D03J

Tkaná konštrukcia a dielec s touto konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14965

Dátum: 28.01.2009

Autor: Deschamps Georges-paul

MPK: D03D 13/00, D03D 1/02, D03D 11/00...

Značky: tkaná, dielec, konštrukcia, konštrukciou, touto

Text:

...tkaná konštrukcia môže byť aspoň čiastočne otvorená. Otvor môže byťumiestnený v ktoromkoľvek mieste tkanej konštrukcie, to znamená najmenej na jednom zjejkoncov, pričom príslušné okraje týchto stien nie sú medzi sebou spojené, alebo môže íst o otvor nachádzajúci sa na najmenej jednej zo stien.Prierez tejto konštrukcie môže mať výhodne akýkoľvek kruhový, štvorcový,obdĺžnikový, kosoštvorcový tvar, tvar T, U, L, H, Iatď., po prípadnom...

Skřipec skřipcového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260223

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hudeček Josef, Šidlof Pavel, Matoušek Ladislav, Dvořák Josef

MPK: D03J 5/06, D03D 47/23

Značky: tkacího, skřipcového, skřipec, stroje

Text:

...důsledku brzda ztrácí účinnost a snižuje životnost skřipce a dalších částí tkacího stroje.Úkolem vynálezuje vytvořit zařízení k utlumení zbytkové kinetické energie prohozeného skřipce e jeho podstata spočíva v tom, že v tělese skřipce je v místě kontaktu s pístem tlumiče vytvořen prostor, který je vyplněný alespoň jedním tlumicím tělesem.Výhoda uspořádání zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pomocí jednoduchého zařízení je dosaženo...

Rozpínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 275801

Dátum: 18.03.1992

Autor: Hoefelmayr Tilman

MPK: D03J 1/22, D06C 3/10

Značky: rozpínka

Navádzací stroj na automatické navádzanie osnovných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 280531

Dátum: 18.03.1992

Autori: Wilhelm Hans, Schlegel Karl

MPK: D03J 1/00, D03J 1/02

Značky: automatické, osnovných, nití, stroj, navádzanie, navádzací

Zhrnutie / Anotácia:

Navádzací stroj (SE) na automatické navádzanie osnovných nití do elementov listového brda mechanického stavu obsahuje navádzacie ústrojenstvo, prostriedky na manipuláciu s elementmi listového brda a riadiaci stupeň na riadenie navádzacieho stroja (SE). Navádzací stroj (SE) je zostavený z riadiaceho modulu (SM), z programovacieho modulu (PM) a z pracovného modulu (XM) na uskutočňovanie navádzacieho procesu. Jednotlivé moduly (SE, SM, XM) tvoria...

Těleso tkacího člunku

Načítavanie...

Číslo patentu: 273256

Dátum: 12.03.1991

Autor: Mikule Josef

MPK: D03J 5/02

Značky: tkacího, těleso, člunku

Zařízení pro diagnostiku tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 267105

Dátum: 12.02.1990

Autori: Simon František, Čížek Jaroslav, Škop Petr

MPK: D03J 1/00, D03J 3/00

Značky: media, diagnostiku, tlakového, zařízení

Text:

...členu a měnit. velikost inteľťäční konat-arm. Snina-čem může být snímač tlaku nebo elektretový mikrofon, u něhožŠ výhodou využije m vestavěného přsdzesilovače. V prvním případěje anímén průběh impulsů tlakového média, v tomto případě vzduchu v přívodním potrubí ke vzduchovému vazači nebo průběh dynamického tlaku vzduchu v bezprostřední blizkosti hlavy vazače. V druhém případě je opět v bezprostřední blízkosti hlavy vazače snímán...

Zařízení k posloupnému čištění tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266320

Dátum: 13.12.1989

Autori: Grandvallet Gilles, Deborde Albert Henri

MPK: D03J 1/02, D03D 49/00

Značky: posloupnému, zařízení, tkacího, čištění, stroje

Text:

...na tkacím stavuv těsné blízkosti míst nebo pásem čištění.vynález bude nyní příkladně popsán podle připojeného výkresu, jenž představuje schematickyjedno provedení zařízení k posloupnému čištění tkacího stavu.Celkový řídící pneumatický okruh l je umístěn mezi přívodem 3 stlačeného vzduchu a používaným okruhem, jenž může sestávat z větví Q, Q, Ä směřující například k rozdělovací rampč 6, z odsávače 1 a jiných dmychacích prostředků, jako...

Náhon brzdícího kotoučku brzdiček textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265935

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk, Zelenka Jiří, Suchánek Josef

MPK: D03J 5/24

Značky: kotoučku, strojů, textilních, brzdiček, brzdicího, náhon

Text:

...je přívody napojen do tělesa piezokeramického motorku. Přítlačná pružina může být válcová pružina či kuželová pružina a nebo planžetová pružina, vytvořená hvězdicovitě.Náhon brzdicího kotoučku brzdíček textilních strojů podle vynálezu je finančně nákladově levný a neobsahuje složité mechanické náhonové vazhy. Tento náhon podle vynálezu neumožňujetaké zanášení textilním prachem a nemění svoje funkční vlastnosti.vynález a jeho účinky jsou...

Zařízení pro ofukování a odsávání textilního prachu z funkčních částí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264893

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nespěšný Zbyněk, Kovář Stanislav

MPK: D03J 1/00

Značky: textilního, zařízení, stroje, tkacího, odsávání, ofukování, částí, prachu, funkčních

Text:

...1 schematické znázornění tkacího stroje v čelním pohledu s ofukovacími a odsávacími hubicemi, smer jejich pohybu je naznačen šípkami, obr. 2 totéž jako obr. l v půdorysu,obr. 3 pohled na tkací stroj z boku se znázorněnou ofukovací a odsávací hubicí, šípky znázorňují směr ofukování a odsávání.Zařízení l podle vynálezu pro ofukování a odsávání textilního prachu z tkacích strojů sestává z alespoň jedné ofukovací a odsávací hubice g uložené...

Rozpínka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263905

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holub Jindřich

MPK: D03J 1/22

Značky: tkacího, rozpínka, stroje

Text:

...jejich opětném dotažení se však. může zhoršit pohyblívost. j Kromě toho, je-li jedno rameno třmenu uloženo na čepu mezi ojehlenýmí knoužky, vzniká mezi nimi mezera a na následujícím kroužku za ta-kovouto mezerou je tkaninavíce rnamáhána, čímž může docházet k jejíUvedené nedostatky odstraňuje řešení po dle vynálezu, jehož podstatou je, že vnější povrch třmenu je opatřen stvavěci plochou pro záběr s protiplochou vytvořenou na vnitřní straně...

Podpěra tkaniny v místě přírazu paprsku ve tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262472

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Holub Jindřich

MPK: D03J 1/22

Značky: přírazu, stroji, místě, paprsků, podpera, tkacím, tkaniny

Text:

...v místě płírazu paprsku vytvořena z alespoň dvou přestavitelných ramen nesoucích souvislou lištu a vyznačena tím, že souvislá lišta je vytvořena jako otevřený profil, nasunutý na horní přední konce přestavitelných ramen otevřenou stranou profilu dolů, dnem profilu nahoru. Lišta je na přestavitelných ramenech držena vahou vyráběné tkaniny.Výhodou popéry tkaniny podle vynálezu je, že je výrobné velmi jednoduchá, její montaž na stroj a...

Skřipec s pozvolným rozběhem pro protažení útku nebo zavléknutí volné smyčky útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259677

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žižka Pavel, Zít Jiří, Rydval Miroslav

MPK: D03J 5/06

Značky: zavléknutí, smyčky, útku, protažení, pozvolným, skřipec, rozběhem, volně

Text:

...povrch.duti ny válcového tělesa ł musí být zušlechtěn tepelným a mechanickým zpracováním z důvodů dosežení vysoké pevnosti a odolnosti povrchu proti otěru. Vysoké požadavky jsou kledeny ina povrchovou úpravu projektilu gç Müže být použito ložis kových kulíček vytříděuých s přesností 0,001 mm. Předníčást skřípce łł tvoří zvednutá špičke se zechycovacím mechanismem, která sestává ze žebra 1, sloužícího k zachycení útku pomocí pružiny Ž...

Rozpínka pro obvazovinu tkanou ve více pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259064

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veska Jiří

MPK: D03J 1/22

Značky: tkanou, více, pásech, rozpínka, obvazovinu

Text:

...držena v paprs kové äíři na jejím levém n pravém kraji, tedy jen na dvou místeçh. Rozpínky podle vynálezu udržují obvamovinu v šíři návodu do peprsku a nedochází ke zhoräení její kvality, peněvedž nejsou aeformovány půdní oenovní niti krajových pásů obvezoviny jeko je tomu u doposud používaných rozpínek.Blíže je vynález objasněn výkreeen, kde na obr. 1 je znázorněna rozpínks pro obvezovínu tkanou v pásech e obr. 2 představuje obvazovinu...

Magnetická indukční brzda příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 258158

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dančová Olga, Báča Luboš

MPK: D03J 5/24

Značky: magnetická, brzda, indukční, příze

Text:

...na svém obvodě vytvořenu tvarovou drážku lg n přes brzdicí kotouč Ž, rovněž s tvarovou drážkou gg, který je pevné spojen hřídelem ll s pohyblivou vadivou smyčkou É pohyblivé umístěnou v homogenním magnetickém nebo elektromaqnetickém poli vytvoŕeném mezi severním a jižním pôlem permanentního magnetu neho prvního elektromegnetu 1. První kotouč g a brzdicí kotouč 5 jsou otočné uloženy na stejné výkyvně uloženém v závěsu 1. Na druhý konec...

Zařízení pro měření hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258023

Dátum: 15.07.1988

Autori: Erygin Viktor, Terechin Vladimir, Degtjarev Igor, Smirnin Lev

MPK: D03J 1/20

Značky: měření, zařízení, tkaniny, hustoty

Text:

...y§a~ cTa Txanu nnmercn Hancwpeqy nneHum Txann 4.Bcnencwnne woro, qwo Tkaub uaxonuwcn 3 ® 0 KanbHOňHHOCKOČTH oöbexwnna,naoöpameunenepnoro yuacTKa moxycnpyerca na nropou yqacmxą Txaun, upuqen ço- 4 Kycnponka He Hapymaercx npu neprnxaubnmx Koneöannax TK 8 HH n npenenax t 5 M ncnecrnne Hanuqna y 0 őbeKTHBa souu Pnyönmm pe 3 KocTH. V B pesynbwawe Hanomenna Hsoőpamenna yroqnmm Huweä nepnoro yuacrxš na yTou~ uue guru BTOp 0 P 0 yuacrxa...

Tandemový šířkový držák tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257063

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimek Luděk, Klinecký Ladislav

MPK: D03J 1/22

Značky: tandemový, šířkový, držák, tkaniny

Text:

...útku paprskem je nárüst délky tkaniny před držákem spolehlivě odveden prvním stupněm držáku a předán druhému stupni. Tím se umožní odtah tkaniny zbožovým regulátorem a oba stupně pak společně brání při narůstajícím tahu osnovy pňiotevírání prošlupu couvání tkaniny zpět k paprsku, čímž se zabraňuje vytváření tzv. předlátky. Tato závada, tj. vytváření předlátky brání plynulému tkaní u dosud používaných rozpínek.Tandemový držák tkaniny je...

Rozpínkový váleček

Načítavanie...

Číslo patentu: 256483

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jindra Jaromír

MPK: D03J 1/22

Značky: rozpínkový, váleček

Text:

...předlátky při každém přírazu bidle nutí tkanina váleček ke kmitavému pohybu. Rychlý posuv tkaniny při přírazu nestačí váleček vlivem své velké setrvačnosti sledovat, pohyb tkaniny je rychlejší než pohyb válečku. Dochází tak k otěru tkaniny v šíři rozpínky, kde vznik~ ne optickú stopa. Další nevýhodou je, že životnost válečku proti oděru je krátké.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u rozpínkového válečku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v...

Zařízení pro určování hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255523

Dátum: 15.03.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: D03J 1/20

Značky: určování, hustoty, zařízení, tkaniny

Text:

...öyyr paaum npyr npyry, TRK KaK Ha HOBEPXHOCTM uaàparu 4 oöpasyewcn Myaponax K 3 pTHHa, conepxamax Hecxonbko nnnň, T 0 eCTb Ha Bmxone worosneuenra 5 npncymcrnyew nocrohnnoe Hanpnxeune, Hanpnnep n 0 n 0 XHTenbHOe.Kax Tonbxo nnornocwn Huweü usoőpameuux TKaHH 9 öyer panna nnorxocwu nn Huň 8 pacwpą 2, unwencnnuocrb nanammero Ha Qowoaneuenw 5 usnyuehn HMHYHBC 7 H 0 MGHHGTCH, H na Bmxoe ®oTo 3 neMeHTa 5 noannxeTcx 3 nexTpHqecKnň HMUYHBC,KOT...

Zařízení na stanovení hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254125

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: D03J 1/20

Značky: zařízení, hustoty, tkaniny, stanovení

Text:

...or eP 0 BHYTDeHťHHxsepKanbHux.rpaHeä H nonaaew Ha nropoä yqacrox Txàn 2. Hpn svou usp 6 pa~ meHueneýsoro yqacrga TKBHH 2 Haxnannaewca HB BTOpOü yqacrox rxanm 2 B ne pąnepuyrou Ha l 80 ° anna n Hanpannennu sumeunn wxan 2 H nanmercn Haacrpeuy nmenum rxaun 2.2 Ha yroumue numa nŕoporo yuacwxa Txàuu 2 àa nropmm yuacwxou Txeáo 6 pasyeTñ cx suxymancnvuyapoaan xapruua,npecrannammanco 6 oů uepeywméca Teuume n ~cneTnme nonocu, Hanpasneakmevnonb...

Zařízení pro určování hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254120

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: D03J 1/20, G01N 21/89

Značky: hustoty, tkaniny, zařízení, určování

Text:

...rxauu a HanpaBneHH.Bn 0 nb ocnonmm HMTGŘ MyaposasHyHOKHSnyQeHMH, npomemnü uepesnBa cnon Txaun H sxpau H npoMonynnpo~ nannmü Myaponoñ xapwunoä, nocrynaer Ha ®oTo 9 neMeHT.6, npeoöpasymmmñ KurenCHBHOCTB npomenmero nsnyqeaaa B snexrpnqecxnñ cnrnan, nocjynammuñ na Bxo önoxa 9 perucwpannn. B ônoxe 9 nepeuennaa cocrasnammaa cnrnana ycHnuaaercx,mopnupyercn H cuerqnxom 13 cqnraercn qucno Myaponmx nonoc, nepecexmx momo- 1Hnnynbc c HSMBDHTGHH 10...

Tkalcovský člunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246292

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fockens Tallienco Wieand Harm

MPK: D03J 5/02

Značky: člunek, tkalcovský

Text:

...bočnic do špic jsou vloženy alespoň dva pruhy stejně tvrzene tkaniny, avšak s vlákny orientovanými převážně kolmo na osu tělesa člunku.Desky tvrzené tkaniny pro tyto účely se Vyrábějí na běžném zařízení z bavlněné příze, Utkané jako pětisvazkový atlas, u něhož na 1 cm připadá 32 až 34 osnovních nití a 6 až 8 útků. jednotlivé vrstvy tkaniny jsou kladeny shodně ve směru osnovních nití a Vytvrzeny fenol-resolovou pryskyřicí. Tímtozpůsobem...

Zařízení pro odvádění odděleného kraje tkaniny na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236172

Dátum: 01.12.1987

Autor: Seibt Walter

MPK: D03J 1/00, D03D 49/20

Značky: tkaniny, stroji, kraje, odvádění, odděleného, tkacím, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odvádění odděleného kraje tkaniny na tkacím stroji, zejména s vodním prohozem. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že sestává z poháněného kola s přestavitelným průměrem, k němuž je přistavena ejektorová trubice, vyústěna do dopravního potrubí, vedoucího do skladovacího prostoru.

Zapojení kontrolního zařízení pro zjišťování stavu periferie tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253030

Dátum: 15.10.1987

Autori: Musil Petr, Novotný Ota, Pírko Jan, Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

MPK: D03J 1/00

Značky: periferie, stroje, tkacího, zjišťování, kontrolního, zařízení, stavu, zapojení

Text:

...napětí napájecíbo zdroje. Spínací tranzistor § tkeoího stroje například elektromotoru má emitor spojený se zemí s kolektor spínacího tranzistoru § je spojen přes konektor 2 s enodou druhé světlo emitující diody 1, jejíž katode je spojene se zemí a enoda druhé světlo emiĺující diody 1 je spojene přes druhý odpor § s vodičom kladného nepětí napájecíno zdroje. První rozpínecí kontakt 2 tkacího stroje je jednou svorkou spojen se zemí s druhá...

Zařízení k rozpínání tkaniny na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 251380

Dátum: 16.07.1987

Autor: Holub Jindřich

MPK: D03J 1/22

Značky: tkaniny, tkacím, stroji, rozpínání, zařízení

Text:

...a Jaitl a aolnooti avltlaai voddlaooati aaai oblla Iiltaai.in oa toto aałilani atdvd uaivoradlnia. Zaaałaa pauliti růaąých prdnrů raapiaacich vdlačků numa podla druhu aotkdvaao tkoniąy. Zsvadenia .nanovo krow aa alapli piachod ani um tkaniny. ktora Jo puaa va otyku a raapiaaciai vdladky a tkaaioau prachoIoáíci v bliakoati roopioacich vdladků. Tato Mat tkaniny Ja u nohou a ani Jil paIkaaovaod.Přodldt vynálezmje příkladnł obrazu na výkresoch,...

Rozváděcí ústrojí pro mazací zařízení, zejména pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244111

Dátum: 15.07.1987

Autori: Jalek Jioa, Pomykáeek Josef

MPK: D03J 1/00, D04B 35/28, F16N 25/02...

Značky: ústrojí, mazací, zejména, rozváděcí, tkalcovský, zařízení, stroj

Text:

...prostoru 41. Tím se adaobuaí masací vedení, płipoáená na přívodní kanály 3 L až 33, poprípade m, přičemž v tomto případě se například předpoklídá přítomnost hadic j 8.Pro nejbližší programovaná mazání se zvýši tlak v přívodním vedení 331 pripojené uzavěrnáho dílu 32. Tlak v prívodním vedení já ee cdstraní. Tím se zpštąv ventil ga opšt pohybuje do otevřeneho postavení podle obr. 6 a dále ee pohybuáí vŕeteno j a kotouče 53 a 21 dolevs,...

Způsob stroboskopického sledování periodických dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250999

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bek Václav

MPK: D03J 1/24

Značky: dějů, způsob, stroboskopického, periodických, sledování

Text:

...dopadá na sledovaný objekt a odražený paprsek prochází optoelektronickou clonkou s elektronicky řiditelnou světelnou prepustí do oka pozorovatele k vyhodnocení sledo vaněho děje.Hlavní výhodou řešení je, že stroboskopický jev nevzniká modulací světelného paprsku ve zdroji světla, ale modulací odražených paprsků průchodem optoelektronickou clonkou. Z toho pak plyne podstatné zjednodušení stroboskopického zařízení. odpadá u stroboskopického...

Brzdicí zařízení útkové cívky v zanašeči u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248672

Dátum: 12.02.1987

Autor: Neuden Jaroslav

MPK: D03J 5/24, D03D 47/20

Značky: útkové, zanášecí, cívky, strojů, zařízení, brzdící, víceprošlupních, tkacích

Text:

...vynálezu je především dostatočný prokluz pružného pásku ve volné mezeře za účelom neměnného brzdění útkové cívky. Neměnná brzda útkové cívky a stálé napětí útkové příze je též zajiěřována beztřískovým vylisováním koster útkové cívky z bakelitu e vytvořením pružného pásku z fosforbronzu. Je odstraněna navlhovost a zsdření cívky o zdrsněné plechy a tím je i dodržena stabilita napětí zanáäenému útku. Funkční vnitřní stěny útková...

Skřipcový projektil pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235318

Dátum: 15.01.1987

Autor: Lincke Paul

MPK: D03J 5/06

Značky: tkalcovské, skřipcový, projektil, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Skřipcový projektil pro tkalcovské stroje má útkovou svěrku, tvořenou svěracím tělesem a vodicí tryskou pro útek, který je foukán podávací tryskou. Svěrací těleso je opatřeno otvorem pro otevření niťové svěrky pomocí zavedeného otvírače projektilu. Projektil je opatřen vstupními otvory vzduchu, které lícují s kanálem, který je vytvořen při otevřené svěrce mezi svěracím tělesem a vodicí tryskou. Odletky, odnášené proudem vzduchu opouštějí tak na...

Pojezdové kolo, zejména pro pojízdné obslužné automaty textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235809

Dátum: 01.12.1986

Autori: Halamka Petr, Stránský Milan, Mánek Aleš, Trávníček Dušan, Němec Jiří, Kubata Milan

MPK: D01H 13/00, D03J 1/00

Značky: pojezdové, automaty, strojů, zejména, pojízdné, obslužné, textilních, kolo

Zhrnutie / Anotácia:

Kolo mající pojezdovou část s obvodovou styčnou plochou válcového typu a s oproti této styčné ploše radiálně zvětšenými okraji ve formě volně otočných, avšak axiálně nehybných diskových přírub.

Zanašeč útkové nitě pro tkalcovský stav s vlnovitě postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239334

Dátum: 15.11.1986

Autori: Jáger Vladimír, Kozel Stanislav, Šlauf Miloslav

MPK: D03D 47/26, D03J 5/00

Značky: prošlupem, zanašeč, útkové, tkalcovský, postupujícím, vlnovitě, nitě

Text:

...npenornparur nonpexneune nnn oópnm aroñ uñrn.Hnocxocrn xoaraxmnponaana xopnyca c pasnennrenzaoü pemerxoü BHHOHHGHB naxnonuoü, npn arou yrou uexny sroñ nnocxocrnn n nepxneñ nernsn sena cmauxa óonsme yr~ na rpenna Mexny HETHMK n ayónaum pemerxn. ÁTanoe numonaenne pemernn yuesnmaer nosuoxaocrn sacrpenauna na ee syósax ocnonnoü HHTE.Kopnyc nnnoxnen max, mo aaocrpeaauü KOHGH ero. pasuemea sme cpenneñ nnan aena craaxa, ro npenornpamaer...

Způsob kontroly hustoty tkaniny po útku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237239

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolomicin Sergej Jurjevič, Basin Leonid Abiljarovič

MPK: D03J 1/20

Značky: zařízení, tkaniny, hustoty, způsobu, útku, provádění, kontroly, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti kontrolní a měřicí techniky lehkého průmyslu. Cílem vynálezu je rozšíření funkčních možností zabezpečením automatické kontroly hustoty tkaniny útku v různých stadiích její výroby. Zvláštností tohoto vynálezu je to, že stanovený počet útkových nití se zajišťuje a délka tkaniny se určuje podle značek nanesených na tkaninu po stanoveném počtu útkových nití a také to, že zařízení obsahuje počitadlo a nastavovací zařízení...