D03D 47/28

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278668

Dátum: 07.12.1994

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30, D03D 47/28

Značky: vzduchové, tkacie, stroje, štafetová, dýza, dýzové

Zhrnutie / Anotácia:

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje s prietokovým kanálom má priechod medzi spodnou časťou (6) prietokového kanála a jeho bočným vyústením (4) vytvorený plynulým ohybom, ktorý je tvorený tvarovou časťou (8) prietokového kanála, ktorého zakrivená stredná krivka (15) pretína aspoň v jednom bode pozdĺžnu os (7) telesa (1) štafetovej dýzy.

Vynálezy kategórie «D03D 47/28» v ZSSR.

Útková podávací trysková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266050

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hruš Miroslav, Tesař Václav

MPK: D03D 47/28

Značky: útková, jednotka, trysková, podávací

Text:

...jednotka sestává, kresleny nad sebou, ve skutečném smontovaném stavu by byly lamely spolu pevně spojeny. tomuodpovídá 1 mnohem menší celkový výškový rozměr jednotky ve smontovaném stavu. V daném příkladu provedení jde o jednotku sloužicí k tkaní se záměncu útku s dvoubarevnou záměnou. Jsou proto v jednotce umístěny celkem čtyři bloky lamel, a to první blok lg, druhý blok gg, třetí blok gg a čtvrtý blok AQ. Vždy dva bloky jsou určeny k tkaní...

Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 263438

Dátum: 11.04.1989

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/28

Značky: útku, chybné, stroji, tkacím, prohozeného, způsob, tryskovém, odstraňování

Text:

...kolečky, poüm se odtáhne jak následující pro hozní délka Q útku, tak 1 s ní spojená chybné prohozená délka à útku, a to ve tvaru odbalující se smyčky.Druhé provedení způsobu podle vynálezu se provádí taktéž pomocí prostředků, jimiž je tkácí stroj vybaven, a to blokovacím ústrojím l, spolupracujíoím se zásobníkem g útku na základě impulsu od nsznázorněné átkové zarážky, vstupních nůžek 5, prohozní trysky Ž, podávacího ústrojí...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259177

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/28

Značky: stroje, útkový, tryskového, prohozní, kanál, tkacího

Text:

...kde obr.l představuje příohý řez tkaoím ústrojimpneumatického tkaciho stroje s prohoznim kanálem v prohoznipoloze, obr.2 podélný řez podle čáry A~A na obr.l útkovým proňoznim kanálem v jednom přikladném uspořádání, obr.3 podélný. řez podle čâry A-A na obŕ.1 útkovým prohozním kanálem v druhém přikladném uspořádání, obr.4 pohled na oŕohozni nrofiiy ,třtinřpaprsku v jednom příkladném provedení a obr 5 pohled na prohozní profily třtin...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259176

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/28

Značky: útkový, stroje, prohozní, tryskového, tkacího, kanál

Text:

...ke snížení spotřeby tlakového média za současného zvýšení kvaĺity a ŕychlosti tkaní. KPříkladná provedení vyná 1 ezujsouznázorněna ha přilože Áných výkresoch, kde obrěl předstàvuje oříčný řez tkacím ústro 259176Jim pneumatického tkaoíhq stroje s útkovým prohoznim kanálem vprohozni poloze, obr.2 podélný řez podle čáry A-A v obr.l út kovým prohoznim kanálem, obr.3 pohled na prohozní profily třtin přirazového oaprsku v jednom přikladném provedení...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254898

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Dvořáček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: tryskového, prohozní, tkacího, kanál, stroje, útkový

Text:

...prohozený útek přírazovými částmi třtin É paprsku 5 přirážen do čela tkaniny g. Do útkového prohozního kanálu je ve směru 5 prohozu útku nasměrována hlavní prohozní tryska, napojená na rovněž neznázorněný rozvod nosného média, tlakového vzduchu. Dále do útkového prohozního kanálu po délce prohozu útku zasahují přifukovací trysky lg, které jsou uloženy nastavitelné v tělesech 35, jež jsou upraveny přímo na bidlenu ll, např. jak znázorněno na...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255026

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáček Jan, Dvořáček Jaroslav

MPK: D03D 47/28

Značky: prohozní, tryskového, kanál, tkacího, útkový, stroje

Text:

...podélný řez podle čáry A-A na obr.1 částí útkového prohozního kanálu v jednom přikladnémhspořádáni, obr.3 podélný řez podle čáry A-A na obr.l částii sa nan útkového prohozního kanálu v druhém příkladném uspořádání, obr.h podélný řez podle čáry A-A na obr.l části útkového prohozního kanálu ve třetím příkladném uspořádání, obr.5 podélný řez podle čáry A-A obr.1 částí útkového prohozního kanálu ve čtvrtém příkladném uspořádání, obr.6 pohled...

Tryska pro prohoz útku v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245066

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: D03D 47/28

Značky: tryska, tkalcovském, stavu, prohoz, bezčlunkovém, útku

Text:

...v bezčlunkovém tkalcovském stavu podle vynálezu. V obr. 2 jde pouze o částečný pohled, není kreslena celá vírová komůrka, ale jen spodní část,umožňující zejména pohled na dutínu předkomůrky s řídicími tryskami.Příklad provedení trysky na obrázcích sestává ze dvou základních těles, předního tělesa 10 a zadníhotělesa. za. V předním tělese 10 je vytvořena směšovací trubice 1, v zadním tělese 2 D je pak útkový kanálek 2,provedený jako osový...

Způsob vytváření tkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241398

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marholová Olga

MPK: D03D 47/28

Značky: způsob, způsobu, tkaniny, provádění, tohoto, vytváření, zařízení

Text:

...kanálku alespoň jedna odtahová tryska, napojená na řízeně přerušovangj přívod pracovní tekutiny.Způsobem a zařízením podle vynálezu se řeší tkaní, pri němž se vlastního tkacíhoprocesu neúčastní žádné mechanicky pohyblivé součástky, pořebený pohyb nití je vyvolali pouze tluidicky. tedy účinkem proudící tekutiny. Protože odpadá setrvačnost pohybujících se součástek, lze podstatne zvýšit opakovací frekvenci tkacích.pohybů a velmi...

Dávkovací ventil tlakového média, zejména pro zanášení útku u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kováeiková Magdaléna, Švecová Viera

MPK: D03D 47/28

Značky: útku, ventil, dávkovací, stroje, media, zanášení, zejména, tkacího, tlakového

Text:

...prochází odvráceným kłJvílGünl duté kuželky w a je v ní, rovnež půlkulovítě rozšířen a s ní pevně spojen.Další příkladné provedení podle bodu 3 je tvořeno pouze přepouštěcí částí 1, příčemž HBZHÉZCĽHĚTEOU řídící částí může být běžný xventil zapojený v obvodu zdroje tlakového média o tlaku Pon neznázorněná redułkční část může být v-ypuštěna a nahrazena přímo dalším zdrojem tlakového média o tlaku pí. . aPřepouštěcí část 1 je opět tvořeną...

Způsob prohozu útku na pneumatických tryskových stavech s konfuzorovým kanálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251256

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ševčík Ladislav, Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/28, D03D 47/30

Značky: tryskových, kanálem, pneumatických, způsob, konfuzorovým, stavech, útku, prohozu

Text:

...napájet ventilátorem s nízkým příkonem.Další výhody a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu a výkresů, kde značí obr. 1 podélný řez prchozním ústrojím pneumatického tryskového stavu rovinou A-A procházející konfuzorovým kanálem a pomocnými tryskami, obr. 2 je příčný řez rovinou B~B procházející pomocnou tryskou.Na bidlenu glpvýkyvně uloženém v ložisku Q a poháněném zde neznázorněným mechanismem je prostřednictvím...

Zařízení pro přestavitelné uložení trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/28

Značky: uložení, trysky, zařízení, přestavitelné

Text:

...pro prestavitelné uložení trysky, obr. 4 schematický nákres zarízení s použitím odtlačovacího šroubu.Tryska lg je válcovou částí lg otočně uložena v koncové části g držáku l a utěsněna těsněním 3. Do tangenciálních zářezů lg ve válcové části gg trysky lg zasahují dva seřizovací šrouby 5. Do koncové části g držáku l ústí i přívodní potrubí § prohozního média o poloměru R, utěsněné těsněním § v koncové části 3. Mezi koncovou částí g...

Tryskové uspořádání pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236775

Dátum: 15.02.1987

Autor: Simson Dionizy

MPK: D03D 47/28

Značky: stroj, tryskové, uspořádání, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

V řídicím šoupátku (16) tryskového uspořádání (8) je uspořádán zaváděcí kanál (24) ústící pod ostrým úhlem do vodicího kanálu (12) pro útek tkalcovského stroje (1) pro zavádění vzduchu. Zaváděcí kanál (24) se může nastavit tak, že zaváděný vzduch je směrován za účelem rzděníb útku (14) v opačném směru (25) ke směru (13) zanášení. Řídicí šoupátko (16) se může natočit o 180(, takže zaváděcí kanál (24) je v poloze (24a). Potom proudí zaváděný...

Tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235002

Dátum: 15.02.1987

Autor: Wenig Ernst

MPK: D03D 49/50, D03D 47/28

Značky: stroj, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

Tkalcovský stroj má zanášecí zařízení (10) pro útkovou nit se stavěcím členem (9), který řídí sladění zanášecí rychlostí útkové niti (4) s rychlostí tkalcovského stroje. Stavěcí člen (9) přijímá stavěcí signál od komparátoru (5), který je na vstupní straně spojen se signálním generátorem (1) pro příchod útkové niti (4) v zachycovací oblasti (2) tkalcovského stroje a je spojen se signálním generátorem (6) pro rychlost stroje.

Spojkové ústrojí, zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234124

Dátum: 01.10.1986

Autori: Pajgrt Jan, Novák Jiří, Bezdíček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: zejména, ústrojí, stroje, tkací, spojkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká,spojkového ústrojí, zejména pro tkací stroje, tvořeného skříní, v níž je pevně uložena dvojice elektromagnetů, mezi nimiž je uspořádán třecí kotouč uložený suvně na výstupním hřídeli, přičemž mezi jedním elektromagnetem a třecím kotoučem je rotor s třecím obložením pro styk s třecím kotoučem, uložený pevně na ovládacím hřídeli.

Prošlupní ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231171

Dátum: 15.06.1986

Autori: Umemura Yoshifumi, Ueda Shozo, Suzuki Hajime

MPK: D03D 47/28

Značky: prošlupní, stroje, ústrojí, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prošlupního ústrojí tkacího stroje, zahrnujícího kliky uložené na otáčejících se vřetenech stroje. Prošlupní ústrojí obsahuje synchronizační páky, uložené výkyvně na nosném hřídeli, jejichž jedna ramena jsou spojena prostřednictvím spojovacích táhel opatřených spojovacími čepy s klikami a druhá ramena jsou spojena prostřednictvím synchronizačních táhel se zdvihovými členy pro svislé přestavování brdových listů. V krajní poloze...