D03D 51/00

Elektromagnetická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 273206

Dátum: 12.03.1991

Autor: Říha Otokar

MPK: D03D 51/00

Značky: brzda, elektromagnetická

Zapojení pro automatické odstraňování chybně zatkaných útků u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267635

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kohout Bohuslav, Štěpánek Vladimír, Košťál Zbyněk, Sedlický Václav

MPK: D03D 51/00

Značky: zapojení, odstraňování, automatické, zatkaných, strojů, tkacích, chybné, útku

Text:

...s osnovním kontrolnín vstupom ž gcnerátoru ž řídících signálů. Dále toto zapojení obsahuje čidlo 2 chybného útku, ktoré je např. optické a je umístěno na výstupní straně prošlupu tkaoího stroje. Útkový kontrolní výstup Ľ čidla l chybného útku je spojen rovněž s příslušnýxn útkovým lcontrolním vstupom § 3 gonerátoru 6 řídíoích signálu a další spouštěcí výstup 23 čidla 2 chybného útku je spojen elektrickým vedením se spouštěcím Vstupem 61...

Zapojení pro kontrolu automatického odstraňování chybně zatkaného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267634

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velechovský Petr, Štěpánek Vladimír, Sedlický Václav

MPK: D03D 51/00

Značky: chybné, automatického, útku, strojích, tkacích, kontrolu, zapojení, odstraňování, zatkaného

Text:

...Tato čidla jsou např. optická. Výstup § 1 útkové znrážky2 Jo spojen elektrickým vedením se vstupom j 1 kontrolního obvodu 2 pro dolet útku, jehožvýstup Ľ je spojon so vstupom 71 gonerátoru z řídiuích signálu. Výstup 33 itkové zarâžky 2 je spojon so vstupom ľ 1 kontrolního obvodu 14 pro úlct útku, jehož výstupje spojen so vstupom 23 generátor-u z řídicích signálu. Výstup a ůtkové zarážky g je spojen se vstupem S 1 lcontrolníhcrobvodu 2...

Zařízení ke snímání úhlového natočení rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264891

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mundl Jiří, Fukal Petr, Cveček Josef

MPK: D03D 51/00

Značky: součástí, rotační, snímání, natočení, úhlového, zařízení

Text:

...rotační součástí l, v pravidelných úhlových vzdálenostech w, uspořádaný odměřovací otvory ll, 3 264391přičemž každý n-tý světelný zdroj gg je vůči (n-llnímu světelnému zdroji 3(n-D posunut o úhelV dcn knw n -š-, kde kn je volitelné přirozené číslo, pro které platíZařízení je možno vybavit nulovacím otvorem łg, vytvořeným na čtecím kotoučí g mimo kružnici lg, přičemž ve stejné vzdálenosti od osy otáčení rotační součástí l jsou pak...

Zařízení pro nastavování funkčních mezer spojky, zejména elektromagnetické spojky tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263233

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ruta Vladislav

MPK: D03D 51/00

Značky: zejména, elektromagnetické, funkčních, zařízení, spojky, tkacích, mezer, strojů, nastavování

Text:

...funkční nezery při běžném seřizování.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je popeéno v následujícím popisu a znázorněno na příloženém výkresu, který znázorňuje částečný bokoryaný řez zařízením podle vynálezuoNáhonová řemenice l stroje je přípojena pomocí šroubů gk náboji 1, ve kterém jsou namontována radiální ložiska Qs mezivložkou lg. K tomuto celku je přišroubován kotouč l spojky s obložením 3, který je posuvně uložen na...

Vynálezy kategórie «D03D 51/00» v ZSSR.

Třecí spojka – brzda pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262916

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ovesný Karel

MPK: D03D 51/00

Značky: brzda, tkací, spojka, třecí, stroje

Text:

...tkací stroje. Výhodou je rovněž to, že přívod tlakového vzduchu se děje přes nepohyblivou část spojky - brzdy. Ve srovnání s elektromegneticky ovládanou spojkou s brzdou odpadá zde poměrně nákladný elektromsget s potřebným příkonem elektrické energie a pevné pouzdro přišroubované na rámu tkacího stroje, vyráběné z nemagnetického materiálu, což V konkrétním případě je nerezavějící ocel.Příklad řešení třecí spojky - brzdy ovládané...

Zařízení pro bezpečnostní spouštění jednoprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260062

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brodský Milan, Doné Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: tkacích, zařízení, bezpečnostní, spouštění, strojů, jednoprošlupních

Text:

...tkaniny. U větších paprskových šíří může být ovládací lišta dálkově rozdělena na několik sekcí.Podle toho co je výhodnější, může být ovládací lišta umístěne nad nebo pod dráhou tkaniny na příslušném tkacím stroji.Výhodou zařízení je usnadnění obsluhy tkacího stroje, při dodržení bezpečnosti jeho provozu. Z ekonomického hlediska je výhodou snížení doby trvání prostojů tkacího stroje,zejména po osnovním přetrhu.Na přiloženém výkrese je...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konfršt Jan, Harant Valentin, Mlynář Jiří, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: hydraulických, doletu, nitě, kontrolu, zařízení, odstranění, způsob, měřicího, útkové, prostoru, zbytků, tkacích, strojů

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Konfršt Jan, Mlynář Jiří, Chramosta Jan, Harant Valentin

MPK: D03D 51/00

Značky: doletové, útkové, prohozené, hydraulických, zavádění, měřicího, nitě, chybné, tkacích, zarážky, prostoru, zařízení, strojů, čidla

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258168

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mlynář Jiří, Chramosta Jan, Harant Valentin, Konfršt Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: doletu, kontrolu, tkacích, nitě, strojů, útkové, hydraulických, zařízení

Text:

...na měřicí elektrodu po celé délce izolované části elektrod, způsobeného zachyceným zbytkem mokré útkové nitě. zařízením podle vynálezu se zvyšuje spolehlivost činnosti elektrického detektoru, čímž je současně zvýšena produktivita tkacího stroje a kvalita tkaného zboží.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení schematicky znázorněného na přilcženém výkrese, který znázorňuje ve třech...

Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245760

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kme? 1udovít

MPK: D03D 51/00

Značky: zařízení, regulace, provádění, způsob, soustavě, způsobu, tkalcovských, stavu, zastavení, pořadí, tohoto

Text:

...z hradła NOR 15-2 zvýši a uvede V činnost brzdový ovládač 6-2. Když doba zpoždění uplyner dřív,než dojde k novému Spuštění prvního» tkalcon/ského stavu 1-1, uvede časovací obvod 12-2 v činnost spínač 13-2, který uzavře svoje kontakty A, rozpojí kontakty B,7 takže signál z délkvového detektoru 5-2 prochází přes klontakty A spínače 13-2 a přes součtové hradlo 14-2 do brzdového ovládače 6-2. Druhý tkalco-vský stav 1-2 se tedy zastaví okamžitě,...

Uložení průběžných a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250353

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ludvík, Čillík Milan

MPK: D03D 51/00

Značky: tkacího, uložení, pneumatického, hřídelů, stroje, dělených, průběžných

Text:

...a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje podle vynálezu, jehožpodstatou je, že ložiska čepů jsou asymetrieky upevněna v otsočnýcb přírubách. Další podstatou uložení podle vynâlezu je, že každá příruba má pro každý druh bidloveho mechanismu předem zvolenou polohu, přičemž nastavení příruby do zvolené polohy je provedeno děleně po 90 °.Výhodou uložení podle vynálezu je, že při přeměně prohozního a přírazového ústrojí odpadá...

Spojkové elektromagnetické ústrojí, zejména tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237928

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fenik Milan, Pajgrt Jan, Vilém Miroslav

MPK: D03D 51/00

Značky: spojkové, ústrojí, zejména, tkacího, elektromagnetické, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojkového elektromagnetického ústrojí, zejména pro tkací stroje, obsahujícího dva elektromagnety, mezi kterými je uspořádán třecí kotouč z feromagnetického materiálu, suvně uložený na výstupním hřídeli. Mezi spojkovým prvním elektromagnetem a třecím kotoučem je upraven první pólový nástavec z feromagnetického materiálu uložený na nosné části vstupního hřídele a mezi třecím kotoučem a brzdovým druhým elektromagnetem je upraven...

Elektromagnetické pohonné zařízení, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247554

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bezdíček Jan, Pajgrt Jan, Novák Jiří, Fenik Milan, Kloboučník Rostislav

MPK: D03D 51/00

Značky: pohonné, textilní, stroje, elektromagnetické, zařízení, zejména

Text:

...2 a s prvním čepem à.Cívka elektromaýnetu ł je přitom spojena s napájecím zařízením łg, s výhodou programovatelným.Na obr. 2 je znázorněno jiné příkladné provedení elektromagneticky hnaných nůžek. Nůžky jsou tvořeny elektromagnetem ł se dvěma pólovými nástavci g, kotvou g, tvořenou permanentním magnetem usazeným na jednom konci raménka 5, výkyvně uloženého na prvním čepu §, zatímco druhý konec raměnka 1 vytváří otočnou čelist 1 nůžek, přičemž...

Elektromagnetické spojkové ústrojí, zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232675

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pajgrt Jan, Krejčí Václav, Maloušek Miroslav

MPK: D03D 51/00, F16D 27/06

Značky: spojkové, ústrojí, tkací, stroje, elektromagnetické, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektromagnetického spojkového ústrojí, zejména pro tkací stroje, obsahujícího dvojici elektromagnetů, mezi nimiž je uspořádán třecí kotouč suvně uložený na výstupním hřídeli, který je uvnitř elektromagnetického spojkového ústrojí uložen v ložisku, přičemž alespoň k jednomu z elektromagnetů je přiřazen rotor s třecím uložením, uložený na hřídeli. Podstatou vynálezu je, že mezi rotorem a jeho hřídelem je uspořádán můstek s velkým...