D03D

Multifunkčná textília s maskovacou potlačou, hydrofóbnou, samočistiacou a antimikrobiálnou nanoúpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6700

Dátum: 04.03.2014

Autori: Šesták Jozef, Džupaj Armin, Deanko Peter, Balogová Ľudmila

MPK: D03D 15/00, D03D 15/02, D03D 13/00...

Značky: hydrofóbnou, nanoúpravou, textília, potlačou, maskovacou, samočistiacou, multifunkčná, antimikrobiálnou

Text:

...teplotám, potrebným pri prenosovej tlači. Úpravárenský prostriedok obsahujúci zmes kopolymérov,antimikrobiálny prostriedok a zmes fluorochemikálií sa nanáša na polyesterovú textíliu tak, že vznikne povrstvená textília. Textília má nešpinivé a antimikrobiálne vlastnosti, je trvanlivá a aj po potlači si uchováva svoj prirodzený ohmat. Napriek uvedenému je celkový synergický účinok takéhoto riešenia nedostatočný, ak sú potrebné viaceré...

Tkanina na poľnú uniformu do extrémnych podmienok s potlačou púštneho dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6268

Dátum: 02.10.2012

Autor: Heřmanský Lukáš

MPK: D02G 3/46, D03D 1/02

Značky: uniformu, dezénu, poľnú, tkanina, podmienok, potlačou, púštneho, extrémnych

Text:

...a 600 N v útku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie digitalizovanej potlače je bližšie znázornené pomocou výkresov č. 1 - 2, kde obr. l ukazuje tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre béžový odtieň, obr. 2 tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre svetlohnedý odtieň, obr. 3 tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre sv. kaki odtieň. Príklad uskutočneniaTextilná tkanina podľa technického riešenia má tieto parametrejemnosť príadze...

Tkanina na poľnú uniformu do extrémnych podmienok s potlačou lesného dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6267

Dátum: 02.10.2012

Autor: Heřmanský Lukáš

MPK: D03D 1/00, D02G 3/46, D03D 1/02...

Značky: dezénu, podmienok, extrémnych, uniformu, tkanina, poľnú, potlačou, lesného

Text:

...sjemnosťou 25 tex, dvojmo zosúkaná a udelí sajej zákrut takej veľkosti, aby mala výsledná tkanina hmotnosť 250 až 260 g/mz. Pritom je dosiahnutá pevnosť tkaniny najmenej 1000 N v osnove a 600 N v útku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie digítalizovanej potlače je bližšie znázornené pomocou výkresov č. l - 2, kde obr. l ukazuje tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre hnedý odtieň, obr. 2 tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre béžový...

Materiál pre výrobný proces netkanej látky a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19091

Dátum: 21.09.2011

Autori: Breuer Hans-peter, Reiterer Harold

MPK: D03D 15/00, D03D 13/00

Značky: látky, materiál, proces, použitia, spôsob, netkanej, výrobny

Text:

...CMD priadze a vrchné CMD priadze, pričom MD a CMD priadze sú poprepletané v opakujúcom sa obrazci, v ktorom najmenej niektoré vrchné CMD priadze sú poprepletané s MD priadzami V pároch, ktoré sledujúVtreťom aspekte sa uskutočnenia vynálezu týkajú spôsobu výroby netkanej látky,zahŕňajúceho krok zbierania napnutých vlákien, ktoré tvoria netkanú látku, na tkaníne v zariadení pre tvorbu netkaných pod hubicou spájaných látok, pričom tkanina...

Technické tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19906

Dátum: 30.08.2011

Autor: Wang Chin-feng

MPK: D03D 1/00

Značky: tkaniny, technické

Text:

...a druhé množstvo od seba vzdialených vo všeobecnosti paralelných vlákien vo zväzkoch, ktoré sú umiestnené ako susedné a tvoria množstvo prekrížení saspoň jednou časťou prvého množstva zväzkov a organický nadväzovací prvok pevne spájajúci časti vlákien vo zväzkoch prvého množstva vláken vo zväzkoch s križujúcimi sa príslušnými časťami druhého množstva vlákien vo zväzkoch aspojivo, ktoré lepí vopred určené oblastivybratých vlákien vo...

Vynálezy kategórie «D03D» v ZSSR.

Výrobok, najmä hadica, zvlášť plniaca vzduchová hadica s vloženým spevňovacím nosičom na báze polyoxadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17136

Dátum: 18.05.2011

Autori: Brettschneider Ulrich, Schubert Horst

MPK: C08J 5/04, C08K 5/353, C08K 7/02...

Značky: hadica, nosičom, výrobok, polyoxadiazolu, báze, vloženým, zvlášť, vzduchová, plniaca, spevňovacím, najmä

Text:

...intenzívne pohybové rozdiely medzi motorom a karoséríou. V samotnom plníacom vzduchovom systéme nie je dopravovaný a zhusťovaný iba vzduch, avšak dovnútra vedenia sa dostávajú aj zvyšky paliva a mazacejprímesi, proti ktorým musí po lymérový materiál byť odolný po celý čas životnosti vozidla.0007 V zásade môžu byť používané materiály menené v závislosti od podmienok použitia, ale špeciálne pre spevňovacie nosiče je doteraz k dispozícii pre...

Vodivá plošná textília s perlinkovou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14077

Dátum: 13.10.2009

Autori: Nusko Robert, Maier Georg, Mauch Hans-peter

MPK: D03D 19/00, D02G 3/44, D02G 3/32...

Značky: perlinkovou, textília, plošná, vazbou, vodivá

Text:

...úlohu vytvoriť plošnú textíliu, v ktorej sa elektricke vodiče zapracujú do textilu už počas výroby danej textílie, pričom medzi danými prívodnými vodičmi a ohrievacími vodičmi sú veľmi kvalitné elektrické kontakty.0012 Táto stanovená úloha sa podľa predmetného vynálezu vyriešila vytvorením elektricky vodivej plošnej textílie vymedzenej vnároku č. 1. Ďalšie prínosné podrobnosti, aspekty avyhotovenia predmetného vynálezu vyplývajú zpríslušných...

Látka a spevňovacia mreža s obsahom minerálnych vlákien pre inžinierske staviteľstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10924

Dátum: 18.06.2009

Autori: Tankere Jacques, Auray Germain, Ducol Jean-paul

MPK: D03D 15/00, E02D 29/02, D04H 13/00...

Značky: spevňovacia, minerálnych, inžinierske, mreža, stavitelstvo, obsahom, látka, vlákien

Text:

...riešenie.0010 Pri nízkej miere deformácie sa všetky materiály aktívne podieľajú na udržaní stavby. Ked príde kpreťaženiu alebo sa objaví nejaká porucha, jeabsorbovaná materiálom PVA až do 5 deformácie, a nad touto mieru zachytáva lom druhý materiál a upozorní na ňu významnou deformáciou, ale bez Iomu,napríklad pri koľajach vyjazdených na ceste, ktoré sú prejavom lokálneho zosuvu0011 Minerálne vlákna (sklo, čadič) nie sú zatiaľ v...

Tkaná konštrukcia a dielec s touto konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14965

Dátum: 28.01.2009

Autor: Deschamps Georges-paul

MPK: D03D 13/00, D03D 11/00, D03D 1/02...

Značky: touto, konštrukciou, dielec, tkaná, konštrukcia

Text:

...tkaná konštrukcia môže byť aspoň čiastočne otvorená. Otvor môže byťumiestnený v ktoromkoľvek mieste tkanej konštrukcie, to znamená najmenej na jednom zjejkoncov, pričom príslušné okraje týchto stien nie sú medzi sebou spojené, alebo môže íst o otvor nachádzajúci sa na najmenej jednej zo stien.Prierez tejto konštrukcie môže mať výhodne akýkoľvek kruhový, štvorcový,obdĺžnikový, kosoštvorcový tvar, tvar T, U, L, H, Iatď., po prípadnom...

Čistiaca utierka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14398

Dátum: 26.06.2008

Autor: Lindblad Jan

MPK: D03D 27/00, A47L 13/16

Značky: utierka, čistiaca

Text:

...rezať napožadovanú veľkosť bez nutnosti ďalších krokov zabrañujúcich strapkaniu.Konkrétne uskutočnenia vynálezu sú definované v závislých nárokoch.0008 Obr.1 je schematický pohľad vreze na vrstvenú čistiacu utierku z doterajšieho stavu techniky. Obr. 2 je schematický príklad čistiaceho nástroja vpodobe mopu na čistenie podláh.0009 Na lepšie pochopenie bude teraz vynález opísaný pomocou niekoľkých príkladov uskutočnení, na ktoré sa však...

Spôsob zhotovenia tkaniny a tkanina zhotovená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12434

Dátum: 13.05.2008

Autori: Piwonski Timo, Wyrwis Bernd

MPK: D03D 15/04, D03D 3/02, D03D 11/02...

Značky: tkanina, zhotovenia, spôsobom, týmto, spôsob, tkaniny, zhotovená

Text:

...spôsobu podľa predloženého vynálezu sa zapracováva aspoň jedna multiñlná útková niť s aspoň jednou monoñlnou alebo monoñlu podobnou útkovou niťou. Toto je najjednoduchší spôsob, ako sa dopracovať k požadovanému výsledku, v ktorom bude samotnou zmenou zivy zatkaná aspoň jedna monoñlná útková niťparalelne s aspoň jednou multiñlnou útkovou niťou.001 l V zmysle predloženej prihlášky je monoñlu podobnou útkovou niťou myslená hybridnápriadza...

Spôsob výroby stúpacieho skialpinistického pásu pre lyže a stúpací skialpinistický pás pre lyže vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9987

Dátum: 27.03.2008

Autor: Schwitter Eugen

MPK: D01F 1/10, D03D 27/00, A63C 7/02...

Značky: stúpacieho, skialpinistický, týmto, spôsob, výroby, stúpací, skialpinistického, pásu, lyže, spôsobom, vyrobený

Text:

...nárokov, následného opisu ako aj z obrázkov.Príklady uskutočnenia vynálezu sú následne bližšie vysvetlené na základe obrázkov. Tu zobrazujeobrázok l schematicky rez cez časť stúpacieho skialpinistického pásu a obrázok 2 zväčšený rez cez vlákno podľa vynálezu.Obrázok l zobrazuje lyžu 2, napríklad turistickú lyžu, na ktorúje bežným spôsobom pripevnený stúpací skialpinistický pás l. Tento obsahuje nosnú vrstvu 3, na ktorejje fixovaná...

Antistatická tkanina s trvalou nehorľavou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4934

Dátum: 07.01.2008

Autor: Heřmanský Lukáš

MPK: D03D 15/00

Značky: nehořlavou, antistatická, tkanina, trvalou, úpravou

Text:

...ohňu.Táto tkanina je utkaná z celulózovej priadze v osnove aj v útku, v atlasovej väzbe do ktorej je zatkaná vodivá mriežka zo zmesovej priadze , ktorá obsahuje kovové vlákno s podielom 10 až 30 , výhodne 20 . Aby tkanina vyhovovala odevným účelom hlavne pre pracovné ochranné odevy, použije sa priadza o jernnosti 35,5 tex v osnove, v útku sa priadza zoská dvojmo a udelí sa jej zákrut, najmenej 435 zákrutov na meter dĺžky priadze. Takto...

Spôsob výroby tkanín obsahujúcich jednosmerne usporiadané polymérne pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7381

Dátum: 29.09.2007

Autori: Backer Jan Adolph Dam, Kranz Bart Clemens

MPK: B32B 5/22, D06C 7/00, D03D 15/00...

Značky: obsahujúcich, polymérne, spôsob, pásky, jednosměrně, usporiadané, výroby, tkanin

Text:

...nite leží pod spevñovacou teplotou a teplota topenia polymérnych pások leží nad spevňovacou teplotou, takže sa taví len viazacia niť a rozdelí sa počas spevñovania, čim pôsobí ako lepidlo na pásky s teplotou topenia, ležiacou nad spevñovacou teplotou. Zvlnenie z tkania, spôsobené viazacou nitou, je potom eliminovane.0018 Nitový materiál sa zvolí zo skupiny, pozostávajúca z polyetylénu, polyetylénu s ultravysokou molekulovou hmotnosťou,...

Tkaná polyesterová textília pre airbag

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13778

Dátum: 28.09.2007

Autori: Debenedictis Mach, Schmitt Thomas Edward

MPK: D03D 1/02, B60R 21/235

Značky: airbag, textília, tkaná, polyesterová

Text:

...až na 100 °C a nafúknuté pri podmienkach0008 Podľa predloženého vynálezu sa teraz zistilo, že textilia utkaná z polyesterovej priadze z nekonečných vláken môže znížiť rozsah rozstrapkania švov počas rozvinutia horúceho modulu. Predložený vynález obsahuje tkanú textíliu obsahujúcu polyesterovú priadzu z nekonečných vláken, kde polyesterovápriadza z nekonečných vláken má súdržnosť okolo 65 CN/tex alebovyššiu a okamžité tepelné tečenie (ITC)...

Priadza s nepravým zákrutom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13097

Dátum: 11.07.2007

Autori: Ueno Noboru, Date Hiroaki

MPK: D02G 1/02, D03D 27/00, D02G 1/06...

Značky: nepravým, priadza, zákrutom, výroby, spôsob

Text:

...zákrutom.X Rozdiel polóh stredov dvoch zložiek C Priemer prierezu vláknaNajlepší spôsob uskutočnenia vynálezu0013 V pripade ked sa použije samotné polytrimetyléntereftalátove vlákno, vzhľadom na pevnosť,tepelnú zrážavosť, tixáciu zvlnenia, trvanlivosti pri nosenl, odolnosti voči svetlu. sa ukazuje značne horšia charakteristika a nie na úrovni porovnateľnej s konvenčným polyesterovým vláknom. Konkrétne, ked sa použije pre vlasovú látku, je...

Zlepšená prikrývka pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9802

Dátum: 25.04.2007

Autor: Deschamps Georges-paul

MPK: D03D 15/00

Značky: zlepšená, pôdy, prikrývka

Text:

...nohami po jej povrchu zachovávajúc úplne veľmi dobré primknutie prikrývkyĎalším cieľom vynálezu je dodať prikrývajúcu štruktúru rozprestierateľnú priamo na povrch pláže, ktorá umožňuje zároveň premiestňovanie sa bosých osôb ale tiež zariadení, akými súkolieskové kreslá pre hendikepovaných a lodných prívesov alebo vodných skútrov.Pre tento účel vynález sa týka provizómej pôdnej prikrývky predovšetkým pre premiestňovanie na piesčitých,...

Hygro materiály na použitie na výrobu priadzí a tkanín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14721

Dátum: 16.10.2006

Autor: Mamdawewala Rajesh R

MPK: D02G 3/04, D02G 3/02, B32B 33/00...

Značky: hygro, priadzí, tkanin, materiály, výrobu, použitie

Text:

...počas tkania, vyžadoval tento spôsobb) Zmesovanie prameňov PVA vlákien s prameňmi bavlnených vlákien pri bavlnárskom spôsobe spriadania v preťahovacom stroji. Pretože vlákna v tomtopostupe boli homogénne zmiešané, nebolo možné dosiahnuť správneusporiadanie PVA vlákien v jadre.c) Zavedenie prameňov PVA vlákien do stredu bavlnených prameňov na zavádzacom konci preťahovacej zóny predpriadacieho stroja, zakrúcaníe na preťahovacom stroji a...

Tkanina na airbagy a spôsob výroby priadze na túto tkaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285269

Dátum: 11.09.2006

Autori: Lalonde Rémi, Hurschler Franz

MPK: D03D 1/02, D02G 3/44

Značky: spôsob, priadze, túto, airbagy, výroby, tkanina, tkaninu

Zhrnutie / Anotácia:

Tkanina na airbagy pozostáva z filamentovej priadze obsahujúcej hrubé a jemné termoplastické filamenty s celkovým titrom v rozsahu 30 až 1000 dtex, pričom hrubé filamenty (1', 3) filamentovej priadze majú čiastkový titer od 5 do 14 dtex a jemné filamenty (2, 2') filamentovej priadze majú čiastkový titer od 1,5 db 5 dtex. Hrubé filamenty (1', 3) a jemné filamenty (2, 2') sú v priadzi zmiešané v pomere od 1 : 1 do 1 : 5. Filamenty sú z polyamidu,...

Priadze obsahujúce silikonizované mikrodeniérové polyesterové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13407

Dátum: 28.06.2006

Autor: Patterson Ian

MPK: D03D 15/00, B32B 27/04

Značky: priadze, vlákna, silikonizované, mikrodeniérové, polyesterové, obsahujúce

Text:

...sa týka aj tkaných alebo pletených textílií obsahujúcich priadzu podľa vynálezu, buďPrehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje priadzu podľa vynálezu.vynález je zameraný na priadzu na použitie pri tkaní alebo pletení textílie alebo odevného výrobku, napríklad ponožiek asvetrov. Priadza podľa vynálezu obsahuje silikonizované mikrodeniérové polyesterové vlákna anesilikonizované makrodeniérové vlákna. Zmiešavacl pomer silikonizovaných...

Textilný plošný útvar a ochranný odev obsahujúci uvedený plošný útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6810

Dátum: 21.04.2006

Autor: Zumloh Regine Maria

MPK: D02G 3/44, D03D 15/00, D02G 3/04...

Značky: uvedený, textilný, obsahujúci, útvar, plošný, ochranný

Text:

...7 ihiel na 2,54 cm sa pletú na rukavícu. Rukavica má hmotnost 32.9 g. plošnú hmotnost 508 g/mz, hrúbku pleteniny 1,74 mm a vykazuje v stĺpikoch a riadkoch hustotu ôk vždy 4 oká na cm.0024 Práve opísaným spôsobom sa vyrobili rukavice, ktoré budeme v ďalšom označovať ako rukavice typu l.0025 Na rukaviciach typu l sa merala podľa DIN EN 388 odolnost proti prestrihnutiu. Rukavice typu I poskytli pri desiatich meraniach najnižší stredný...

Oplotenie so sieťovými a retro reflexnými pásmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20534

Dátum: 22.02.2006

Autor: Karatzis Antonios

MPK: E01F 13/02, D03D 19/00, D03C 7/06...

Značky: reflexnými, retro, pásmi, sieťovými, oplotenie

Text:

...svetlom vozidla alebo svetlom vytvoreným osobami počas výstavby cesty a pomáhavýrazne zvýšiť bezpečnosť počas takýchto prác.0010 Ďalšie výhody súčasného vynálezu sú opisané príslušnýmipatentovými nárokmi, 0011 Vo výhodnejšon 1 vyhotovení sú reflexné prvky umiestnenéparalelne alebo vertikálne vzhľadom na smer, v ktorom sa pletivo0012 V ďalšom vyhotovení je výhodné, ak sú reflexné prvky0013 V ďalšom vyhotovení súčasného vynálezu sú...

Textilný plošný útvar, najmä tkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5593

Dátum: 15.02.2006

Autor: Kandel Werner

MPK: D04H 1/42, D04H 5/00, D03D 15/00...

Značky: tkanina, textilný, najmä, plošný, útvar

Text:

...vláken z kompaktnej priadze 40/13,0 (počet osnovných niti na cm/počet útkových niti na cm) obsahuje polyakrylové vlákna s dĺžkou striže 40 mm. Objem pórov priadze tvoriaci základ tkaniny je 10 celkového objemu priadze. Počet koncov F vláken sa na definovanú dĺžku a hmotnosť stanoví na 0,89 miliónov. Tkanina má hmotnost 325 g/mz a hrúbku D 0,80 mm. Zmeraná príepustnosť vzduchu je 160 l na dmz za minútu.Kompaktná priadza je schematicky...

Tkaný materiál, zahrňujúci páskovú osnovu a útok a zariadenie a spôsob jeho tkania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10565

Dátum: 17.01.2006

Autor: Khokar Nandan

MPK: D03D 15/00, D02G 3/06, D02G 3/40...

Značky: páskovú, tkania, tkaný, materiál, zahrnujúci, útok, osnovu, zariadenie, spôsob

Text:

...proñlovaný materiál. Použitie takých zdvojených osnov a útkov dáva flexibilitu vo výrobe priamo tkaných materiálov s variabilnou hmotnosťou na jednotku plochy. Spôsob tiež umožňuje výrobu iných tkaných materiálov, ako sú tie, ktoré obsahujú pásky útku šikmo alebo so sklonom vzhľadom k páskamosnovy s formovaným tvarom v ich telese pásky osnovy a útku s tvarovanými hranami dané dohromady v konfigurácii bud s uzatvoreným alebo...

Tkanina na airbagy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2500

Dátum: 02.06.2005

Autor: Köhnen Ralf

MPK: D03D 1/02

Značky: airbagy, tkanina

Text:

...zanášané do osnovy vedľa seba. Týmto prevírením sa dosiahne to, že Vedľa seba ležiace priadze po zanesení do osnovy majú približne rovnakú dĺžku a rovnaké napätie, a že na základe toho, že aspoň jedna z týchto priadzi bola už vopred prevírená, je možné priadze V hotovej tkanine ešte rozpoznať ako vedľa seba prebiehajúce priadze, takže sú porovnateľné s tkaninami, u ktorých boli vedľa seba ležiace útkové nite votkané postupne. Tkanina...

Hadicová tkanina a blokovacia niť na použitie v hadicovej tkanine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8906

Dátum: 07.10.2004

Autor: Piwonski Timo

MPK: D03D 15/04, B29C 61/06, D03D 3/02...

Značky: tkanina, tkanině, hadicová, použitie, hadicovej, blokovacia

Text:

...aj v surovom stave (pred tepelným spracovaním) je možné jusotva alebo vôbec oddeliť z podkladu.0008 Za výhodne uskutočnenie vynálezu je možné považovať zapracovanie jemnej spojovacej nite, ktorá je protismerne (taft) zapracovaná a ukladá sa na blokovaciu niť tak, aby0009 Výhodou hadicovej tkaniny podľa vynálezu je, že je možne ju veľmi jednoduchonasunúť na pozdĺžne predmety a upevniť zahriatím skoro neposunuteľne. Obdobne je výhodouaj montáž...

Tkaniny s permanentnou odolnosťou proti horeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3947

Dátum: 05.10.2004

Autori: Huljaková Kamila, Balogová Ľudmila, Papajová Vladimíra, Začka Alexander, Lovászová Anna

MPK: A41D 31/00, D03D 15/12

Značky: tkaniny, odolnosťou, permanentnou, horeniu, proti

Text:

...vlákien.Tkaniny sa vyznačujú tým, že obsahujú v svojej štruktúre 100 hmotnostných para -aramídových, alebo 100 hmotnostných meta-aramídových vlákien, alebo zmes vlákien para-aramidu v rozsahu od l do 99 hmotnostných a meta-aramidu od 99 do 1 hmotnostných. Iné typy nehorľavých vlákien v zmesi s aramidovými vláknami môžu byť zastúpené v rozsahu od 10 do 80 hmotnostných.Plošná hmotnost tkanín sa pohybuje od 80 - 500 g/mz.Výhodou uvedených...

Antimikrobiálne tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3800

Dátum: 06.04.2004

Autori: Mydlo Dušan, Papajová Vladimíra, Huljaková Kamila, Hrdina Jaroslav

MPK: D03D 15/00

Značky: antimikrobiálne, tkaniny

Text:

...úprava nie je permanentná a po viacnásobnom praní a údržbe výrobku stráca účinnosť.Antimikrobiálne tkaniny sú vyrobené z antimikrobiánych priadzí, ktoré sú bud v osnove aj v útku, alebo iba v jednej sústave nití.Antimikrobiálne tkaniny obsahujú l - 99 vlákien s antimikrobiálnym aditívom a ich výsledná plošná hmotnosť sa pohybuje od 100 - 400 g/mPrincíp a hlavná myšlienka sú určené niekoľkými príkladmi altematívnych vyhotovení...

Textilný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 196

Dátum: 24.03.2003

Autori: Kesch Friedhard, Piwonski Timo, Böhm Alexander Karl-heinz

MPK: B29C 61/02, B29C 63/06, D03D 15/04...

Značky: textilný

Text:

...priestorovo úspome navinúť ako pás, čo so sebou prináša veľké úspory skladovacích a prepravných nákladov. Pás, vyrobiteľný ako nekonečný tovar, môže byt na mieste použitia presne narezaný na požadované dĺžky,aplikovaný na požadované miesto a potom jednoducho pomocou teplovzdušného fénu navinutý. Na to je potrebné pás položiť na predmet určený na ovinutie tou stranou pásu, ktorá má vlákna z vysoko sa zmršťujúceho materiálu, a tam okolo...

Hadicová tkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6200

Dátum: 24.03.2003

Autor: Piwonski Timo

MPK: D03D 15/04, D03D 3/00

Značky: hadicová, tkanina

Text:

...ktoré by dohromady mohli spôsobiť nerovnomemé zaťaženie hadicovej tkaniny podľa vynálezu.0010 V inom výhodnom uskutočnení vynálezu sa hadicová tkanina vyznačuje tým, že tavné vlákna sú schopné sa po jedinom ohreve na určitú teplotu nevratne vytvrdiť. Pri použití takejto hadicovej tkaniny v prostredí, ktoré prevyšuje teplotu potrebnú na lepenie, nie je nebezpečenstvo, že sa hadicová tkanina podľa vynálezu vplyvom vyššej teploty uvoľní od...

Spôsob pretkávania nepretkaných alebo čiastočne pretkaných útkových priadzí, predovšetkým útkových priadzí zo syntetických filamentov, a tkací stroj na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 84

Dátum: 14.02.2003

Autori: Wahhoud Adnan, Armbrust Matthias

MPK: D03D 47/30

Značky: syntetických, tohto, spôsob, predovšetkým, filamentov, čiastočne, stroj, tkací, pretkávania, nepretkaných, pretkaných, uskutočňovanie, útkových, priadzí, spôsobu

Text:

...vynálezu vyriešená znakmi podľa patentového nároku 1 a 6. 0008 Podstatným znakom vynálezu podľa patentového nároku 1 je, žeznámym spôsobom je istý dĺžkový úsek útkovej priadze zadržiavaný v dýzovej rúrke pneumaticky poháňaného prostriedku na zavádzanie útkovej nite,najmenej v časovom úseku ležiacom medzi prvým a druhým cyklom tkania, jevystavený tažnej sile vyvijanej prvým vzduchovým prúdom s prvou vopredurčenou hladinou tlaku, pričom podľa...

Zložený viacvrstvový plošný materiál použiteľný na výrobu ochranných odevov, najmä pre hasičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1586

Dátum: 06.11.2002

Autor: Thiriot Laurent

MPK: A41D 31/00, D03D 15/04

Značky: použitelný, plošný, hasičov, zložený, najmä, výrobu, materiál, ochranných, odevov, viacvrstvový

Text:

...v reze a v perspektive vývoj zloženého materiálu podľa vynálezu,ked je užívateľ konfrontovaný s náhlou zmenou pracovných podmienok a konkrétnejšie s náhlym zvýšením teplaobrázok 5 znázorňuje konvenčnú schému, a to vľavo látky s dvoma lícnymi vrstvami a vpravo tkaniny získané na licovej strane (strane podšívky), obrázok 7 je konvenčné znázornenie ukazujúce, vreze vsmere osnovy, ako sú uložené osnovné nite vzhľadom na útkové nite aby...

Textília vhodná na poskytnutie bariérového efektu proti magnetickým a elektromagnetickým poliam a/alebo metaloterapeutických účinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2010

Dátum: 19.07.2002

Autor: Botturi Luca

MPK: D03D 15/00

Značky: vhodná, proti, elektromagnetickým, textília, metaloterapeutických, bariérového, poliam, magnetickým, poskytnutie, efektu, účinkov

Text:

...ktorá je fonnovaná aspoň čiastočne pomocou nití obsahujúcich med,nití obsahujúcich zinok, a nití obsahujúcich kremík.0016 Ďalšie charakteristiky a výhody budú lepšie zrejmé z nasledujúceho detailného opisu výhodného, ale nie výlučného uskutočnenia textílie podľa predkladaného vynálezu, zobrazeného len neobmedzujúcim príkladom na priložených obrázkoch, kde Obr. 1 je pohľad na textíliu podľa vynálezu,Obr. 2 je zväčšený pohľad na výrez z...

Textílie obsahujúce syntetické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2866

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlček Mario

MPK: D04H 13/00, D03D 15/00, D04B 1/16...

Značky: syntetické, vlákna, textilie, obsahujúce

Text:

...vláknach. Dosiaľ neboli známe profilované polypropylénové vlákna so špeciálnym pätramenným profilom, ktorév spolupráci s výrobcom vlákien vyvinula firma ALAE LUPULl.Uvedené nedostatky známeho stavu techniky riešia syntetické vlákna a textílie obsahujúce tieto vlákna určené najmä na výrobu funkčnej bielizne a športového ošatenia vykazujúce lepšie odevno-fyziologické, optické a ohmatové vlastnosti, podľa technického riešenia, ktorého podstata...

Integrovaná textília

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2793

Dátum: 12.02.2001

Autor: Piller Bohumil

MPK: D03D 15/00, D04B 1/14, D03D 11/00...

Značky: textília, integrovaná

Text:

...hydrofilný materiál. Tieto známe textílie neriešia, alebo v najlepšom prípade neuspokojivoriešia transport vlhkosti s povrchu pokožky na licnej strane textílie, pretože vlhkost-3 nasiakne do hydrofílnej rubovej vrstvy, kde zostáva v susedstve pokožky a vonkajšia syntetická vrstva ju neodvádza na povrch textílie.Jedným z dôležitých vývojových prvkov sú tzv. integrované plošné textílie s hygienickou funkciou. Patrí medzi nich napr....

Koberec a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280082

Dátum: 12.07.1999

Autori: Ilg Otto, Armstrong Robert, Corbin Thomas

MPK: D03D 1/00, C08J 5/12, B29C 65/40...

Značky: výroby, spôsob, koberec

Zhrnutie / Anotácia:

Koberec pozostáva z lícnej priadze, priadze prítomnej v podkladovom materiáli a viazanom rube z nylonu 6. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nanesie lícna priadza z nylonu 6 na podkladový materiál z nylonu 6 tak, že priadza a podkladový materiál tvoria koberec majúci lícnu stranu, ktorá sa dá vidieť, keď sa koberec inštaluje na rub, pripojí sa lícna priadza k podkladovej vrstve, pričom toto viazanie sa dosahuje roztaveným alebo rozpusteným...

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: zářiče, vzduchových, budicího, tkacích, způsob, fototranzistorem, útkové, strojů, optoelektrické, proudu, zarážky, řízení, snímačem

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Plošná vpichovaná vrstvená textilie pro výrobu ochranných oděvů a pomůcek pro horké provozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260549

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šorm Josef, Truneček Oldřich

MPK: D04H 1/14, D03D 15/12, A41D 13/00...

Značky: horké, ochranných, plošná, vrstvená, pomůcek, odévů, textilie, vpichovaná, provozy, výrobu

Text:

...ve formě dvojité tkaniny nebo pleteniny,vyrobené z nehořlavě upravených vlněných vláken a z reflexních kovových páskú, ktere převa žují na jedné straně plošného útvaru, zatímco příze převládají na jeho druhé straně.Nevýhodou tohoto výrobku je složitost výrobního postupu a nižší ochranná účinnost.Rovněž je známé používání ochranných oděvů z vlněného sukna pro méně náročné pracovní podmínky.Z hlediska efektívnosti výroby a snížení výrobních...

Zařízení pro snímání polohy a kontroly přítomnosti skřipce u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260224

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gavlák Jan, Veselka Jiří

MPK: D03D 47/24

Značky: zařízení, snímání, skřipce, polohy, kontroly, strojů, tkacích, přítomnosti

Text:

...i menší změny technických parametrů důležitých pro bezporuchový chod stroje, jejichž včasnou korekcí se předejde vážným poruchám. Například úbytek tlaku v tlumičích, tlumících doletovou rychlost skřipce.Tyto skutečnosti chrání stroj před jeho poškozením, čímž je dosaženo zvýšení jeho výkonu a snížení finančních nákladů na opravy a údržbu.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení schematicky...

Skřipec skřipcového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260223

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dvořák Josef, Hudeček Josef, Matoušek Ladislav, Šidlof Pavel

MPK: D03D 47/23, D03J 5/06

Značky: skřipec, tkacího, stroje, skřipcového

Text:

...důsledku brzda ztrácí účinnost a snižuje životnost skřipce a dalších částí tkacího stroje.Úkolem vynálezuje vytvořit zařízení k utlumení zbytkové kinetické energie prohozeného skřipce e jeho podstata spočíva v tom, že v tělese skřipce je v místě kontaktu s pístem tlumiče vytvořen prostor, který je vyplněný alespoň jedním tlumicím tělesem.Výhoda uspořádání zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pomocí jednoduchého zařízení je dosaženo...