D03C

Perlinková niteľnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286841

Dátum: 25.05.2009

Autori: Chaloupka Pavel, Jakubo Jozef

MPK: D03C 7/00

Značky: niteľnica, perlinková

Zhrnutie / Anotácia:

Perlinková niteľnica (18) pozostáva z dvoch základných častí, a to kovovej polniteľnice (1) a plastovej ťažnej niteľnice (9), tvorenej párom zdvíhacích ťahadiel (10, 11), z ktorých každé má v kontaktnej časti (23) nábehu (20) vytvorený navádzací výrez (21, 24, 25, 29), do ktorého vyúsťuje priechodný vodiaci otvor (17) nábehu (16). Dolná časť navádzacieho výrezu (21) privrátená k dolnému ramenu (15) ťahadla (10, 11) tvorí doraz (22) nábehu (16)....

Oplotenie so sieťovými a retro reflexnými pásmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20534

Dátum: 22.02.2006

Autor: Karatzis Antonios

MPK: D03C 7/06, E01F 13/02, D03D 19/00...

Značky: oplotenie, sieťovými, pásmi, retro, reflexnými

Text:

...svetlom vozidla alebo svetlom vytvoreným osobami počas výstavby cesty a pomáhavýrazne zvýšiť bezpečnosť počas takýchto prác.0010 Ďalšie výhody súčasného vynálezu sú opisané príslušnýmipatentovými nárokmi, 0011 Vo výhodnejšon 1 vyhotovení sú reflexné prvky umiestnenéparalelne alebo vertikálne vzhľadom na smer, v ktorom sa pletivo0012 V ďalšom vyhotovení je výhodné, ak sú reflexné prvky0013 V ďalšom vyhotovení súčasného vynálezu sú...

Zariadenie na vytváranie perlinkového okraja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2236

Dátum: 20.11.2003

Autori: Klöcker Matthias, Hockemeyer Kurt

MPK: D03C 7/00

Značky: perlinkového, zariadenie, okraja, vytváranie

Text:

...V úvode spomenutého druhu, pri ktorom sa odstráni poloha ako nohy do x zdvižných nitelníczariadenia na vytváranie perlinkového okraja.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že každázdvižná nitelnica má v oblasti horného konca aspoň jedenmagnet, pričom pólovanie magnetov oboch zdvižných nitelníc zariadenia na vytváranie perlinkového okraja je také, že tieto sa priťahujú. Je zaistené, že obe zdvižné nitelnice zariadenia na vytváranie...

Perlinková niteľnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3052

Dátum: 03.12.2001

Autori: Chaloupka Pavel, Jakubo Jozef

MPK: D03C 7/02, D03C 9/02

Značky: perlinková, niteľnica

Text:

...zložení obidvoch zdvíhacích ťahadiel vznikne z obidvoch homých polkruhových výrezov prevažne kruhový otvor, ktorý kopíruje očko polniteľnice, takže nedochádza k zovretiu dvoch osnovných nití pri doraze kovovej polniteľnice. Pozvoľná dolná prechodová časť je tvarovo prispôsobená kpohybu osnovných nití na doraze a zvyšujemechanickú odolnosť okrajov dorazu proti opotrebovaniu pri dlhom čase prevádzky. Využitiekvapkovitého tvaru navádzacieho...

Řídicí zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260227

Dátum: 15.12.1998

Autori: Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav, Straka Václav

MPK: D03C 1/14, D03C 1/00

Značky: řídící, stroj, zařízení, listový

Text:

...ke dvěma dorazům, ovládaným přestavitelným posuvným pravítkem. Přeatavitelné posuvné pravítko je spojene s pevným elektromagnetem, který pravítko přeetavuje do dvou poloh. Ternární členy kloubových diferenciálů jsou spojeny s posuvzen 227 nými dorazy, ktoré jsou v činném spojení s pákemi spojovaoích mechanismú. umožňujíoími přímé spojení oscilujících unašečů e výkyvnou výstupní pákou listového stroje.Nevýhodou zařízení e kloubovými...

Vynálezy kategórie «D03C» v ZSSR.

Pridržiavajúci mechanizmus niteľnice tkáčskeho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277761

Dátum: 07.12.1994

Autor: Griffith John Dalton

MPK: D03C 9/00, D03C 9/02

Značky: niteľnice, tkáčskeho, mechanizmus, pridržiavajúci, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Pridržiavajúci mechanizmus (20) niteľnice (15) tkáčskeho stavu obsahuje pozdĺžne teleso (22) s prvou telovou časťou upravenou na vedenie vratného pohybu koncovej časti niteľnice (15) a druhou telovou časťou opatrenou prvým západkovým útvarom (30) vo forme háku (30a) pre zber s druhým spolupôsobiacim západkovým útvarom vo forme otvoru (31) na niteľnici (15). Na druhom telovom úseku je osadená dvojica magnetických pólových dielov (24a, 24b)...

Ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278976

Dátum: 16.12.1992

Autor: Klöcker Heinz Josef

MPK: D03C 7/02, D03C 7/00

Značky: perlinky, okraja, vytváranie, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojenstvo, ktoré spolupracuje so striedavo sa pohybujúcimi tkáčskymi brdami (5a, 5b, 5c, 5d), má dve zdvihové niteľnice (1, 2) a jednu, zdvihovými niteľnicami (1, 2) vedenú a vždy jednou zdvihovou niteľnicou (1, 2) unášanú poloniteľnicu (3). Na jej riadenie sú upravené riadiace prostriedky, napríklad magnety (9, 10), ktoré sú uložené v plášťoch (20, 21) zdvihových niteľníc (1, 2). Každá zdvihová niteľnica (1, 2) má vodiaci otvor (6, 7) na...

Brdový list tkacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277875

Dátum: 12.08.1992

Autori: Bílek Jan, Špidlen Emil, Nechanický Jan

MPK: D03C 9/06, D03C 9/00

Značky: tkacieho, brdový, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Brdový list tkacieho stroja obsahuje krajnice (2) s plochými výstupkami (8), ktoré zasahujú do dutín (9) krížových ciepok (činiek) (1), do ktorých zároveň zasahujú prítlačné prostriedky (5) upevnené v činkách (1). V každom plochom výstupku (8) krajnice (2) je vytvorené valcové vybranie (7), v ktorom je otočne osadený upínací segment (3), na vonkajšiu časť ktorého dosadá prítlačný prostriedok (5). Vnútorná časť upínacieho segmentu (3) dosadá na...

Rotační listovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 275443

Dátum: 19.02.1992

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef

MPK: D03C 1/00

Značky: rotační, listovka

Rotační listovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 275444

Dátum: 19.02.1992

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef

MPK: D03C 1/00

Značky: rotační, listovka

Rotační listovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270281

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef, Jíša Miloslav

MPK: D03C 1/00

Značky: listovka, rotační

Text:

...vodící drážku gg tvaru kruhového oblouku, do které zasahuje mezikružíll řadícího prstence lg, umístěného souběžně 5 excentrem 3 a upevněnáho na nosném ramenu lg, otočné uloženém na tyčí lg, uchycené na rámu ll listového stroje. Nosné rameno má vý běžek g.V osazení 2 tvaru mezikruží, upraveném na vnější straně excentru 2 (obr. 1), je tvarové vybrání 23, v němž je pohyblivě uložena zajištovací západka 22 s ozubem 25, jejíž opačná konoová část łl...

Vzorovací zařízení textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270220

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baš Aron, Rivin Valentin, Makarov Vladimir, Stojanov Igor, Bakulin Jevgenij

MPK: D04B 15/74, D03C 1/06

Značky: strojů, textilních, zařízení, vzorovací

Text:

...což vylučuje možnost zachycování snímacích prvků hlavami kôdovacích prvků při otáčení bubnu.Popsaná konstrukce nožky kôdovacích prvků umožňuje jejich snadné vsazování a k jejich zajištění dochází následkem pružnosti nožky při rozevření jejích konců.vynález bude v následujícím vysvětlen podrobným popisem jednoho příkladného provedení vzorovacího zařízení textilních strojů s odkazy na připojené výkresy, na nichž ukazují obr. 1 schémátícké...

Listovka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268691

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nazarov Vladimir, Nikandrov Jurij, Stojanov Igor, Kachkov Nikolaj, Sidorov Jurij, Makarov Vladimir, Kozhevnikov Vladimir

MPK: D03C 1/00

Značky: stroje, listovka, tkacího

Text:

...aegnentu jsou ve akříní § líetovky uepořáděny dorazy ll vo tvaru äroubo. jejichž polohu lze eeřízovet.Konec hřídela lg je opatřen vnější případně vnítřním šestíhranen nebo čtyřhranem. Jedno z uložení hřídole ve ěkříní łg líetovky je vytvořeno jako svěrací upínka lg. Na hřídelí lg je upevněn ručkový índíkětor lg a k něnu přiřazená stupnice 39, uspořádáná na skříní łg líatovky.Podle druhého provedení je uotavovací ústrojí 35 ozubaněho...

Perlinkový zapletač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266607

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hecl Jiří

MPK: D03C 7/06

Značky: perlinkový, zapletač

Text:

...zakončenich opatřeny vodicími očky Q a g. Rám nese dále usměrñovaci očka Q a §, umístěná nad a pod zakončením vodicích drah l a l a příváděci očko 1, umístěné ve středové části tvořici dvousměrový přehazovaci můstek Q. Rám je opatřen úchytkami, umožñujícími jeho uchycení na pravítkách listu. Délka rámu závisí na výšce pravitek použitého listu. Délku vodicích drah 1 a g je nutno volit tak, aby nebyla omezena velikost prošlupu. Šířka vodici...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266057

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03C 13/00

Značky: pohon, zařízení, prvků, pohyblivých, stroje

Text:

...dimenzováno podlenich ve vzájemné podobnosti. Tyto pohyblivé prvky a kyvné páky jsou v dalším označovány podle potřeby jako první pohyblivý prvek l, druhý pohyblivý prvek 3, první kyvnápáka 3 a druhá kyvná páka 1.Podle obr. 1 jsou použíty dvouramenné kyvné páky 3, 4 plochého tvaru, které jsou uloženy łňsnř k nnhň nn mfnrnñ pnvuňm hnríznnrňlnfm hřĺdull G Ink, žn )nłIuh nnn k lňřnní ju nhodná n qumnlzlkuu Uuuu híĺdvlv 3. PřiLom je vždy kratší,...

Zařízení ke změně zdvihu brdových listů tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265397

Dátum: 13.10.1989

Autor: Štork Jaroslav

MPK: D03C 1/10

Značky: změne, tkacího, zdvihu, brdových, stroje, listů, zařízení

Text:

...obŕ. 2 je pohled na zařízení ke změně zdvihu brdočých listů a obr. 3 znázorňujeodéln řez tímto zařízením. YNáhonové ústrojí je tvořeno náhonovým hřidelom 1 uloženýmsneznázorněným rámem stroje. K jednomu konci hřídele l je pevně7 připojeno hnací kolo g,zatim-co druhý konec je tvořen nábojem Ž.V čele náboje 5 je provedeno excentrioké kruhové vybráni, v němž je uložen kotouč Qs dutým čepem 1, který představuje klikové ústrojí. V kruhovém...

Zvedací zařízení listů brzda tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265376

Dátum: 13.10.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03C 1/00

Značky: listů, tkacího, stroje, brzda, zařízení, zvedací

Text:

...a tím snížení opotřebení a hluěnosti.Zařízení je proto vhodné pro moderní ryohloběžné tkací stroje. Zavěšení pružin navíc udržuje spojovací táhla ve správné poloze i při vyjmutých listech, což usnadňuje obsluhu při jejich opětném zakládání do tkacího stroje.Výhody řešení podle vynálezu Jsouzŕeálé z následujícího popisu a příkladného provedení schematicky znázorněného na přiloženém výkresu, kde obr. znázorňuje zvedaoí zařízení pre jeden list...

Řídicí zařízení listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265239

Dátum: 13.10.1989

Autori: Makarov Vladimir, Michalina Alexandra, Stojanov Igor, Ivanova Ludmila, Sidorov Jurij, Petrov Nikolaj

MPK: D03C 1/06, D03C 1/00

Značky: listovky, zařízení, tkacího, řídící, stroje

Text:

...použít jednotný program, Lo znamená program dopředného pracovního chodu listovky. Tato konstrukce řídicího zařízení listovky umožňuje neprovádět žádné kódování vazebního vzoru útkových a osnovních nití při přenášení vzoru na děrnou pásku, čímž je pcdstatně zkrácena a usnadněna práce obsluhy listovky.K zajištění stejných zdvihů v řídicím zařízení jsou podobné řadící jehly v hlavní a přídavné dvojici uspořádány účelně symetricky...

Zařízení pro vytváření přešlupu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265099

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karásek Zdeněk, Zahradník Stanislav

MPK: D03C 13/00

Značky: tkacího, přešlupu, vytváření, stroje, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen samostatnými čepy, jejichž středy jsou umístěny na rameně hyperbolý.Podle dalšího provedení zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen společným čepem, jehož sklon k základní rovině určuje převodový poměr jednotlivých pák, který se směrem od základní roviny zvyšuje.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou uvedeny v...

Listový stroj pro tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 264038

Dátum: 12.05.1989

Autori: Petrov Nikolaj, Petrov Vladimir, Makarov Vladimir

MPK: D03C 1/08

Značky: stroj, tkalcovský, listový

Text:

...Mexannsn cocrour H 3 conneqnoro Koneca 1, mecwxó saxpenneňnoro na rnannon sany 2 Kaperxu, Bouna 3 c cnamnuu Ha nem camennnwauu 4 H onopnoŕo xoneca 5. Bonnho 3 ononpeuenno naxonnTcn B 0 BHemHeM sanennemuu c syöuawuw KQHECOM ocn 6 ônoxnponaunuw c Kpnabmunom 7, Kowopmü cenan B Bune 3 KCueHTDHKa. Kpusommn 7 B 3 aHMoeücrByeT c maTyHoM 8, mapngpno coennennmu c mypasnuxou 9, xoTopuü cnasan c peunsxoü TKauKOP 0 crauxa.Kàmuan nnanérapnas...

Pohon listového stroje tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264037

Dátum: 12.05.1989

Autori: Makačev Alexandr, Makarov Vladimir, Petrov Vladimir

MPK: D03C 1/00

Značky: tkalcovského, listového, stroje, pohon, stavu

Text:

...no nonomennm ocymécrnnsewcs TOHBKO noBoporoMKynaqKón A.nMeHuo uaMeneHMenonomemHx Kynauxon npuaonuw K H 3 MeHeHm yrnoabro nonoàeànx nenrpanhnoro syőqaŕoro Koneća (To BCTB tna 3 uorb.§ana KapeTKn),qro nossonner nerxo ycwagasnunawb cnnonue neýexnmqaweàn ornenbuum pyubeBKapeTKu B paöoqee nonomenne, He namenan gpemenn nx paöowm np owncmenüw K HHKHÓÉOŘ nnar~ ~paMMe pemusonogaemnoň Kaperxu H uxnonoü narpaMMąKauxoro cwaaxás N Hanna»...

Vačka tvořená ozubeným řetězem sestaveným z článků opatřených na vnější straně částmi profilu vačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263752

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03C 1/14

Značky: vnější, profilů, řetězem, článků, opatřených, tvořená, ozubeným, straně, vačky, sestaveným, částmi, vačka

Text:

...je vymezena opřením vnějších ploch lg zubů článků v poloze 3 až g o boční pbmuw ll v zářezeoh hnacího hranolu ll. Fixace článků v této poloze je zajištěná vnějšími plochami lg zubů článků předcházejících, tedy v poloze g a následujících v poloze 3, které jsou rovněž opřeny o boční plochy ll v zářezech hnacího hranolu ll a to prostřednictvím spojovacích čepů lg. Články ozubeného řetězu jsou uzavřeny na prízmatických ůtvarech, tvořených...

Negativní listovka pro vytváření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262433

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cremonesi Gianluigi

MPK: D03C 1/00

Značky: tkacím, prošlupu, negativní, listovka, vytváření, stroji

Text:

...druhou pružllnou 19 tažen směrem dolů do polohy vysunutí ze záběru s platinou 7, zatímco zadržovací ústrojí 20 je vloženo mezi druhým ramenem 16 dvouramenné páky 13 spravoúhlým ramenem 18 háku 9. Zadržovací ústrojí 20 zahrnuje tuhou lištu 21, jejíž jeden konec je natáčivě uložen na čepu 22 na pravoúhlém ramenu 18 háku 9, zatímco druhý konec tuhé lišty 21 je volně vložendo otevřeného výřezu 23 druhého ramena 1 G dvouramenné páky 13 a v něm...

Zařízení pro řízení nitěnek na vícefázovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262414

Dátum: 14.03.1989

Autor: Corain Luciano

MPK: D03C 5/02, D03D 47/26

Značky: zařízení, stavu, tkalcovském, řízení, vícefázovém, nitěnek

Text:

...je přípojovat přímo k jejích řidícim pákám a pro každou sekci nitěnek stačí jediný ohebný prvek. je zajištěná rychlá a jednoduchá výměna sestavy nitěnek, protože jednoduché vytažení přične desky uvolni současně všechny nítěnky jedne sekce z přislušného spojovacího bloku. Svlsié vodicí kanály ve spojovacim bioku zajištují stejnoměrné rozdelení nitěnek a brání jejich seskupování na jedné straně spojovacího bloku. značné konstrukční...

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lapeš František, Suchánek Bořivoj, Novotný Jiří, Kříž Vladimír, Jansa Miloš, Nespěšný Zbyněk, Modrijan František

MPK: D03C 5/00

Značky: prošlupu, zařízení, tvorbě, strojích, tkacích

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...