D03D 1/00

Tkanina na poľnú uniformu do extrémnych podmienok s potlačou lesného dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6267

Dátum: 02.10.2012

Autor: Heřmanský Lukáš

MPK: D03D 1/00, D03D 1/02, D02G 3/46...

Značky: lesného, potlačou, uniformu, dezénu, tkanina, poľnú, extrémnych, podmienok

Text:

...sjemnosťou 25 tex, dvojmo zosúkaná a udelí sajej zákrut takej veľkosti, aby mala výsledná tkanina hmotnosť 250 až 260 g/mz. Pritom je dosiahnutá pevnosť tkaniny najmenej 1000 N v osnove a 600 N v útku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie digítalizovanej potlače je bližšie znázornené pomocou výkresov č. l - 2, kde obr. l ukazuje tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre hnedý odtieň, obr. 2 tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre béžový...

Technické tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19906

Dátum: 30.08.2011

Autor: Wang Chin-feng

MPK: D03D 1/00

Značky: tkaniny, technické

Text:

...a druhé množstvo od seba vzdialených vo všeobecnosti paralelných vlákien vo zväzkoch, ktoré sú umiestnené ako susedné a tvoria množstvo prekrížení saspoň jednou časťou prvého množstva zväzkov a organický nadväzovací prvok pevne spájajúci časti vlákien vo zväzkoch prvého množstva vláken vo zväzkoch s križujúcimi sa príslušnými časťami druhého množstva vlákien vo zväzkoch aspojivo, ktoré lepí vopred určené oblastivybratých vlákien vo...

Výrobok, najmä hadica, zvlášť plniaca vzduchová hadica s vloženým spevňovacím nosičom na báze polyoxadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17136

Dátum: 18.05.2011

Autori: Schubert Horst, Brettschneider Ulrich

MPK: C08J 5/04, C08K 7/02, C08K 5/353...

Značky: spevňovacím, polyoxadiazolu, hadica, báze, nosičom, vloženým, najmä, výrobok, zvlášť, plniaca, vzduchová

Text:

...intenzívne pohybové rozdiely medzi motorom a karoséríou. V samotnom plníacom vzduchovom systéme nie je dopravovaný a zhusťovaný iba vzduch, avšak dovnútra vedenia sa dostávajú aj zvyšky paliva a mazacejprímesi, proti ktorým musí po lymérový materiál byť odolný po celý čas životnosti vozidla.0007 V zásade môžu byť používané materiály menené v závislosti od podmienok použitia, ale špeciálne pre spevňovacie nosiče je doteraz k dispozícii pre...

Koberec a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280082

Dátum: 12.07.1999

Autori: Corbin Thomas, Ilg Otto, Armstrong Robert

MPK: C08J 5/12, D03D 1/00, B29C 65/40...

Značky: výroby, spôsob, koberec

Zhrnutie / Anotácia:

Koberec pozostáva z lícnej priadze, priadze prítomnej v podkladovom materiáli a viazanom rube z nylonu 6. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nanesie lícna priadza z nylonu 6 na podkladový materiál z nylonu 6 tak, že priadza a podkladový materiál tvoria koberec majúci lícnu stranu, ktorá sa dá vidieť, keď sa koberec inštaluje na rub, pripojí sa lícna priadza k podkladovej vrstve, pričom toto viazanie sa dosahuje roztaveným alebo rozpusteným...

Tkanina na vodoodpudivú a permanentnú nehorľavú úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1316

Dátum: 04.12.1996

Autori: Mačáková Jana, Leysek Anton, Slavkovská Mária, Lesniaková Jana

MPK: D06B 1/00, D03D 1/00

Značky: úpravu, nehorľavú, vodoodpudivú, tkanina, permanentnú

Text:

...trvalej nehorľavej úprave.Tieto však nie sú vhodné pre odevné účely, kde sa vyžaduje trvaláUvedené nedostatky odstraňuje tkanina. nového typu, ktorú jemožné podrobiť chemickým úpravám na získanie požadovanýchodevné účely hlavne v armáde. Tátoupravená tkanina je vhodná na tkanina je utkaná zo zmesovej priadze s rovnakým materiálovým zložením V osnove a útku v plátnovej alebo keprovej väzbe, pričom hlavnú zložku tvorí bavlnené vlákno o...

Tkanina na výrobu imitácií perzských kobercov a gobelínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267056

Dátum: 12.02.1990

Autor: Chladný Anton

MPK: D03D 1/00

Značky: tkanina, perzských, imitácií, kobercov, gobelínov, výrobu

Text:

...vodovými farbami namaluje zamýšlaný vzor alebo obraz. Pri postupnom rozvincvani stuhy sa vzniklé farebné úseky rozšíria do hĺbky až k pásu s hustou osnovou, stuha sa znova zlisuje,podlepi ohybným spevňovacim podkladom a osnovné nite z pásu s riedkou osnovou sa povytahujú.Z tkaniny podľa vynálezu možno popisaným časove a technicky nenáročným spôsobom vyrábal veľmi hodnotné imitácie perzských kobercov a gobelinov, pričom možnosť voľby...

Způsob výroby tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266438

Dátum: 12.01.1990

Autor: Veska Jiří

MPK: D03D 1/00

Značky: způsob, tkaniny, proti, výroby, natržení, odolností, zvýšenou

Text:

...omezuje využití vyšších prohozníoh otáčok vzduohovýoh tkaoíoh strojů.Na výkreaeje nakreslen, jako přík 1 ad,vazební diagram tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení. Po levé straně vazebního diagramu jsou očíslovány jednotlivé útky a na pravé straně jsou očíslovány přísluäné jednotlivé otáčky hlavního hřídele tkacího stroje. Způsob výroby tkaniny se čtrnácti-útkovou střídou je takový, že zanesení více útků do Jednoho proälupu se dosahuje...

Vícevrstvá tkanina pro nánosování plastickou hmotou nebo pryží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260713

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schneeweiss Josef, Konečný Bohumil, Liška Vladislav, Hartych Václav, Grus Zdeněk, Lustyk Lubomír

MPK: D03D 1/00

Značky: pryží, plastickou, vícevrstvá, tkanina, nánosování, hmotou

Text:

...vrstvami 1. V místech bez funkčních dutin, kde nepůs-obí tlak v tkanině uzavřeneho média, přiléhají základní vrstvy 1 a armující vrstvy 2 těsně k sobě a tvoří kompaktní celok. Základní vrstva 1 je přitom nato-lik hustá, aby nános plastické hmoty nebo pryže nepronikl do funkční dutiny. Naproti tomu dostava armujících vrstev 2 je nižší pro snadný prestup plastické hmoty nebo pryže.Vícevrstvá tkanina podle o-br. 2 je příkladem provedení...

Textilní hadicový systém pro kapkovou závlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254716

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukovský Leo, Liška Vladislav, Lédrová Zdena, Miklas Zdeněk, Zadražil Karel, Lustyk Lubomír, Oujezdský Josef, Hartych Václav

MPK: D03D 1/00

Značky: kapkovou, systém, závlahu, hadicový, textilní

Text:

...l nebo může být labyrínt proveden v poměrech zcela opačnýoh, tj. s převažujíci délkou výtokových dutín 3 oríentovanou rovnoběžně s průběžnou dutínou l. Výtokové otvory 5 výtokových dutín 3 jsou zaslepeny, takže se funkce jednotlivých výtokových dutín 3 může řídit potŕebami uživatele. Hadicový systém je na obou vnějšich stranách povrstvenplastickou hmotou nebo pryží.Funkce znázorněného hadicového systému na obr. 1 nebo 2 je následující. Před...

Textilní hadicový systém pro impulsní zavlažování

Načítavanie...

Číslo patentu: 254715

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lédrová Zdena, Lustyk Lubomír, Lukovský Leo, Oujezdský Josef, Liška Vladislav, Hartych Václav, Zdražil Karel, Miklas Zdeněk

MPK: D03D 1/00

Značky: impulsní, textilní, systém, hadicový, zavlažování

Text:

...nyní překrývá s oběma průběžnými dutinami rovnoběžné úseky výtokových dutin vystupující 2 první širší podélné dutiny a zaelepená, k oběma podélně probíhajícím dutinám kolmá, ústí výtokových dutín se tak dostanou k okraji hadicového systému. Před použitímse pak proříznou jen ta ústí výtokových dutín, které odpovídají sponu zavlažovacích zemědělských Kultur.Príklad provedení textilního hadicového systému podle vynálezu je znázorněn na...