D04H 1/00

Spôsob a zariadenie na vytváranie a balenie izolačných plstí z vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287147

Dátum: 28.12.2009

Autori: Louis Bernard, Bichot Bernard, Aube Jean-yves

MPK: D04H 1/00, D04H 1/70, B65H 39/00...

Značky: plstí, vláknitých, materiálov, vytváranie, balenie, izolačných, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutý spôsob vytvárania a balenia izolačných plstí z vláknitých materiálov, najmä z minerálnych vlákien, pri ktorom sa vychádza z izolačnej rohože, postupujúcej kontinuálne na dopravnom zariadení (2), pričom spôsob zahrnuje pozdĺžne rozrezávanie rohože na viac rovnobežných vlákenných pásov (10), unášaných dopravným zariadením (2). Vlákenné pásy (10) sa unášajú prostredníctvom najmenej jedného vetviaceho a zbiehacieho zariadenia (4) k...

Zariadenie na výrobu rúna z minerálnej vlny, spôsob výroby rúna z minerálnej vlny a pás alebo doska z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286890

Dátum: 12.06.2009

Autori: Schorr Ludwig, Naber Wilfried

MPK: C03B 37/01, D04H 1/00, D04H 1/70...

Značky: spôsob, výrobu, vlny, zariadenie, minerálnej, výroby, doska, rúna

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu rúna z minerálnej vlny zahrnuje spádovú šachtu (10), rozvlákňovacie zariadenia (26a, 26b), ako aj dopravné zariadenie (16) na transport rúna z minerálnej vlny. Takisto je tu umiestnený mechanizmus, aby rozdelil pás izolačnej látky v pozdĺžnom smere na prvý pásový odrezok (38) a druhý pásový odrezok (40), ako aj dopravné zariadenie (48), ktoré môže viesť prvý pásový odrezok (38) tak, že sa ukladá na druhý pásový odrezok...

Zariadenie na výrobu tvarových dielcov z vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12949

Dátum: 10.11.2008

Autor: Heinl Manfred

MPK: B29C 70/30, D04H 1/00, B29B 11/16...

Značky: dielcov, výrobu, zariadenie, tvarových, materiálů, vláknitého

Text:

...z rôznych pozícii. Okrem toho má prstencové potrubie tú výhodu, že prúdenie vlákien môžebyť udržiavané trvalo, pretože spomínané ventily slúžia na časovo sekvenčnúreguláciu procesu plnenia. Je tým vylúčené nežiaduce usadzovaniu vlákien v dopravnom potrubí.0011 Pre rovnaký účel môže byt výhodné, ak na alebo pred tryskou je usporiadaný uzatváratelný otvor, cez ktorý môžu byt potrubie a prípadne nadväzujúca oblasť0012 Ďalej sa ukázalo byť...

Fasádna izolačná doska na izoláciu vonkajších fasád budov, termoizolačný systém majúci takúto fasádnu izolačnú dosku a spôsob výroby fasádnej izolačnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12632

Dátum: 18.04.2008

Autori: Bihy Lothar, Hornung Helmut, Wigge Carsten

MPK: E04B 1/76, D04H 1/00

Značky: dosky, izolačnej, systém, vonkajších, izolačnú, dosku, majúci, spôsob, fasádnej, fasád, fasádna, budov, fasádnu, izoláciu, termoizolačný, takúto, doska, izolačná, výroby

Text:

...telesá 2 minerálnej vlny, pričonm sa používa predovšetkým kamenná vlna. Takéto fasádne izolačné dosky sa v súčasnosti pravidelneskupiny tepelnej vodivosti 040, tzn. mernú hodnotu tepelnej vodivosti É 0,040 W/mK podľa DIN EN 13162.0008 Podstatným faktorom určujúcim stabilitu takéhoto kontaktného termoizolačného systému sú priton materiálové vlastnosti fasádnych izolačných dosiek tvoriacich izolačnú vrstvu. Tieto musia vykazovať...

Spôsob a zariadenie na výrobu časti potrubia z minerálnej vlny na izolačné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13383

Dátum: 24.05.2006

Autori: Karjalainen Erkki, Skippari Sami, Kuukka Ossi, Nikkinen Matti, Bulut Pirkko, Manninen Jukka

MPK: F16L 59/02, D04H 1/00, D04H 1/76...

Značky: výrobu, zariadenie, částí, účely, izolačné, spôsob, potrubia, minerálnej

Text:

...príkladova obrázkov možno nájsť ďalšie preferované s nimi spojené prvky.0015 Na obrázkoch, Obrázok 1 ukazuje zariadenie podľa vynálezu, kde je dávkovanie vlny ovplyvnené prostriedkami gravitácie a dávkovacou skrutkou, Obrázok 2 ukazuje pristroj podľa vynálezu, kde je dávkovanie vlny ovplyvnené dúchadlom a dávkovacou skrutkou, aObrázok 3 ukazuje prierez úseku na formovanie časti potrubia podľa vynálezu, obsahujúci predlisok časti...

Spôsob a zariadenie na výrobu kompozitného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285063

Dátum: 24.04.2006

Autori: Loubinoux Dominique, Debalme Jean-paul

MPK: D04H 1/00, D04H 13/00

Značky: výrobků, kompozitného, výrobu, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa na pohybujúcom sa podklade kontinuálne ukladajú nite obsahujúce sklenené filamentové vlákna, ktoré sú v kontinuálnej forme alebo vo forme striže z nastrihaných nití alebo vo forme textílie, do ktorej sú nite spracované, pričom nite ukladané v kontinuálnej forme, vo forme striže z nastrihaných nití alebo spracovanej do textílie a obsahujúce sklenené filamentové vlákna sú z najmenej 80 hmotn. % vytvorené zo zmesových nití z...

Spôsob výroby výrobkov z minerálnych vláken a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280293

Dátum: 10.05.1995

Autor: Rudolph Karl

MPK: D04H 1/48, D04H 1/00, D04H 18/00...

Značky: spôsob, vláken, minerálnych, spôsobu, výroby, zariadenie, uskutočňovanie, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe výrobkov z minerálnych vláken so zhutnenými povrchovými oblasťami, prípadne povrchovými vrstvami, sa aspoň jedna oblasť povrchu vystaví nárazu ihiel až do dopredu stanovenej hĺbky vniknutia, takže vlákna splstnatejú a súčasne sa oblasť povrchu zhutní. Zariadenie sa skladá z veľkého počtu ihiel (13, 14) spojených do skupín alebo spojených so zdvíhacím zariadením (15, 16), ktoré je usporiadané na hornej alebo na dolnej strane povrchu...

Spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277732

Dátum: 11.06.1991

Autor: Nieminen Jorma

MPK: D04H 1/70, D04H 1/00, D04H 1/42...

Značky: tvaru, spôsobu, tohto, spôsob, výrobků, zariadenie, sklenených, vlákien, rohože, keramických, uskutočnenie, výroby, minerálnych, zmesí, podobného

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sa privádzajú do styku s prúdom vzduchu, ktorý ich prenáša a ukladá do tvaru homogénneho vláknitého rúna v prvej dopravnej rovine, z ktorej sa premiestňujú do protiľahlej dopravnej roviny prúdom vzduchu prechádzajúcim prvou dopravnou rovinou, čím sa vlákna, náhodne orientované, usadzujú a vytvárajú vláknité rúno, ktoré sa podrobuje prípadne ďalšej úprave na spojenie vlákien. Zariadenie, obsahujúce ústrojenstvo na vrstvenie vlákien do...

Zariadenie na zhromažďovanie minerálnych vláken do vláknitej rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 280747

Dátum: 11.06.1991

Autori: Furtak Hans, Lejeune Raymond, Naber Wilfrid

MPK: D04H 1/00, D04H 1/72

Značky: vláknitej, zhromažďovanie, zariadenie, rohože, vláken, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zhromažďovanie minerálnych vláken do vláknitej rohože obsahuje jednak zvlákňovacie hlavy (1, 2, 3), usporiadané v najmenej jednej skupine zvlákňovacích hláv (1, 2, 3), uložených v rade za sebou v smere postupu vlákenného súboru, do ktorého sa zo zvlákňovacích hláv vlákna ukladajú, pričom sa z každej zvlákňovacej hlavy (1, 2, 3) vlákna ukladajú do zodpovedajúcej zbernej oblasti (Z1, Z2, Z3) na zbernom prostriedku vlákenného súboru,...

Zařízení na výrobu objemné vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269300

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krčma Radko, Hanzl Jaroslav, Hýbl Vladislav, Jirsák Oldřich

MPK: D04H 1/00, D04H 18/00

Značky: objemné, vlákenné, vrstvy, zařízení, výrobu

Text:

...pavučine je zpracovávána tak, že pilka 2 a pěchovaoí lieta i synchronizovaně vibrují a pokud pilka g je ve spodní úvrati, je pěohovaoí lišta j odkloněna od válce 1 a naopak. Pavučina, která je přiváděna přímo z mykacího stroje, je vedena shore mezi přivâděcí stěny a snímána pilkou g na odváděcí pás l, kde je formována do tvaru skládané vlákenné vrstvy 1 odváděná mezi dopravníkem 1 a odváděcí stenou. Vlákenná vrstva obsahující...

Způsob kontinuální výroby netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266407

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krejčí Miloš, Burian Zdeněk, Chundela Jiří, Svoboda Ladislav, Kazda Ota, Makovský

MPK: D04H 1/00, D04H 13/00

Značky: výroby, kontinuální, textilie, způsob, netkané

Text:

...výrobu netkané textílie. V takovém případě taková výroba netkané textílie, v návaznosti nav podstatě klasický způsob výroby staplového vlákna, nedovoluje potřebné účinnosti ekonomické a úspory zejména- 3 266407 Rovněž jsou známé netkané plošné pásy, které ae vytvoři z vrstev vlákenných materiálů a fólii tak, že jsou jednotlivé vrstvy apojeny vpichovánim, jako například u če. A 0 č. 183 568. AV tomto případě jsou k vpichováni přiváděny...

Rozširovač kabelů vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 236198

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kazda Ota, Kopal Jaroslav, Humplík Antonín

MPK: B65H 57/16, D04H 1/00

Značky: vláken, rozšiřovač, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšiřovač rozvinuje pramen vláken na plošný vlákenný útvar o dané šířce a tloušťce. Tvoří jej dvě dvojíce (4, 10) nekonečných nosných elementů (11), z nichž vždy dva nekonečné nosné elementy (11) vytvářející dvojici (4, 10) jsou uspořádány nad sebou a vzdálenost takto uspořádané dvojice (4, 10) k druhé shodně uspořádané dvojici (4, 10) nekonečných nosných elementů (11) je nekonstantní, zvětšující se ve směru pohybu nekonečných nosných elementů...

Rožšiřovač kabelů vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 240209

Dátum: 15.06.1987

Autori: Symer Toomas Edgarovie, Kaljurand Endil Tetovie

MPK: B65H 57/16, D04H 1/00

Značky: kabelů, vláken, rozšiřovač

Text:

...prochází xfozšířovacímjzařízeiaim k výstupní dvojici odtahových ľvälćů. Rozšiřovací zařízení je tvořeno r několika rozpinkami umistěnými rotačně a tyto rozpínky jsou různým, způsobem vytvarovány.Pružinové zařízení k rozpínáni kabelu vláken je dalším typem stroje, který dovoluje kontrolovatelné a plynulé. rozšlřování Inalýchvpúseků zploštělého kamene. Princíp rozevírání kabelu je za-ložen na postupném natahování soustavypružin, mezi kterými...

Zapojení pro řízení usazovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250087

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vališ Miloslav, Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav

MPK: D01G 37/00, D04H 1/00, G05D 27/00...

Značky: řízení, usazovací, komory, zapojení

Text:

...mezi žádanou a skutečnou hodnotou plošné hmotnosti za usazovací komorou. Hmotnost vytvâřeného koberce minerální viny je měřena dvěma měřiči vyhodnocujícími zvlášť pravou a levou polovinu koberce. Pro toto měření lze použít např. vážící válečky, radioaktivní měřič, přítlačné válečky s indukčním vysílačem apod. Předmětné zapojení představuje účinné řízení provozu usazovací komory s podstatným snížením odchýlky plošné hmotnosti výsledného...

Textilie k přenosu pojiva při výrobě pojených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250083

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsák Oldřich, Krčma Radko

MPK: D04H 1/62, D04H 1/00

Značky: textilie, pojiva, textilií, pojených, výrobe, přenosu

Text:

...5 PES PE 20 4,0 8,8 6 VS ter. PAD 20 4,0 8,8 7 VS ter. PAD 30 7,0 14,0 8 VS ter. PAD 60 7,0 14,0 Príklad 2 délníku rozmístěnýmí v ploše podle obr. 3Textilie -k přenosu pojiva do vlákenné vrstvy při výrobě pojených textilií se skládá z nosné textílie z visközových vláken pojené vplchováním, o plošné hmotnosti 35 g/mz, a z pojiva umístěného na jejím povrchu v kruhových plochách v množství a uspořádání podle tab. 1, vzorky 6 až 8. Pojivem je...

Vlákenná vrstva, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235494

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hanuš Jaroslav, Rychlík Dalibor

MPK: D04H 1/00, D01G 15/46

Značky: vlákenné, provádění, vlakenná, vrstvy, vrstva, její, zařízení, způsobu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenná vrstva 8 je vytvořena ze zhuštěných skladů 22 do tvaru vlnovek, které probíhají po celé šíři vlákenné vrstvy 8 a jsou řazeny těsně za sebe v podélném směru. Výška vlnovek skladů 22 určuje výslednou tloušťku vlákenné vrstvy 8. Zhuštěné sklady 22 vláken jsou v podélném směru vzájemně provázány. Podstata způsobu výroby vlákenné vrstvy 8 spočívá v tom, že se snímá textilní materiál 7 z části obvodu ojehleného bubnu 1, kterážto část obvodu...

Zařízení pro výrobu rouna z organických a anorganických vlákenných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230963

Dátum: 15.02.1985

Autori: Müller Thea, Schickel Alfred, Rochlitz Klaus-dieter

MPK: D04H 1/70, D04H 1/00

Značky: vlákenných, anorganických, organických, zařízení, výrobu, materiálů, rouna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu rouna s chaoticky uspořádanými vlákny, například vlákny minerálního původu. Cílem vynálezu je snížení spotřeby materiálu, používaného k výrobě rouna, zajištění kontinuálního výrobního procesu a podle možností odstranění procesu dodatečného zpracování rouna za účelem změny struktury vláken. Úkol spočívá ve vyvinutí zařízení, které by umožnilo vytvořit předběžné podmínky pro dosažení vysoké odolnosti v tlaku a...