D04B 9/56

Spôsob spojovania dvoch okrajov pleteného hadicového výrobku a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282337

Dátum: 26.11.2001

Autori: Frullini Alberto, Frullini Paolo

MPK: D04B 9/42, D04B 1/24, D04B 9/56...

Značky: hadicového, pleteného, výrobků, zariadenie, okrajov, dvoch, spojovania, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spojovania dvoch okrajov pleteného hadicového výrobku, hlavne ponožiek, vyrábaných na jednovalcovom okrúhlom pletacom stroji, pričom sa začína od pružného okraja a končí sa pri špičke, ktorá zostáva otvorená, podľa ktorého sa najskôr zdvihne dopredu stanovený počet pletacích ihiel (3) prvého polradu, pričom sa tieto pletacie ihly (3) ďalej zdvihnú po odobraní príslušných očiek (8), a ďalej sa zdvihne dopredu stanovený počet pletacích...

Spôsob spájania dvoch okrajov pleteného výrobku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281557

Dátum: 06.12.1995

Autori: Frullini Paolo, Frullini Alberto

MPK: D04B 9/56, D04B 9/54, D04B 9/42...

Značky: okrajov, spôsobu, pleteného, spôsob, tohto, zariadenie, spájania, výrobků, vykonávanie, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spájaní najmä otvorenej špičky sa posledné očká prvého polradu prenesú na pletacie ihlice druhého polradu očiek ich pootočením o 180°, pričom sa očká prvého polradu zadržia, následne sa spustia ihlice druhého polradu, až sa očká druhého polradu dostanú pod úroveň nosov platín. Zariadenie na prenášanie očiek prvého polradu sa premiestni pootočením späť do východiskovej polohy a umiestni sa oproti zodpovedajúcim ihlám druhého polradu, ihly...

Způsob zakončení úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265073

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: způsob, zakončení, úpletu

Text:

...kdy je úplet vytvořený na zbylých pletacích jehlách odho~Zakončení úpletů, zejména punčochových se na pletacím stroji provádí následovně.Úplet, například díl punčochových kalhot, punčocha, ponožka,podkolenka nebo šlapka se plete známým způsobem v celé své délce.Začne se pletením lemu a končí upletením špice. Po upletení po- Vžadované délky úpletu se ve všech pletacích systémech nejdří ve postupně ukončí pletení každého n-tého očkového...

Uvolňovací zařízení vyhazovače jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263713

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petráněk Milan, Smítal František, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/32, D04B 9/56

Značky: vyhazovače, uvolňovací, jehel, zařízení

Text:

...1 zajištěná maticí 5 a jejím vlivem je tlačena ve směru šípky A (obr. 2). Horní rameno vyhszovače A je vodorovné a je uzpůsobeno pro záběr s kolénky vodících platin. Spodní rameno vyhazovače l je svislé a z boku je k němu přiřazeno svislé rameno páky §výkyvně uložené ve stojánku 1. Ke druhému vodorovnému remenu páky Q je přiřszen elektromagnet § a z druhé strany doraz 3. Elektromagnet § je upevněn ve stojánku 1, ve kterém je dále posuvně...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262409

Dátum: 14.03.1989

Autori: Negri Ettore, Luchi Luciano

MPK: D04B 9/56

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...přepínací stopry 12 přivedeny do dolní dráhy 39 pro tvoření oček. Príslušné Výkyvné stopry 17 narazí současně na svislé stahovací zámky 27 působicí na jejich kolénka T 1.Kolénka T 1 jsou nyní umístěna tak, že odpovídají přísuvnéníu radlálnímu zámku 32,který je posune do dolního jehelního válce 11.Kýváuí výkyvných stoprů 17 pomocí vybrání 117 uvede kolénka 218 příslušných dolních volicích stoprů 18 do radiální polohy,takže dolní volicí...

Způsob zakončení pleteného punčochového polotovaru na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 246843

Dátum: 01.03.1988

Autor: Králíeek Jaroslav

MPK: D04B 9/56

Značky: punčochového, stroji, pletacím, pleteného, polotovarů, zakončení, okrouhlém, způsob

Text:

...mit. zechycená při ehezováni polotoveru z Jehel, ve bezporuchovóu vyhozeni upleteneho polotoveru z odtehovecího zařízení. čin se podstatne eniži epolehllvoet funkce tohoto zařízení při pletenl nàeledujiclho polotovaru. Popeané souetředěni dvou operací nože ve svých dúeledcich přlvodlt 1 připednou hevarii pleteciho strojeK odetrenüni uvedených nevýhod. ke zvýšení účinnosti pleteclho stroje e zároveň k zabezpečení výroby platených punčo 2 243...

Hadicovitý úplet a postup k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253502

Dátum: 12.11.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Veselý Jan

MPK: D04B 9/56

Značky: výrobe, postup, hadicovitý, úplet

Text:

...jehlách jehelního válce v šestém pletacim systému.V další fázi pletení se v prvním pletacím systému plete pouze na neúplném počtu jehel,a to na úseku l 00 ° a vytváří se první částečný řádek El, který navazuje na úplný řádek 5, jak je vidět na obr. 1. Počátek i konec tohoto částečného řádku El je zabezpečen chytovými očky na úsecích 3 a gł. V dalším, druhém pletecim systému se plete na větším oblouku jehe 1,a to na oblouku l 40 ° a plete...

Špice na hadicovém úpletu a způsob jejího zhotovování na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252575

Dátum: 17.09.1987

Autori: Musil Ivan, Andó Ján, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 9/56

Značky: špice, pletacím, jejího, způsob, úpletu, hadicovém, okrouhlém, zhotovování, stroji

Text:

...kem lg radíálně k jehelnímu válci 3 a bezprostředně potom k omotáni středového úseku lg pŕíze I okolo poeuvného háčku lg, který kříží dráhu vypnuté přize L.Když dojde k omotání středového úseku lg příze 3 okolo posuvného háčku lg, vyvolí se u daného pletacího systému alespoň jedna jehla 1, s výhodou skupina lg jehel Ä do polohy chytove tak, aby mezi místem ll a takto vyvolenou skupinou lg jehel 1 byla délka příze l,vytvářející velkou smyčku gl...

Způsob výroby paty, resp. špice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244451

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Druska Ján, Sokáe Michal, Šranko Mikuláš

MPK: D04B 9/56

Značky: způsob, resp, výroby, paty, špice

Text:

...platení klinková paty nebo äpice ss plate následujícím způsobem. První část paty se plate sa ujímání oček v obou platecích systemecn prostřednictvím ujimačů a, 2, LQ, n. Horní kolćnka ,L pracovní skupiny jehel při první obrátce ve smeru 5, což je smer opačný k rotsdnímu pletení, prochází oběma pletacími system po dráze g. Před zatehovacím zámkom á druhdho pletacího systemu je ujímačem ,L 2 svednuta první jehla z pravé strany pracovní...

Zařízení pro tvoření klínkových pat a špiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 251063

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 9/56

Značky: zařízení, tvoření, špiček, klínkových

Text:

...je olpatřen jednou stupñovitou částí 3 A, 3 B. Přívod 4 Lniti je dalším ovládacím prvkom, který je výkyvný do »dvou symetrických knajních poloh 4 A, 4 B, které se nacházejí proti stupňovitým částem 3 A,3 B pracovních zámků 1 A, IB.ehly 5, uložené v drážkách jehelního válce, jsou zvendány a spouštěny působením selektorů 7, které jsou ovládaný volicim ústrojím, které bude popsáno v další části. ehly 5 jsou stahovány působením jednoho nebo...

Postup k výrobě vratné paty a zařízení k provádění postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250992

Dátum: 14.05.1987

Autori: Štork Otakar, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 9/56

Značky: zařízení, postup, vratné, výrobe, postupu, provádění

Text:

...oběma pletaoími systémy je uspořádán druhý stahovač ll uzpůsohený pro stahování dvou jehel z každé strany.Funkce výše popsaných prostředků při vratném pletení je následující. První část paty se plete za ujímání oček v obou pletacích systémech pomocí vyhazovačů 5, É, 2,lg, přičemž stahovače ll a ll jsou vypnuty. Jehly jsou rozděleny známým způsobem do dvou skupin na pracovní a nepracovní. Průběh pracovních jehel je znázorněn drahami 5 a E...

Váčková pata

Načítavanie...

Číslo patentu: 249743

Dátum: 15.04.1987

Autori: Andó Ján, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 9/56

Značky: váčková

Text:

...vůči podélné ose paty.Zařazením průběžných očkových řádků mezi jednotlivé skupiny neúplných vložených očkových řádků se odstraňuje nadměrná deformace oček úpletu v té části obvodu jehelního válce, kde nejsou vytvářeny neuplné očkové řádky.Další význaky a výhody vynálezu výplývají 2 popisu příkladného provedení váčkové paty, znázorněné na výkrese, kde značí obr. 1 pohled na úplet s váčkovou patou, obr. 2 rozvinutý tvar váčkové paty a...

Zařízení pro blokování stahovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236446

Dátum: 01.06.1986

Autori: Maléř Josef, Fischer Evžen, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/56, D04B 9/20

Značky: blokování, stahovače, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro blokování stahovače v nepracovní poloze během vratného pletení na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového zboží apod. přičemž řešena jednoduchost a použitelnost zejména pro dvouválcový pletací stroj. Podstata řešení spočívá v tom, že sestává z blokovací západky přiřazené ke stahovači upraveném pro záběr se západkou, dále z mechanického převodu, jehož jeden koncový člen je přiřazen k západce a druhý k...

Rotačně pletená váčková para

Načítavanie...

Číslo patentu: 231618

Dátum: 01.05.1986

Autori: Andó Ján, Župka Bedřich

MPK: D04B 9/56

Značky: pletená, rotačné, váčková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká na okrouhlém pletacím stroji rotačně pletené váčkové paty, která obsahuje řadu po sobě jdoucích neúplných řadu zapletených mezí lýtkovou a chodidlovou část punčochového zboží. Tato pata dále obsahuje řadu po sobě jdoucích neúplných řádků, která má na svém začátku i konci vytvořenou alespoň jednu chytovou kličku, každá z těchto chytových kliček je zapletena do řádku, který je delší, než je nejdelší řádek po sobě jdoucích...