D06P

Koncentráty so špecifickou remisnou krivkou v blízkej infračervenej oblasti a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6215

Dátum: 06.08.2012

Autori: Kručko Otto, Lučivjanský Jaroslav

MPK: D06P 7/00, D06P 1/673, C08L 23/12...

Značky: infračervenej, špecifickou, blízkej, použitie, křivkou, oblastí, remisnou, koncentráty

Text:

...Pripravený koncentrát má index toku taveniny 15 g/ 10 min. (pri 230 °C a záťaži 2,16 kg) a ñltrovateľnosti 40 Mpa/kg. Tieto vlastnosti umožňujú aditivovania polypropylénových vlákien s jednotkovou dĺžkovou hmotnosťou ldtex a vyššie. Pri dávkovani 15 hmotnostných do vlákna sa vyrobia polypropylénové vlákna s dobrou remisnou krivkou v oblasti 750 - 1350 nm, ktorá kopíruje remisnú krivku chlorofylu, tvoriaceho základne farbivo v prírode.V...

Koncentráty s chladivým účinkom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6212

Dátum: 06.08.2012

Autori: Lučivjanský Jaroslav, Kručko Otto

MPK: D06P 1/673, D06P 7/00, C08L 23/12...

Značky: koncentráty, použitie, účinkom, chladivým

Text:

...interiéru, ekonomický prínos V nižších nákladoch na klimatizáciu a vo vyššej pasívnej bezpečnosti vodiča.V rýchlo miešačke sa do 33 kg práškového polypropylénu zamieša 7 kg polyetýlénového dispergátora. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá pigment Siccpal®Black v množstve 10 kg a celá zmes sa mieša 5 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a...

Spôsob výroby farebných polyesterových vlákien, priadzí a/alebo textilných plošných tkanín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18268

Dátum: 27.07.2010

Autori: Baum Pia, Scheuermann Klaus

MPK: D01F 1/10, D06P 3/36, D01F 6/92...

Značky: farebných, plošných, spôsob, textilných, výroby, priadzí, tkanin, vlákien, polyesterových

Text:

...všetkých zložiek vlákien prinajmenšom jedného tereftalátového polyesteru (A),b) od 1 do 20 hmotn. - vztiahnuté na sumu všetkých zložiek vlákien prinajmenšom jedného aditíva (B) s obsahom polyesteru, dostupnéhoeventuálne prinajmenšom jedného prostriedku na predlžovanie reťazcac) eventuálne prinajmenšom jednej zložky (G) zahŕňajúcim kroky l) zmiešanie zložiek (A), (B) a eventuálne (G),ll) výroba polyesterových vlákien (C) zo zmesi získanej v...

Spôsob šetrného dodatočného spracovania zafarbených textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13066

Dátum: 30.07.2009

Autori: Boeckh Dieter, Baum Pia, Scheuermann Klaus

MPK: D06P 1/52, C11D 3/00, D06P 1/60...

Značky: spôsob, zafarbených, dodatočného, šetrného, textilií, spracovania

Text:

...sa pozoruje strata sýtosti farby zafarbenej textílie.Úlohou vynálezu preto bolo pripraviť zvlášť šetrný spôsob následnéhopreplachovania, ktorý zamedzí odfarbeniu textílií.Na základe tohto bol nájdený spôsob dodatočného spracovania zafarbených a/alebo potlačených textilných materiálov, pričom textilné materiály obsahujú polyesterové a/alebo polypropylénové vlákna, apri ktorom sa uvedené materiály pri teplote od 20 do 100 °C ošetria vodnou...

Textilný produkt schopný regulovať mikrocirkuláciu krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18549

Dátum: 03.04.2009

Autor: Hirata

MPK: A61K 8/02, A61K 8/19, A41B 9/00...

Značky: textilný, regulovať, schopný, produkt, mikrocirkuláciu

Text:

...vody v tele vibrujú vo vyššej intenzite, rozpúšťa zhluky vody v tele, rozvádza toxíny, ktoré sa vylúčili pri uvoľnení osmózy, a tak sa eliminujú oveľa ľahšie prostredníctvom prirodzených spôsobov samotného tela, čím sa zlepšuje biologická kvalita vody, ktorú obsahujú živé organizmy, čouľahčuje bunkovú absorpciu bez ohľadu na to, či ide o živočíchy alebo rastliny.V priebehu prieskumu sa identifikoval patent MU 8600905-2, pričom tento patent je...

Spôsob výroby polypropylénových vlákien vyfarbovaných z kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 286580

Dátum: 29.12.2008

Autori: Michlík Peter, Marcinčin Antón, Ujhelyiová Anna, Brejka Ondrej, Staruch Radoslav

MPK: D06P 3/79, C08L 67/00, C08L 23/00...

Značky: výroby, vyfarbovaných, polypropylénových, kúpela, spôsob, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových vlákien vyfarbovaných z kúpeľa založený na príprave vláknotvornej zmesi polypropylén a vyfarbiteľný polymér, pričom vyfarbiteľným polymérom, ktorý sa disperguje v polypropyléne v procese prípravy vlákna, je polyesterový polymér, ktorým je polyalkyléntereftalát a/alebo kopolyméry na báze kyseliny tereftalovej, izoftalovej a/alebo sulfoizoftalovej, alebo jej sodnej soli a alkylénglykolu s počtom uhlíkov v reťazci...

Zahusťovacie činidlo pre systémy farbív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6455

Dátum: 09.10.2006

Autori: Wastyn Marnik Michel, Kozich Martin, Jetzinger Franz

MPK: D06P 1/44

Značky: zahusťovacie, činidlo, farbív, systémy

Text:

...sú pri tom zvolené zo skupiny, pozostávajúcejzgranulovaných metylovaných, etylovaných alebo karboxymetylovaných škrobových materiálov, pričom zahusťovacie činidlá (1) sú aspoň z 90 rozpustné vo vode s teplotou 25 °C, (2) majú stredný stupeň substitúcie metylu,etylu alebo karboxymetylu v rozmedzí asi 0,15 až asi 1,0 takých substituentov pre anhydroglukózovú jednotku vmolekule škrobu a (3) pomer obsahu anorganických aniónov (v hmotnostných...

Koncentrované roztoky leukoindiga a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285202

Dátum: 24.07.2006

Autori: Gäng Manfred, Miederer Peter, Krüger Rudolf

MPK: C09B 67/00, D06P 1/00

Značky: spôsob, koncentrované, roztoky, přípravy, leukoindiga

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrované roztoky leukoindiga vhodné na farbenie celulózových textilných materiálov pozostávajú z 25 až 55 % hmotnostných leukoindiga vo forme leukoindigovej soli, množstva zmesi aspoň dvoch hydroxidov alkalických kovov, ktoré je v zásade stechiometricky dostatočné na konverziu leukoindiga na neutrálnu leukoindigovú soľ, kde žiadny z hydroxidov alkalických kovov nepresahuje 70 % molárnych a vody.

Spôsob a zariadenie na farbenie textilných substrátov nadkritickou tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284762

Dátum: 10.10.2005

Autori: Cleve Ernst, Schollmeyer Eckhard, Bach Elke, Körner Jörg-peter, Bork Michael, Steinhauer Martin

MPK: D06P 1/00, D06M 23/10, D06B 5/12...

Značky: nadkritickou, textilných, farbenie, substrátov, zariadenie, tekutinou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na farbenie textilných substrátov nadkritickou tekutinou (12). Textilné substráty, upravené do podoby cievok priadze alebo navinutých textilných pásov, sú pretekané nadkritickou tekutinou (12) v podstate kolmo na os cievky alebo zvitku alebo v tomto smere prichádza nápor nadkritickej tekutiny (12). Teplota spracovania nadobúda pritom v priebehu spracovania rôzne hodnoty v rozsahu 70 °C až 300 °C. Postupuje...

Vysoko svetlostále atramenty pre digitálnu potlač textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2416

Dátum: 22.03.2005

Autori: Arnold Markus, Muth Mathias

MPK: D06P 5/30, C09B 57/00, C09D 11/00...

Značky: vysoko, svetlostále, potlač, digitálnu, textilií, atramenty

Text:

...Predkladaný vynález sa teda týka nových vodných tlačiarenských atramentov na potlačtextilií spôsobom ink-jet, ktoré obsahujú izoindolenínové farbivo všeobecného vzorca (I)A predstavuje N alebo kyanometylénový zvyšok, B predstavuje zvyšok vzorca C(CN)COOR 5 alebo N-Ró, R až R 4 nezávisle od seba znamenajú vodík, halogén, prípadne substituovaný Cl-Cg-alkyl alebo C 5-C 5-cyk 1 oalkyl, prípadne kyslíkom prerušenú Cl-Clo-alkoxyskupínu,...

Spôsob suspendovania a privádzania pevných látok do vysokotlakového procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12042

Dátum: 16.03.2005

Autori: Bork Michael, Nünnerich Peter, Dierkes Heribert

MPK: D06P 1/94, D06B 23/20

Značky: privádzania, látok, pevných, suspendovania, procesu, spôsob, vysokotlakového

Text:

...alebo takmer kritický stav média, pretože tento prípravný spôsob je z hlavného procesu, spracovacieho procesu, EP 1 725 706 3415211zásobovaný nadkritickým médiom. Ako u skôr uvedených spôsobov, tak aj v tomto prípravnom spôsobe je nevýhoda, že musí vyhovovať vysokotlakovým podmienkam hlavného procesu. tu nazývaného spracovaci proces. Ďalej sa privádzanie pevnej látky, ktorá nie je v US 6 261 326 predstavená, musí uskutočňovať cez nákladnú...

Spôsob mono-, di- alebo trichromatického farbenia alebo potlače prírodných alebo syntetických materiálov z polyamidových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2193

Dátum: 16.09.2004

Autori: Wörner Jörg, Giehl Andreas, Ehrenberg Stefan

MPK: C09B 67/00, D06P 3/24

Značky: mono, potlače, vlákien, spôsob, syntetických, materiálov, prírodných, trichromatického, polyamidových, farbenia

Text:

...zmes farbív obsahujúca aspoň jedno farbivo všeobecného vzorca (l)-CHz-CHg-CHy, -CH 2-C(CH 3)2-CH 2-, CH, CH H C CH alebo Ť 3 3 som S°M V znamená skupinu vzorca R 2 HN SOfY/ R . V 2 znamená skupinu vzorca RI HR 1, R 2 a R 3 nezávisle jeden od druhého znamenajú vodík, metyl, metoxyskupinu alebo chlór R 4 znamená vodík alebo -SO 3 MY znamená Vinyl alebo 3-su 1 fátoetyl aM znamená vodík, sodík alebo draslík a/alebob) červeno farbíaca...

Spôsob farbenia vláknitého výrobku obsahujúceho polyamidové vlákno a sfarbený vláknitý výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284130

Dátum: 19.08.2004

Autori: Mancuso Dale Emmett, Holfeld Winfried Thomas

MPK: D06P 1/00, D06P 3/24

Značky: vláknitý, obsahujúceho, vláknitého, výrobků, vlákno, polyamidové, farbenia, spôsob, výrobok, sfarbený

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia vláknitého výrobku obsahujúceho polyamidové vlákno za použitia aspoň jedného aniónového farbiva, pri ktorom sa výrobok ponorí do farbiaceho kúpeľa obsahujúceho kvapalné rozpúšťadlo pre toto aniónové farbivo. Kvapalné rozpúšťadlo a výrobok vo farbiacom kúpeli sa zahrejú na teplotu, ktorá je aspoň rovná teplote farbiaceho prechodu vlákna z polyamidu k farbiacemu kúpeľu sa pridáva aniónové farbivo vo forme miesiteľného kvapalného...

Spôsob ošetrenia celulózového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283618

Dátum: 29.09.2003

Autor: Potter Christopher David

MPK: D01F 2/00, D01F 11/02, D06M 13/224...

Značky: spôsob, vlákna, ošetrenia, celulózového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ošetrenia celulózového vlákna zvlákňovaného z rozpúšťadla s cieľom znížiť tendenciu ošetreného vlákna k fibrilácii počas následného spracovania, pri ktorom sa celulózové vlákno zvlákňované z rozpúšťadla ošetrí chemickým reakčným činidlom obsahujúcim dve alebo viac funkčných skupín reagujúcich s celulózou, pričom toto ošetrenie je charakteristické tým, že sa ošetrované vlákno pred ošetrením vysuší a použité chemické činidlo obsahuje ako...

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283113

Dátum: 30.12.2002

Autori: Staruch Radoslav, Brejka Ondrej, Mezovský Milan, Ondrejmiška Koloman

MPK: C09C 3/00, C09B 67/22, C08J 3/20...

Značky: polyalkyléntereftalátov, koncentráty, aditiv, pigmentov, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátu obsahujú pigment a nosič, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereftalátov, najmä polybutyléntereftalátu a/alebo ich kopolymérov a substituovaných organických alkyl- a/alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov, najmä organických fosfitov.

Farbivá vo forme solí, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280710

Dátum: 12.06.2000

Autori: Kaul Bansi Lal, Vougioukas Angelos-elie

MPK: C07D 409/14, C09B 69/02, D06P 1/39...

Značky: farbiva, výroby, solí, formě, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farbivá vo forme solí vzorca F . (A)n, kde jednotlivé substituenty sú vysvetlené v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitie na farbenie syntetických polyamidov v roztavenej forme.

Spôsob výroby azofarbív a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279704

Dátum: 11.02.1999

Autori: Langfeld Horst, Minges Roland

MPK: C09B 33/18, C09B 29/12, C09B 33/04...

Značky: spôsob, uskutočňovanie, azofarbív, spôsobu, zariadenie, tohto, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby azofarbív jedného alebo niekoľkých rôznych diazokomponentov. Pri tomto spôsobe sa kopulačná hodnota pH rezorcínovej predlohy pred reakciou nastaví a stabilizuje pomocou systému pufrov a v priebehu kopulačnej reakcie sa pomocou regulácie prietokového pomeru prítokov diazokomponentov a zásady udržuje konštantná.

Spôsob potlačovania tkanín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280729

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kerle Thomas

MPK: C04B 35/624, D06P 5/00

Značky: tkanin, potlačovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Potlačovanie tkanín z prírodných vlákien alebo tkanín s prevažujúcim podielom prírodných vlákien z bavlny, vlny, hodvábu, ľanu sa uskutočňuje pomocou prenosu tlakom. Ide o tkaniny z materiálov, ktorých povrchy nemajú vopred žiadnu postačujúcu afinitu na farbivá, ktoré sa majú prenášať z prenášacieho papiera na substrát. Povrchy tkanín, ktoré sa majú potlačovať, sa najprv upravia, prípadne vopred spracujú tak, že sa na povrchy nanesie...

Azofarbivá, spôsob ich výroby a ich použitie na farbenie a potláčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279233

Dátum: 18.03.1992

Autori: Lauk Urs, Schaulin Rudolf

MPK: C09B 43/11, C07C 245/08, C07D 251/12...

Značky: spôsob, použitie, azofarbivá, potláčanie, farbenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Azofarbivá všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka, R1 predstavuje atóm chlóru, N-monoalkylaminoskupinu alebo N,N-dialkylaminoskupinu vždy s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka v každej alkylovej časti, ktorá je substituovaná v alkylovej časti hydroxyskupinou, alebo predstavuje morfolinoskupinu, X predstavuje stilbénový mostíkový člen, n je číslo 0...

Textilie nestejnoměrně vybarvená a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270248

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ricci Francesco

MPK: D06P 5/13, D06P 7/00, D06P 5/00...

Značky: výroby, způsob, její, nestejnoměrně, vybarvená, textilie

Text:

...lze použít barviva běžně používaná pro potiskování a barvení. Příklady vhodných barviv jsou barviva reaktívní, sirná, kypová, kyselá, bšzioká, kationtová, přímá, mořidlová, pígmenty atd. Tato barviva jsou rozpouštěna nebo dispergována, s výhodou ve vodě, popřípadě spolu s dalšími chemíckými pomocnýmí látkami, jako jsou dispergační čínidla, emulgátory, avivážní prostředky atd. Popřípadě mohou být barviva rozpuštěna V bázíckých nebo...

Spôsob prípravy syntetických vlákien farbených na odtiene so širokým remisným spektrom so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270127

Dátum: 13.06.1990

Autori: Slavík Vlastimil, Scholze Rainer, Morava Jan, Zmrzlý Daniel, Vianský Ján, Kvíz Milan, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20, D06P 1/00...

Značky: remisným, přípravy, zlepšenými, spektrom, vlastnosťami, odtiene, syntetických, vlákien, širokým, spôsob, farbených

Text:

...vlákien voči eternutiu a zlepaia aa i fyzikalno-mechanická vlaetnoeti vlákien.Optimálne koncentrácia pigmentov aa pohybuje v medziech od 0.1 do 0,5 H e výhodou 0,25 az 0,35 K hm. Najvýhodnejlie ed eedze najmä preto, že znižujú migraciu organických farbiv, čo apolu e podetetným znížením obaahu organických farbiv a vysokými atáloatami eamotných eadzí vedie k zlepleniu atdloeti vyfarbenia najmä v otere a tiež preto, že sú lacna e majú vyeokú...

Tiskací pasta pro potiskování textilií z celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269702

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dědicová Jaroslava

MPK: D06M 15/05, D06P 1/50

Značky: vláken, celulózových, tiskací, pasta, potiskování, textilií

Text:

...C 1 - C 8.Pro snížení množství takového benzínu je výhodné, jestlíže konečnáltiskací pastaobsahuje přidavek 0,1 až 16 X hmotnostních práškového alginàtu sodného. výhoda tískaci pasty podle vynàlezu spočíva v tom, že se podařilo vytvořit kombinovaný zahušřovací systém pro reaktivni barvivo z dostupných a výhodnějších surovín.Nalezení synergickeho působení mezi lakovým benzinem, karboxymetytcelulózou a reaktívnín barvivem otevřelo novou oblast...

Způsob rezervace srsti kožešin při barvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266189

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kornfeld Jiří

MPK: D06P 5/12

Značky: způsob, kožešin, rezervace, barvení, srsti

Text:

...efekt. Pokud chceme srst rezervovat pouze na části plochy kožešiny,lze lak nanášet sitotiskem přes šablonu s požadovaným vzgrem. Po zaschnutí laku se kožešina barví libovolným běžným postupem na žádaný odstin. Poté se kožešina nsuší a lak se ze srsti odstranĺ praním v organickém rozpouštědle. Pro tento účel lze doporučit tetrachlěreten nebo trichlôreten, které se běžně použivají při odtučňováni a čištění kožešin.Předmětem vynálezu je...

Spôsob úpravy zmesových texílií polyester/bavlna pre prenosovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265521

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lacko Vladimír, Hodul Pavel, Prchal Václav, Čík Gabriel, Havlínová Bohuslava, Antoš Kamil

MPK: D06B 3/18, D06P 5/00

Značky: zmesových, prenosovú, tlač, spôsob, texílií, úpravy

Text:

...a predkondenzáty predošlých typov, cca 80 rôznych zlúčenin, medzi ktorými sa nenachádzajú polyglykolesterétery kyseliny tereftalovej.V literatúre Prchal a kol. Textil 41, l 986 f str. 46 a Miskovsky, Fa Blum A. Textil Praxis 34, 1979, str. 152, sa popisuje využitie napučiavadiel typu glykolov a polyglykolov,ktoré umožňujú viazanie disperzných farbív na bavlnený podiel. Pri použití týchto napučiavadiel sa však dosahujú zlé stálosti vyfarbenia...

Směsné barvivo pro univerzální barvení za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255571

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kryštůfek Jiří

MPK: D06P 1/62

Značky: barvení, barvivo, teplot, univerzální, nízkých, směsné

Text:

...ee enčenýn barvivem obarví na světle odetíny. Optinální složení eměsového barvive tvoří 1 - 3 hmotnoetní díly pŕímého barvivn e 0,5 - 1,5 hnotnoetních dílů kyeeláho bervive a/nebo 0,5 - 1,5 hnotnoetníoh dílů dieperzního barvíve.Přídsvek laurylsulfátu sodného do směsi bsrviv překva pivě zvyšuje sytost vybarvení textilních vláken při teplo tách 35 až 45 °C, zvyšuje bervicí účinek s zlepšuje konečně stálostiuvybervení na použitslnou...

Způsob rezervového tisku polyamidových koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 254067

Dátum: 15.01.1988

Autori: David Svatopluk, Teplý Ivan, Klimeš Jiří

MPK: D06P 5/12

Značky: tisku, způsob, rezervového, koberců, polyamidových

Text:

...pasty nebo do pasty pro zá kladní odstín je přidáno disperzní barvivo vhodné pro polyamidnebo reaktivní barvivo, lze s výhodou docílit efektů pestré rezervy. Pro získání tohoto efektu lze rovněž použít kyse~lá či kovokomplexní berviva s nižší disociační konstantoupři dané hodnotě pH rezervační pasty oproti disociační konstantě rezervačního prostředku.Aplikace popsaného postupu rezervového tisku koberců umožňuje využití všech...

Přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253235

Dátum: 15.10.1987

Autori: Růžička Karel, Pípal Jiří, Vyskočil František, Přikryl Josef

MPK: C09B 29/42, D06P 1/18, C09B 67/22...

Značky: syntetických, materiálů, textilních, barvení, přípravek

Text:

...mísením základních disperzí komponent I a II v práškové nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickou sílu nebo simultánni finalizací směsi výchozích azobarviv I a II ve výše uvedeném poměru mletím na perlových mlýnech za přítomnosti pomocných látek a sušením na rozprašovací sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace ve vytahovacích vysokoteplotních barvicích postupech...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů rychlobarvicími postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253231

Dátum: 15.10.1987

Autori: Přikryl Josef, Růžička Karel, Vyskočil František, Pípal Jiří

MPK: D06P 1/18, C09B 67/22, C09B 29/085...

Značky: textilních, materiálů, barvivový, rychlobarvicími, barvení, syntetických, postupy, přípravek

Text:

...na bázi ligninsulfonanü, dispergátory tamolového typu, neionogenní povrchově aktivní látky nebo jejich směsi, dále prostředkysnižující prášivost finálního produktu.Barvivový přípravek podle vynálezu může být připraven mísením koncentrovaných disperzí základních komponent I a II V pevné nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickcu sílu nebo simultánní finalizací směsi azobarviv I a II disperzním mletím...

Potlačovacia pasta pre potlač objemových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 236104

Dátum: 01.08.1987

Autori: Jerguš Peter, Holičková Gabriela

MPK: D06P 1/673

Značky: textilií, pasta, potlač, objemových, potlačovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém zabezpečenia dokonalého prefarbenia a zabránenia vzniku šedého závoja pri potlači na objemových textíliach, pomocou aluminosilikátu montmorillonitového typu aplikovaného do potlačovacej pasty.