D03D 47/36

Odměřovač útku pro bezčlunkové, zejména tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266859

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mohelnický Josef, Trnka Jan

MPK: D03D 47/36

Značky: bezčlunkové, tryskové, zejména, útku, odměřovač, stroje, tkací

Text:

...ve tvaru kotouče 6 s přírubou 7, otevřenou ve směru k nosnému tělesu 1. V radiálním osazení 6 kotouče 6 je upraveno vodicí očko 8, na jehož výstup 8 navazuje radiální vodicí otvor 9,upravený v přírubě 7.Navíječ 5 je na dutém hřídeli 2 axiálně zajištěn koncovou maticí 10 našroubovanou na závitový konec dutého hřídele 2, jehož výstup 2 z koncové matice 10 poněkud vyčnívá.Na čelní straně nosného tělesa 1, přivrácené navíječi 5, je upraven nosič...

Zařízení ke stříhání příze na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tenora Pavel, Bořil Lubomír, Mikš Zbyněk

MPK: D03D 47/36, D03D 45/50, D03D 49/70...

Značky: stříhání, strojích, textilních, zařízení, příze

Text:

...ndžek způsobem umožňujícím pootočsní střižných dílů kolem své osy. Jelikož stříhání přísevse zúčastňuje vždy jen část střižných hran, lze tímto pootočením nahradit otupené části střižných hran částmi neotupenými. zavedením pomocné střižné hrany se docílí zvýšení spolehlivosti přestřižení příze po částečném otupení zakladních stfižných hran a prodloužení funkční schopnosti nůžek. Roztřepením koncu příze po přestŕižení je signalizováno...

Zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263527

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plička Ladislav, Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/36

Značky: odvíjení, vzduchových, cyklické, útku, zařízení, tkacích, strojích

Text:

...tkacího stroje. Útek 3 je veden z předlohovécívky i přes vstupní vodič Ž do dutého hřídele Š a navíjpoíhokídla Z a na úložuou plochu § bubnového zásobníku I a přesvýstupní vodič 9 do prohozní trysky 10, V bubnovém zásobníku 1je umístěn neznázorněný převodový mechanizmus zakončený výstup~ním hřídelem 15. Na kuželi 1 výstupního hřídele 11 je nasaze na unášccí růžioe 13, na níž jsou na čepech 1 h výkyvně uloženyzuhy 15. Zuby jsou opatřeny...

Způsob ovládání útku tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258916

Dátum: 16.09.1988

Autori: Svatý Vladimír, Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: D03D 47/36

Značky: stroje, ovládání, útku, provádění, způsob, tkacího, způsobu, zařízení, tohoto

Text:

...útku v obou směrech.Způsobem a zařízením podle vynálezu se docílí sjednccení přesahu útkü na doletovć straně osnovy na předem stanovenou míru s minimálním rozptylem bez ztráty útku neboč odpadá ostřihá vání přeletü.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro ovládání útku tkacího stroje podle vynálezu.Zařízení pro ovládání útku tkacího...

Zařízení pro stříhání útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258560

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bořil Lubomír, Konečný František

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, strojích, stříhání, tkacích, útku

Text:

...lg. Střižné hrany lg v pevné čelisti A a pohyblivé čelisti 1 mají tvar uzavřené rovinné křivky. Je výhodné. aby střižný otvor 5 se střižnými hranami lg byl vytvoŕen ve stŕižném díle łł 5 výhodou kruhového otvoru, který je upevněn v otvoruvytvořeném v pevné čelisti 3 a pohyblivé čelisti 1, přičemž upevnění může být provedeno rozebíratelně, například pomocí druhého šroubu lg, což je výhodné v případě výměny střižného dílu ll, například při...

Odměřovací ústrojí pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258188

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/36

Značky: ústrojí, tkalcovské, stavy, odměřovací, bezčlunkové

Text:

...33 tkU desku a sice v detailu jedné části této desky. Tato nakreslená část se na desce V neměnné podobě několikrát opakuje. Následující obrázky se týkají jiných alternativních provedení. Obr. 3 ukazuje obdobný detail desky jako na obr. 2, ale tentokrát v provedení s řízenými brzdičkami. Tato alternativa nabízí možnost ekonomičtějšího provozu se zmenšenouspotřebou tlakové tekutiny. Také uspořádání přívodu tekutiny k tryskám podle obr. 4 s...

Zařízení pro měření popřípadě pro nastavení délky nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247153

Dátum: 16.05.1988

Autor: Markvart Zdenik

MPK: D03D 47/36

Značky: měření, nitě, délky, popřípadě, nastavení, zařízení

Text:

...takže lze dosáhnout optimálního tkacího provozu a co nejmenšího odpadu niti na chytové straně tkalcovského stroje.Vybráním 2 upraveným na vnitřním obvodu, obvodové části 7 lze docilit toho, že obvodo vá část 1 obsahuje úsek Zł o menším průřezu lg. Tím se obvodové část 1 při pohybu prstenců 2. 6 doleva spolehlivě pohybuje směrem ven.24715 4 U pozměněného příkladu provedení, znázorněného na obr. 1 čárkovaně, se závity 27 a niti, odtažené z...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polášek Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, tkacím, délky, stroji, způsob, tryskovém, odměřování, prohozní

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Zařízení k úpravě útku pro tkalcovské stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256384

Dátum: 15.04.1988

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: stroje, úpravě, tkalcovské, zařízení, prošlupem, řadovým, útku

Text:

...gg a je před výstupom 53 foukací trubky gg oněch nůžek, například nůžek lg, které byly umístěny před tyčí 5 před tento vstup gg. Výstup gg vodicího kanálu je před vstupem tkacího rotoru 23 popřípadě zanášecího hřebene útku, který tam pokaždé dospěje. Zavírací deska âł je prostřednictvím ramena âl nesena jhem §§, které je pohybováno periodicky nahoru a dolů dvěma řídicími kotouči gg a ÉQ, viz obr. 4. Při pohybu jha gg vzhůru se závěrná...

Zařízení k odměřování délky příze na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243742

Dátum: 01.04.1988

Autori: Neeas Josef, Pokorný Miloš, Kujal Bohumil, Veran Jindoich

MPK: D03D 47/36

Značky: stroji, příze, bezčlunkovém, odměřování, délky, tkacím, zařízení

Text:

...stroje je přípevnön nosič 1uložen dutý hřídel i opatření řemenioí ž Řemenioe ije opásánaozubeným řemenem i poháněným od neznázorněného hlavního hřídele. Na pravém konci dutćho hřídele i je v radiálním ložiskulułoženo těleso i ke kterému je neznázorněnými šrouby přichyceno zadní če 1 o 9 se zedním krytom 12 a přední čelo 11 s přodním krytom B k zadnímu čeluýĺje upevněna převodovka 11 poháněná od duteho hŕídele i dvojicí ozuboných kol lg. Uvnitř...

Zařízení pro zajištění polohy útku, vhodné k jeho přestřižení na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255456

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klinecký Ladislav, Drahokoupil Vít

MPK: D03D 47/36

Značky: polohy, strojích, bezčlunkových, útku, zajištění, zařízení, vhodné, přestřížení, tkacích

Text:

...nití je nevýhodná tím,že při zesílení přítlaku zabraňuje měkkému plynulému vstupu do přidržovacího háčku a naopak při uvolnění přítlaku se živý útek z přidržovacího háčku vysmekává a přidržovací háček se stává otevřeným.Cílem vynálezu je odstranit tyto nedostatky a vyvinout ovladatelné zařízení, které by v oblasti čelistí nůžek účinné stabilizovalo polohu útku v okamžiku jeho přestřižení.zařízení pro zajištění polohy útku vhodné k jeho...

Podávací zařízení pro běžící nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254989

Dátum: 15.02.1988

Autor: Riva Ermete

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36, B65H 51/20...

Značky: podávací, běžící, zařízení

Text:

...s odstupem uspořadáno před zaoblenou prstencovou hlavou 8. Konec válcového plášte 6 přivrácený k nosiči 3 vodicíçh oček 4přechází ve zlomu 15 v kuželovité rozšíření, 16, které má vrcholový úhel přibližně 90 °. Na kuželovité rozšíření 16 navazuje válcový úsek 17, přes který je jpřesazen nosič 3 vodicích oček 4.Na zásobníkovém tělese 5 jsou se shodnými úhlovými odstupy Lispořádány tyče 18,tkteré částečně zapadají do drážek 18 ve válcovém plášti...

Zařízení k odměřování délky útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236254

Dátum: 01.02.1988

Autori: Zlatohlávek Jiří, Rambousek Zdeněk

MPK: D03D 47/36

Značky: nitě, útkové, délky, zařízení, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování délky útkové nitě pomoci odměřovacího bubnu, opatřeného zachycovacím a vypouštěcím elementem odměřovací útkové nitě. Jeho podstata spočívá v tom, že zachycovací a vypouštěcí element je tvořen dvouramennou zachycovací jehlou, která je v rovině procházející osou rotačně uspořádaného odměřovacího bubnu uložena otočně na čepu, kolmém k rovině a přestavitelném mezi dvěma krajními polohami, přičemž pro konce...

Zařízení pro ovládání délky nití v odstřihovaném kraji v bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254344

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chavkin Viktor, Bychovskij Boris, Kornev Jurij, Margulis Vladimir, Čamov Vladislav, Molčanov Alexandr, Iljin Eduard, Morkov Boris, Gefter Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: ovládání, zařízení, odstřihovaném, kraji, stroji, nití, tkacím, bezčlunkovém, délky

Text:

...být bud analogový nebo digitální. Příklad provedení je znázorněn na obr. 2, kde je znázorněno funkční zapojení digitálního typu regulátor-u 11 proudu. Sestava z logických součino-vých obvodů 13 a 14, reverzního počítadla 15, dešitratorů 16, 17, omezovače 18 a 19 minima a maxima výstupního signálu, děliče 20 frekvence a výstupního zesilovače 21. Výstup prodlužovače 9 - obr. 1 ~ je přes dělič 2 I frekvence spojen s prvnimi vstupy logických...

Odvíječ útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241609

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dobi Terézia, Hornung Lajos, Umezawa Hamao

MPK: D03D 47/36, D04B 15/48

Značky: odvíječ, útku

Text:

...s kterou je spojen zvon 1 šrouby lg. zvon 1 je dále prostřednictvím šroubu Q spojen e čelem § odvíjače. Trubice 5 je spojene pevně s pastorkem lg, který prostřednictvím vloženého kola ll uloženého na ložisku nahání kolo s vnitřním ozubením lg uložené na ložisku, které je upevněno v přírubě Q odvíjače. Kolo s vnitřním ozubením lg nese otočně uložené ozubené seg menty li, které jsou k sobě přitlečovány pružinou li opřenouo pojistný kroužek lg...

Kryt odměřovače útku pro tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246295

Dátum: 15.12.1987

Autor: Plevak Lubomir

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřovače, stroj, útku, tkací, tryskový

Text:

...otočně uloženy duhé hřídele 12 uložené opačnými konci V pevných odměřovacích bubnech 13. Duté hřídele 12 jsou opatřený dutýmí navíjecímí rameny 14 zakončenýml vždy vodicím očkem 15 útku 3. Každé navíjecí rameno 14 je k dutému hřídeli 12 připevněno svorkou 16 a zasahuje z vnější strany k obvodové ploše 17 odměřovacího bubnu 13, z nichž každý alespoň částečně zasahuje do omezovače 1 B balónu připevněného k nosné desce 10. Duté hřídele 12...

Způsob a zařízení k ovládání útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247380

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: stroji, ovládání, útkové, zařízení, způsob, neortodoxním, tkacím

Text:

...49, 11 uložen kououč g opatřený ozubením 12 a lg. S kotoučem l§ je pomocí šroubu l spojen disk u. Aby bylo umožněno pootočení kotouče 14 a dilku 1 ą, prochází iroub 1 Z drdškou jj kotouči 11. Na disku l§ je k ukládání útkové niti Q nebo fuloien radiálnč pŕeatavitelně odměřovecí buben Q, tvořený otočně uložsnými excemtríckýni klikni .Q, která jsou pevné spojeny a pastorky 31, zabírajícími do ozubení l 6 na kotouči u. lfohon odněřovacího bubnu...

Způsob a zařízení k selektivnímu vypouštění předem stanovené délky útku do prošlupu u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243054

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hueková Eva, Benická Eva, Nedilka Gabriel, Ružanský Jozef

MPK: D03D 47/36

Značky: strojů, zařízení, stanovené, selektivnímu, způsob, bezčlunkových, předem, útku, tkacích, prošlupu, délky, vypouštění

Text:

...28. Do mezery 69 mezi ovládací prostředky 59 je ukládána odměřená prohozní délka útku 16 a ovládacím prostředkem 59 je přesouvána a uvolñována na kuželove 52. pevného segmentní 49. Pohon rozřazovaciho kolečka 56 je napřjkjad pmveden pomoci neznáz-orląěąíéhr) šnekoveho převodu v prevodom/ce 37 na jejímž hnacím hřídelí B 1 je upevněno hnané ozubené kolo B 2, které je V záberu. s onwcím ozubeným kolem en, upevněným na, ćiutêm hřídeli 28....

Zařízení pro volitelné odchýlení útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253491

Dátum: 12.11.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: volitelné, tkacím, zařízení, stroji, útku, odchýlení, tryskovém

Text:

...253 491 pohyblívého střižníku 3 jvzhůru působením dalšího pohyblivého břitu Lg a horní části kruhového pevného břitu l 4. Při správném tkacím procesu je během prohozu pohyblivý střižník 2 v hornípoloze a neznázorněný útek je prohazován do prošlupu přesválcový otvorí a další otvor lgpevnéčásti stříhacího ústrojí.Na. stříhacím ústrojí podle obr. 3 a l je výkyvný pohyblivý střižník i vedený vnitřním. stěnami odváděcího kanálu § pevné části...

Zařízení k regulací délky útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236364

Dátum: 01.11.1987

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, zařízení, délky, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k regulaci délky útku u odměřovacího ústrojí. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že odměřovací hlava sestává z vnější časti tvořené dvěma protilehlými segmenty s otvory pro zachycovací jehlu, přičemž segmenty jsou spojeny čelem, opatřeným čtvrtkruhovými drážkami pro zajišťovací šrouby a z vnitřní části rovněž tvořené dvěma protilehlými segmenty spojenými čelem, se závity pro zajišťovací šrouby, vnitřní část je vložena...

Zařízení pro převíjení nitě z potáčů na křížovou cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253092

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: cívku, převíjení, křížovou, nitě, potáčů, zařízení

Text:

...fotobuněk, napojená na elektronický ovládací systém, který je prostřednictvím čidel ve styku s povrchem hřídele motoru, na jehož koncové části je umístěn také rotující bubínek, podle vynálezu.Jeho podstata spočíva v tom, že štětiny nebo kroužek s ojehlením jsou pevné uloženy na rotujíoím bubínku, přičemž kolem rotujícího bubínku je v místě štětin nebo kroužku s ojshlením umístěn ochranný kroułek pro zabránění úletu nitě.Vyšší účinek...

Zapojení programového elektronicky řízeného odměřování a vypouštění útku na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244729

Dátum: 14.08.1987

Autori: Polášek František, Šváb Alois

MPK: D03D 47/36, G05B 19/18

Značky: tkacím, elektronický, útku, programového, zapojení, stroji, vypouštění, odměřování, řízeného, bezčlunkovém

Text:

...s prvním vstupem řídicího prostředku ł. signalizační člen łg, kterým je například rozváděč tkacího stroje, do kterého je sveden signál od osnovní a ůtkové zarážky a spínání spojky hlavního motoru, je spojen s druhým vstupem řídicího prostředku ł. Odměřovací zařízení 3 a 3 sestává z pohonného prostředku 33 a łâ spojeného pomocí duté hřídele łg a łl opatřeného křídlem lg s odměřovacím bubnem lg a gg. Dutý hřídel łg a łl odměřovacího zařízení...

Odvíječ útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240773

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vasilko Karol, Bokueava Givi Vladimirovie

MPK: D03D 47/36, D04B 15/48

Značky: útku, odvíječ

Text:

...nahání řemenici l, Která je prostřed~ nictvím ložiska uložene na pouzdru g, které je uchyceno v pestra nici 1. V pouzdru g je opět v ložiskách otočné uloženn trubice 5, do ktoré je zapušténo křídlo Ž. Na trubici 5 spočívá na ložíse24 a 773 kâch zadní příruba Q, s kterou je spojen zvon 1 šrouby. zvon 1 je dále prostřednictvím stavěcího šroubu gg spojen s přední přírubou g a tato pak prostřednictvím šroubu 3 s čelen odvíjače lg. Trubice 5 je...

Zařízení pro automatické převíjení nitě při tvorbě niťových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 251426

Dátum: 16.07.1987

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D03D 47/36, D04B 15/48

Značky: nitě, převíjení, tvorbě, nitových, automatické, těles, zařízení

Text:

...brzdíoího zařízení křížové cívky a s pomocným zařízením prozastavení a rozběh rozvaděče. V programu ovládacího elektrozařízení může být s výhodou zabudován pro rozběh a doběh rotujícího zásobního bubínku předstih navíjeoí rychlosti na tento bubínek před navíjecí rychlostí na krížovou cívku. Vyšší účinek zařízení podle vynálezu je nutno spatřovat vtom, že toto zařízení navíjí nit na zásobní bubínek V závislosti na otáčkách rozváděcího bubnu...

Přechovávací zařízení příze textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243813

Dátum: 15.06.1987

Autori: Merenda František, Crhák Karel

MPK: B65H 51/22, D03D 47/36

Značky: zařízení, stroje, příze, přechovávací, textilního

Text:

...nasazena řemenice łg a stažena dutým šroubemłł s dvojioí podložek łg zašroubovaným do kanálu.l. Dutý šroub łł má na hlavě v místě svého otvoru vytvořenu vodicívrstvu lg z oděruvzdorného materiálu a svůj dřík má protažen v dutou jehlu 31.Kanál 1 trubkového vedení É se u konce duté jehly łi zužuje a vytváří kolem jehly li mezikruží. V místě přívodu Ž tlakového média je trubkový přívod 1 opatřen po obvodě radialní dražkoułä. Tato drážkałâ může...

Zařízení pro střihání útku pro tkalcovské stroje, zejména pro stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251088

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: stroje, útku, zařízení, zejména, prošlupem, řadovým, stříhání, tkalcovské

Text:

...počátku zanášení dopravována kupředu do vodícího kanálu B a ke tkacímu rotoru 8.Střihací díl 14 nemusí konec foukací trubky 2 při přerušovacím dějí obklopovat. Postačí, když konec 12 foukací trubky 2 se pohybuje přes střihací hranu 15. Dále je možné provedení, při kterém je střihací díl 14 vůči foukací truboe 2 pohyblivý, avšak foukací trubka 2 je uspořádána nepohyblivě. Ilaké je možné takové provedení, při kterém jak foukací trubka 2,...

Zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238078

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vystrčil Karel, Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/36

Značky: strojů, bezčlunkových, odměřování, stanovené, tkacích, zařízení, délky, předem, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů, kdy rozřazovací kolečko plynule rotuje spojitě s dutým hřídelem zařízení pro přípravu útku, přičemž přesouvá po zásobním bubnu složeném ze segmentů ve směru odtahu útku v zubové mezeře mezi dvěma ozuby rozřazovacího kolečka vždy nejméně jednu úplnou prohozní délku útku, přidržovanou vodicím členem v mezeře mezi ozuby rozřazovacího kolečka, kterou...

Odvíječ nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239641

Dátum: 16.03.1987

Autor: Spáeil Jioí

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: nitě, odvíječ

Text:

...buben sestávající z drážkového bubnu Ě opatřeného nejméně pěti, v naznačeném případěosmi, vodicími drážkami 1, v nichž jsou suvně uloženy lamely §, spojené ohebnými členy 2, 3 239641např. ocelovými planžetami, s drážkovým čepem lg. Na drážkovém čepu lg je vytvořen stejný počet upevñovacích drážek ll, jako je lamel g, přičemž v těchto upevňovacích drážkách ll jsou upevněny jednotlivé ohebné členy 3.Drážkový čep lg je uložen otočně V otvoru lg...

Zařízení k řízení pohybu zachycovací jehly odměřovacího ústrojí s rotujícím odměřovacím bubnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239638

Dátum: 16.03.1987

Autor: Harazim Pavel

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, zachycovací, pohybu, rotujícím, odměřovacím, jehly, ústrojí, odměřovacího, bubnem, řízení

Text:

...oviny gg.Uvnitř odměžovacího bubnu 55 uspořádaný přesouvač l zachycovací jehly g, uložený v příčné drážce zesíleného konce hřídele Q, je oběma konci 1, á ve styku s obrysem centrálně uložené vačky É, jejíž kolo 1 je hnáno od hřídele g ozubeným kolem g přes předlohově kolo g, které je uloženo na čepu lg neseném objímkou łl, uspořádanou přestavitelně a souose s hřídelem g,takže jí lze natáčet čep gg vzhledem k hřídeli Q do libovolné polohy, ve...

Útkový zásobník pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249508

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jankovsky Frantisek, Lincke Paul

MPK: D03D 47/34, D03D 47/36

Značky: stroje, tkalcovské, zásobník, útkový

Text:

...se druhý akumulační buben 4 Ipůvsobením magnetické cívky 8 od prvního vakumulačního bubnu 1 v osovém -směru do polohy 4. Tím se větvi 29 smyčky 27 -odebere podepření -drulhým bulbnem 4 a smyčka s bubnu sklouzne. V tomto okamžiku začne zanášení uloženého úseku niti tím, že se uvolni niťová lbrzdička 16, t-.rysce 19 se přivede vzduch a zanášecí buben 17 začne své otáčení, takže se zanáší větev 29 .a je sledováne větví 26, která se nyní stahuje s...