D07B

Spôsob výroby kordových pásov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288014

Dátum: 18.10.2012

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: B29D 30/38, B60C 1/00, D07B 1/00...

Značky: kordových, spôsobu, spôsob, pásov, zariadenie, tohto, vykonávanie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Do zariadenia na výrobu kordových pásov vstupuje kordový pás (1), ktorý má pozdĺžne usporiadanie kordových nití. Kordový pás (1) je navíjaný do špirály na otočný bubon (2) a spojovacím zariadením (3) sú spojované okraje navinutého kordového pásu do tvaru súvislej rotujúcej rúry (4), ktorá je posúvaná podávacím zariadením (15) do rezacieho zariadenia (5), kde je z nej kontinuálne odrezávaný kordový pás (12) v opačnom smere stúpania špitály, ako...

Hybridné lano

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19483

Dátum: 07.06.2011

Autori: Amils Xavier, Smeets Paulus Johannes Hyacinthus Marie

MPK: D07B 1/16, D07B 1/06

Značky: hybridné

Text:

...vo vynáleze má dobrú prevádzkovú schopnosť, ked má DSC pík teploty topenia ako je merané V súlade ASTM D 3418 medzi 70 °C a 120 °C, výhodne medzi 75 °C a 100 °C, výhodnejšie medzi 80 °C a 95 °C.Plastomér vyrobený polymerizačným procesom s jedným katalytickým miestom a obzvlášť metalocénový plastomér sa odlišuje od etylénových a propylénových kopolymérov,ktoré boli vyrobené inými polymerizačnými technikami, napr. Zieglerovou-Nattaovou...

Mosadzný potiahnutý drôt s gradientom zinku v tomto poťahu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19528

Dátum: 20.12.2010

Autori: Buytaert Guy, Somers Albert

MPK: D07B 1/06

Značky: zinku, drôt, potahu, potiahnutý, gradientom, spôsob, mosadzný, výroby, tomto

Text:

...bude opísaný ďalej. Zámerom nie je opísať ho úplne, aleobjasniť najvýznamnejšie body, ktorým je treba rozumieť, aby bolo možne pochopiť0006 Na oceľovom, mosadzou pokrytom korde - za normálnych podmienok teploty aovzdušia - sa na rozhraní vzduchu a mosadze vytvorí členená vrstva, ako je to zobra zené na OBRÁZKU la. Meď a zinok - obidva sú to kovy - sa ľahko oxidujú kyslí kom. Ale atómom zínku - ktoré majú väčšiu afmitu ku kyslíku - trvá...

Oválny oceľový kord

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17135

Dátum: 10.08.2010

Autori: Cheng Zhichao, Zhu Hongzhen, Zhou Hao, Kan Junhua, Pang Huanjiong

MPK: D07B 1/06

Značky: ocelový, oválny

Text:

...odlišné od patentu JP 07-197388 A. Podľa JP 07-197388 A, v strede oceľového kordu zostáva priestor na vyplnenie s gumou. Podľa tohto vynálezu je málo priestoru v strede oceľového kordu. Vyplniť gumou stred oceľového kordu nieje hlavným účelom tohto vynálezu.0013 Oválny eliptický kord má štruktúru mn am je počet drôtov oceľového jadra,pričom n je počet drôtov vonkajšej vrstvy. Aby sa získal takýto oválny oceľový kord,drôt jadra je oválny...

Oceľový kord s vysokým predĺžením s predtvarovanými prameňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16897

Dátum: 09.03.2010

Autori: Wostyn Steven, Del Río Rodriguez Javier

MPK: D07B 1/06

Značky: predĺžením, ocelový, predtvarovanými, prameňmi, vysokým

Text:

...As je 8 až 12 násobok priemeru D vlákna. Najvýhodnejšie, As je 9 až 11 násobok priemeru D.Výhodne, Ps sa rovná Lc, čo znamená, že dĺžka kladenia kordu Lc sa rovná rozstupu predtvarovania. Toto má výhodu, že predtvarovanie možno robiť bezprostredne pred stáčaním, pričom sa využíva rotačný pohyb, ktorý pramene už majú tesne pred bodomstočenia alebo bodom vytvarovania kordu.Oceľový kord s takouto dlhou dĺžkou kladenia má modul pružnosti...

Vynálezy kategórie «D07B» v ZSSR.

Spôsob spojovania úsekov kordových pásov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5376

Dátum: 08.03.2010

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: B29D 30/00, B29C 65/00, B29D 29/00...

Značky: tohto, pásov, kordových, spôsobu, spojovania, uskutočnenie, zariadenie, spôsob, úsekov

Text:

...kordového pásu V prevažne tangenciálnom smere k povrchu spojovacieho bubna za rotácie spojovacieho bubna. Spojovacírn zariadením je spájaný prichádzajúci úsek kordového pásu s predchádzajúcim úsekom kordového pásu umiestneným na obvode spojovacieho bubna, čím vznikne súvislý kordový pás. Proces spojovania úseku kordového pásu so vzniknutým súvislým kordovým pásom je vykonávaný spojovacím zariadením, ktorého pohyb je zložený z vektorového...

Lano pre troposférický eolický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19172

Dátum: 20.01.2010

Autor: Ippolito Massimo

MPK: D07B 1/16, D07B 1/02, D07B 1/00...

Značky: troposférický, generátor, eolický

Text:

...V prípade pretrhnutia jediného Iana predovšetkým kontrolu trajektórie vetra bez potreby inštalovania elektromechanických komponentov na palube a chráni manévrovaciu schopnost pred chybnými funkciami, poruchami, komunikačnými problémamiprípadných komponentov nainštalovaných na palube šarkana.Dvojica lán ďalej mení zriedkavú udalosť pretrhnutia Iana - napríklad v dôsledku výrobnej chyby - z potenciálne nebezpečnej udalosti na jednoduchý postup...

Kord, ktorý má zlepšený, adhéziu podporujúci náter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18649

Dátum: 11.12.2009

Autori: Baekelandt Tom, Van Hege Kris, Groenen Roland

MPK: D07B 1/06

Značky: kord, zlepšený, adhéziu, ktorý, nátěr, podporujúci

Text:

...jedefinovaná ako zóna medzi dvomi susednými vláknami, kde je vzdialenosť medzitýmito susednými vláknami najmenšia.Pod susednými vláknami sa myslia vlákna, ktoré sú v tesnej blizkosti. Susedné vlákna môžu alebo nemusia mať kontakt. Všeobecne, vonkajší povrch susedných vlákien zostáva vo vzdialenosti 500 m , napriklad vo vzdialenosti 100 m. V každom prípade z pojmu susedné vlákna vyplýva neprítomnosť susedného vláknaPri ďalšom pohľade na kord...

Oceľový kord s predtvarovanými filamentmi v jadre a vonkajšou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17808

Dátum: 09.12.2009

Autor: Qi Lixun (stuart)

MPK: D07B 1/06

Značky: vrstvou, filamentmi, predtvarovanými, jadre, vonkajšou, ocelový

Text:

...maximálnym a minimálnym. Polomer zakrivenia predtvarovaného oceľového filamentu sa mení medzi dvomi extrémami minimálnym v bode,kde je dané najvyššie ohnutie, a maximálnym v bode, kde je dane najmenšie ohnutie. Ako dôsledok otáčania filamentu okolo svojej vlastnej pozdĺžnej osi, polomer zakriveniaoceľového filamentu vždy smeruje V smere centrálnej osi oceľového drôtu. To znamená, žemnohouholník má konvexný tvar. Inými slovami, zóna...

Zariadenie na spojenie prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15215

Dátum: 12.03.2009

Autor: Gentil Hugo

MPK: D07B 1/06, E04G 21/14

Značky: zariadenie, spojenie, prefabrikovaných, dielcov, betonových

Text:

...prefabrikovaného betónového dielca. Svojím druhým koncom sa lanová slučka nachádza V prefabrikovanom betónovom dielci. Keď je lanová slučkaraz uvoľnená, t. j. vyslobodená zo svojej ohnutej polohy, nie je nevyhnutné, aby bola lanováslučka do tejto východiskovej polohy prevedená späť, musí byť len zabezpečené, aby počastransportu a počas montáže zotrvala lanová slučka v ohnutej pozícii.0013 S prihliadnutím na to sa zariadenie podľa...

Oceľové vlákno s nízkym obsahom uhlíka ťahané za studena a spôsob výroby uvedeného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14724

Dátum: 25.02.2009

Autori: Del Río Rodriguez Javier, Meersschaut Dirk

MPK: D07B 1/06, C21D 7/02

Značky: uvedeného, ocelové, obsahom, uhlíka, spôsob, výroby, vlákno, ťahané, nízkým, studena, vlákna

Text:

...význaku tohto vynálezu sa uvádza oceľové vlákno prispôsobené navystuženie elastomérových produktov. Oceľové vlákno má zloženie obyčajnej uhlíkovejocele. Zloženie obyčajnej uhlíkovej ocele je zloženie ocele, kde - pravdepodobne svýnimkou kremíka a horčíka - všetky prvky majú obsah menší než 0,50 hm.,napríklad menej než 0,20 hm., napríklad menej než 0,10 hm. Kremik je prítomný V množstve maximálne 1,0 hm., napríklad maximálne 0,50 hm.,...

Oceľové lano obsahujúce teplom tvrditeľný jednozložkový termosetový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9463

Dátum: 15.12.2008

Autori: Baekelandt Tom, Rommel Hendrik

MPK: D07B 1/06, B60C 9/00

Značky: jednozložkový, obsahujúce, teplom, ocelové, tvrditelný, materiál, termosetový

Text:

...je nižšia vporovnaní snáprotivkom, ktorý nie je vyplnený elastomérom.0009 Cieľom predloženého vynálezu je obzvlášť poskytnutie oceľového Iana, ktorý má takú vlastnosť, že počas používania vykazuje menšie uvoľnenie0010 Cieľom predloženého vynálezu je ďalej poskytnutie efektívneho a účinného spôsobu na výrobu oceľového lana vyplneného elastomérom, ktorý nepoužíva zložité a drahé procesy extrudovania (pretlačovania), ako bolo0011 Ďalším...

Oceľový kord na spevnenie gumových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286377

Dátum: 28.07.2008

Autori: Vanneste Stijn, Meersschaut Dirk, Cauwels Hans

MPK: D07B 3/00, D07B 1/00, D07B 7/00...

Značky: gumových, spevnenie, výrobkov, ocelový

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľový kord obsahuje prvú skupinu (10) a druhú skupinu (26), pričom prvá skupina (10) obsahuje prvý počet prvých oceľových vlákien, ktorý je v rozsahu od troch do ôsmich, druhá skupina (26) obsahuje druhý počet druhých oceľových vlákien, ktorý sa rovná alebo je väčší ako prvý počet a aspoň jedno z druhých vlákien je polygonálne predtvarované, pričom druhá skupina (26) je špirálovito zakrútená okolo prvej skupiny (10) s dĺžkou zákrutu kordu,...

Zariadenie na udeľovanie nepravého zákrutu a spôsob výroby tvarovaných vlákien, najmä pomocou tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286113

Dátum: 07.03.2008

Autori: Heisel Bernd, Doujak Siegfried

MPK: D02G 1/02, D07B 1/00, D02G 3/48...

Značky: výroby, vlákien, spôsob, pomocou, nepravého, zariadenie, zákrutů, tohto, najmä, udeľovanie, tvarovaných, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) na udeľovanie nepravého zákrutu najmä na výrobu tvarovaných vlákien (11) obsahuje otočne poháňané zosúkacie ústrojenstvo (17), zahrnujúce aspoň jednu vodiacu kladku (18) na navíjanie vlákien, ktorá je poháňateľná na prenášanie sily, nutnej na pohyb vlákien (11) prostredníctvom zariadenia (10) na udeľovanie nepravého zákrutu, na vlákna (11) aspoň čiastočne v zariadení (10) na udeľovanie nepravého zákrutu. Spôsob výroby...

Dopravné lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 286081

Dátum: 14.02.2008

Autor: De Angelis Claudio

MPK: D07B 1/00

Značky: dopravné

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné lano (1) zhotovené z chemických vlákien pozostáva z minimálne jednej vnútornej vrstvy (5, 8) a jednej vonkajšej vrstvy (12) prameňov (4, 7, 10), medzi ktorými je vytvorený medziplášť (13), ktorého povrchové plochy sú prispôsobené vonkajším obrysom ohraničujúcim vnútornú a vonkajšiu vrstvu (8, 12). Medziplášťom (13) sú prenášané sily a momenty z vonkajšej vrstvy (12) do lanového jadra (9) rovnomerne po celej jej obvodovej ploche. V...

Vylepšené oceľové jadro pre elektrický prenosový kábel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20685

Dátum: 16.01.2008

Autor: Amils Xavier

MPK: H01B 5/10, D07B 1/06

Značky: výroby, spôsob, kábel, elektricky, jádro, vylepšené, přenosový, ocelové

Text:

...čím sa vytvorí jadro- zlisovanie jadra pomocou lisovacích valcov, alebo pomocou Turkových hláv. Počet drôtov v jadreje výhodne 7 alebo 19. Krok lisovania môže byť výhodne v súlade s krokom splietania. Jadro môže byť vyrobené z lichobežníkovo tvarovaných lisovaných drôtov. Hmotnosť poťahu oceľových drôtov je výhodne viac ako 200 g/mz.Spôsob môže ďalej zahŕňa krok dodatočného pokrytia zlisovaného jadra.Spôsob môže ďalej zahŕňať krok...

Kábel s malým štrukturálnym predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12386

Dátum: 04.01.2008

Autori: Vanderbeken Bert, Vancompernolle Stijn, Bruyneel Paul

MPK: D07B 1/06, D07B 1/16

Značky: predĺžením, kábel, štrukturálnym, malým

Text:

...prameňov.0007 Cieľom predloženého vynálezu je eliminovať nevýhodu stavu techniky. Tiež je cieľom predloženého vynálezu ďalej obmedzit predĺženie kábla bez komplikovania výrobného procesu vytvárania kabeláže.0008 V súlade s predloženým vynálezom je poskytnutý kábel obsahujúci oceľový kord a polymérny materiál. Oceľové vlákna oceľového kordu sú potiahnuté prostredníctvom adhezíva pred preniknutím polymérneho materiálu. Kábel má štrukturálne...

Spôsob výroby oceľového kordu a oceľový kord

Načítavanie...

Číslo patentu: 284783

Dátum: 21.10.2005

Autor: Doujak Siegfried

MPK: D07B 1/06, D07B 3/00

Značky: ocelového, kordu, spôsob, výroby, ocelový

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby oceľového kordu sa aspoň dve drôtené vlákna, slúžiace ako vlákna (10) duše, odvíjajú z cievok (11), odvíjané vlákna (10) duše sa prostredníctvom zariadenia (40) na udeľovanie nepravého zákrutu navzájom združujú do povrazca (50) a najprv sa okolo seba skrúcajú, aby sa špirálovito predbežne zdeformovali, a špirálovito zdeformované jednotlivé vlákna (10) duše sa za zariadením (40) na udeľovanie nepravého zákrutu v navzájom...

Spôsob výroby skrutkovitého drôteného vlákna, hlavne na vystuženie gumených alebo plastových výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284482

Dátum: 30.03.2005

Autor: Doujak Siegfried

MPK: D07B 5/12, D07B 1/06, D07B 3/00...

Značky: zariadenie, výrobkov, skrutkovitého, vystuženie, výroby, hlavne, vlákna, spôsob, drôteného, spôsobu, tohto, gumených, plášťových, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutkovité drôtené vlákno (8) sa vyrobí skrúcaním priamych drôtených vlákien (2) do oblasti plastickej deformácie a ich následným rozkrúcaním, pričom aspoň dve drôtené vlákna (2) sa najneskoršie pred spätným rozkrúcaním zvádzajú k sebe a združujú. Výhodne sa k sebe zvádzajú aspoň dve drôtené vlákna (2) prostredníctvom dierovaného kotúča (30), v prvom prechodovom skrucovači (20) sa okolo seba skrútia a plasticky zdeformujú a hneď potom sa v...

Výťahové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7289

Dátum: 27.12.2004

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 7/06, B66B 11/00, D07B 1/00...

Značky: výťahové, zariadenie

Text:

...obieha hnaci kotúč alebo Vratnú kladku s malým priemerom, čo môže viesť na tvorenie trhlín a predčasný výpadok nosnéhoprostriedku. Silným ohybovým striedavým napätiam sú vystavenénajmä oblasti remeňového telesa ďaleko vzdialené od ťažnýchPredložený vynález si kladie za úlohu navrhnúť výťahové zariadenie vyššie opísaného druhu, pri ktorom by boli odstránené uvedené nevýhody, tzn. že výťahové zariadenie by obsahovalo nosný prostriedok V...

Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284342

Dátum: 27.12.2004

Autor: Doujak Siegfried

MPK: D07B 1/16, D07B 1/06

Značky: gumových, výrobkov, vystuženie, drôtené

Zhrnutie / Anotácia:

Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov, hlavne pneumatík, sa skladá aspoň z troch drôtených vlákien (2), usporiadaných okolo priameho jadrového vlákna (3). Jadrové vlákno (3) sa skladá z nekovového materiálu, schopného pri vulkanizácii gumového výrobku (5), určeného na vystuženie, stiahnutia v pozdĺžnom smere. Týmto materiálom je hlavne nedĺžený nylon. Pri vulkanizovaní gumového výrobku (5) sa jadrové vlákno (3) stiahne a jeho priemer sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu oceľového kordu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2197

Dátum: 21.10.2004

Autori: Van Puyenbroeck Marcel, Vaubourg Jean-pierre

MPK: D07B 7/00

Značky: kordu, ocelového, výrobu, zariadenie, spôsob

Text:

...zaberajúce ozubené povrchy zvlňovacích kolies, zatiaľ čo na výstupe zospolu zaberajúcich ozubených povrchov sa majú drôty už navzájom krížiť.Stroj na výrobu kordu podľa tohto vynálezu má zvlňovacie prostriedky so zvlňovacími kolesami s ozubenými spolu zaberajúcimi povrchmi na zvlňovanie drôtov a splietacie prostriedky na spletanie drôtov dohromady pozdĺž splietacej dráhy. V súlade s dôležitým aspektom tohto vynálezu, sa zvlňovacie...

Jemný oceľový kord s nízkym štrukturálnym predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5916

Dátum: 15.10.2004

Autori: Bruyneel Paul, Vanderbeken Bert, Vancompernolle Stijn

MPK: F16G 1/00, D07B 1/00

Značky: predĺžením, nízkým, ocelový, jemný, štrukturálnym

Text:

...remeňa.Obidve tieto riešenia majú svoje nevýhody z hľadiska väčšieho množstva nepodarkov a/alebodrahších remeňov. Remene sú vyrábané širšie a širšie, čo je to produktívnejšie, pretože súpotom narezané na menšie remene. So zvyšujúcou sa šírkou je však výroba synchrónneho remeňa náchylnejšia k javu zvinovania sa (keď sa nechá remeň volne visieť, tak sa voľný koniec pootoči voči upevnenému koncu) alebo k javu šabľovitého sknicania (tá časť...

Hybridný vysoko predlžovateľný kord

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3722

Dátum: 25.06.2004

Autori: Cauwels Hans, Vanneste Stijn

MPK: D07B 1/00

Značky: hybridný, vysoko, predlžovateľný

Text:

...pretrhnutí. Najmenej jeden z povrazcov - a výhodne viac ako jeden povrazec a najvýhodnejšie všetky povrazec ~ obsahuje prvú skupinu vlákien a druhú skupinu vlákien. Tieto vlákna sú výhodne oceľové vlákna. Prvá skupina vlákien je skrútená prvým krokom skrúcania v prvom smere skrúcania. Druhá skupina vlákien je skrútená druhým krokom skrútenia v druhom smere skrúcania. Prvá skupina vlákien je odlišná od druhej skupiny vlákienalebo prvý smer...

Oceľový kord s otvorenými vrstvami s vysokým zaťažením pri pretrhnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3721

Dátum: 25.06.2004

Autori: Cauwels Hans, Vanneste Stijn, Meersschaut Dirk

MPK: D07B 1/00

Značky: zaťažením, otvorenými, vrstvami, pretrhnutí, vysokým, ocelový

Text:

...kord zahŕňa- jadrové oceľové nekonečné vlákno S priemerom jadrového oceľového nekonečného vláknade, pričom jadrové vlákno je pokryté polymérom, 3- šesť prostredných oceľových nekonečných vlákien spriemerom d,- týchto prostredných oceľových nekonečných vlákien, ktorý je menší ako, alebo rovný priemeru dc nekonečného vlákna oceľového jadra, pričom tieto prostredné oceľové nekonečné vlákna sú skrútenć- desat alebo jedenásť vonkajších oceľových...

Oceľový kord s otvorenou štruktúrou, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283933

Dátum: 03.05.2004

Autori: Van Giel Frans, De Vos Xavier

MPK: D07B 7/02, D07B 1/06

Značky: ocelový, výroby, spôsob, strukturou, zariadenie, tohto, spôsobu, vykonávanie, otvorenou

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľový kord (114) na vystuženie gumových produktov obsahuje výstužné prvky (100, 132), pričom má určitú dĺžku, pozdĺžnu os (112) a určité stúpanie. Každý z týchto prvkov (100) má projekciu do roviny YZ kolmej na uvedenú pozdĺžnu stredovú os (112). Aspoň jedna z týchto projekcií má formu krivky s polomerom zakrivenia, ktorý sa strieda medzi minimom a maximom. Táto krivka má ďalej stred zakrivenia. Uvedený polomer zakrivenia a tento stred...

Výstužný kovový kord, spôsob jeho výroby, zariadenia na jeho vykonávanie a pneumatiky vystužené týmto kordom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283906

Dátum: 22.03.2004

Autori: Noferi Omero, Cipparrone Marco

MPK: D07B 1/06, D07B 7/02, D07B 3/02...

Značky: pneumatiky, kord, vystužené, týmto, spôsob, výstužný, vykonávanie, kordom, kovový, zariadenia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kord obsahujúci aspoň prvý a druhý pár laniek (2a, 2b) rôzneho priemeru náhodne rozmiestnených v ich priečnom smere je získaný umiestnením v gondole (7) dvojstupňového navíjacieho stroja, v navíjači (16) pracujúcom nad predtváracím členom (15). Navíjač (16) sa otáča v smere opačnom, ako sa otáča obežné koleso (5), a rýchlosťou, ktorá je dvakrát väčšia ako rýchlosť obežného kolesa, neutralizuje vnútorné torzné napätia obsiahnuté v lankách (2a,...

Nekonečné lano

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3192

Dátum: 27.05.2003

Autori: Smeets Paulus Johannes Hyacinthus Marie, Dirks Christiaan Henri Peter

MPK: D07B 1/00, D04C 1/00

Značky: nekonečné

Text:

...podľa tohtovynálezu má lepšiu trvanlivost ako známe laná.Problémom pri výrobe nekonečného lana je, že existujú limity v priemere navíjačiek nesúcich primárne pramene, takže dĺžka navinutia primárnych prameňov je konečná, a že navíjačky sa vyprázdnia počas výroby lana. Na výrobu nekonečného lana zadný koniec prvého prameňa na navíjačke, ktorá sa vyprázdni,sa musí spojit so vstupnýn koncom druhého prameňa na novej navíjačke.Toto sa teraz môže...

Kompaktný oceľový kord

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1144

Dátum: 03.12.2002

Autori: Meersschaut Dirk, Pille Johan, Vanneste Stijn

MPK: D07B 1/00

Značky: ocelový, kompaktný

Text:

...d. vlákien medzivrstvy. Tento vynálezcovský kord je kompaktný kord. Má vyhovujúcevlastnosti pri otere, vysoké medzné zaťaženie na jednotku prierezu a malý priemer.Má symetrickú stabilnú konštrukciu. Má trinásť až šestnásť vlákien a vypĺňa medzeru medzi konštrukciami 3 xdc I 9 xd. CC a 1 xdc I 18 xd. CC.Oceľový kord je prispôsobený na vystuženie elastomérnych produktov, čo znamená,že má nasledujúce zloženie ocele minimálny obsah uhlíka...

Výťah s remeňovými prevodovými prostriedkami, predovšetkým s klinovými rebrovými remeňmi, ako nosnými prostriedkami a/alebo hnacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3248

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, D07B 1/00

Značky: remeňmi, nosnými, prevodovými, výtah, predovšetkým, hnacími, rebrovými, prostriedkami, klinovými, remeňovými

Text:

...aj potrebný hnací výkon.Remene uvedené v spomenutých dokumentoch majú určiténevýhody. Ploché remene majú vo výťahových zariadeniachtrakčnú schopnosť nedostatočnú V pomere voči užitočnému zaťaženiu ľahkých kabín výťahov. U ozubených remeňov existuje ten problém, že tieto na hnacejy kladke nekĺžu, kedĺ kabína výťahu alebo protizávažia dosadajú v dôsledku poruchy riadenia na svoje tlmiče v koncových polohách. Okrem toho sa centrovanie remeňa...

Výťah s remeňovým prenosovým prostriedkom, najmä s klinovým remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3247

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, D07B 1/00, B66B 11/04...

Značky: remeňovým, nosným, hnacím, výtah, remeňom, najmä, prostriedkom, přenosovým, klínovým

Text:

...toho samého prostriedku, je pri tomtosysteme tiež potrebný Väčší počet kladiek alebo remenic.Iný výťahový systém s prenosovým prostriedkom V podobe ozubeného remeňa je známy z patentu US 5,191,920. Pri uvedenom výťahovom systéme stojí prenosový prostriedok v podobe ozubeného remeňa vo výťahovej šachte na mieste. Hnacia jednotka sa nachádza na výťahovej kabíne alebo na tak zvanomprostriedku ma uchopenie bremena.Tento systém vykazuje...

Lano, najmä na koľajnicové prepojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2896

Dátum: 11.06.2001

Autor: Gonda František

MPK: D07B 1/08, H01B 7/22

Značky: najmä, prepojky, lano, koľajnicové

Text:

...vlastnosti a pre zabezpečenie ich potrebnej elektrickej vodivosti je nutné konštruovať ich v značne väčších priemeroch.Ďalšie známe riešenie je riešenie podľa úžitkového vzoru SK č.2548, kde vnútomá časť zväzkov je zhotovená z medeného drôtu a vonkajšie zväzky sú zhotovené zoceľového drôtu. Touto konštrukciou sa síce zabráni častému odsudzovaniu lánz trati a dosiahne sa i potrebnej elektrickej vodivosti lán, ale nevýhodou týchtof-ł Í...

Lano najmä na koľajnicové prepojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2548

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gonda František

MPK: E01B 25/18, D07B 1/08

Značky: prepojky, koľajnicové, najmä

Text:

...a celé obvodové zväzky sú zhotovené z oceľového drôtu.-2 Varianme výhodné riešenie spočíva v tom, že každý z obvodových zväzkov, ako stredný zväzok sú zhotovené kombináciou medeného drôtu v jadre zväzkov aoceľového drôtu na povrchu zväzkov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. l - znázorňuje prierez lanom, ktorého stredný zväzok je zhotovený z medeného prepleteného drôtu a obvodové...

Zařízení slaňovacího stroje pro ukládání dvojnásobně spleteného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267548

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novikov Jurij, Nikitin Vasilij, Kutejnikov Jurij, Lepin Viktor, Chromov Vladimir, Kljujev Boris

MPK: D07B 7/10

Značky: stroje, výrobků, zařízení, spleteného, dvojnásobné, ukládání, slaňovacího

Text:

...jakosti spletenóho výrobku.Každý prvek má tvar valivého ložiska, usporádaného souose s pohyblivou drábou speteného výrobku.°oužití valiv ých.ložisek snižuje radíàlní a exiàlní třecí sily, které vznikají na zakrívené dráze v důsledku otáčení a exiálního pohybu spletenáho výrobku. Tím se vylučuje i deformace spleteného výrobku, odtržení a sklon spleteného výrobku k rozpletení.Souosost každého valivého lołiska se směrem pohybu spleteného...

Stroj na výrobu tvarově spřádaných lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 266210

Dátum: 13.12.1989

Autori: Skalackij Viktor, Gluško Michail, Zachrjamin Anatolij

MPK: D07B 7/02, D07B 3/02

Značky: spřádaných, stroj, tvarově, výrobu

Text:

...9.B qpyrnx Bapnaurax B qacwnocru, npn nunonuennu Mamnnu c Hnuanpuqecxuuu ponnxamm 6 H onpanxoü 3 (mHr.1) uenecooôpasno YCTHHOBHTB DOHHKH 6 na 3 Kc~ ueHTpHKonux ocxx 18 (mHr.4) c axcuenwpncurerou 1 nna perynupoàxú cTeneHn oömarun ncxonnbm sneuenmon 9. .Hpu ucnonueunu Mamuuu c Henpuaonnoů oöoňuoü 5 Boauomex napaaur amnónnenna oñoünu 5 c sxcuenwpuuno pacnonomenxuu nporuaonecom 19 (mur.5) HHH c mecwxnuw Kpenneuueu oöoümu 5 K Henonauxuouy...

Ocelové vyrovnávací lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 263686

Dátum: 11.04.1989

Autor: Turek Ladislav

MPK: D07B 1/06

Značky: ocelové, vyrovnávací

Text:

...odstraňuje ocelové vyrovnávscí lano podle vynalezu. Jeho podstatatkví V tom, že na šesti kruhových pramenech navinutých stejnosměrně vlevo na slsslové vložce je nsvlnutn stejnosmerně vpravo vrstva osmi plochých pramenů tvořených jadrom duší a dvěma vrstvami drátů). Tím je-dosaženo značné vyrovnaných krouticích momentů, zabräněno roztáčení lane I tvorbě detormncí. protože navržené ploché premeny vnější vrstvy jsoukompaktní s tuhé....

Způsob zajištění splétaného šestipramenného ocelového lana proti vyjetí zapletených konců pramenů ze středu lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 236106

Dátum: 01.08.1987

Autori: Humlíček Josef, Žídek Radomír, Zomber Drahomír, Štos Libor

MPK: D07B 9/00

Značky: způsob, zajištění, ocelového, zapletených, pramenů, stredu, proti, konců, splétaného, vyjetí, šestipramenného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru dopravy a týká se splétání ocelových lan šestipramenných, používaných zejména u lanových drah s nekonečným lanem. Podstata spočívá v tom, že dosavadní způsoby splétání jsou doplněny tím, že všechny konce zaplétaných pramenů (2) do lana (1) jsou opatřeny pevně uchycenými tělísky (3) osazenými nejméně třemi ploškami nebo hroty provedenými tak, aby aretovaly polohu vpletených konců pramenů uvnitř lana. Vynálezu lze s výhodou...

Zařízení k podávání nití na proplétacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238748

Dátum: 16.03.1987

Autori: Richtár Horymír, Daněk Rudolf, Macháček Zdeněk

MPK: D07B 7/00

Značky: strojích, zařízení, podávání, nití, proplétacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podávání nití na proplétacích strojích je určeno zejména pro výrobu lan, k přesnému a stejnoměrnému podávání nití do proplétacího stroje. Je upevněno ve spodní části proplétacího stroje. Pohyb je přenášen prodlouženou hřídelkou od proplétacího stroje prostřednictvím spojky a převodového ústrojí na ozubený váleček s přítlačným ozubeným válečkem, které dodávají nitě k proplétacímu stroji. Rychlost podávání nití je možno měnit výměnou...

Drátěné lano s více vrstvami pramenů a vyrovnaným krouticím momentem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230603

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lesňăk Oldřich, Říha Vladimír, Pardubický Januš

MPK: D07B 1/08

Značky: vrstvami, drátěné, momentem, více, pramenů, vyrovnaným, krouticím

Zhrnutie / Anotácia:

Drátěné lano je určeno k použití jako lano těžní, lano jeřábu, vyrovnávací lana těžních zařízení a podobně. Drátěné lano je vyrobeno se dvěma nebo více vrstvami kruhových pramenů, jehož střed tvoří vláknitá vložka, přičemž v jednotlivých vrstvách mají prameny rozdílný počet drátů a všechny prameny lana jsou vyrobeny z drátů stejného průměru, jejich technologické hodnoty jsou voleny tak, že v rozsahu provozního zatížení lana je celkový krouticí...