D21D

Spôsob a zariadenie na spracovanie surovín pri výrobe papiera, lepenky alebo drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20261

Dátum: 11.09.2009

Autori: Gutenberger Helmut, Sibila Dejan

MPK: D21B 1/16, D21D 1/20, D21H 23/16...

Značky: spracovanie, drevovláknitých, surovin, lepenky, spôsob, zariadenie, dosiek, výrobe, papiera

Text:

...dusíka. Spracovanie dusíkom sa tiež môže uskutočňovať v dvoch alebo niekoľkých po sebe idúcich krokoch, pričom sa dusík privádza napríkladsurovinám pred prípravou vláknitej suspenzie, a potom vláknitej suspenzii.Privádzanie kvapalného dusíka do papierovej suspenzie je tiež známe zdokumentu DE 102006 042 429 B 3. Tu sa chladiaci účinok kryogénneho chladiaceho prostriedku zavedeného do papierovej suspenzie zloženej prevažne zodpadového...

Spôsob výroby suspenzií nanofibrilárnej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20794

Dátum: 30.03.2009

Autori: Gantenbein Daniel, Pohl Michael, Schenker Michel, Gane Patrick, Kübler Beat, Schoelkopf Joachim

MPK: D21B 1/16, D21C 9/00, D21D 1/00...

Značky: spôsob, suspenzií, nanofibrilárnej, celulózy, výroby

Text:

...do mikrofibrilámej celulózy bez podstatnej chemickej zmeny východiskového materiálu celulózy.0016 Dokument US 6 183 596 Bl opisuje spôsob výroby super mikroñbrílámejcelulózy pri prechode riedkej suspenzie skôr rozbitej buníčiny prostredníctvom treciehozariadenia, ktoré má dva alebo viacej rozmelňovačov, ktoré sú usporiadané tak, že môžu spoločne mikroñbrilovať buničinu na získanie mikrofibrilámej celulózy a ďalej super mikrofibrilovať získanú...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263542

Dátum: 11.04.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: D21D 1/00, D21H 3/66

Značky: způsob, intenzifikace, procesu, mlecího, buničiny

Text:

...mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou a ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přidavných látek.V případě barviv je to zbarvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody může odstranit tento vynález, který popisuje využití amonných sloučenin, tj hydroxidu amonného,dusičnanu amonného, rhodanidu amonného...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263541

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámková Gabriela, Milichovský Miloslav

MPK: D21D 1/00, D21H 3/12

Značky: buničiny, intenzifikace, způsob, procesu, mlecího

Text:

...suchou (a.s.) buničinu do rozvlákněné buničiny před započotím mloti nebo 1 v průběhu mlecího procesu. Výhodné je dávkovat uvedené aminy nobo jejich směsi vo formě vodného roztoku.Výhodou tohoto způsobu inxenzifikace mlecího procesu je dostupnoat aminů zejména trincthylolalinn-,připravujo seh roakci formalàchydu s anoniakem v slabé kyselém prostředí.v celém rozsahu opracování vláken (SR) a jojich působení je založena na nových teoretických...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263540

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámková Gabriela, Milichovský Miloslav

MPK: D21D 1/00, D21H 3/02

Značky: způsob, procesu, buničiny, intenzifikace, mlecího

Text:

...S. (Cellulose Chem.ĺTechno 1., gg, 107 ąJ 15, 1986)dále sledovaly vliv polyakrylamidu, polyethyleniminu a polyamidaminý.Zrych 1 ení mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou 1 ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přídavných látek, L A V případě barvív je to zharvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody...

Zařízení pro třídění pevných částí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259025

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jachno Anatolij

MPK: D21D 5/02

Značky: třídění, suspenze, zařízení, pevných, částí

Text:

...pacnpeenenmą cxopocweň n numymeMcnnoToxe oöycnaanunaer Boannxuoaenue runponuuaunqecxux cun, cnocoöcrnymmnx opnenrnpoaanum aonoxou cyçnensnu no novorćy u nepeMeuąeHne m no ero romane n Hanpaanesnn rpamąenra cxopocru, npnqeM ,qeMnnnuee H raöapmmnee Bónoxna, TeM numa cK 0 p 0 CTb ux nepeMemeHHn. Hpu nocrnme. Hnn yqacrxanu noroxa nepumepnn copwupymmeä noaepxuocrn B HEM nonuçcvbm ocy mecrannewca npouecc pachpenenenun nonoxon no wonmuHenoToKa, ro...

Zařízení pro třídění pevných částic suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259019

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jachno Anatolij

MPK: D21D 5/02

Značky: částic, suspenze, pevných, třídění, zařízení

Text:

...Topueaoň noaepxuocrn 5 ćopwupypmero 3 neMeHTa 1 cnoü 11 cycneusnu npuxonnr c BMCOKHM sanacon Kuuemuqecxoň sneprnn u paccopruponannmnu Ha mpaxuun no ero Tonmnae Kounoneumamn cycneuauu, Hpn nepexoně Ha Bmnyxnym nosepxuocrb 7, conpxrammym sepxnmm 5 H Hnmnmw 6 Topuesme noaepxnocru sneMeHra 1, cnoů cycnensnn non Boaneňcrsuem Knnernqecąoů sneprnn nnumymeňcx xuxocru H cnn cnennennx (anresHH)vmnKocTn c nonepxnof CTBD 9 neMeHTa 1 paanenaerca Ha...

Způsob kontinuální separace drobných nečistot a nerozvlákněných zbytků z rozvlákněného sběrového papíru a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257634

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kmeco Rudolf, Gottfried Vladimír

MPK: D21D 5/00

Značky: papíru, drobných, zbytků, způsobu, nerozvlákněných, tohoto, kontinuální, způsob, rozvlákněného, nečistot, provedení, zařízení, separace, sběrového

Text:

...skříní 3 s dělicí stěnou gg. Výstup přepadově skříně 3 je přes potrubí gg spojen se sáním čerpadla 5, jehož výtlak je potrubím 55 zaveden do sběrné skříně 5. Další částí zařízeníje konečně sítový třídič 1 se sítem Zł, vývodem lg, který je zaústěn do prostoru pod sítem ll a odveden lg. S prostorem nad sítem Zł sítového třídiče 1 potrubím gl je propojen vývod gg výplivu vířivého dovlákňovače 3, jehož vývod gl je společně s vývodemlg sítcvého...

Způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrového papíru mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250283

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmeco Rudolf, Němec Zdeněk

MPK: D21D 5/00

Značky: mokrou, frakcí, papíru, sběrového, cestou, způsob, nežádoucích, odstranění

Text:

...třídlč 15 je napojen přetlakový sítový třídič 17.Činnost linky umožňující způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrného papíru mokrou cestou je následujícíSběrový papír 21 v dosud obvyklé jakosti a formě je zanášen do rozvlákňovače 1 horizontálního nebo vertikálního provedení a kontinuálně odváděn ve formě suspenze přes statorové síto s otvory průměru 8 až 15 mm s výhodou průměru 10 mm. Poněvadž sběrový papír určený k zesvětlování obsahuje...

Krídlový rotor tlakového triediča

Načítavanie...

Číslo patentu: 236633

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sedláček Luboš, Hrdlička Libor, Wunder Oliver, Čársky Milan, Vagač Svetozár

MPK: D21D 5/06

Značky: triediča, tlakového, rotor, křídlový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na triedenie buničiny, resp. na zvýšenie účinnosti tlakových triedičov. Jeho podstata spočíva v tom, že vonkajší povrch krídla je prerušovaný drážkami, pričom drážky jednotlivých krídiel sú usporiadané tak, aby zvierali s osou rotácie rotora uhol v rozmedzí 75 až 90°, šírka drážok a šírka funkčných častí je s výhodou rovnaká a drážky jednotlivých za sebou nasledujúcich krídiel sú posunuté navzájom o jeden rozstup.

Koncový uzavřený vířivý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238694

Dátum: 15.01.1987

Autori: Müller Jiří, Balcárek Jaroslav, Nemerád Josef, Kmeco Rudolf

MPK: D21D 5/18

Značky: koncový, třídič, vírivý, uzavřený

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový uzavřený vířivý třídič pro jemné třídění papíroviny před papírenským strojem a dotřiďování výplivů v koncovém stupni stanic otevřených vířivých třídičů. Je opatřený v horní části tangenciálním přívodem a koaxiálním odvodem vytříděné látky, vstupní válcovou komorou, která na své spodní části přechází do pracovního kužele, na jehož spodní stranu navazuje uklidňovací válcová komora. V nejspodnější části je postupně uspořádáno nožové...