z rozpúšťadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281210

Dátum: 08.10.1997

Autori: Pitowski Hans-juergen, Budgell Derek, Wachsmann Ulrich

MPK: D21F 2/00

Značky: vlákna, celulózové, rozpúšťadla, zvlákňované

Zhrnutie / Anotácia:

Celulózové vlákna sú zvlákňované z rozpúšťadla, ktorým je roztok celulózy v terciárnom amín-N-oxide a prípadne vo vode, s pevnosťou 50 až 80 cN/tex, s pomerným predĺžením pri pretrhnutí 6 až 25 % a so špecifickým časom pretrhnutia najmenej 300 s/tex. Celulózové vlákna zvláknené z rozpúšťadla sa vyznačujú pevnosťou 50 až 80 cN/tex a pomerným predĺžením pri pretrhnutí 9 až 25 %.

Spôsob výroby vláknitého alebo papierového pásu z peny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280946

Dátum: 06.08.1997

Autor: Reiner Lennart

MPK: D21F 11/00

Značky: výroby, tohto, vláknitého, spôsobu, spôsob, pásu, vykonávanie, zariadenie, papierového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitého alebo papierového pásu z peny, sa uskutočňuje dispergáciou prírodných alebo syntetických vlákien v peniteľnej kvapaline, obsahujúcej vodu a tenzid. V dispergačnej nádobe (111) sa pripraví penová disperzia vlákien, ktorá sa privedie na sito (118) papierenského stroja. Penená kvapalina, ktorá je odstránená sitom (118), sa vedie do uzatvorenej nádrže (128), v ktorej sa sťahuje kvapalina ku dnu, zatiaľ čo ľahšia pena sa...

Zariadenie na kontinuálne sušenie zdvojenej vysiatej vodorozpustnej papierovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267364

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kupčulák Ondrej

MPK: D21F 5/02, A01G 23/00

Značky: fólie, zariadenie, zdvojenej, vodorozpustnej, kontinuálně, sušenie, papierovej, vysiatej

Text:

...od hnacej jednotky, ktorá je umiestnená na zadnom čele sušiacej skrine spolu aj s cievkou na navijanie usušenej zdvojenej vysiatej vodorozpustncj papierovej fólie, ktorá vychádza z výstupného otvoru v zadnom čele zo sušiacej skrine.Nový a vyšší účinok zariadenia na kontinuálne sušenie zdvojenej vysiatej vodorozpustnejpapierovej fólie podľa vynálezu sa prejaví hlavne v urýchlení sušenia, podstatne sa zníži potrebný priestor na sušenie,...

Způsob odvodňování papírového listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259605

Dátum: 17.10.1988

Autori: Němec Zdeněk, Müller Jiří, Skalický Čestmír, Kmeco Rudolf, Forst Jiří

MPK: D21F 3/10, D21F 1/48

Značky: způsob, odvodňování, listů, papírového

Text:

...a tím 1 spotřeby energie vývěv při stejném odvodňovacím efektu, omezeném množství popsávaného vzduchu. Tento efekt se nejvýrazněji projevuje na sacích válcích.Výhodou systému je rovněž možnost rozšíření sacích zón odvodňovacích elementü bez negativního dopadu na prudký vzrůst množství prosávaného vzduchu. Účinky atmosférického tlaku, který působí na podtlakové komory sacích elementü, lze úspěšně kombinovat s působenim přítlačných lisových...

Sposob sušenia pásu papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259298

Dátum: 17.10.1988

Autor: Šťovíček Jozef

MPK: D21F 5/02

Značky: pásu, sušenia, spôsob, kartónu, papiera, lepenky

Text:

...rozdiel je v tom, že sušený pás je v styku s ochladzovanou plochou valca V 2 na väčšej ploche a teda i dlhší čas. V prevedení vynalezu podľa obr. 3 je prevedenie viazané na využitie plstencov na pritlačovaní pása papiera,kartónu alebo lepenky, na vykurovaný valec V 1, event. i ochladzovaný valec V 2. Prevedenie vynálezu vyžaduje odstraňovanie ulpinajúcej vody na ochladzované plochy valca V 2.Ku všetkým trom typom prevedenia je treba opät...

Papírovina pro výrobu filtračního papíru a kartónu k čištění kapalných produktů ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259023

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bantikov Alexandr, Ivanova Inna, Nevolin Valerij, Alešin Vasilij, Kudrjašova Nina, Novikov Gennadij, Sazonova Galina

MPK: D21F 11/14, D21H 5/12

Značky: papíru, kapalných, výrobu, filtračního, papírovina, čištění, produktů, kartónu

Text:

...noammenm qncna naoüuąx nepernöos Qunhrponanbnoü óymarn.TaKHM o 6 pa 3 oM, nocraanexuan uenb nocwnraercx TBM, HTC öyMamHau.Macca uns HSPOTOBHEHHH Qnnbrponanbnoň öymarn H Kapwona nan OWHCTKH mnnxux HemTenponyKTOB, conepmamaa uenhwnosy na xnoňnoň npeaecnnu, ôenenym nucrnennym uennmnosy,o 6 paöoraHHympacTBopoMmenoqu,nnonoxnoBuHon,cornacnon 3 o 5 peTeHnm,coepmnm axaqecraenonoxnannnoncnemçcmopuosänaoeaonoxuoannoncreunepawypoňpacraopeHm s none...

Zařízení na výrobu papírů na bázi kyseliny celuronové, solí kyseliny celuronové a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245219

Dátum: 01.07.1988

Autori: Knápek Bernard, Kubátová Hana, Braun Stanislav, Sabadášová Milada

MPK: D21F 9/00

Značky: bázi, kyseliny, papíru, výrobu, zařízení, jejich, solí, směsi, celuronové

Text:

...příkladu jeho provedení pomocí výkresu, který představuje achematicky zařízení pro výrobu papíru podle vynálezu v boču nín pohledu.základním prvken zařízení podle vynálezu je nekonečné poly esterové nikrosíto Ž, které je uloženo na válcovén sítu l, umístěnén v kádníku g se sněsí pro výrobu papíru) Kádník g je opatřen přívoden 1 auspenze. Nekonečné polyesterové mikroaíto 2 je dále uloženo mezi poháněným válečken ll a přítlačným válečkem...

Tvářecí lišta s deflokulačním a odvodňovacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257000

Dátum: 15.04.1988

Autor: Balcar Čestmír

MPK: D21F 11/00

Značky: deflokulačním, lišta, tvářecí, odvodňovacím, účinkem

Text:

...z vláknité vrstvy na spodní stranu síta a udržování kontaktu síta s horním třecím povrchem stykové části tvářecí lišty. Na druhé straně podtlak aplikovaný v mezeře před konvenční odvodñovací lištou má za účel odvodňování vláknité vrstvy na sítu tím, že voda z mokrého pásu se odvádí náběžnou částí konvenční lišty. Délka zóny diskrétních pozltivních tlakových rázü po šíři sita se pohybuje v rozsahu od 1 cm do15 cm v závislosti na druhu a...