D04B 9/46

Způsob výroby punčochových kalhot a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270417

Dátum: 13.06.1990

Autori: Conti Gianni, Conti Paolo, Manini Benito, Gariboldi Franco

MPK: D04B 9/46

Značky: provádění, způsob, punčochových, zařízení, kalhot, výroby

Text:

...vynezuje stahovací rovinu, vyšší než je atahovací rovina vymezovaná na ostatních zatahovacích platínách.Zatahovací pletiny obou jehelních lůžek mohou být pevné a jsou opatřeny profílovaným úsekea vynezujícía atahovací rovinu s konvexnín zadním profílen. Alespoň některé ze stahovacich platin jsou e výhodou opatřeny u obloukovitého zodního profilu, podporujícího klíčky očka, hàćkovýli útvary ve tvaru zobců nebo háčků, přeeahujících profllovaný...

Zařízení pro zablokování platin na dnu drážek jehelního válce u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268200

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/14

Značky: pletacích, strojů, jehelního, válce, drážek, zařízení, zablokování, okrouhlých, platin

Text:

...do příslušně drážky 35.zejména je blokovací člen g v podstatě tvořen prstenccmj, .ktery je souosý s jchelním váloem 3 a je umístěn uvnitř korunového zámku 6, který je rovněž souosý s jehelním válcem 3 a je připevnän k nosné konstrukcí 1 stroje.Korunní zámek g je známého typu a má vzestupně úseky. střídající se se sestuPnÚni úsek. se .kterými nbírnàí kolénka g platin i. když jsou vysunutyľ z unser 33 jehelního válce 1. Vzestupně úseky...

Zapojení pro korekci hustotového ústrojí pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268117

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paar Miroslav, Šídlo Eduard, Korger Zdeněk, Andó Ján, Ptáček Miloš, Šustr Václav, Kouřil Antonín

MPK: D04B 9/46

Značky: ústrojí, zapojení, hustotového, stroje, pletacího, korekcí

Text:

...výstup je soojen zpětně prostředníctvim vstupního obvodu pro pří něm výkrese pomocí blokověho schematu.zapojení pro korekcí hustotového ústrojí okrouhlêho pletacího stroje, zejména maloprůměrového vícesystémového pro pletení punčochových výrobků obsahuje řídící jednot ropočítačem 5 stroje a príslušnými vstupnímí čí výstupnímí obvody. Řídící míkropočítač 5 stroje je spojen pomocí vstupního obvodu Š s klávesnící 1 pro ruční vkládání údajů...

Okrouhlý pletací stroj na výrobu punčoch a podobně, s ochraným stínítkem v pracovní oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266338

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46

Značky: oblastí, stínítkem, punčoch, stroj, podobně, pracovní, okrouhlý, pletací, ochraným, výrobu

Text:

...strana prostoru, popřípadě místnosti,ve které je stroj umístěn. Umístíeli se na toto vedení aspirační zařízení, jež není pro přehlednost na výkresech znázorněno, může být v komoře vytvořen aspirační proud, který odstraňuje kousky příze neho vůbec nečistoty náhodné proniknuvší do vnitřku komory 3, takže pracov ní oblast je stále udržována v čistotě.Dále může být upraveno blokovací zařízení lg, které je umístěno stranou vůči jímacímu...

Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264108

Dátum: 13.06.1989

Autor: Riccitelli Ivan

MPK: D04B 9/42, D04B 1/24, D04B 9/46...

Značky: okrouhlý, provádění, pletení, způsobu, způsob, stroj, pletací, odévů, tohoto

Text:

...může být rovněž vyměnitelný a je zvolen z řady vodičů niti, umístěných vedle sebe pro záměnu druhu niti v požadovaném časovćm intervalu pro pletení různých oblastí stejného oděvu.Jehelní válec łi talířové lůžko gg se uvádějí současně do střídavého otáčivého pohybu pomocí ovládacích ústrojí, která jsou běžně u okrouhlých pletacích strojů používána,zejména pro pletení punčoch. Na rozdíl od punčochových okrouhlých pletacích strojů má stroj...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopečný Miroslav, Fučík Milan, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: zámku, jednoho, nejméně, ovládání, pohyblivého, zařízení

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chládek Otokar, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel, Piálek Josef, Nováček Jindřich

MPK: D04B 9/46

Značky: okrouhlý, stroj, zboží, výrobu, punčochového, pletací

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Chládek Otokar, Klumpar Karel

MPK: D04B 9/46

Značky: jednoválcový, stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Zařízení pro ovládání pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261117

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fučík Milan, Rebeka Zdeněk, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: pohyblivého, ovládání, zámku, zařízení

Text:

...stroje, například při plynulém zařeď-ování oček úpletu v lýtku je podle programu dodáván elektronickým programovacím zařízením proud do elektromotoru li,který otáčí hřídelem ve směru hodinových ručiček- Hřídel elektromotoru E se zašroubovává do díry výstupku 31 zámkového-pláště 6, v důsledku čehož se elektromotor G a tedy 1 držák 4, resp. hustotový zámek 5 axiálně snižují. Tím se zvětšuje zátah jehel 2 a tedy se i zařeďuje i .pletenina, V...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257722

Dátum: 15.06.1988

Autori: Štork Otakar, Kejnovský Bohumil, Pavlík Vladimír

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: okrouhlého, soustava, stroje, pletacího, zámková

Text:

...na hustoty pleteniny známým neznázorněným zařízením. Počáteční část 3 levého zatahovacího zámku Z je pevné spojena prostřednictvím šroubú É a 1 (obr. 5) s dříkem il středního patového zámku A. Dřík Al je výkyvně uložen na čepu gł stojánku Q, takže funkční hrany středního patového zámku A jsou vlastně s ohleáem na rozsah výkyvu axiálně pohyblivé vzhledem ke kolénkům l jehel. Ke dříku Al je uchycena svisle posuvná tyč 2 ovládaná neznázorněným...

Zařízení pro ovládání zatahovacího zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257038

Dátum: 15.04.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: zámku, ovládání, zatahovacího, zařízení

Text:

...tvoří čtyřkloubový mechanismus. Vahadlo 1 je provedeno jako dvojzvratná páka, na jejímž druhém rameni je uchyceno táhlolg. Druhý konec táhla 3 je uchycen k páce lg upevněné na hřídeli lilkrokového motoru lg. Místo krokového motoru může být použit servomotor obsahující asynchronní elektromotor apod. Krokový motor li je elektrickým vedením lg spojen s řídicím mikropočítačem lg stroje. Krokový motor lg je pevně uspořádán na stojánku ll, který je...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255813

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kollmann Jan, Kučera Jaromír, Zoňa Jan

MPK: D04B 15/00, D04B 9/46

Značky: okrouhlého, zařízení, hustotové, stroje, pletacího

Text:

...je naproti pistu 2 stavěcí šroub lg pro vymezení výkyvu páky 3. Držák ll je upevněn V neznázorněném rámu stroje. Pneqmatický válec lg je napojen na napájecí ventil ll, který je ovládán elektromagnetem ll, který je k němu přiřazen. Elektromagnet ll je zapojen na řídící zařízení stroje, např. na mikropočítač. Na napájecí ventil lg je dále napojen přes škrticí ventil lg zdroj lg tlakovéhoFunkce výše popsaného zařízení je následující. Při...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházková Růžena, Kollman Jan, Kučera Jaromír

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: výrobu, jednoválcový, stroj, okrouhlý, zboží, pletací, punčochového

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Způsob pletení řádků ponožkového úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254551

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 9/46

Značky: pletení, řádků, úpletu, ponožkového, způsob

Text:

...pletení z vratného na rotační navazují a lze je potom řetízkováním bez problému spojit. Další výhoda je v tom, že se nemusí vypínat a zapínat nit.Návaznost oček pleteniny podle způsobu pletení je znázorněna schematicky na přiloženém výkrese, přičemž řádky jsou znázorněny čarami.V poslední otáčce stroje při pletení špice vratným způsobem se pletou ve směru § v prvém pletacím systému řádek A a v druhém pletacím systému řádek §. Jako poslední V...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Andó Ján, Šídlo Eduard

MPK: D04B 9/02, D04B 9/46

Značky: okrouhlého, zařízení, hustotové, pletacího, stroje

Text:

...pouze stahovač § a protizámek g, které jsou V každém pletacím systému upevněny na posuvném jezdci Š prostřednictvím šroubů 1. Posuvný jezdec § je uložcn na stojanu Q. Na jeho spodní části âll je připevněn kolík É, který se opírá o pomocnou hustotovu páku lg. Stojan A je upevněn na přírubě 3. V přírubě l, bezprostředněpod jezdcem 5, je uložená rovněž hlavní hustotová páka ll.Tato hlavní hustotová páka ll je na svém vnitřním okraji llll...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253582

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/94, D04B 9/46

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...na spodku přimona spojovací tyčí, aniž by bylo zapotřebí použit uspořádání na způsob kloubového paraleloqramu.Další znaky a výhody vynálezu vyplynou z následujicího popisu jeho výhodného, i kdyžne výlučného provedení, které je zde podáváno pouze jako přĺklad v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je v částečném řezu schematický pohled na stroj podle vynálezu.Obr. 2 je ve zvětšeném měřítku pohled na osový řez jehelním válcem a taliřem na tomtéžObr. 3...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vallo Július, Nemeeek Václav, Baláž Anton

MPK: D04B 9/46, D64B 15/00

Značky: pletacího, hustotové, zařízení, stroje, okrouhlého

Text:

...ovládací páky §, 2, lg a lg mechanicky spřaženy a spolu s pákou lg a tyčí lg tvoří první mechanický převod ovládaný rozkazovacím bubnem lg, pro ovládání všech zatahovacíoh zámků l až A obou pletacích systémů. ovládací páky §, g, li, łä jsou výkyvně uloženy na zámkovém plášti §.Dále pro ovládání pravých zatahovacích zámků g a 5 je tu uspořádán druhý mechanický převod, ktorý sestává z níže popsaných členů. Vedle ovládací páky lg je...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

MPK: D04B 15/78, D04B 9/46

Značky: volbu, zařízení, okrouhlého, stroje, jehel, pletacího

Text:

...válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251880

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kovaříková Květoslava, Oliva Jiří, Procházková Růžena, Zoňa Jan, Kučera Jaromír, Kollman Jan, Piálek Josef

MPK: D04B 15/58, D04B 9/46

Značky: pletací, okrouhlý, stroj, jednoválcový

Text:

...patový vodič 12. vodiče jsou ovládaný známým způsobem svisle plohybilivými tyčemi 13 »owiádamými neznázionněným mechanickým převodem od rozkazovacíbo bubnu stroje. Ke konci piatovérhlo vodiče 12 je uchycena kotva 14 elektrlomagnetu 14, která je výkyváným členem zařízení, které slouží pro- jeho přes/tavpování do zvýšené polohy při plrůcłilodu ne~ pracovních jehel 2 pletacím systémem. Předmětné zařízení dále obsahuje spínač 15 napojený do...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251593

Dátum: 16.07.1987

Autori: Málek Lubomír, Nechvátal Jiří, Chládek Otokar

MPK: D04B 9/46

Značky: zařízení, okrouhlého, pletacího, stroje, hustotové

Text:

...B-B podle obr. 1.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním válcem l uloženým axiálně posuvně na nosném pouzdře 3, poháněném neznázorněným převodem od elektromotoru stroje. Nosné pouzdro g je uloženo na ložiskách Q a 3 V desce § stroje. Zespodu je k desce § připevněna příruba É s vnitřním závitem, ve kterém je našroubován hustotový šroub 1. Do vnějšího ozubení hustotového šroubu 1 zabírá šnek §...

Způsob pletení a pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244116

Dátum: 15.07.1987

Autor: Mahrla Zdeno

MPK: D04B 9/46

Značky: způsob, způsobu, pletací, stroj, pletení, provádění, tohoto

Text:

...nosy některých platln a je taženąvzhdru v prostoru mezi pletinami a stvoLv jehel, které jsou vysouváąy vzhdru mimo pracovní oblast (obr. 1). Tato skutečnost má, jak dobře známe, často za následok poškození nini. a obtíže při jejím uvolňování uvolňovecími prostředky.U jednoválcových strojů s jedním vodičom niti k těmto zdvadâm neóochdzí, protože u těchto strojů je vodič niti umístěn ve vyšší úrovni než platiny. Kit s plstinami svírš...

Okrouhlý pletací stroj pro pletení punčoch a ponožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251064

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: ponožek, stroj, okrouhlý, pletení, pletací, punčoch

Text:

...snaha jehel napííiat a detormovat přízi oček, která jsou na jejich háčcích zachycena, kdykoliv jehly procházejí pod spüdmĺm koncem prvního praoovního~ zámku 1 nebo jinéhuo ekvivalentního zámku,přičemž tento průchod se opakuje t-olikrát,kolik řad oček se nachází v patové čistí S očka zůstávají zachycena na jehlach, vyřazených z činnosti, stále stejné a nemění se. Tím se n-apíná příze těchto oček a může d-o-jít k přetrhu nebo k...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247664

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maléř Josef, Fischer Evžen

MPK: D04B 9/46

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...pletení je větší, v 247 ou jak oblouk krivky vytvorené špičkami háčků otevřených odhazových platia.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde značí,obr. 1 - axonometricląý pohled na část jehelního válce se znázorněním kledení nitě do pracovních jehel a odhazových platin a jehel v neprscovní poloze, obr. 2 - postavení jehly v nepracovní poloze e odhszové platiny v otevřené poloze, obr. 3 - schematicky...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Luňák Hynek, Kopečný Miroslav, Hobza Antonín, Piálek Josef, Šesták Jan, Dyntar Miloš, Dusík Josef

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: jednoválcový, okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. rotačním chodem jehelního válce ve vazbách, zejména hladkých a chytových, se zámkovou soustavou ovládající jehly a stopry, vyznačující se tím, že chytové zámky (81, 82, 251, 253) jsou v jedněch pletacích systémech uspořádány v dráze jehel (3) a v druhých pletacích systémech v dráze stoprů (4).