D06B

Absorpčný vláknitý produkt obsahujúci aspoň 50% hydrofilných celulózových vlákien a zložený z najmenej dvoch vrstiev, z ktorých jedna je spevnená hydrodynamickým vpichovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20140

Dátum: 26.07.2012

Autori: Louis Dit Picard Bernard, Gregoire Philippe, Bret Bruno

MPK: D04H 1/02, B32B 5/26, D04H 1/04...

Značky: vpichovaním, aspoň, spevnená, zložený, hydrofilných, produkt, hydrodynamickým, celulózových, dvoch, najmenej, obsahujúci, vláknitý, vlákien, vrstiev, ktorých, jedna, absorpčný

Text:

...a čistenie, a potom sa vytvoria tri vrstvy. Prvávrstva je tvorená pavučinou z mykacieho stroja vytvorenou najmä mykacím strojom s náhodným kladením vlákien. Druhá vrstva sa vytvorí pneumaticky na stroji typu Rando. vlákna tejto vrstvy nanášané pneumatickou cestou sú orientované v podstate šikmo k spodnej a hornej horizontálnej rovine rúna. Tretia vrstva je tvorená pavučinou z mykacieho stroja podobnou tej, ktorá tvorí prvú...

Zariadenie a spôsob spracovania povrazcovitého textilného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11730

Dátum: 29.07.2008

Autor: Christ Wilhelm

MPK: D06B 3/28

Značky: zariadenie, spracovania, povrazcovitého, tovarů, spôsob, textilného

Text:

...tovaru nenastáva žiadne neprípustné silové pôsobenie na zväzok tovaru. Príklady takých strojov s dlhýmzásobníkom pracujúcich na hydraulickom princípe sú opísané V spisoch FR-PS 2 778 417 a DE-OS 2 207 679, pričom však vo vstupe tovaru do zásobníka nie je upravené žiadne Skladacie zariadenia povrazca tovaru. Zásobníková časť spracúvacej nádoby podľa spisu FRPS 2 778 417 obsahuje v podstate priamočiare klzné dno, ktoré je usporiadané v odstupe...

Spôsob a zariadenie na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8694

Dátum: 04.03.2008

Autori: Tsui Tak Ming William, Christ Wilhelm

MPK: D06B 3/28

Značky: zariadenie, spracovanie, formě, mokra, povrazca, spôsob, tovarů, textilného

Text:

...prostriedku na spracovanie nastáva do transportnej Venturiho trysky v oblasti jej prstencovej štrbiny a/alebo, videné vždy V smere transportu povrazca, V oblasti pred alebo za transportnou tryskou. Konečne sú u stroja na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra, známeho z DE 103 49 374 Al, upravené prostriedky na nanášanie kúpeľa na spracovanie na povrazcc V úseku dráhy behu povrazca medzi motacím zariadením, predradeným...

Spôsob výroby textilného pásu pre poťahy sedadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6553

Dátum: 11.02.2008

Autor: Larsén Christoph Sven

MPK: D06B 3/00, D06M 13/00, B60N 2/58...

Značky: spôsob, pásu, výroby, textilného, sedadiel, potahy

Text:

...podarilo vyriešiť spôsobom podľa nároku 1. Odborník totiž nemohol očakávať, že čiastočne alebo úplne odstránenie aviváže alebo aviváží, a tým aj eliminácia takzvaného ochranného povlaku povedie k lepšej pevnosti a zvlášť k vyššiemu počtu cyklov odierania na prístroji na skúšanie oderu podľa metódy Martindale. Dá sa to výhodnedosiahnut chemickým čistením textilného pásu.0006 Ďalšou prednosťou vynálezu je to, že je možné rôzne nastaviť...

Spôsob a zariadenie na farbenie textilných substrátov nadkritickou tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284762

Dátum: 10.10.2005

Autori: Bach Elke, Schollmeyer Eckhard, Körner Jörg-peter, Bork Michael, Steinhauer Martin, Cleve Ernst

MPK: D06P 1/00, D06M 23/10, D06B 5/12...

Značky: textilných, nadkritickou, zariadenie, substrátov, farbenie, spôsob, tekutinou

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na farbenie textilných substrátov nadkritickou tekutinou (12). Textilné substráty, upravené do podoby cievok priadze alebo navinutých textilných pásov, sú pretekané nadkritickou tekutinou (12) v podstate kolmo na os cievky alebo zvitku alebo v tomto smere prichádza nápor nadkritickej tekutiny (12). Teplota spracovania nadobúda pritom v priebehu spracovania rôzne hodnoty v rozsahu 70 °C až 300 °C. Postupuje...

Spôsob suspendovania a privádzania pevných látok do vysokotlakového procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12042

Dátum: 16.03.2005

Autori: Nünnerich Peter, Bork Michael, Dierkes Heribert

MPK: D06P 1/94, D06B 23/20

Značky: vysokotlakového, suspendovania, spôsob, pevných, procesu, látok, privádzania

Text:

...alebo takmer kritický stav média, pretože tento prípravný spôsob je z hlavného procesu, spracovacieho procesu, EP 1 725 706 3415211zásobovaný nadkritickým médiom. Ako u skôr uvedených spôsobov, tak aj v tomto prípravnom spôsobe je nevýhoda, že musí vyhovovať vysokotlakovým podmienkam hlavného procesu. tu nazývaného spracovaci proces. Ďalej sa privádzanie pevnej látky, ktorá nie je v US 6 261 326 predstavená, musí uskutočňovať cez nákladnú...

Stroj na spracovanie za mokra textilného tovaru vo forme povrazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8453

Dátum: 19.10.2004

Autori: Cordes Carl, Widmer Thomas

MPK: D06B 3/26, D06B 3/24, D06B 3/28...

Značky: stroj, povrazca, formě, mokra, tovarů, textilného, spracovanie

Text:

...za mokra pracujúceho na aerodynamickom princípe, je obmedzené. Kvapôčky kvapaliny spracúvacieho kúpeľa privádzané do prúdu dopravného média totiž musia byť urýchľované v smere pohybu povrazcatovaru, k čomu je potrebná značná energia prúdu dopravnéhomédia, ktorá musí byť dodávaná dúchadlom, ktoré ho dopravuje. Najmä pri oplachovaní povrazca tovaru by však bolo Žiadúce mať vysoký prietok kúpeľa dopravnou dyzou, aby sa doba oplachovania...

Tkanina na vodoodpudivú a permanentnú nehorľavú úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1316

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lesniaková Jana, Mačáková Jana, Slavkovská Mária, Leysek Anton

MPK: D06B 1/00, D03D 1/00

Značky: permanentnú, nehorľavú, vodoodpudivú, úpravu, tkanina

Text:

...trvalej nehorľavej úprave.Tieto však nie sú vhodné pre odevné účely, kde sa vyžaduje trvaláUvedené nedostatky odstraňuje tkanina. nového typu, ktorú jemožné podrobiť chemickým úpravám na získanie požadovanýchodevné účely hlavne v armáde. Tátoupravená tkanina je vhodná na tkanina je utkaná zo zmesovej priadze s rovnakým materiálovým zložením V osnove a útku v plátnovej alebo keprovej väzbe, pričom hlavnú zložku tvorí bavlnené vlákno o...

Spôsob spracovania celulózových textilných materiálov na textilné materiály odolné proti horeniu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280774

Dátum: 19.02.1992

Autor: Cole Robert

MPK: D06B 19/00, D06B 23/16

Značky: materiálov, spôsobu, spôsob, zariadenie, horeniu, proti, spracovania, textilných, materiály, tohto, vykonávanie, textilné, celulózových, odolné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na účinné spracovávanie textílií na textílie odolné proti horeniu je tvorené komorou (1), miestami (12) a (13) na privádzanie a odvádzanie textílie do tejto komory, trubicou (3) umiestnenou vnútri tejto komory (1), ktorou sa privádza plyn obsahujúci amoniak na spracovávanie textílie cez túto textíliu a ďalej prostriedky (6, 7, 8) na odvádzanie prinajmenšom časti plynu a na recyklovanie tohto plynu do komory a prostriedky na...

Kužel pro barvení nití navinutých na cívce a pro ekvivalentní použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270239

Dátum: 13.06.1990

Autor: Romagnoli Tiziano

MPK: D06B 23/04

Značky: cívce, kužel, nití, použití, barvení, ekvivalentní, navinutých

Text:

...výše popsanýoh přl rozboru známého stavu technlky. íPodle dalšího znaku vynálezu má komolokuželovltá stäna e výhodou řadu podělných čtěrbln o šířce postupnč ae zvčtäující směrem ven.Dno axlálního ústupku vytvořenóho ve vötčí základni může mít pretencovítý výstupek s vnltřním proíílem naklončným na způsob hrdla pro středční menší základný dolního kužele. Okolo takového prstencovltého výstupku mohou být vytvořony průchosí otvory vedoucí...

Zařízení pro ovládání protiproudu technologické lázně, zejména pracích linek surové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269313

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zítka Jan

MPK: D06B 23/20, D06B 5/22

Značky: pracích, surové, linek, zejména, technologické, zařízení, lázně, ovládání, protiproudu

Text:

...čer pedel.Nevýhodou dosud známých řešení u spádovýoh systémů je to, že není možné jednoduchým způsobem regulovet průtočně množství lázně v jednotlivých vonách s pro doaožení potřebného dostatečně velkého průtoku Je celý systém techniky komplikovsný. vzhledem ke znsčným výäkovým rozdílům hladin ve vonáoh.Nevýhodou systémů s elektrickými čerpedly je nsvío spotřeba elektrické ener~ gie. Jednoduchým způsobem regulovet výšku hladiny e...

Zařízení pro upevnění termokontaktních bubnů nad širokopracím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269276

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kryštůfek Jiří, Havlík Otto

MPK: B65G 21/00, D06B 3/22

Značky: termokontaktních, zařízení, bubnu, širokopracím, strojem, upevnění

Text:

...textílie pres buben závěsného rámu se může provést podle konkrétních podmínek na širokoprecím stroji. Textilie se může vést přímo od ždimacioh vélcú na buben nebo se může smočít J prací vaně a odtud vést na buben. Nadměrné množství lázně z pre- « ci vany se může snížit stiraci lištou umistěnou pod bubnem. Při dlouhém úseku volně dráhy textílie mohou vzniket přehyby a trvalé deformace textílie. Proto se před bubenjisti, že na buben...

Přídavné zátěrové zařízení k napínacím a sušicím strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 266739

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mohr Petr, Bořek Jiří, Mitáš Jaroslav

MPK: D06B 23/24

Značky: napínacím, přídavné, zařízení, zátěrové, strojům, sušicím

Text:

...zařízení se skládá z bočnic ł, kterými je upevněno mezi vstupní a ovládací skříně Ě napínacího a sušicího stroje. Mezi bočnicemi je umístěn vstupní váleček Ä, vodicí válečky A a É pro vedení tkanin łł a zatírací hlava lg se stěrkou Q, před kterou se dávkuje zátěrová pasta nebo pěna 1. Před zařízením je tkanina łł većena běžným způsobem přes soustavu válečků a rozšiřovačů gg pro její vyrovnání. Za zařízením vstupuje na řetězovou...

Zařízení pro namáčení nití na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 266361

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kozlova Dina, Gračev Viktor, Čelyšev Anatolij, Liševič Nina, Surkov Vladimír

MPK: D01H 13/30, D06B 3/06

Značky: stroji, zařízení, tkacím, nití, namáčení

Text:

...pacnouoxennue numau 7 nmpcTMň E M nexamme na paanux ypnuuax. Bxannoñ naTpyaoK 10 pacnaanxen numa cnmuuornkupy/ona ,l.il,. Elmvmu 1 iIuKpIIiMmErrú-ił Kramuxoň 1). c Ľł 1 DVLpJIĽ|M 0 L-IM 12 ,mum nprąxsbmnnurcm-n nvm/u .l.Il. KIďIILwJäľrI pm unąrunnmm m naxmmnm Q oauaymv ąuanou lü.YIĽTTJĽIŇCTDCI F-IIKSĽITHBT CIIBILYKWIMM ÚÓFÍłI劼IM. nunnunuuuu nmnnwnw Humrynunr nu mxuunmny nmryuky JH n unnuy 1, ulkynn H|nKun 1 umnmnrnnpcTmm ü nm cTmHKmM...

Spôsob úpravy zmesových texílií polyester/bavlna pre prenosovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265521

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čík Gabriel, Hodul Pavel, Havlínová Bohuslava, Antoš Kamil, Prchal Václav, Lacko Vladimír

MPK: D06P 5/00, D06B 3/18

Značky: texílií, tlač, úpravy, zmesových, spôsob, prenosovú

Text:

...a predkondenzáty predošlých typov, cca 80 rôznych zlúčenin, medzi ktorými sa nenachádzajú polyglykolesterétery kyseliny tereftalovej.V literatúre Prchal a kol. Textil 41, l 986 f str. 46 a Miskovsky, Fa Blum A. Textil Praxis 34, 1979, str. 152, sa popisuje využitie napučiavadiel typu glykolov a polyglykolov,ktoré umožňujú viazanie disperzných farbív na bavlnený podiel. Pri použití týchto napučiavadiel sa však dosahujú zlé stálosti vyfarbenia...

Zapojení členů regulačního obvodu pro regulaci napěňování vodných roztoků nebo disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262837

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tichý Jaroslav, Klúčik Igor, Blinka Antonín, Lenk Václav

MPK: D06B 1/08

Značky: roztoku, obvodů, napěňování, zapojení, disperzí, vodných, regulačního, členu, regulaci

Text:

...aoustavy na kolisáni signálu čidla průtoku kapalinga rovnoměrnýkontrolovaný nános vodniho roztoku nebo disperza na plošný substrát v celém rozsahu rychlosti, přičemž změna rychloati eubstrátu je apojana sa změnou tlaku pěny v uzavřené stěrca.Dalši výhodou zapojeni členů regulačniho obvodu podle vy~ nálezu je možnost nastaveni nánosu (hmotnostniho přirůstku lázně) a stupně napěněni. přičemž oba parametry jsou v celém rozsahudrychlosti...

Cirkulační okruh sušicího stroje na sušení pásového materiálu ve vznosu, zejména plošných textilních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261492

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jiříček Václav

MPK: D06B 15/09

Značky: textilních, sušicího, materiálů, zejména, pásu, stroje, vznosu, sušení, plošných, cirkulační, pásového, okruh

Text:

...těles. Ukázalo se, že jde o vhodné řešení, které však přináší určité problémy, pokud se týká dostatečně účinného odvádění vzduchu, hromadicího se mezi tryskovými kanály v odváděcích kanálech, kterými jsou tryskové kanály prostřídány.Vynález uvedené nedostatky odstraňuje, anebo výrazně snižuje, přičemž jeho podstata spočíva v tom, že sací potrubí je opatřeno sacími nástavci, jejich vstupy pro odvádéní zpracovávacíhomedia jsou uspořádány...

Spôsob výroby ohybného plošného útvaru pre obuvnícke účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261424

Dátum: 10.02.1989

Autori: Adamec Tibor, Foks Jiří, Eliáš Rudolf

MPK: D06B 1/04

Značky: spôsob, účely, plošného, ohybného, útvaru, výroby, obuvnícke

Text:

...skúšobnom stroji Penetrometer Bally sa prejavuje až po uplynutí 30 minút.Spôsob výroby ohybného plošného útvaru podľa vynálezu sa robí tak, že sa najprv urobi na polyamidovej alebo polyesterovej tkanine alebo pletenine nános impregnačného prostriedku. To sa deje napr. tak, že sa na opakovü stranu sllónovej tkaniny nanáša 15 až 20 g/m priamym natieraním polyuretánový roztok, ktorý je reakčným produktom polyesteruretanu na báze...

Zariadenie pre vytváranie farebných pružkov na pasikovitom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261087

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sekelský Stanislav

MPK: D06B 1/08

Značky: zariadenie, pasikovitom, vytváranie, farebných, materiáli, pružkov

Text:

...vyhotovenie zariadenia podla vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde obr. 1 je čelný pohlad na zariadenie, na obr. 2 je pohľad zhora, na obr. 3 je znázornená vytváranie farebných prúžkov na pásikovitom materiáli, obr. 4 je priečny rez tahacieho kolieska.Zariadenie pre vytváranie farebných prúžkov na pásikovitom materiáli sa skladá z v-odiaceho prípravku 1, ktorý je prestavitelný v horizontálnej rovine skrutkami 3, a ten ústi...

Zařízení pro barvení přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260649

Dátum: 12.01.1989

Autori: Horálek Miloslav, Štěpánek Vladimír

MPK: D06B 3/06

Značky: barvení, zařízení, přízí

Text:

...stávajícich barvicíchlstrojůwa zrařízeníąlrčených k borvenLpřfŽí jenutnost použití speciálních čerpadel, vysoká hmotnost a materiálová nákladnost. Pomer hmotnosti barveneho ma vteriálu k hmotnosti barvicí lázně se u zná mých barvicích zařízení pohybuje v rozmezí110 .až 120, což znamená, že během barvení je třeba ohřát na teplotu barvení značné množství barvicí lázně, což je spojene s velkou spotřebou vody, páry a elektrické energie.Tyto...

Zariadenie pre rovnomernú fixáeiu syntetických vlákien a šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 245305

Dátum: 15.12.1988

Autori: Müller Karel, Jarolímek Poemysl, Prachao Otakar

MPK: D06C 7/02, D06B 5/18

Značky: vlákien, nití, rovnomernú, šijacích, syntetických, zariadenie, fixáeiu

Text:

...v prednej spodnej časti fíxačnej komory sú menšie otvory. Podstatou zariadenia podľa vynálezą je ďalej to, že paleta je po obvode zosllněna obežnou dráhou, ktorá je položená minimálne na dve nosné kladky, z ktorých aspoň jedna je hnacia, prípadne je paleta podopretá minimálne jednym párom oporných kladiek. Ďalej môže byt paeta podla vynálezu súčasťou vozíka, na ráme ktorého sú umiestnené nosné kladky a oporné kladky.Výhodou použitia...

Podávací válce plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259746

Dátum: 17.10.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06B 23/00

Značky: útvaru, válce, plošného, podávací

Text:

...válce 1 je připojena k neznázorněnému navíjedlu pomocí řetězového kola 4 přes první čelní zubovou spojku mající posuvnou a pevnou část 5, G. Posuvná část 5 první čelní zubové spojky je uložená posuvné na hřídeli 1 D a ojpírá se o pružinu 12, uloženou rovněž na hřídell 1 D mezi posuvnou částí 5 spojky a podávaoím válcem 1. Hřídel 10 je uložena otočně v ložisku 11, jehož ložiskovým tělesem je pevná část E první čelní zubové spojky. Tato...

Přídavné zařízení k průběžnému čištění štětiček rotačních kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259620

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poruba Michal, Pavlík Dušan, Kosla Adolf, Přikryl Jan

MPK: D06B 9/00, C14B 15/02

Značky: rotačních, přídavné, kartáčů, průběžnému, zařízení, čištění, štětiček

Text:

...regulace apřepad Ve Vaně. K rychlé změně nanášeného množství mořidla se musí rychle změnit výška hladiny mořici lázně vůči štětičkám. Aby se nemuselo čekat na zvednutí či pokles hladiny mořidla přes plovákovou regulaci, může se rychle zvednout či spustit celá vana o potřebnou Výšku, pomocí páky a excentru.Aby se mohly částečně eliminovat rozdíly v tloušikách mořených kožek, je dopravní zařízení vůči kartáčům odpruženo. Odpružením se...

Sposob zónového prania a zušlachťovania nekonečných vláken a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259583

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kňazovický Juraj, Lipták Milan, Wiedermann Vladimír

MPK: D01D 13/02, D01D 10/06, D06B 3/04...

Značky: zušĺachťovania, spôsob, prania, vláken, zariadenie, zónového, nekonečných

Text:

...povrch spravi-dla spodného rotujúceho valca .a vytvárajúci na tomto vanlci zónu s prstencovitým nábalomkúpeľa je ovinmi vláken vynášaný na hor ný rotujúci valec, z tohoto je stieraný a privádzaný do ľubovoľnej inej zóny na p 0 vrch spodného valca, pričom cyklus vynášania kúpeľa na horný valec a jeho násled.ného stlerania .a prevádzanie do ľubovoľnej inej zóny na povrch spodného valca sa opakuje aspoň Z-krát.Takýto spôsob prania vláken...

Pracovní válec provazcových pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258891

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 23/02

Značky: pracích, válec, pracovní, strojů, provazcových

Text:

...1 to rozměry vá 1 ců,pře ąouatružit je na novýmenší průměr. Tyto operace jsou složité a vyžadují vždy dlouhodobé odstavení stroje z provozu.Tyto nevýhody Jsou oďàtraněny praoovním váloem provaze oovýoh-praoích strojů podle vynálezu, který sestává z ooé 258391lového bubnu a jehož podstatou je, že na povrchu ooelovéhow bubnu je nalaminována nosné vrstva laminátu so skleněnou tka» ninou ana ní krycí vrstva lamihátu 5 polyesterovým...

Zařízení pro rychlé, kontinuální a bezvodé barvení textilního nebo plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258455

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hermes Julius

MPK: D06B 1/02

Značky: kontinuální, plastického, textilního, barvení, bezvodé, zařízení, materiálů, rychle

Text:

...použitou barvicí lazeň, zásobníku łł na barvicílázeň, destilační zařízení lg, sběrné nádrže lg na barvívo, kapalinového čerpadla lg, zásobníku 1 na rozpouštědlo pro barvivo, zásobníku ll na barvívo, dvou kapalínových čerpadel lg a gl a homoqenizatoru gg.Rovněž páry zbytků vysokovroucí organické kapaliny se po zkondenzovúní v kondenzatoru Q vrací jako kondenzát do zásobníku gg na rozpouštědlo pro barvivo.Vybarvený a ochlazený textilní nebo...

Spôsob zošlachtovania polyesterových textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256748

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kollárovits Štefan, Hulík Milan, Niepel Wiliam, Kostolániová Viera

MPK: D06M 1/06, D06B 21/00

Značky: polyesterových, materiálov, zošľachťovania, textilných, spôsob

Text:

...hydroxidu alkalického kovu s prídavkom, alebo bez pridavku zmáčacieho prostriedku v- množstve 1,5- až 2,5 násobku teoretického- množstva, požadovaného na daný stupeň odbúrania polyesterového reťazca »a následný tepelný šok s prehriatou vodnou parou po dobu 10 a-ž 60 sekúnd.Výhoda uvedeného spôsobu, je v tom, že počas relatívne krátkeho času pri pôsobenítepelného šoku nastane rovnomerné zmydelnenie po celej dĺžke a po celom obvode...

Způsob místního barvení plošných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255923

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grüner Pavel, Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: D06B 11/00

Značky: materiálů, textilních, místního, plošných, barvení, způsob

Text:

...vynálezu může být využít ýři barvení celulőzových materiálů rozpustnými barvivy nebo barvivy, která se do rozpustného stavu v roztoku převádějí. Pro ňolyamid a polye D akrylnitril jsou vhodná rozpustná 1 disporzni barviva, pro po- 1 yàsterové materiály baŕviva disperzni.Řoäenłm dle vynálezu se dosáhne místního vwbarveni ploěe ě ných texťilňioh materiâąů bez nároků na slcžité speciální zařízení. Je bři hěm možno snadno ovlivňovat oytost...

Zařízení pro barvení okrajů plochých dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255743

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tržil Miroslav, Svozilová Ludmila, Výsmek Miroslav

MPK: D06B 1/12

Značky: plochých, dílů, barvení, zařízení, okrajů

Text:

...nádoba 3 a barvicí kapalinou. Na dne nádoby 3 je vloženo kulička 31, jež je zhotovena ze skla nebo z oceli. Ve dni nádoby 1 je upraven neznazorninj výstupní otvor, na nej je napojena hadilkaejg, ktera je opatřena ukančovací hlavicí 31. Ukončovaoí hlavice 31 (obr.3) je z nontažních důvodů aeetavena ze dvou čistí a je v ní vytvořen eedlový otvor 35, na nčjž navazuje ventilový otvor 32. Ve ventileven otvoru 12 je poauvnl uložen ventil A,...

Způsob odvodňování plošných porézních pásových materiálů a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254900

Dátum: 15.02.1988

Autori: Holub Bohumír, Lejčar Jiří, Bohatý Milan, Červený Jan, Zigová Ludmila, Pourová Stanislava, Téra Petr

MPK: D06B 15/02, D06C 7/00

Značky: způsobu, porézních, plošných, provedení, odvodňování, materiálů, pásových, způsob, zařízení

Text:

...teplotou 120 až 250 °C. Při kontaktu s touto teplosměnnou plochou 3 dochází k okamžitému odpaření nepatrné části vody, která se přemění v páru o objemu přibližně tisĺckrát Většim,než zaujímala voda.3 254900 Tímto okamžitým zvětšením objemu dochází k mžikovému mechanickému protlačení vody struku.urou plošného porézního pásového materiálu l a tím k odstranění volné vody A, která je vu struktuře mokrého plošného porézního pásového...

Způsob povrchové modifikace implantabilní textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254277

Dátum: 15.01.1988

Autori: Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír, Černý Jan

MPK: D06B 19/00, A61F 2/06

Značky: modifikace, textilie, povrchové, způsob, implantabilní

Text:

...způsob úpravy předmětů, přicházejících do přímého kontaktu s krví nebo jinými biologickými tekutinami, hzejména cévních protěz z inertních syntetických materiálů. Při tomto pracovním postupuse nanáší tromborezistentní vrstva nebo vrstvy na vnější a/nebo na vnitřní stěny implantátů pomocí vysokofrekvenčního výboje, který způsobuje vyloučení tromborezistentní vrstvy nebo vrstev z pracovního média .například z reakčního plynu nebo ze směsi...

Spôsob zušľachťovania alebo pojenia plošnýcb útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247270

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Miroslav, Šrámek Jaroslav, Machek František, Šillinger Vladimír, Cidlinský Karel, Krumphanzl Vladimír, Firbas Petr, Bihalová Božena

MPK: D06B 19/00

Značky: spôsob, útvarov, zušĺachťovania, pojenia, plošnýcb

Text:

...technológie investičného charakteru.Ako termolabilných látok zo skupiny azozlúčenín, derivátov hydrazinu a N-nitrózozlúčenín, je možné k príprave napeňovacej sústavy použit napriklad organických nadúvadiel konkrétne 1,ä-metano-BJ-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazacyklooktán, azo-d 1 izobutyronitril, N,N-dimetyl-N,Nídinitrózotereftalamld,1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán,benzénsulfohydrazid, p-toluensultohydrazid,p,p-oxy-bisbenzénsultohydrazid,...

Způsob barevné úpravy pergamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240850

Dátum: 01.01.1988

Autor: Voborský Zdenik

MPK: D06B 5/22

Značky: úpravy, pergamenů, způsob, barevné

Text:

...uspokojívý pro získání věr u ného odstínu a vzłüedua starého pergamenu pro psací a vazební úče ly 7 Proto byl vývinut způsob barevné úpravy pergamenů, vyrobených ze začině é a gletované bo 1 iný,pos 1 éze upravované plnicí směsí,obsahující odvar lněného semene, esterifikovaný kafilerní tuk,glycerin, křídu, denaturovaný líh a vodu, jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že společně s plnicí směsí se holina upravuje konzervovanou...

Způsob výroby elastického válce s vysokým odmačkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254000

Dátum: 17.12.1987

Autori: Švec Zbyněk, Bořek Jiří, Ponikelský Zdeněk, Štěpánek Oldřich, Korbel František, Červený Jan, Téra Petr

MPK: D06B 15/02, D06B 23/02

Značky: vysokým, způsob, odmačkem, elastického, válce, výroby

Text:

...eilcu účinný transport vlhkosti z odvodňovanýoh textilií.Nekonečný pâe netkané textilie je rozřezún nan - úhelníky,například na 8 úhelníky JL e poloněren vepeané kružnioe o 10 až 20 mm větlím, než Je požadovaný poloněr finélního válce.- 3 254 000 Jsou opatřony contrálním otvorom, zářozem pro klínok, nąvločony na kovový trn 1, vzéjomně proti sobě pootočony za účelom vyloučoni noatojnorodosti materiálového složení a nalisovány pod...