D21B

Potrubný systém vedúci z reaktora do separátora a spôsob regulácie toku v rámci procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19289

Dátum: 18.10.2013

Autori: Stromberg Bertil, Pschorn Thomas, Pepin Patrick, Rawls Joseph

MPK: D21C 1/02, D21B 1/36

Značky: procesu, rámci, regulácie, potrubný, separátora, spôsob, reaktora, systém, vedúci

Text:

...vedenie môže mať iný priemer než zvyšné jednotlivé výpustné vedenia. V rámci iných vyhotovení môžu mať dve alebo viaceré výpustné vedenia v podstate rovnaký priemer. Každé jednotlivé výpustné vedenie tiež môže mať na vstupnom konci ventil. Tieto ventily môžu slúžiť na reguláciu prietoku materiálu biomasy a pary do každého z týchto jednotlivých výpustných vedení. Pomocou týchto ventilov a výpustných vedení s rozdielnymi priemermi môžu...

Zlepšený spôsob spätného získavania cukrov z predspracovaného prúdu lignocelulózovej biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17673

Dátum: 29.09.2011

Autori: Ferrero Simone, De Faveri Danilo, Oriani Luis, Ottonello Piero, Cherchi Francesco, Torre Paolo

MPK: D21B 1/12, D21B 1/36, D21B 1/02...

Značky: cukrov, lignocelulózovej, prúdu, biomasy, spôsob, získavania, spätného, predspracovaného, zlepšený

Text:

...uskutočnenie postupu. Obr. 2 je schémou druhého uskutočnenia postupu.0012 Vtomto opise je vysvetlené zistenie, že keď sa biomasa, obzvlášť lignocelulózová biomasa, upravuje pomocou radu krokov máčania/hydrolýzy,konečná celková intenzita môže byť velmi vysoká, čo vypovedá odlhom trvaní rôznych krokov pri daných teplotách, avšak množstvo získaného produktu je podstatne vyššie, ako by sa dalo očakávať.0013 Koncept je demonštrovaný na...

Spôsob a prípravok na hydrolýzu predovšetkým pevných organických substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16785

Dátum: 15.03.2011

Autor: Dauser Hermann

MPK: C12M 1/00, B65G 33/00, C12M 1/107...

Značky: substrátov, predovšetkým, prípravok, hydrolýzu, pevných, spôsob, organických

Text:

...kondenzátoru a potrubie so substrátom k fermentoru. Odpadové plyny sa privádzajú do tlakového kondenzátora, ktorý má chladenie vodou,pričom kondenzát, ktorý takto vzniká, sa privádza späť do nádrže rozpínača. V potrubíso substrátom k fermentoru je umiestený výmenník tepla, ktorého odpadové teplovedie cez externý obeh výmenníka tepla k výmenníku tepla, ktorý je vyhotovený akopredhrievacie zariadenie, kde sa substrát privádzaný z drviaceho...

Separácia reaktívnej celulózy z lignocelulózovej biomasy s vysokým obsahom lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17001

Dátum: 23.04.2010

Autori: Benech Régis-olivier, Benson Robert Ashley Cooper, Dottori Frank

MPK: C13K 13/00, C08H 8/00, C12P 7/10...

Značky: obsahom, biomasy, reaktívnej, ligninu, separácia, celulózy, vysokým, lignocelulózovej

Text:

...rozvlákňovaním).0014 V spôsobe, ktorý patentovali Paszner a Chang, sa lignocelulózová biomasa scukornatie,aby sa premenili pentosany a hexosany na cukry varenlm pod tlakom pri 180 °C až 220 °C so zmesou rozpúšťadla, acetónu a vody, ktorá nesie od 0,05 do 0,25 hmotn. kyseliny. Spôsob takmer rozpustí celý drevený materiál, čo vedie kzmiešaným pentózam a hexózam. Takto sa delígnifikovaná buničina hydrolyzuje na glukózové monoméry, ktoré sa...

Predspracovanie lignocelulózovej biomasy prostredníctvom odstránenia inhibičných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17005

Dátum: 07.04.2010

Autori: Benson Robert Ashley Cooper, Dottori Frank, Benech Régis-olivier

MPK: C08H 8/00, C08B 1/00, C12P 19/14...

Značky: lignocelulózovej, predspracovanie, inhibičných, zlúčenín, prostredníctvom, odstránenia, biomasy

Text:

...intenzívne. Navyše tento prístup je veľmi nepriateľský k životnému prostrediu kvôli potrebe ohromených množstiev premývacej tekutiny,všeobecne vody. Okrem toho toto kompletné odstránenie vytvára obrovský objem toku eluentov,ktoré sa musia koncentrovat pri vysokých nákladoch, ak eluované zlúčeniny sa majú likvidovať alebo pripraviť pre iné účely a eluent regenerovaný pre opätovné použitie. Ako pri iných prístupoch preberaných vyššie, náklady...

Vynálezy kategórie «D21B» v ZSSR.

Spôsob a zariadenie na spracovanie surovín pri výrobe papiera, lepenky alebo drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20261

Dátum: 11.09.2009

Autori: Gutenberger Helmut, Sibila Dejan

MPK: D21H 23/16, D21B 1/16, D21D 1/20...

Značky: drevovláknitých, dosiek, spracovanie, surovin, spôsob, lepenky, papiera, zariadenie, výrobe

Text:

...dusíka. Spracovanie dusíkom sa tiež môže uskutočňovať v dvoch alebo niekoľkých po sebe idúcich krokoch, pričom sa dusík privádza napríkladsurovinám pred prípravou vláknitej suspenzie, a potom vláknitej suspenzii.Privádzanie kvapalného dusíka do papierovej suspenzie je tiež známe zdokumentu DE 102006 042 429 B 3. Tu sa chladiaci účinok kryogénneho chladiaceho prostriedku zavedeného do papierovej suspenzie zloženej prevažne zodpadového...

Zariadenie na vytriedenie lepenkových zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15449

Dátum: 04.06.2009

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 1/52, B07B 13/00, B07B 1/15...

Značky: zložiek, vytriedenie, lepenkových, zariadenie

Text:

...1 A. Podľa vynálezu je podložka 5 vytvorená tak, že sa pri vopred danom silovom pôsobení poddá. Na poddanie potrebná sila je s výhodou nastavitelná variabilne. V znázornenom prlklade je použitý pružiaci nosník 7, na ktorom sú pripevnené pružiny 7 a, ktoré sú pri vopred zadanej sile na podložku 5 stláčané a tým vytvárajú pružnú vratnú silu, ktorá podložku pri odznení silového pôsobenia opäť zatlačí do pôvodnej polohy. Pre pružiny 7 a vopred...

Zariadenie na vytriedenie zložky lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11119

Dátum: 04.06.2009

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 13/00, B07B 1/52, B07B 1/15...

Značky: zariadenie, vytriedenie, zložky, lepenky

Text:

...opatrené okrem tŕňov tiež výstupkami, ktoré sú na rozdiel od tŕňov pevné a nie sú pružné, takže tŕne sú medzi výstupkami pri styku s tvrdým predmetom týmito výstupkami chránené a nemôžu sa tak odlomiť. Zvlášť výhodné tiež je, ak podložka, na ktorej je zmes starého papiera k zachycovaciemu zariadeniu privádzaná a na ktoré sú zachycovacim zariadenímtriedené kusy lepenky, je tiež uskutočnené ako poddajná. Veľký predmet môže takto napr....

Spôsob recyklácie kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14869

Dátum: 21.05.2009

Autori: Cerutti Silvano, Lecce Roberto

MPK: B29B 17/02, D21B 1/02

Značky: recyklácie, spôsob, materiálů, kompozitného

Text:

...mmz, fáza odstredenia sa uskutočňuje rýchlosťou medzi 1 200 a 2 600 otáčok za minútu, a/alebo sa fázazhutnenia uskutočňuje tak, aby sa získal materiál vo forme brikíet.0014 V závislosti od výrobkov, ktoré sa majú vyrábať s konečným granulovaným materiálom, môže byť fáza vytláčania uskutočnená s rôznymi typmi extrudérov.0015 Pokiaľ uvedené výrobky musia mať špecifické vlastnosti, je fáza vytláčania uskutočňovaná v planétovom extrudéri s tým,...

Spôsob výroby nano-fibrilárnych celulózových gélov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17491

Dátum: 30.03.2009

Autori: Schoelkopf Joachim, Gantenbein Daniel, Gane Patrick, Schenker Michel

MPK: C08J 3/075, C08J 3/00, D01F 2/02...

Značky: gélov, celulózových, spôsob, výroby, nano-fibrilárnych

Text:

...obvykle obsahujú veľmi jemné fibrily,považované za zložené sčasti z nanocelulózy, prejavujúce silnejší väzbový potenciál k sebe alebo k akémukoľvek inému prítomnému materiálu, než vykazujú ñbrily, ktoré nie sú tak jemne alebo0013 Dosiahnuteľná jemnosť s konvenčnými drvičmi je však obmedzená. Tiež rad inýchprístrojov na rozklad častíc nie je schopný rozdrviť celulózové vlákna na nano-ñbrily, ako kypriče (fluffers) uvedene v US 2001/0045264,...

Spôsob výroby suspenzií nanofibrilárnej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20794

Dátum: 30.03.2009

Autori: Gane Patrick, Schenker Michel, Gantenbein Daniel, Schoelkopf Joachim, Pohl Michael, Kübler Beat

MPK: D21B 1/16, D21D 1/00, D21C 9/00...

Značky: výroby, nanofibrilárnej, celulózy, spôsob, suspenzií

Text:

...do mikrofibrilámej celulózy bez podstatnej chemickej zmeny východiskového materiálu celulózy.0016 Dokument US 6 183 596 Bl opisuje spôsob výroby super mikroñbrílámejcelulózy pri prechode riedkej suspenzie skôr rozbitej buníčiny prostredníctvom treciehozariadenia, ktoré má dva alebo viacej rozmelňovačov, ktoré sú usporiadané tak, že môžu spoločne mikroñbrilovať buničinu na získanie mikrofibrilámej celulózy a ďalej super mikrofibrilovať získanú...

Systém a spôsob predbežnej úpravy hemicelulózy použitím kontinuálnej hydrolýzy a predbežnej úpravy explózií pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13370

Dátum: 26.02.2009

Autori: Shin Namhee, Stromberg Bertil, Pschorn Thomas

MPK: D21C 1/02, D21B 1/36, D21C 3/22...

Značky: hemicelulozy, použitím, spôsob, kontinuálnej, úpravy, hydrolýzy, predbežnej, systém, explózií

Text:

...kde zostava reaktora používa pretlak na surovinu V rozsahu 8 barov až 25,5 barov, a zostavu druhého tlakového reaktora, ktorá má tlakový výpust spojený s výstupnýn potrubím, a expanzné zariadenie za zostavou druhého tlakového reaktora, kde expanzia prudko uvoľňuje tlak suroviny vypúšťanej z druhého tlakového reaktoratak, aby sa surovina podrobila reakcii parnej explózie.0006 Vyvinutý bol spôsob pre predbežnú úpravu surovej celulózovej...

Proces úpravy biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10784

Dátum: 02.05.2008

Autori: Heathcote John Gervase Mark, Fenton Marcus Brian Mayhall

MPK: B01F 5/04, B01F 3/12, C12M 1/40...

Značky: proces, úpravy, biomasy

Text:

...obsahuje rúru, ktorá má najmenej jedno zaškrtenie, cez ktoré prechádza suspenzia škrobu a ktorá na stene rúry za zaškrtením V prechodovej oblasti na plný prierez jednu aleboviac vtokových hubíc pre pani alebo chemický roztok.Podľa prvého Význaku tohto vynálezu sa uvádza proces pre úpravu biomasy, ktorý zahŕňa- vytvorenie kalu biomasy zmiešaním biomasy s pracovnou tekutinou- spôsobenie, aby kal biomasy tiekol cez vtok do kanála a- zavedenie...

Spôsob, zariadenie a rotor na homogenizovanie média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2964

Dátum: 14.03.2005

Autor: Vesala Reijo

MPK: B01F 7/00, D21B 1/00, B01F 15/00...

Značky: homogenizovanie, spôsob, zariadenie, rotor, media

Text:

...axiálne umiestnených čepelí. Uvedené čepele sú výhodne vytvorené z pretiahnutého kovového plátu s obdĺžnikovým prierezom a v radiálnom smere s vnútomým a vonkajším okrajom. Čepele však môžu mať akúkoľvek vhodnú formu, pokiaľ je stred rotora otvorený. Čepele sú usporiadané s uvedenými vnútomýmí okrajmi nachádzajúcimi sa v určitej vzdialenosti od osi rotora takým spôsobom, že stred rotora ostáva otvorený, čím sa umožňuje vláknitej...

Spôsob pripevnenia noža

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6238

Dátum: 03.12.2003

Autor: Jonkka Arvo

MPK: B27G 13/00, B23Q 1/26, B27L 11/00...

Značky: noža, spôsob, pripevnenia

Text:

...vzdialenosť, vyžadovaná pre otáčavý nástroj, je pomerne krátka, a teda utiahnutie môže byť dosiahnuté pomocou jednoduchšej zostavy a jednej skrutky.N 007 Patent EP 0468458 opisuje jeden spôsob zjednodušenia a zrýchlenia výmeny nožov. V tomto spôsobe je nôž tlačený zo svojej jednej strany pomocou klinovito tvarovanej nožovej zvierky proti pevnému spätnému povrchu na náprotivnej strane nožoveho zahĺbenia. Klinovito tvarovaná nožová zvierka,...

Spôsob a zariadenie na vytriedenie zložky lepenky zo zmesi starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1604

Dátum: 31.07.2002

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 13/00, D21B 1/00

Značky: zmesí, starého, lepenky, zariadenie, spôsob, zložky, papiera, vytriedenie

Text:

...od transportného zariadenia.Ďalej je uvedená úloha v príslušnom zariadení vyriešené tým, že zložku papiera a zložku lepenky naplocho transportujúcim transportným zariadením, ktorékončí v tríediacej stanici a v koncovej oblasti je medzi oblasťami podpier a pod nimi-3 opatrenými volnými priestormi, vtriediacej stanici usporiadaným prenášaclm zariadením, ktoré je opatrené voľne vystupujúcimi bodcami a ktoré sa pohybuje synchrónne s...

Spôsob zosvetľovania zberového papiera povrchovoaktívnymi látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278679

Dátum: 07.08.1996

Autori: Lužáková Vlasta, Marcinčinová Tatiana

MPK: D21B 1/08, D21C 5/02

Značky: zosvetľovania, zberového, spôsob, povrchovoaktívnymi, papiera, látkami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zosvetľovania zberového papiera povrchovoaktívnymi látkami, pri ktorom sa zberový papier rozvlákni vo vode a do suspenzie rozvlákneného zberového papiera alebo pred rozvlákňovaním sa pridá zmes povrchovoaktívnych látok na báze kondenzátov mastných C12 až C18 alkoholov s 3 až 25 mólmi etylénoxidu v množstve 0,08 až 0,55 % hmotn. na vlákninu alebo sa k zmesi pridá alkylester nasýtenej alebo nenasýtenej mastnej C18 kyseliny alebo...

Vyrovnávací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 279847

Dátum: 07.09.1994

Autor: Aldridge Graham James

MPK: D01B 1/14, D21B 1/02, D01B 1/32...

Značky: mechanizmus, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací mechanizmus (53) ako súčasť zariadenia na odstraňovanie pazderia pozostáva z prstov (62), ktoré vystupujú von z úložnej dosky (55) a sú upevnené na pohon okolo nekonečnej dráhy v skrini (60), pričom úložná doska (55) je súčasťou skrine (60) alebo je k nej priľahlá. Ďalej pozostáva z hnacieho mechanizmu, ktorý zahŕňa niekoľko pásových mechanizmov (66) uložených v skrini (60) za sebou pozdĺž nekonečnej dráhy, pričom susedné pásové...

Zařízení k uvolňování mezivlákenních vazeb a oddělování nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269123

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nemerád Josef, Kmeco Rudolf, Gottfried Vladimír

MPK: D21B 1/32, D21B 1/34

Značky: vazeb, nežádoucích, oddělování, uvolňování, mezivlákenních, zařízení, příměsí

Text:

...vratnýa hrdlea Q od aeparsce těžkých nečiatot, které prochází plynule celou vstupní koaorou ł do pracovní koaory 3 a úst ve vzdálenosti 0,08 D 2 až 0,12 D 2 od pracovního rotoru g. Vstupní koaora Ä částečně zasahuje do pracovní koaory Q,ktera ja vslcového tvaru a ktoré je opatřana radiálnia hrdla 1 pro odvod načistot a tangencíalnía hrdlea § pro aeparací těžkých nečístot. Výstupní komora 1 válcovćho tvaru je opstřena tangencíalnía hrdlea § pro...

Zařízení k vyrovnání průhybu lisových a kalandrových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 259732

Dátum: 17.10.1988

Autori: Odžian Bedřich, Hrazdil Jiří

MPK: D21B 1/02

Značky: zařízení, kalandrových, válců, lisových, průhybu, vyrovnání

Text:

...ručně. Podobné je možno na základě údajů tenztometrů regulovat i elektrický ohřev. Nav-rženým řešením se jednoduchým způsobem spolehlivě dosáhne v-yrovnání průhybu vyvolaného tlakem kalvandrových vál 4ců, a to bez použití hydrauliky. K ohřevu je možno s výhodou využít tepla obsaženého v kondenzátu například ze sušicí částí papírenskeho stroje, které nelze jiným způs-obem využít. Ohřev části jadra je možno provést i jiným způsobem,...

Spôsob mechanickej úpravy štiepok pri výrobe lignifikovaných papierenských vláknin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanjukovie Irina Jakovlevna, Kasjanik Inna Michajlovna, Kononinko Ta?ana Ivanovna

MPK: D21B 1/00

Značky: lignifikovaných, výrobe, úpravy, spôsob, štiepok, mechanickej, papierenských, vláknin

Text:

...kompaktnej štruktúry spracováva.ných, štiepokprevádza vo valcovom kuželovom alebo šnekovom lise pred .ich rozvláknením v rafinéry.Prvá fáza rozvláknenia, t. j. hrubá dezintegrácia štiepok sa takto neuskutočñuje priamo v rafinéri, ktoreho rýchlosť je podmienená potrebami ďalších fáz rozvlákňovacieho procesu.V prvej fáze však taká vysoká rýchlosť nie je potrebná, pretože na fibráciu ešte nemá vplyv a je preto výhodné ju nahradiť operáciou s...

Zariadenie na rozvlákňovanie štiepok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242452

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hampel Horst

MPK: D21B 1/12

Značky: zariadenie, rozvlákňovanie, štiepok

Text:

...v rozvlákňovaceLkomore sa zredukuje rýchlost prechodu materiálu cez štrbinu medzi rozvlákňovacími kotúčmi a rozvlákňovanie je intenzívnejšie.Príkladné usporiadanie zariadenia podľa vynálezu je na priloženom obraze, ktorý predstavuje celk-ový pohľad na zariadenie v čiastočnom reze.Predhrievač 1 je v hornej časti -opatrený plničom 2 s plniacou závitovkou 5 a pohon-om 3 plnenia. K plniču 2 je pripojený vstup 4. V dolnej časti je k predhrievaču...

Zařízení pro rozpouštění starého papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Scholz Harald, Fengler Gerd, Hennen Hans, Botta Artur

MPK: D21B 1/32

Značky: rozpouštění, zařízení, papíru, starého

Text:

...hmoty. Hlavní odváděcí potrubí 14 ústí do hrubého odvaděcího potrubí 15. SÍJÍO 18 nad odváděcím prostorem 29 je skloněno k vodorovné rovině rovněž pod os-trým úhlem 25 až 35 °, takže je kolmé na osu rotace hřídele 26 rotačního míchadla 16. Dno 28 odváděcího prostoru 29 je rovnoběžné se sítem 18.Hrubé odváděcí potrubí 15 je určeno pro odvádění nečistot, kusů velkých rozměrů a velké hmotnosti, jež nelze rozmělnit a jež proto neprojdou...

Spôsob výroby vláknitej hmoty z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235710

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ladomerský Juraj, Pajtík Jozef, Beracková Darina

MPK: D21B 1/12

Značky: lignocelulózových, materiálov, vláknitej, hmoty, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania drevných surovín. Podstatou spôsobu vyroby vláknitej hmoty z lignocelulózových materiálov vhodných pre výrobu vláknitých dosák je, že parciálne hydrolyzované lignocelulózové materiály sa rozvlákňujú za studena pri teplote 15 až 25 °C a tlaku 0,1 až 0,14 MPa.

Spôsob úpravy ligníncelulózových surovín pri výrobe vláknin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229440

Dátum: 15.04.1986

Autori: Košík Martin, Ladomerský Juraj, Pajtík Jozef, Beracková Darina

MPK: D21B 1/02, D21C 1/04

Značky: výrobe, úpravy, surovin, ligníncelulózových, spôsob, vláknin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy ligníncelulózových surovín pri výrobe vláknin vyznačujúci sa tým, že ligníncelulózová surovina vo forme štiepok, triesok, pilín sa parciálne hydrolyzuje. pridaním roztoku 0,5 až 15 % hmotnostných kyseliny trihydrogénfosforečnej pri hydromodule 1:3 až 1:10, pri teplote 90 až 200 °C po dobu 5 až 200 minút a po oddelení surony od hydrolyzátu sa parciálne hydrolyzovaná surovina neutralizuje zlúčeninami dusíka ako sú amoniak, močovina,...