D03D 51/34

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: proudu, řízení, zarážky, útkové, tkacích, způsob, vzduchových, fototranzistorem, optoelektrické, zářiče, snímačem, strojů, budicího

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Vynálezy kategórie «D03D 51/34» v ZSSR.

Zapojení pro zpracování signálu útkového snímače u skřipcových nebo jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270055

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ústí Nad, Novotný Otakar, Ústí Nad Orlicí, Pírko Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: skřipcových, tkacích, strojů, útkového, jehlových, zpracování, zapojení, snímače, signálu

Text:

...výhodne. kdyžzesilovač ma nastavitelná maximální ze sĺlení.Na základě těchto opatření dochází k výhodnů lrekvenční úpravč signálu útkového snímače. přičemž v obou íazích - prohos a dopĺnaní - je signál ampíitudovč normalizován. To umožňuje jednoznačnč detekovat přítomnost útku v obou fasfch pomocí hčžných piezoeiektrlckých snímačů při různých rychlosbech pohybu příze.Bloková schćrna příkladneho zapojení podle vynález je na obr. 1. kde...

Fotoelektrický snímač doletu útkové nitě pro tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263326

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D03D 51/34

Značky: doletu, nitě, tryskové, stroje, útkové, fotoelektrický, snímač, tkací

Text:

...na sebe.Fotoelektrický snímač doletů útkové nitě pro tryskové tkací stroje podle vynálezu je vytvořen základním tělesem 5 ve tvaru trubky s tvarovanou dutinou Ž, v níž jsou umístěny fotoelektrické prvky l a g, které jsou umístěny vzájemné souose a kolmo v podélné ose dutiny Ž základního tělesa 3 tohoto snímače. V místě osy fotoelektrických prvků l a Ě je dutina Ž vytvořena ve tvaru podélné štěrbiny 1 s pozvolným přechodem, tvořeným hladkými...

Snímač prítomnosti útka v zive pre škripsové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263160

Dátum: 11.04.1989

Autori: Drha Jozef, Klčo Jarolim, Jecha Miroslav, Kučerák Stanislav, Mišáni Ján

MPK: D03D 51/34

Značky: stroje, snímač, přítomnosti, tkacie, škripsové, útka

Text:

...tkacieho stroja pomocou náväzných mechanických narážok. Nevýhodou tohoto spôsobu kontroly je občasná disfunkcia pri tkaní tenkých a pružných útkových materiálov, kedy vplyvom pruženia útku ohmatávacie členy občas zaujímajú polohu ako pri neprítomnom utku.Ďalej je známy fotoelektrický, snímač ktorý kontroluje priestors predpokladaným výskytom útka pomocou zrkadla. Jeho hlavnou nevýhodou je zaprašovanie zrkadla a tým vznik disfunkcie...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262951

Dátum: 11.04.1989

Autori: Musil Petr, Dubánek Jan, Pírko Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: piezoelektrický, snímač

Text:

...piezoelektrického snímače podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde představuje obr. l pohled na snímač ve směru běbu sledovaných lineárních útvaru - částečný řez a obr. 2 řez podle čáry II -II v obr. lo Piezoelektrický snímač sestává z podlouhlé pravoúhlé des.tičky která má v podélném směru v řadě vedle sebe uspořádanéčtyři vodicí součástí g, kiždou pro jeden lineární útvar 3. Prakticky jsou tyto vodicí součástí g vytvarovány a...

Snímač prítomnosti útkovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 261078

Dátum: 12.01.1989

Autori: Drha Jozef, Mišáni Ján, Klčo Jarolim, Kučerák Stanislav

MPK: D03D 51/34

Značky: útkovej, snímač, přítomnosti

Text:

...nite optoelektronickými prvkami pri súčasnom odstránení namahania káblov na ohyb.Podstatou snímača prítomnosti útkovej nite pre neortodoxné tkacie stroje so zanášaním útkovej nite stlačeným vzduchom pomocou tvarovaneho papršleka so zanašacím kanál-om a sústavou štafetovo usporiadaných stlačený vzduch usmerñujúcich, pritu 4kovacích dýz je, že teleso snímača má rameno tototranzistora a rameno diody, ktorés vyvliekacou štrbinou vymedzujú...

Optoelektronické zařízení pro zjištění přetržení útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260046

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tippmann Jochen, Felber Gert, Kreiselmeier Gert

MPK: D03D 51/34

Značky: zařízení, přetržení, optoelektronické, nití, útkových, zjištění

Text:

...nuon, Hsnyqammuü nuàpaxpacuué nyuu, a B Kaqecmne npuemunxa csera npnuennewcx ocaőenno mbworpansucwop. OnTçanexwponnuü peànekcnuü myn pacnonomen B sone 10-3 Q.MM nan ywoquoü mnyneň.Cornacno naoöpewenn cuanana usmepzmwcn cneToBue noroxu c HOMOMLD onnoro unn HGCKOHBKHX peànexcumx mynon n yToqHux mnynb, nmemmux Ha Topuenoü cwópoue pauanbao-cmmmempnnne cerueuwu c pasnnqumm Kosmmnunenrom oTpameHHH csema. HyTBM CbeMa c 0 oTBeTcTBymmu nycxonux...

Elektronická útková zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259744

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čunderle Karel, Krobot Luděk

MPK: D03D 51/34

Značky: útková, elektronická, zarážka

Text:

...registrace útkové nitě. Obvod 4 registrace útkové ąnitě je tvořen zesilovacími stupni, hornofrekvenční elektrickou prepustí a integračním stupněm. Tyto stupně zesíií elektrické napětí 11, frekvenčně je upraví a převod-ou na elektrický logický signál o urovni log U a nebo log 1, který vzniká na» výstupu obvodu 4 registrace útkové nitě. Signál log O vzniká na výstupu tehdy, probĺhá-ii útkova nit 15 piezosnímačem 1. V opačném případě vzniká...

Zařízení pro zjišťování přítomnosti útku zaneseného do prošlupu pneumatického tkacího stroje, zejména bezkonfuzorového

Načítavanie...

Číslo patentu: 258759

Dátum: 16.09.1988

Autori: Drda Jiří, Hejzlar Miloš, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: útku, bezkonfuzorového, stroje, zaneseného, přítomnosti, zjišťování, tkacího, zejména, zařízení, prošlupu, pneumatického

Text:

...použitídoohâzí k výraznému snížení odpadu textilního materiálu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je popsdno v následujícím popisu a znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematický příčný řez prošlupem tkacího stroje s přiřazeným zařízením pro zjištování přítomnosti útku v základním provedení. a obr. 2 tentýž řez prošlupem s přiřezeným zařízením pro zjišřování pžítomnosti útku v provedení doplněném optikou.Na...

Snímač doletu útku vzduchových tryskacích tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257876

Dátum: 15.06.1988

Autori: Škop Petr, Šidlof Pavel

MPK: D03D 51/34

Značky: tkacích, tryskacích, útku, strojů, doletu, snímač, vzduchových

Text:

...jedna senzorová překážka § (obr. 2 a 3. Na tuto působí naznačeným směrem zanášecí médium ll. Na senzorové překážce Ě snímače É jsou umístěny tenzometry 2, které jsou propojeny vodiči lg a lg s elektrickými obvody vyhodnocovací a napájecí soustavy. Deformace senzorovépřekážky 5 může být také zajištována např. indukčně, kapacitně nebo opticky.Podle dalšího příkladu provedení jsou V tělese 1 usazeny vedle sebe tři senzorové překážky Q snímače Q...

Způsob snímání abnormality útkového detekčního zařízení ve tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247152

Dátum: 16.05.1988

Autor: Paoízek Bedoich

MPK: D03D 51/34

Značky: stavu, snímání, abnormality, detekčního, útkového, tkalcovském, zařízení, způsob

Text:

...odpadu příze k detekční části, následkem vnějšího hluku, nedostatečného uzemnění obvodu, částečného rozpojení drátu nebo jeho přetržení, objevují se rovněž jak V úhlovém rozsahu Adetekce útku tak i V úhlovém rozsahu êz detekce abnormality stejným způsobem, jako když se přĺlepujĺ odletky k detekční části.vynález využívá té skutečnosti, že se vnější nesprávne signály §o objevují také v úhlo 247152 4vém rozsahu 52 detekce abnormality a...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro signál optoelektrických prvků snímače útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257231

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bek Václav, Černocký Jiří

MPK: D03D 51/34

Značky: optoelektrických, zesilovače, útkové, nitě, přizpůsobovacího, zapojení, prvků, signál, snímače

Text:

...zesilovač vstupnísignál ji kladné polarity a výstupní impulsy Ag mají polaritu kladnou.Je-li zesilovač g neinvertujícího typu a je-li první vstup A komparátoru Q invertující a druhý vstup § neinvertující a napětí na zdroji Q předpětí je nižší než klidové napětí na prvním vstupu 1 komparátoru E, zpraoovává přizpůsobovací zesilovač vstupní signál łł záporné polarity a výstupní impulsy 3 mají kladnou polaritu.Q invertující a druhý vstup Ä...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro snímač útkové niti, zejména pro měření průletu útkové niti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256760

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: snímač, nití, zejména, tkacího, útkové, přizpůsobovacího, průletu, zesilovače, stroje, vzduchového, kanálem, měření, zapojení, prohozním

Text:

...pro měření průletu útkovéjníti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje podle vy 256760.-2 nálezu, kde na invertujicí vstup operačniho.zesilovače je připojen jednak vstup signálu ze snimaciho prvku, jednak jeden vývod zpětnovezebniho odporu, jehož druhý vývod je zepojen do výstupu operačniho zesilovače, přičemž jeden krejni vývod potenciometru je připojen přes omezovaci odpor na kladnou svorku napájeoího zdroje a druhý krajni vývod...

Snímač pohybu útkovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 256565

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klčo Jarolim, Drha Jozef, Mišáni Ján

MPK: D03D 51/34

Značky: pohybu, útkovej, snímač

Text:

...krütených útkových niti pri tkaní na škripcových a ihlicových tkacich strojoch, ked generované impulzy sú podstatne väčšie a takmer nezávislé na hrúbke, hladkosti povrchu, farbe a tvare zanášanej útkovej nite. Pri vhod i nom umiestnení na tkacom stroji môže sní mač nahradiť vodiace kladky útkových niti.Prikladné riešenie je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený snímač pohybu útkovej nite v reze, na obr. 2 v pohľade zhora. Obr. 3...

Zařízení pro snímání doletu skřipce tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256271

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar, Manl Jaroslav

MPK: D03D 51/34

Značky: snímání, zařízení, doletu, tkacího, stroje, skřipce

Text:

...na doletové skříniNa připojených výkresoch je znázorněn příklad zařízení pro snímaní doletu skřipce podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazeno celkové uspořádání zařízení, na obr. 2 je podélný řez indukčním elektromagnetickým snímačem a na obr. 3 je nakreslen boční pohled na indukční elektromagnetický snímač.Dle obr. l je skřipec lg v koncové poloze sevřen čelistmi brzdyllduchycené na doletové skříni lg, kde jsou rovněžuchyceny také...

Zariadenie pre kontrolu zanášania útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256066

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klčo Jarolim, Drha Jozef, Mišáni Ján, Kučerák Stanislav

MPK: D03D 51/34

Značky: zariadenie, kontrolu, zanášania, útku

Text:

...10 elektromagnetického žia renia, ktoré sú k sebe nasmerované pod uhlom 14. Na tkacoin stroji 7 a pružnej podložke 6 je snímač 1 na vodiči 3 útku 4, ktorý môže obsahovat clonku 16. Snímač t obsahuje ďalej trimer 12, signalku 11 a elektroniku 13, pričom káblom B je spojený s vyhodnotením tkacieho stroja 7.Útok 4 pri prehadzovaní do prešlupu tka cieho stroja pomocou vodiaceho zariadenia5 vyvoláva vibrácie vodiča 3 útku 4 v smere 2 pohybu,...

Piezoelektrický snímač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254802

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pírko Jan, Manl Jaroslav, Novotný Otakar

MPK: D03D 51/34

Značky: nitě, snímač, piezoelektrický, pohybu

Text:

...hmota má tvrdost 50 °Sh až 60 °Sh, pevnost v tehu 1,6 Na až 1,8 na a tažnost 70 až 80 .Výhodou píezoelektrického snímače podle vynálezu je dosaženi vyšší kvality pružného uložení očkovitého nitového vodičaPro zsliti sestavených součástí ptezoelektrického snimeče je možno s výhodou použít fixsčního prípravku tvořeného trnem, který se navlékne do otvoru očkovitého nitového vodiče a s pomoci tvarované podložky k tomuto vodiči přiložené se...

Doletový snímač útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254901

Dátum: 15.02.1988

Autori: Drha Jozef, Klčo Jarolim, Mišáni Ján

MPK: D03D 51/34

Značky: doletový, snímač, útku

Text:

...prehodu útku. Prechodový kanál obsahuje aspoň jeden prijímač nebo/a snímač je v prifukovacej tryske alebo jej tvaru je umiestnený v osnove tkáčskeho stroja. Elektromagnetické žiarenie vytvárané snímačom sa odráža od útku,ktorý letí v kontrolovanom mieste prehodového kanála.Výhodou jdoletového snímača útku podľa vynálezu je, že je možné sledovať dolet útku v ktoromkoľvek mieste prehodu útku,.najmä vo. viacerých miestach osnovy tkáč skeho...

Zapojení pro zpracování signálu indukčního elektromagnetického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: D03D 51/34

Značky: zapojení, indukčního, zpracování, signálu, snímače, elektromagnetického

Text:

...invertujícího a neinvertujícího vstupu operační~ ho zesilovače je možno dosáhnout obojí polarity dvouhodnotového signálu na výstupu a to tak,že výstupní signál odpovídá bud přicházející nebo odcházející hraně feromaqnetického předmětu,například skřipce tkacího stroje. Je tudíž možno zpracovávat signál od snímače obojí polarity.Na připojených výkresech je znázorněno zapojení pro zpracování signálu indukčního elektro-. magnetického snímače podle...

Způsob kontroly průletu prohozeného útku prohozním kanálem před jeho zatkáním u vzduchových tkacích strojů a zařízení pro tento způsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 246511

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dlabae Antonín, Valcháo Martin, Wildt Stanislav, Metyšová Jioina Csc

MPK: D03D 51/34

Značky: tkacích, vzduchových, kanálem, kontroly, zařízení, strojů, prohozním, průletu, způsob, zatkáním, prohozeného, před, útku

Text:

...optoelektronických prvků a propojovacích kablů Spojujících je s vyhodnocovacím centrem, protože čidlo je umístěno stacionárně na rámu stroje. Tím odpadají rázy a vibrace vznikající při přírazu útku paprskem bídlenu. inou výhodou je dosaženi vyší spolehlivosti i účinnosti činnosti elektronické útkové zarážky, protože útek se v kontrolním prostoru v blízkosti čela podélné štěrbiny odsávací hubice pohybuje pomaleji, než-li je tomu například při...

Zařízení na kontrolu útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247125

Dátum: 28.09.1987

Autori: Pallanová Marie, Eiperová Dana, Prager Vladimír

MPK: D03D 51/34

Značky: zařízení, kontrolu, nitě, útkové

Text:

...rąr 4 npusonnr 3 nnxenue nan 5 pcTaHOB 8 ~CTaHKa. Ban.5 ocrauona cwanxa uepe 3.MexaHuuecKym cnasb n Bmxnmuafenb 10 cranxa 5 osneňcr 5 yeT Ha KOHTaKTOp 11, pasuuxamnň uenb nurannnMEH 7 aaepmxn, coepmanň, HaHpKMép, unrérparop 13 H ycunurénb 14 c ycwaHosneammn noporo cpaöarunannn. Ha aropoü axo nawerparopa nocrynaer Hanpnxeume nnwanua nnnrawena. npn cpaöawunannu Knmua 6 ~nanpsmeuneHaauxoe.nHŕerparopa Háqanaer nonmmawncx Ecnm orxnmqeuue...

Snímač doletu útkovej nite pre bezkonfúzorové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241316

Dátum: 15.09.1987

Autori: Caha Zdenik, Koucký Lubomír, Žáeek Jaroslav

MPK: D03D 51/34

Značky: tkacie, doletu, stroje, snímač, útkovej, bezkonfúzorové

Text:

...z prijímača,alebo n-prijímačov elektromagnetického žiarenia, pričom na prenos elektromagnetického žiarenia k prijímačom môžu slúžiť napr. l-n svetlovodov, alebo priamo 1-n prijímačov opatrených tvarovacou clonou.V prijímači sú umiestnené prispôsobovacie, alebo vyhodnocovacie elektronické obvody, ktoré sú spojené s ďalšími obvo-dmi v rozvádzači elektrickým káblom. Prispôsobevacie obvody umiestnené pod bidlenom tkacieho stroja umožňujú...

Zařízení zarážky soukání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245555

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vinkler Slavomil, Crhonek Oldoich

MPK: D03D 51/34, D03D 51/18

Značky: zařízení, zarážky, soukání

Text:

...klopného obvodu É, výstupní signál lg paměti g soukaní, výstupní signál gg obvodu 5 nastavení výchozíhostavu elektroniky, výstupní signál 21 srovnávacíbo obvodu 5, výstupní signál zg druhéhomonostabilního klopného obvodu lg, výstupní signál 33 třetího monostabilního klopného obvodu Ě a výstupní signál gł vyhodnocovací elektroniky lg stroje.V činnosti pracuje zařízení zarážky soukání tak, jak je zřejmě z průběhu výstupních signálu...

Zařízení pro kontrolu pohybu útku u bezčlunkových tkalcovských stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251662

Dátum: 16.07.1987

Autori: Arnaudov Georgi, Christov Stefan, Georgijev Georgi, Vasilev Milčo, Todorov Petko, Todorova Velimira

MPK: D03D 51/34

Značky: bezčlunkových, kontrolu, stavu, tkalcovských, útku, zařízení, pohybu

Text:

...H anbneůmero ycunçnna curuanoa or nbesonpeoöpasoaareneň 11,12, 1 n cnyxnr nnLTpáycunHrenb 2. Ycunénnmñ auanoronuňcurnannpeoöpasyercnnwnoweuunanbnmň yponenb nerekropom-nuwerparopoú 3, oT.Bmxona KOTODOFO cnrnan nocwynaer Ha onun us Bxonon noruuecxoů cxéMu HHH 4. J Ha npyrne sa sxoa cxeMM HHH 4 nocTynamTcnaanu coornewcrnenno or önoxnpymme ro önoxa 9 H nnyxwusuoro npeoőpasonawena 103.0 Konrponb ywxa ocymecrnnnercx Tonbxo sa qacrb npemeun...

Bezkontaktní zarážka, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251614

Dátum: 16.07.1987

Autori: Spišiak Juraj, Požár Vojmír, Bezděk Miloslav, Lev Stanislav

MPK: D03D 47/26, D03D 51/18, D03D 51/28...

Značky: stroje, zarážka, tkacího, zejména, víceprošlupního, bezkontaktní

Text:

...ústrojí s čidlem polohy oenovních nití, zatímco induktivní čidlo je uloženo v herním vedení v bezprestřední blízkosti vybrení.Výhody bezkontektní urážky víceproälupního tkacího stroje podle vynálezu spočívají v nízkych výrobních nékledech, nízkých udržovscích neklsdech. meteriílové nenlročnoeti pri výrobě, spolehlivosti s bezpečnosti při provozu i odolnosti vůči otreoům.vynález bude dále blíže popsán podle priložených výkresů, kde ne obr. 1...

Zařízení pro kontrolu přítomnosti útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 250312

Dátum: 15.04.1987

Autor: Doné Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: kontrolu, útkové, zařízení, přítomnosti

Text:

...vysílavč-e a .příjímače nasměrovana ofukovací hubice, jejíž půs-obeníun je znemožněno usazovální prachu na funkčních částech ~čidla.Výhodou zařízení podle vynáulezu je, že umírstěním čiwdla na zadní stranu paprsku bezkonfuz-orového tkacího stroje je zcela uvolněn prostor mezi -přední stranou paprsku a prsníkovou lištou, což se příznivé projevuje zejména na dolet-ové straně v .místěPříklaid uspořádání zařízení podle vynálezu je znázorněn...

Elektronický obvod útkovej zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248931

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kučerák Stanislav, Klčo Jarolim, Mišáni Ján, Drha Jozef

MPK: D03D 51/34

Značky: zarážky, elektronický, obvod, útkovej

Text:

...lg na tretí vstup štvrtého súčinového obvodu lg. pričom druhý vstup druhého bistabilného klopného obvodu § a druhý vstup druhého süčinového obvodu lg sú pripojené naprvý synchoronizačný obvod lg.Výstup tretieho optoelektronického snímača Q je pripojený na vstup tretiehoääadinového spínače Q, ktorého výstup je pripojený na jeden vstup tretieho bistabilného klopného obvodu 2,ked jeho výstup je pripojený na jeden vstup.tretieho súčinového...

Zařízení pro kontrolu prohozu útku u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232212

Dátum: 01.03.1987

Autori: Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

MPK: D03D 51/34

Značky: zařízení, útku, kontrolu, prohozu, strojů, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu prohozu útku u tkacích strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že první paměť srovnává v době hlídání signál monostabilního klopného obvodu, vybuzeného signálem snímače polohy pracovního cyklu, a z čidla proletu útku, přičemž v případě nedoletu se porucha, signalizovaná signálem srovnávacího obvodu, který srovnává signál ze snímače polohy pracovního cyklu se signálem v první paměti, zaznamená do druhé...

Zařízení pro regulaci délek opakovaně odměřovaných útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247643

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sedlařík Jaroslav, Šidlof Pavel, Svatý Vladimír

MPK: D03D 51/34, D03D 47/36

Značky: regulaci, zařízení, útkových, nití, odměřovaných, opakované, délek

Text:

...délek opakované odměřovaných útkových nitíje schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.K dráze útkové niti ł, odebírané z kuželové cívky 3, je příčně uložen podávncí kužel 3,k němuž přiléhá přítlačné kolečko 5, uložené v ose ütkové nitił. vedle podávacího kužele 3 a přítlačného kolečka A je uložen zásobník 5 odměřené útkové nitił, který je tvořen podtla kovou trubicí, spojenou s neznázorněným zdrojem podtlaku.Nad zásobníkem Ž je umístěn...

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230360

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vašíček Vladimír, Bezdíček Jan, Kuda Vladimír, Pajgrt Jan, Fenik Milan, Novák Jiří

MPK: D03D 51/34

Značky: stroj, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu náleží do oboru tkalcovství. Účelem vynálezu je zautomatizovat párání, snížit tím podíl lidské práce a zvýšit efektivnost tkaní. Uvedeného účelu se dosáhne prostředkem pro volitelné zabránění vstupu útku do prošlupu umístěným na tkacím stroji mezi zásobou útku a prošlupem. Příkladné provedení je znázorněno na obrázku č. 1.

Dotýkač útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229660

Dátum: 15.11.1986

Autori: Suzuki Hajime, Yoshimi Iwano, Arakawa Akio

MPK: D03D 51/34

Značky: útku, dotýkač

Zhrnutie / Anotácia:

Dotýkač útků zanášených do průchodu tvořeného řadami útkových vodičů uspořádaných na bidlenu tkalcovského stavu, přičemž v sobě zahrnuje těleso s dvěma podpěrnými částmi, uspořádanými proti sobě na opačných stranách vodícího průchodu, a útkové dotykové prvky nesené oběma podpěrnými částmi, vyznačující se tím, že k jeho tělesu (1) je připevněna pružná, tenká destička (12) s plošnými spoji pro elektrické připojení útkových dotykových prvků na...

Doletový snímač útkovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 233453

Dátum: 15.09.1986

Autori: Drha Jozef, Klčo Jarolim, Mišáni Ján

MPK: D03D 51/34

Značky: útkovej, doletový, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši snímanie útkovej nite v kontrolovanom priestore pneumatických tryskových textilných strojov. Vynález sa týka doletovej zarážky pre pneumatické tryskové stroje neortodoxné so zanášaním útku kývnym pohybom lamelového hrebeňa tvoreného sústavou lamiel. Podstata vynálezu je v umiestnení snímacích prvkov v kontrolnej lamele, ktoré slúžia na snímanie doletu čela útku do kontrolovaného priestoru.

Zapojení elektrooptické útkové zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232919

Dátum: 15.08.1986

Autori: Holík Jiří, Hrbáček Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: elektrooptické, zapojení, útkové, zarážky

Zhrnutie / Anotácia:

Tato elektrooptická zarážka je použitelná pro hlídání přítomnosti útkové niti zejména na vzduchových tkacích strojích. Sestává ze zdroje světelného paprsku, z přijímače světelného paprsku, z vyhodnocovacího obvodu a ze synchronizačních obvodů, přičemž do okruhu zdroje pro světelný paprsek je zařazen synchronní vratný čítač jako regulátor proudu který je napojen na vyhodnocovací obvod, na jehož vstupu je zapojen operační zesilovač. Současně je k...

Zařízení na kontrolu útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232414

Dátum: 15.07.1986

Autor: Škop Petr

MPK: D03D 51/34

Značky: kontrolu, zařízení, útkové, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na kontrolu útkové nitě na tkacích strojích s navíječem, zahrnující čidlo, připojené na vyhodnocovací obvod. Jeho podstata spočívá v tom, že fotoelektrické čidlo je umístěno ze nosičem návinu útku navíječe, přičemž jeho vysílač a přijímač jsou uspořádány příčné k dráze rotace odtahované útkové nitě.