D03D 47/26

Pohon navíječe útku do zanašeče na tkacích strojích s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267700

Dátum: 12.02.1990

Autori: Scorl Hans-dieter, Mzyk Heinrich, Thiele Horst

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacích, navíječe, prošlupem, zanašeče, strojích, útku, vlnitým, pohon

Text:

...HPMBOÄHHB KOJIECa CKOHCTPYHIDDBBIII-l Kill( PFJJILBG-Hl-le AHCKIJBHVE KunąrecaH HX HNÓHHTHĚ UGDII KHK HJIBCTHECCDBOE KCUIÍJIJO UHPHCKBH.OTJÚMEHHE BHTKUB HMT ua mnyne VJIYWIIIaETCH. ECJSH K HOTHJIIJHHM HPHCHOCOÓJIEHHHM HPHCOCIIHHGHÚHPHCHOCOGJIGIIHB PGCKJIBJIKH HHTH. PH STOH HBJIRETCSI UGJIECODISPaQHNM. PGCIIOJIOMHTI) xynaqxunuä AHCI(IUISI HPHBOIIU PBCICJIBÄDHIIDFD HEXHHHSHB HaHPEHMYHIBCTBD BTOFD PEILIEHHH B COOTBQTCTBHHITD IIJIH EITOFD BGG...

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mikulecký Karel, Augusta František, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, ovlivňování, vlnitým, útku, prošlupem, délky, strojů, tkacích

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Tkací stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 266552

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mcginley Thomas

MPK: D03D 47/26

Značky: tkací

Text:

...provedení vynálezu umožňuje dosáhnout současně schopnosti kanálu spolehlivě vést útek a snadno nit uďolňovat, a to bez časových nebo energetických ztrát. vynález proto umožňuje podstatné zproduktivnit způsob tkaní proti stávajícím řešením dle známého stavu techniky, přičemž plně využívá všech dílčích známých předností jak bezčlunkového tkení, tak i tkaní s více prošlupy, které se při zanášení útku pohybují.vynález je blíže vysvětlen v...

Zařízení k tvoření tkaniny na stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266400

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mzyk Heinrich, Scorl Hans-dieter

MPK: D03D 47/26

Značky: vlnitým, zařízení, tkaniny, stroji, tvoření, prošlupem

Text:

...cerncnr 12. 13 unser npmaonunň ayd 14. 14 a, npmaoňnuň ayd 17. 173. Byónaa rpynna 18 acraancnnux nnacTmMwuTu× cerMmMToB B Kaxnuñ nTupoň nas npoTma ayanoň rpynnu 18 COCGKHMXVHHBCTMMHGTMX IbPMüHTOB 12 cnemena na 180 Ma Tkaukoň many 1. Ann npmxpmnnenmn nnacTmHwaTu× cernenrna 12 n Kaxnmň nnacTmHc 10 cnmanbnuň nas 2 U M nan npmxpenneumn nnacTmMuaTu× cernenrnn 13 cnmpanbuuň nna 21 npenycM 0 TpeHu. Hpw aTnn Kàxnuñ cnmpanbuuň naa 20 mnm 21...

Prošlupní ústrojí tkacího stroje s postupným vlnivým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264769

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štěpánský Augustin

MPK: D03D 47/26

Značky: postupným, tkacího, ústrojí, prošlupní, stroje, prošlupem, vlnivým

Text:

...úseky lg niminálního zdvihu pro výrobu tkanin g s dvou, tří a čtyřútkovou vazební střídou, např. podle obr. 13 a, b, c, 14 a, b, c a 15 a, b, C. Takto provedeně zvedací lamely lg jsouuspořádány tak, že spojnice alespoň sobě odpovídajících míst lg maximálního zdvihu zvedacích lamel lg jsou součástí šroubovic, jejichž osy odpovídají ose li otáčeni soustavy zvedacích lamel lg a vodicích lamel ll a jejich stoupání určuje délku prošlupní vlny....

Zařízení pro stabilizaci dopravního řetězu ve víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264421

Dátum: 14.08.1989

Autor: Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: stroji, tkacím, zařízení, stabilizaci, dopravního, víceprošlupním, řetězů

Text:

...čep Q podělnou osou ve svislé poloze. Na horním čepu g je volně točně uložena horní kladka A odvalující se po horním vnitřním vedení łgg a na dolním čepu g je uložena dolní kladka 1, která se odvaluje po dolním vnitřním vedení gg. Ve svislé části tłmene l jsou provedeny otvory pro šrouby 1, pod nimiž jsou umístěny pružiny g, které se vnějšímí konci opírají o články § dopravního řetězu. Hodnotou zašroubování šroubu 1 je ovlivněna hodnota...

Zařízení pro dávkování útku do zanašečů obíhajících na oválném transportéru u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264340

Dátum: 12.07.1989

Autor: Bleha Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: oválném, strojů, transportérů, zařízení, tkacích, víceprošlupních, obíhajících, dávkování, útku, zanašečů

Text:

...lamely 1 s očkami É pro navádění útkové nitě Q útku g z pevné zásobní cívky A do nabíhajícího prázdného zanašeče Ě. Dávkovarí dráha âí je na počátku vstupu zanašečů g do její rovinné části opatžena prvním držákem gg s posunující narážkou lgza účelem nastavení požadované odměřené délky ll útku 3 v každém zunašeči g procházející dávkovací dráhou âá. Každý zanašeč Ä má útkovou cívku lg opatřercu zářezy ll a V přední části má zabudovanou...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tenora Pavel, Modrijan František, Večeřa Vladimír

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, pohonné, tkacího, zanašečů, útkové, příze, víceprošlupního, ústrojí, prošlupu

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263505

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slezák Adolf, Zgarba Milan, Lapeš František, Nosek Stanislav, Suchánek Bořivoj, Kuba Zdeněk, Horňák Bohuslav, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupní, stroje, zařízení, tkacího, víceprošlupního

Text:

...celého prošlupního zařízení.Příkladné provedéní prošlupního zařízení podle vy~ nálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představu~ c Jříčn řez rošiunim zařízením v bokorvsu V )010 ze J I , Iuznvřcného rošlupu a obr. 2 příčný řez prošlupním zaří~Ve skříni l n obr. 1 ~, opatřené svisle uspořádaným víkem 3 s připojenými šrouby 1, je otočně uložen vačkou vý hřídel E, opatŕený soustavou v jednom směru vzájemné pootočených obvodových vaček...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Požár Vojmír, Lapeš František, Horňák Bohuslav

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, stroje, pohonné, příze, víceprošlupního, zanašečů, útkové, ústrojí

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Zařízení pro řízení nitěnek na vícefázovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262414

Dátum: 14.03.1989

Autor: Corain Luciano

MPK: D03D 47/26, D03C 5/02

Značky: řízení, nitěnek, zařízení, tkalcovském, stavu, vícefázovém

Text:

...je přípojovat přímo k jejích řidícim pákám a pro každou sekci nitěnek stačí jediný ohebný prvek. je zajištěná rychlá a jednoduchá výměna sestavy nitěnek, protože jednoduché vytažení přične desky uvolni současně všechny nítěnky jedne sekce z přislušného spojovacího bloku. Svlsié vodicí kanály ve spojovacim bioku zajištují stejnoměrné rozdelení nitěnek a brání jejich seskupování na jedné straně spojovacího bloku. značné konstrukční...

Prošlupní ústrojí pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262398

Dátum: 14.03.1989

Autori: Drahorád Ladislav, Novotný Jiří, Gryc Václav, Jansa Miloš, Kříž Vladimír, Suchánek Bořivoj, Grois Miroslav, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, tkací, víceprošlupní, stroj, prošlupní

Text:

...opstřena odvalovací kladkou 35 zabírající vždy s jednou ze soustavý vaček 1.Na každém z prvnich sloupku 14 i druhých sloupku 17 je vždy mezi dvojici vodicich pouzderjá, 1 § navlečena tlačná pružina ä, lg, opirajici se v případě prvních sloupku Ľ jednímkoncom o dolni vodici pouzdro l a opačným koncern vždy o opěrný nákružek a zajištěný na každém prvnim sloupku l 4 kolikem g. U druhých sloupku 11 se tlaćná pružina łg jednim koncem opirà...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jansa Miloš, Novotný Jiří, Modrijan František, Lapeš František, Požár Vojmír, Crhonek Oldřich

MPK: D03D 47/26

Značky: dopravního, strojů, textilních, vedení, zařízení, řetězů

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Tkací stroj s vlnitým prošlupem, opatřený otáčivým tkacím hřídelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261000

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mzyk Heinrich, Scorl Hans-dieter, Mzyk Wolfgang

MPK: D03D 47/26

Značky: hřídelem, tkacím, otáčivým, tkací, prošlupem, opatrený, vlnitým, stroj

Text:

...cermeur ocaamen pananbnmm BucTy~nou 11, BnaBnnBammnMcx B cnupanbnmñ nas 4. HOBGPXHOCTB 12 npunerannx Buc Tyna 11 H HOBGDXHOCTB 13 npnneranun cnpanhnoro nasa -no Hanpanneunm apameunn wxauxoro nana Haknoum. ÚHK nema npyr non npyrom. Ho Hanpasneunm apamenux csanu Haxoxmnüca Koneu 14 HnaTHHHOP 0 CePMeHTa B npownnononomenuouTaxnu oöpason coaannan noaepxnocwb 15 npnnerannx sanpeccyewcx cnnpanbuo usornyroü samumuoü nnanxoň 16 c ee noàepxnocwbm 17...

Držák nitěnek vícepročlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245424

Dátum: 01.07.1988

Autori: Teichmann Manfred, Wilk Jan-joachim

MPK: D03D 47/26, D03C 9/00

Značky: nitěnek, držák, tkacího, stroje, vícepročlupního

Text:

...§. Podélná drážka 7 jeV záběru s podélně osovým výstupkem Ž přesuvného závěrovéhoelementu 10, jenž je zajíštěnv krajních polohách pružnýmčlenem ll, zapadajícím v dolní krajní poloze závěrového ele mentu 10 do ozubu 12 vytvořenćho v horní části závěrového ele 245 424mentu lg. V horní krajní poloze je závěrový element lg zajik/čtěn pružným členem 11 írajícím se o sešikmení 12 vytvořenér v dolni části závěrového eleäĺu 10. Závěrový element...

Nosič nitěnek víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243993

Dátum: 01.07.1988

Autor: Ohshima Satoshi

MPK: D03D 47/26, D03C 9/00

Značky: stroje, tkacího, víceprošlupního, nosič, nitěnek

Text:

...strojů i s velmi jemným dělenim prošlupni vlny a vpmuvnáni se známýni nosičipředstavuje poměrně značné zjednoduäeni.Příklądné provedení nosiče nitěnek podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde značí obr. 1 pohled na nosič v nárysu v částečném řezu a ohr. 2 deteilni pohled na držák nitěnek v řezu podle öáry // - // v obr. 1.Nosič nitěnek je tvořen svisle orientovanou svärnou tyčí1 ząkončenou v horní části kleštinemi 5, 1 mezi niuižje...

Přípravek na přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243992

Dátum: 01.07.1988

Autori: Yamaguchi Totaro, Yamada Yoshihisa, Sugano Hiroshi

MPK: D03D 47/26

Značky: přípravek, přemísťování, tkacího, víceprošlupního, osnovních, nití, stroje

Text:

...jsou právě v dolní větvi prošlupu.Příkladné provedení přípravku podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde zrwmff obr. 1 pohled na přípravek v bokorysu a obr. 2 částečný pohled na přípravekPřípravek pro přemísřování osnovních nití je podle vynálezu tvořen plochou nosnou lištou l, k níž je z jedné strany připevněn závěsný proríl g bud prnběžný v celé délce nosné lišty lJnebo členěný do soustavy závěsů pro zavěšení celého přípravku na...

Zařízení pro nanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256698

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Augusta František

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: útku, zařízení, nanášení

Text:

...a foukací trysku ll uspořádány dva pevne vodiče,které jsou dle potřeby dále označovány jako první pevný vodič lâa a druhý pevný vodič lâb,sloužící k vedení útku 2 spojujícího předlohový návin lg s útkovým zanašečem l napříč v ose působení foukací trysky ll. Dále je zde bočně otevřený usměrñovací kanál lg pro usměrnění volného konce ga neseného vzduchovým proudem do žádaného směru a za místem g spojování je pak uspořádána sací hubice ll pro...

Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255944

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fňukal František, Sichler Jan, Modrijan František, Crhonek Oldřich, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: zanašečů, víceprošlupního, řetězů, uložení, valivé, tkacího, stroje

Text:

...probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo...

Zařízení pro navíjení útkových cívek tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254882

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: cívek, tkacího, vlnitým, útkových, stroje, zařízení, prošlupem, navíjení

Text:

...cívku, prostředky pro převzetí útková cívky a její přidržení během navíjení atd., která však mohou pracovat na sobě nezávisle a pouze během provozu dostávají impuls k zahájení a ukončení navíjení, jak níže uvedeno. V daném příkladu jsou první a druhé navíjecí ústrojí lg a lg uspořádána svými rovnoběžnými osami otáčení ve vertikální rovině, která je stejně vzdálena jak od prvního přímého úseku §, tak 1 od druhého přímého úseku 6 oválné dráhy 3...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek zanášečů útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254148

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mzyk Henrich, Fischer Roland

MPK: D03D 47/26

Značky: zanašečů, cívek, zařízení, prírubových, navíjení, stavech, tkalcovských, útku

Text:

...®naHuenan~KawymKa 1 ycranaannnaerca nepe ycwpoňcrnom 4 «nna HaMOTKH. Tpançnoprnoe cpencrno 2 HBBBCTHMM cnocoóou HBET 0 pMY.BOCbMM YPÓHBHOPO nonnroua, na oxpymawmnx nhocxocwnx xoroporo no onHo~npneMnoe Mecro 5 nx mnauuenoň Karymxn npenycuowpeao. ~jycrpoňcrao 4 uns Hauorxn sunonneno n Kaqecrae.xonoxonoböpasxoro npamammero-V cx Kopnyca, rne naneu 6 Hauowxu nepennraercn napannenąuo ocn 3 ycwpoňcrsa-nuz aanorkn. Ho uenrpnuno B ycrpoücrao 4...

Zařízení k tvoření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242423

Dátum: 01.12.1987

Autori: Haustein Karlheinz, Baumelt Gustav

MPK: D03C 5/00, D03D 47/26

Značky: prošlupu, stroji, zařízení, tvoření, tkacím

Text:

...změně vazby, tři seřizováni a podobné. ýUvedené nevýhody a nedostatký známých řešení vazebnieh. ústfojí odstraňuje zařízení k tvořeni prošlupu na tkaoím stŕoji,podle vynálezu, jehož podstatou je, že nosný hřídel vačeksi pevný čep zvedacích pák jsou uloženy ve výklopném rámu, který je svými ložiskovými čepy, uloženými výkývně V konzolách, připojen ke skříni. Je výhodné, když mezi soustavou vaček a nosným hřídelemje us ořádán nosn válec....

Hydropneumatické prohozní zařízení zanášecích skřipců tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247398

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: tkalcovského, hydropneumatické, stavu, prohozní, zařízení, skřipců, zanášecích

Text:

...nosného tělesa 3podél vystřelovací pístnice gg mezikruhovou štěrbinou gg. K snížení úniku kapaliny z vnitřního prostoru gg v závěrnćm pouzdru 3 je přední víko gł nosného tělesa 3 opatŕeno mezivnitřním prostorem gg a mezikruhovou komorou 51 mezikruhové zahloubení gł spojené s vnitřním prostorem nosného tělesa gg spojovacím kanálkem gg. V pŕedním víku gl nosného tělesa à jeze strany jeho vnitřního prostoru gg vytvořena kolem vystřelovací...

Zapojení obvodů pro regulaci zkrácení reakční doby elektromagnetických brzd a spojek u strojů, zejména u tkacích strojů víceprošlupních

Načítavanie...

Číslo patentu: 243067

Dátum: 15.11.1987

Autori: Branderský Marian, Jurica Ján, Špieka Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: zapojení, obvodů, elektromagnetických, tkacích, zkrácení, spojek, reakční, regulaci, zejména, víceprošlupních, strojů

Text:

...zastavit v požadované úhlové poloze. Když je zapotřebí zastavit stav v různých úhlových polohách, podle příčin,které vyvolaly signál k zastavení, například v závislosti na přetrhu útkové nebo osnovní nitě, musí známá elektrická soustava obsahovat tolik generátorů synchronízačního signálu, kolik je počet příčin vedoucích k zastavení stavu. Navíc známá elektrická soustava má nezbytné zpoždění, které je delší, než předem nastavená doba...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, útkové, cívky, zanašečů, víceprošlupního, podávání, útku, tkacího, stacionární, stroje, cívečnice

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Dávkovací zařízení s předlohovou cívkou s útkovou přízí u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239112

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hodr Miloslav, Borovec Václav, Zábrodský Zdeněk, Ryšavý Miroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, přízí, předlohovou, tkacích, víceprošlupních, útkovou, strojů, cívkou, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o dávkování útkové příze na cívku v zanášeči přímo z rozměrné křížem soukané válcové cívky, například přímo z cívky od BD strojů. Předlohová cívka opatřená kruhovým rámem s pojistnými stavitelnými jazyky je současně s tvarově upraveným třmenem uspořádána na společném držáku. Ve třmenu je vytvořeno rozváděcí očko o tvaru oválného otvoru, jehož vodorovná osa je tečnou středové osy předlohové cívky. Odtah útkové nitě oválným otvorem...

Brdo víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239043

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kakáč Karel

MPK: D03C 9/00, D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, prošlupem, stroje, vlnitým, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem a to zejména konstrukčně a výrobně jednoduchého spojení sekčního táhla a držáku nitěnek pro usnadnění manipulace s nitěnkami. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že těleso držáku (l) je ve své spodní části (14) opatřeno jednostranně drážkovým ozubem (15) rovnoběžným s nosičem (4) nitěnek (5) a prodlouženo stopkou (13) s pružným elementem (26) umístěným protilehle k drážkovému ozubu...

Rotační paprsek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239036

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vašek Vítězslav, Koblížek Pavel

MPK: D03D 49/68, D03D 47/26

Značky: rotační, paprsek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je přesné nastavování axiální i radiální polohy sekcí, vytvořených z lamel a distančních vložek, na hřídeli po celé šíři rotačního paprsku, včetně zajištění této polohy. Pouzdra v sekcích jsou z obou stran na čelech opatřena výstupky s vybráními vytvářející zubovou spojku. Na obvodu této spojky je po vzájemném zasunutí výstupků a vybrání od sousedních pouzder uspořádán hraniční svazek z lamel a distančních vložek, ohraničený...

Náběhové zařízení otáček převodu soukacích jednotek na ozubený hřeben u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253090

Dátum: 15.10.1987

Autor: Neuden Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: převodů, soukacích, hřeben, otáček, zařízení, nábehové, ozubený, jednotek, víceprošlupních, tkacích, strojů

Text:

...lg se záběrovým kolem g 4 je V soukací jednotce lg i v hranolu ll otočná v ložiskách ll a ve spodní části je opatřena hřídelovým otvorem g§pro hřídelový nástavec ll a spirálovou pružinu ll. Hřídelový nástavec gl je opatřen svisle oválnou drážkou 21 pro červík gg upevněný v duté hřídeli lg záběrového kola gą a na spodním konci hřídelového nástavce gg se nachází klobouček gg přicházející do záběru s útkovou cívkou lg zanášeče ll.Na duté...

Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252760

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bartoš Ervín, Směták Vincenc, Fňukal František, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: podélnému, krycího, pásu, stroje, polohování, víceprošlupního, zařízení, tkacího

Text:

...obr. 2 znázorňuje krycí pás s vložkami a obr. 3 znázorňuje krycí pás vytvořený jako hadice.Příkladné provedení je znázorněno na obr. 1, kde na neznázorněném víceprošlupním tkaoím stroji je upevněno vedení 1 hnacího ústrojí, na jehož vnější straně jsou vytvořeny podélné drážky 5, ďkteré jsou s výhodou tvořeny alespoň třemi rovnými plochami, pří padně mohou být vytvořeny jako kruhová úseč. V příkladnêm provedení je jedna podélná drážka 2...

Přemisťovací zařízení s posuvnými přenašeči útkových cívek u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252572

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupních, přemisťovací, útkových, posuvnými, přenášecí, strojů, cívek, tkacích, zařízení

Text:

...cĺvky Ä, Ä V obou úsecích lg, łl dávkovaci dráhy Ä jsou ve stejném okamžiku přejímány a předávány. Oba přenášeče ll, ll tvoří v úsecích lg, ll posuvný vratný pohyb, jehož rychlost je poloviční vůči rychlosti pohybu zanášečů l, ł. V obou ůsecích lg, ll dávkovací dráhy Ä obsahující též odvalovacĺ kotouče g s chapači 2 při přenosu útkových cívek Ä, 3 je ke každé soukací hlavici Q přiřazen vždy z každého úseku lg, ll jeden odvalovaci kotouč 5...

Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240552

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jäger Lothar, Franke Wilfried, Karl Manfred, Ivan Jevdokimovie, Ostapenko Michail Addejevie

MPK: D03D 47/26

Značky: horní, vedení, víceprošlupního, tkacího, zanašečů, stroje

Text:

...je možno u pevnit úchytný element 7 přímo průchozímšroubem k pevnému paprsku 1 D. Pevným paprskem 10 prochäzejí osnovní nitě 11, vytvářející pomocí neznázorněného prošlupního zařízení prošlup 12, kterým procházejí neznázorněné zanášeče, vedené shore opěrnou lištou 1 a zespodu spodním vedením 13. Před spodním vedením 13 je umístěn schematicky znázornený přírazový rotační paprsek 14. Na nosném hřídeli 5 je upevněna pomocí třetích šroubů 15...

Nájezdové zařízení stykových prostředků pro zásobování cívek zanašečů útkovou přízí u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240764

Dátum: 01.08.1987

Autori: Sidó Ján, Špaoo Adam, Szegvári Viliam, Macho Vendelín, Bíňa Jaroslav

MPK: D03D 47/26, D03D 47/27

Značky: prostředků, cívek, zásobování, přízí, víceprošlupních, tkacích, útkovou, stykových, nájezdové, strojů, zařízení, zanašečů

Text:

...v dávkovací drázee Spodní hrana kloboučku je směrem k jeho středu opatřene vnější kuželovou plochou,jejížúhel je ehodný s úhlem osezení lůžka v zanašečí pro útkovou cívku. Každý odpružený středící kolík je ukončen kuželovou středící plochou, pod úhlem odpovídajícím úhlu kuželového vyhrání otvoru v zenašečí, přičemž otvory v zanašeči při použití pevných etředících kolíků mají na konci osezenou hranuoVýhodou řešení podle našeho vynálezu je...

Dopravní zařízení zanášečů útku do prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240763

Dátum: 01.08.1987

Autori: Skoivan Vladislav, Murín Vladimír, Lauko Marián, Pavlík Juraj, Mouk Jioí

MPK: D03D 47/26, D03D 47/27

Značky: víceprošlupních, dopravní, tkacích, zařízení, útku, zanašečů, prošlupu, strojů

Text:

...řetězu unášející za sebou postupující zanaěeče, obr. 2 řez zanašečem a nosným článkem řetězu v čelním pohledu, obr. 3 totéž v bočním pohledu s prodlouženým boöním W nástavcem pevného paprsku a pojistným průhledným krytem nad zsnašečem.Dopravní zařízení má tvarově uspořádanou oválnou dráhu § postupujících zanašečů g, která je eestavena z pevného vedení l článkového řetězu ll, pevného paprsku § s prodlouženou boční stěnou g a pojistneho...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251697

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hennig Ervin, Mzyk Heinrich, Thiele Horst

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, navíjení, cívek, prírubových

Text:

...onopoň 4 H TpaHCnopTHpymTcn B sen (He Haoöpameno). Memy nosuuneň HaMOTKH B H aepxaeň no 3 HuHeü CheMKH Kamnan mnaunenaz mnynn 1 no BpeMR~ nnnoro nąmna HaMOTKH 0 CTaeTCH 3 npomexywounoň nosHuHH C. B nosHuHH HaMoTxH B nepe Moranbuuu ycrpoňcwaou 2 Hnrenanpannnmmne aneuenru 6, 7 pacnonomeum cwauuonapno. OHH conepxaw napannenbuo Hanpasnenum rpancnopra Qnanuéamx mnynb 1(crpenxa 1) uanpanneunue cTepmHH 61, 71, KOTODHG npoxonnr npocvpaucrno...

Bezkontaktní zarážka, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251614

Dátum: 16.07.1987

Autori: Požár Vojmír, Lev Stanislav, Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

MPK: D03D 47/26, D03D 51/18, D03D 51/28...

Značky: tkacího, stroje, víceprošlupního, bezkontaktní, zarážka, zejména

Text:

...ústrojí s čidlem polohy oenovních nití, zatímco induktivní čidlo je uloženo v herním vedení v bezprestřední blízkosti vybrení.Výhody bezkontektní urážky víceproälupního tkacího stroje podle vynálezu spočívají v nízkych výrobních nékledech, nízkých udržovscích neklsdech. meteriílové nenlročnoeti pri výrobě, spolehlivosti s bezpečnosti při provozu i odolnosti vůči otreoům.vynález bude dále blíže popsán podle priložených výkresů, kde ne obr. 1...

Zařízení pro výběrové zadržování a uvolňování útkových nití u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251437

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Augusta František

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: nití, výběrové, stroje, uvolňování, zařízení, zadržování, útkových, tkacího

Text:

...zájmem o přehlednost, jednak tím, že funkční uspořádání zařízení na tomto stroji je všeobecně známé nebo je pro odborníka nasnadäe Třeba také upozornít na to,~že kvůli snadné rozpoznatelnosti jsou součástí zařízení nakrssleny bez ohledu na skutečně rozměry, popřněřítko.Nejdříve bude popsáno provedení zařízení podle vynélezu znázorněnő na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 a 2 obsahuje zařízení ni ové svěrky 1 v příkladně zvolenén počtu šesti kusů pro...

Zařízení k výměně nití na navíjecích ústrojích víceprošlupních tkalcovských stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245262

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ritter Günter, Giehr Axel, Lenz Uwe

MPK: D03D 47/26

Značky: tkalcovských, zařízení, stavu, navíjecích, ústrojích, nití, výměně, víceprošlupních

Text:

...H HKTGBOĽMTGHBM n Maxa npnenocoóneunem nan caassmana yaxom K MexaHM 3 MoM HaMOTHM no HQHDBBĽBHKD nnmeua HTM no onmn cnnmnuñ TopMo 3 HHTH pacnonoxenu, KQTOpHe B 0 BpeMH HEMOTKM ommopmamnaammcz.Hnweaonnwenn omnennno no Hanpannennm noanunn npennapnwensHoro Buöopa snaowmqno Harpymean. Bce Hnwenonnmexn umemm qepee ynop neňomnymmae Mexaunqecxoe npncncoóxenne oópamHoro-nnnxenna. K Kamnomy HMTeBonnTenm npncoennnenu B no Aannum noxoa neücwnymaa...