D02J

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 285538

Dátum: 19.02.2007

Autori: Richard Daniel, Loubinoux Dominique

MPK: C03B 37/02, D02J 1/22, D02G 3/04...

Značky: výrobu, zariadenie, kompozitnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite (20), vytvorenej kombinovaním sklenených nekonečných vlákien a nekonečných vlákien z termoplastickej organickej hmoty, obsahuje najmenej jednu dýzovú hlavu napájanú sklovinou s otvormi, z ktorých sa vyťahuje väčší počet sklenených nekonečných vlákien, a priradenú povliekaciemu mechanizmu (11) a najmenej jednu zvlákňovaciu hlavu, napájanú roztavenou termoplastickou organickou hmotou, z ktorej otvorov sa...

Spôsob výroby polyesterovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284978

Dátum: 01.03.2006

Autori: Hartig Jürgen, Eifländer Ingo, Geier Rudolf

MPK: D02J 1/22, D01D 5/00, D01D 5/12...

Značky: priadze, polyesterovej, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby technických polyesterových priadzí z filamentov získaných zvlákňovaním taveniny, pri ktorom sa počas predbežného dĺženia polyesterové filamenty protiprúdovo ofukujú plynným médiom s teplotou 100 °C až 199 °C, výhodne 120 °C až 170 °C a filamenty sa predbežne dĺžia za vytvorenia kryštalinity väčšej ako 24 %.

Spôsob výroby celulózových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284228

Dátum: 21.10.2004

Autori: Eichinger Dieter, Eibl Markus

MPK: D01F 2/00, D02J 1/06

Značky: vlákien, výroby, spôsob, celulózových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby celulózových vláken je charakterizovaný týmito krokmi: (A) rozpúšťanie materiálu obsahujúceho celulózu vo vodnom roztoku terciárneho aminoxidu, aby sa získal zvlákňovateľný celulózový roztok (B) zvlákňovanie celulózového roztoku a jeho vedenie vodným zrážacím kúpeľom, pričom sa získavajú vodu obsahujúce napučané filamenty (C) stláčanie vodu obsahujúcich napučaných filamentov na najrôznejších miestach, takže na milimeter dĺžky...

Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3541

Dátum: 01.07.2003

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: D01H 13/30, D02J 3/18

Značky: syntetických, sklenených, mazadlo, minerálnych, vlákien, textilné, prírodných, úpravu

Text:

...živíc, kopolyaminosiloxany a ich zmesi. Zlúčeniny sú rozpustné vo vode okamžite alebo po zhydrolyzovaní vodou v prítomnosti regulálorov pH, ako kyselina chlorovodíková, octová a pod. Kationických a neiónových tenzidov je známy celý rad, pričom najväčší význam majú chloridy, acetáty a sulfáty či alkylsulfáty alkylamínov, amínov a pod. Z neiónových tenzidov sú to hlavne deriváty na báze polyaduktov etylénoxidu a/alebo propylćnoxidu či rôznych...

Rybársky vlasec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5950

Dátum: 28.10.2002

Autor: Nakanishi Shigeru

MPK: D02G 3/02, D02G 3/44, A01K 91/00...

Značky: vlasec, rybářský

Text:

...(1), ktorého pomerné predĺženie uvedeného povrazca vlákien je maximálne 3(3) rybárskeho vlasca opísaného v odseku (1), ktorého uhol opletenia je v rozsahu od 5 ° do 90 °(4) rybárskeho vlasca opísaného v odseku (1), ktorého vlákna sú skrútené s(5) rybárskeho vlasca opísaného v odseku (1), ktorého povrazec obsahuje ďalšie iné vlákno, ktoré nie je vyššie uvedeným polyetylénovým vláknom o ultra-vysokej molekulovej hmotnosti(6) rybárskeho...

Vynálezy kategórie «D02J» v ZSSR.

Spôsob dĺženia predorientovanej multifilamentovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 282521

Dátum: 09.09.2002

Autori: Greifeneder Karl, Truckenmüller Kurt

MPK: D02G 1/16, D02J 1/22

Značky: spôsob, predorientovanej, dĺženia, multifilamentovej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe dĺženia predorientovanej multifilamentovej nite sa multifilamentová niť privádza cez podávaciu galetu, ovinutú niťou, prvou rýchlosťou do hlavného preťahovacieho pásma, a cez odťahovaciu galetu, ovinutú niťou, sa z hlavného preťahovacieho pásma odťahuje druhou rýchlosťou, pričom druhá rýchlosť je väčšia, ako je prvá rýchlosť, a preťahovanie v hlavnom preťahovacom pásme sa vykonáva výlučne medzi podávacou galetou a odťahovacou...

Spôsob triedenia a čistenia priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279480

Dátum: 02.12.1998

Autor: Aemmer Peter

MPK: B65H 63/06, D02J 7/00

Značky: spôsob, triedenia, priadze, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Priadza prebieha meracou hlavou snímajúcou priadzu a vydávajúcou pritom signály závisiace od znakov kvality priadze a prípadných chýb priadze. Pre aspoň jeden znak kvality priadze sa dopredu stanovia tolerančné medze, ktoré tvoria funkčnú súvislosť medzi parametrami priadze a prípadnou chybou priadze, určí sa tolerančná medza na čistenie a aspoň jedna ďalšia tolerančná medza na triedenie priadze. Signály z meracej hlavy sa súčasne porovnávajú s...

Počesávací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263726

Dátum: 11.04.1989

Autori: Horák Alois, Kožina František, Šikrál Václav, Baláš Josef

MPK: D02J 3/02

Značky: počesávací, jednotka

Text:

...páky, jejíž zadní část je opatřena podélnou dražkou. Touto drážkou prochází volně vodicí šroub, který je uchycen k rámu jednotky. K přední části úhlové páky je přichycen pítlačný meziváleček, který se opírá při chodu jednotky o povrch hnacího válečku a zároveň také o povrch hnaného válečku, pevně spojeného se společnou hřídelkoučesacího válce. K přední části úhlové páky je současně připevněna třecí brzda, opatřená ze strany přivrácené k...

Tvarovacie zariadenie pre textúrovanie vlákna natláčaním plynným médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258707

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šebest Stanislav, Baculák Štefan

MPK: D02J 1/04, D02G 1/12

Značky: vlákna, textúrovanie, médiom, natláčaním, plynným, tvarovacie, zariadenie

Text:

...komora pozostáva zo sady lamiel El, za účelom zabezpečnia ich vzájomnej polohy uložených V ružicovom telese 6 tak, aby lamelové hroty 7 vytvorili dutinu B. Ružinove ,teleso 6 je v základnom telese 3 upevnené pomocou matice 9. Tvar dutiny 8 meniteľný radiálnym posuvom lamiel 5, je určený jej horným a spodným prierezom. Horný prierez dutiny B je určený dorazenim horných lamelových zošikmeni II na kužel 11 a dorazenim lamelových hrotov 7...

Tvarovacie zariadenie pre textúrovanie vláken natláčaním plynným médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258700

Dátum: 16.09.1988

Autor: Šebest Stanislav

MPK: D02J 1/04, D02G 1/12

Značky: textúrovanie, plynným, tvarovacie, zariadenie, vláken, médiom, natláčaním

Text:

...usporiadaných v základnom telese tvarovvacej komôrky. Natláčacia komora je tvorená do ružice usporiadanými lamelami, vytvárajücimi priebežnú dutinu. Požadovaná poloha lamiel je zaisťovaná pružným elementom uloženým vružicovom telese a pôsobiacim na výčnelky lamiel tak, aby tieto svojimi hornými č-asťami naväzovali na tvarovaciu trysku a svojimi spodnýml časťami boli prestavitelné v radiálno-m smere. Tomuto účelu slúži kuželova plocha,...

Zariadenie pre ohrev vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258632

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šebest Stanislav, Grivalský Ondrej

MPK: D02J 13/00, D01D 13/02

Značky: vláken, ohrev, zariadenie

Text:

...Odvzdušňovacia rúrka obsahuje rozšírenie, ktorého objem je väčší ako objem nátokovej rúrky.Toto riešenie umožňuje dostatočne rovnomerné rozloženie teplôt v rôznych miestach kontaktných plôch a to spôsobom prenosu tepla od výhrevného člena na ich vnútorné steny kvapalinou s dostatočne velkou tepelnou rozpínavostou, primeranou viskozitou a s bodom varu nižším, ako je najvyššia prevádzková teplota zariadenia, čo v súčinnosti s predmetným...

Zařízení k úpravě nití mechanickým počesáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245430

Dátum: 01.07.1988

Autori: Machlin Ilja Josifovie, Karalis Vladimír Nikolajevie

MPK: D06C 11/00, D02J 3/02

Značky: úpravě, mechanickým, zařízení, nití, počesáváním

Text:

...a jednotka pre navíjení počesané nitě. Funkční povrch česacího válečku je přitom vytvořenz ocelového plechu s vylisovanými dutými výetupky kráterového tvaru s průběžnými otvory uprostřed. Duté výstupky jsou rozmietěné pravidelně na povrchu česacího válečku s četností 6 až 60Popsané řešení způsobu počesáváni nitě založené na otáčaní počesávacího válečku ve smyslu jejího pohybu. avšak při vyšší rychlosti válečku vzhledem k průběhu nitě....

Počesávací zařízení zejména na příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 241922

Dátum: 01.12.1987

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín

MPK: D02J 3/04

Značky: zejména, počesávací, zařízení, příze

Text:

...účinku se dosáhne při monofilním počesávání.Příklad počesávacího zařízení podle vynálezu je uveden na výkrese, kde je schematicky nakreslen princip zařízení.Dva podávecí bubny 5 jsou několikrát opásány počesávanou přízí 2. Mezi podávacími bubny A je umístěn vodicí opěrný můstek g /pro vedení příze 25 Z obou stran podávacích bubnů 1 WJsou kyvně uístěny počeeávací hlavy Q, vybavené stavěcími šrouby 1 pro regulaci přítlaku počesávacich hlav Q...

Způsob přípravy polyamidových žíní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244048

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šebor Václav, Hrdina Miloslav, Svoboda Jioí, Tobola Milan

MPK: D01D 10/02, D02J 1/22

Značky: přípravy, žíní, polyamidových, způsob

Text:

...značné masíwní, aby odolalo vzniklému napětí.Výše uvedené nedostatky při výrobě polyamidových žíní z polyamidu 612 §joou odstruněny použitím způsobu na jejich prípravu podle vynálozu, jehož podstata spočíva v tom, že se na vydloužené monofily s polyamidu 612 působí proudioím vzduohem o rychlosti 5 až 25 m s 1 při teplotě 150 až 210 °C po dobu 0,5 až 4 sekundy, přičemž monotily mají mo 2 noat.se amrštit o 5 až 15 vzhledem k původní délce...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242525

Dátum: 15.11.1987

Autori: Uhlár Ján, Pašek Josef

MPK: D02J 13/00

Značky: zvlákňovanie, zvlákňovacie, kvapalín, viskóznych, rozvodné, zariadenie

Text:

...hubice»vé bloky zo spodu a na obr. za, Zb je znázornené zvlákñovacie zariadenie, do ktorého sa ukladajú. hubicové bloky z hora.Na obr. la je vo zvislom priečnom reze znázornená štvormiestne rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín vo dvojprúde a na obr. 1 b je v bokoryse znázornený pozdĺžny rez toho istého zvlákňovacieho zariadenia, ktoré pozostáva z rozvodného bloku lll a vymenitelných čerpadlových blokov 20,...

Rotačné teleso na ohrev teplonosným médiom pre dopravu, ohrievanie, alebo chladenie zväzkov chemických vláken alebo pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 242471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dyba Rainer, Harder Hardo, Schmidt Fred

MPK: D02J 13/00, D06F 67/02

Značky: médiom, rotačné, teplonosným, zväzkov, pások, těleso, ohrev, chladenie, dopravu, ohrievanie, chemických, vláken

Text:

...navzájom protiprúdne a drážky sú vytvorené po celom obvode medzi medzivložkou rozvodu teplonosného média a medzivložkou odvodu teplonosného média.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je V osovom reze znázornená rotačná teleso podla vynálezu a na obr. 2 je v priečnom rezeA-A znázornená to isté rotačná teleso podľa vynálezu.Prívod 1 teplonosného média 1 s prednou rozdelovacou prírubou B, medzivložkou 3 rozvodu teplonosného média a v nej...

Způsob dvoufázové doúpravy šicích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 242035

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Morák Milan

MPK: D02J 3/00, D06M 15/01, D06M 15/33...

Značky: doúpravy, dvoufázové, nití, způsob, šicích

Text:

...vosku, které znečištují cívkovací a šici stroje. Tato směsová fáze se prednostné rozděluje po povrchu horké šicí jehly a v ínterakci s polyglykoly snižuje tření a teplotu jehly.Působení uvedených přídavků na zvýšenou mazivost obou fází se vysvětluje vytvářením orientovaných vrstev alifatických řetězců silami hydrofilních konců, jejichž chemické složení je proto méně významné a může se značné lišit. jsou vhodné přípravky neionogenní,...

Zařízení pro tepelné zpracování texturovaného chemického vkákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246558

Dátum: 20.08.1987

Autori: Daróczi Iván, Huber Irén

MPK: D02J 13/00

Značky: zařízení, texturovaného, vkákna, tepelně, zpracování, chemického

Text:

...mapy 15 H nocTynáeT B ysen HaMOTKH 16.Hemoxycnpoaaunuň naaepnuů nyq 1 cw HcToqHHKa nasepnorq usnyqeuun nocpencwnou nuuau 2 Hnn napaöonuqeckoro sepxana 3 QOKYCHDYGTCH na Texcryv púpyeuym numa 13 Caonoxno). .Mna sroro Huwenanpannrenb 7 nepememamr no FODHSOHTBHBHOĚ Tpyőxe 4 no mex nop, noxa paöoqan noaepxnocrb ero nucryna He.oKaxewca 3 Qoxyce nunsm 2 nnu napaőonnuecxoro sepxana 3. Taxoe nonoxenne HnmeHanpanHTenn®uKn cnpymw BHHTOM 9. 3...

Způsob dloužení svazku polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252110

Dátum: 13.08.1987

Autori: Konopík Bohumil, Vaníček Jiří, Blažek Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: dloužení, svazků, způsob, polyesterových, vláken

Text:

...zvyšovaním deformačního poměru. Nastaví se počáteční hodnota deformačního poměr-u 2 až 4 a zvyšuje se na optimální deformsční poměr,přičemž poměr tshových sil pri optimálním deformsčním poměru P a při počátcční tshové síle dosáhne předem zvolené hodnoty v rozmezí 1,05 až 2,2. Snímáním poměru tohových sil vylučuje vliv změny lineární hustoty svazku vláken na hodnotu tshová síly.Výhodou postupu podle vynálezu je optimální nastavení dloužícího...

Způsob krčkového dloužení syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251315

Dátum: 11.06.1987

Autori: Prchlík Václav, Hynek Zdeněk, Blažek Jiří, Konopík Bohumil, Vaníček Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: krčkového, způsob, syntetických, vláken, dloužení

Text:

...krčku dochází v místě přítlaku na opásané brzdící galetě je stabilizaoe místa krčku dokonalá. V místě přítlaku je velký grądient napětí po délce vlákna a krček je etabilízován do místa přítląku na velmi širokém rozsahu napětí. Stabilizace krčku vytváří tak předpokladý pro rovnoměrné bezporuchové nehomogenní dloužení. Fyzikálně-mechanické vlastnosti mají zlepšenou rovnoměrnoet i při dloužení svazku vláken, jejichž jednotlivé části mají...

Způsob ohřevu svazku polyesterových vláken při nehomogenním krčkovém dloužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251258

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil, Vaníček Jiří, Blažek Jiří, Prchlík Václav

MPK: D02J 1/22

Značky: dloužení, krčkovém, polyesterových, ohřevu, nehomogenním, vláken, svazků, způsob

Text:

...i počásteční homogenizační lázeñ, protože ke zrovnoměrnění vlhkosti vláken dochází na podávací soustavě galet. Rozstřikovaná kapalina je vtlačována i mezi svazek vláken a opásanou galetu,v tzv. turbulentním klinu, takže kapalina je protlačována přes vrstvu vláken a zrychlujeNení nutno instalovat ohřevnou lázeň, takže vzdálenost mezi podávací a odtahovací soustavou galet může být minimální. Nastavení dloužicího bodu lze řídit deformačním...

Způsob ohřevu a preparování svazku syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237910

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šrůta František, Vaníček Jiří, Mrázek Vladimír

MPK: D02J 13/00

Značky: vláken, způsob, preparování, ohřevu, syntetických, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší ohřev a preparování svazku syntetických vláken před technologickou operací obloučkování na linkách pro dloužení a textilní úpravu. Svazek vláken je veden před obloučkováním preparační ohřevnou vanou, ve které cirkuluje temperovaný preparační roztok ohřívaný na teplotu 40 až 95 stupňů Celsia, s výhodou 70 až 90 °C. Tímto způsobem je v jedné operaci dosaženo ohřátí svazku vláken před obloučkováním za účelem plastifikace a současně je...

Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 237865

Dátum: 15.03.1987

Autori: Vestenický Ľudovít, Žitňanský Dušan

MPK: D02J 3/02, D02G 3/34

Značky: chemických, úpravu, vlákien, nekonečných, mechanickú, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje pripraviť z nekonečných chemických vlákien s pretrhnutými vyčnievajúcimi vlákienkami a s vyčnievajúcimi slučkami, podobné charakteru priadzí zo strižových vlákien. Vlákno postupuje cez zariadenie, v ktorom vírivý prúd plynného média vytvára z vlákna balón a tento sa obrusuje po vnútornej strane brúsneho prstenca, pričom dochádza k popretrhávaniu časti vlákienok alebo k ich povyťahovaniu vo forme slučiek.

Zariadenie na tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237823

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nedělka Gabriel, Ivančák Alojz

MPK: D02J 3/02, D06C 7/00

Značky: tepelnú, pozdĺžných, pohybujúcich, útvarov, zariadenie, úpravu, textilných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre tepelnú úpravu pohybujúcich sa pozdĺžnych textilných útvarov, najmä textilných vlákien. Zariadenie pozostáva z temperovacieho kanála vytvoreného aspoň dvoma ohrevnými blokmi uloženými v dvoch rovnobežne uložených radoch. Spodný rad je uložený v nosiči a podobne aj horný rad ohrevných blokov a obidve časti nosiča sú spojené navzájom čapom. Horný rad blokov je vertikálne posuvný a výška temperovacieho kanála je...

Zařízení k modifikaci svazku nekonečných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234281

Dátum: 01.03.1987

Autor: Čáp Rudolf

MPK: D02J 3/02

Značky: modifikací, svazků, vláken, nekonečných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k modifikaci svazku nekonečných vláken rozbrušováním rotujícím kotoučem uloženým mezi vstupním a výstupním párem válců, přičemž mezi rotujícím kotoučem a výstupním párem válců je uloženo zařízení pro udílení nepravého zákrutu. Mezi rozbrušovacím kotoučem a zařízením pro udílení nepravého zákrutu je uložena vzduchová tryska s tangenciálním vstupem stlačeného vzduchu.

Bezzákrutová příze ze syntetických vláken, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236669

Dátum: 15.02.1987

Autor: Scott Alexander

MPK: D02J 1/08, D02G 3/24

Značky: bezzákrutová, zařízení, způsob, způsobu, příze, výroby, vláken, provádění, její, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká příze sestávající alespoň ze dvou vzájemně propletených pramenů syntetických vláken, způsobu a zařízení pro její výrobu. Příze je ohebná, pevná a stejnoměrná tím, že vlákna alespoň jednoho z pramenů vykazují řadu výstupků tvořených utaženými smyčkami, které brání vzájemnému pohybu vláken a kterými jsou jednotlivé prameny do sebe zaklesnuty, takže tvoří kompaktní útvar, v němž jednotlivé prameny jsou od sebe nerozlišitelné. Příze...

Zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235087

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kallmann Jürgen

MPK: D02J 1/22, D02J 13/00

Značky: nitě, přívod, technologické, její, zařízení, úpravě, odtah, regulovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě, s podávacím ústrojím, sestávajícím z vnějšku poháněným hnacím kuželovým válcem a z proti němu podél společné površky přitlačovaného podávacího kuželového válce a s vodičem nitě, který je uspořádán pohyblivě v obou směrech podél podávací štěrbiny nitě tvořené válci a s odtahovacím ústrojím. Význakem vynálezu je, že proti hnacímu kuželovému válci (4) je...

Způsob výroby polyolefinových vláken s vysokou pevností v tahu a vysokým modulem pružnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235001

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pennings Albertus Johannes, Lemstra Pieter Jan, Smith Paul

MPK: D01F 6/04, D01D 5/06, D01D 5/12...

Značky: polyolefínových, pružnosti, způsob, vysokým, vláken, modulem, výroby, vysokou, pevnosti

Text:

...Zatímco se rozpvouštědlo absorbuje a objem Vzrůstá, vytvorí se silně zbobtnalý gel, který Však vzhledem k jeho konzistenci a stabilitě tvaru může být stále považován za jakýsi druh pevné látky. Obecně se predpokladá, že p.o 1 ymer je složen z uspořádaných krystalických a méně uspořádaných amortních oblastí. Predpokládá se, že uspořádané oblasti působí jako zak-otvovací body a tak propůjčují gelu stálost V tvaru. vytvoření gelu a rozpuštění...

Spôsob konečnej úpravy postupujúceho nekonečného multifilného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 233555

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kužlík Ján, Kopecký Jozef, Holec Rudolf, Škára Milan, Hurtoš Jozef, Javorský Vladimír, Mihály František, Jambrich Martin

MPK: D02J 1/08

Značky: konečnej, vlákna, postupujúceho, nekonečného, multifilného, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Konečná úprava nekonečného multifilného vlákna se dosahuje prepletením jeho fibríl pneumatickým cyklónovým prevírením a zaradením tejto operácie medzi jeho dĺženie a pneumatické tvarovanie. S výhodou sa to robí na dĺžiacotvarovacom stroji pneumatickom, pričom ďalšia úprava na skaco-prevíjacom stroji už nie je potrebná.

Galeta s kapilární strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240415

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koprna Miroslav, Mergl Zdenik, Dubnieka Milan, Štursa Jioí, Hell Jioí, Nikl Stanislav

MPK: D02J 13/00, D01H 13/28

Značky: strukturou, kapilární, galeta

Text:

...0 Bnywpn Hanpaauennoro Tenmnmsmyqena, B yaxnx rpaamuax. Honocws Memny BHyTpeHHM n Hapymnum Komyxamm qacwnqao sar nonnena mnnxnm TGHĽOHOCMTBHEM, Kowopuñ ncnapaeTcH B KannanHpHoñ cwpykmype. Hpnqswom, MOPYT Bo 3 HMKHyTL oqeHL BHCOKEB naaxenma. Ľna npenowspamenma B 3 puBa raneru nonocms sanpuwaMaoópewene odaacaaemca Ha cnenymmeM npumepe m Ha npnna~ raemux qepmemax noapoóneezönr. Í npononbnnñ paspes rahemu c nsoñnwm Komyxom c BHYTpu nemamen...

Střihací zařízení tvarované nitě pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235847

Dátum: 01.12.1986

Autor: Čáp Rudolf

MPK: D02J 1/18, B65H 75/32

Značky: textilní, střihací, zařízení, nitě, tvarované, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke stříhání tvarované niti pro textilní stroje, zejména pro tvarování nepravým zákrutem na vysokorychlostních tvarovacích strojích, zahrnujícího držák ve tvaru U, v jehož ramenech jsou uloženy vodiče niti, Ramena držáku jsou opatřena pevnými dorazy, proti nimž jsou přestavitelně uloženy řezací a přidržovací elementy.

Spôsob tepelnej úpravy polyesterového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233841

Dátum: 01.07.1986

Autori: Truchlik Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera

MPK: D02J 13/00

Značky: polyesterového, materiálů, úpravy, tepelnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu tepelnej úpravy polyesterového materiálu charakteru struny určeného predovšetkým k spracovaniu do netkaných materiálov. Jeho podstatou je riadený ohrev v rozmedzí teplôt 85 až 150 °C po dobu 0,5 až 240 minút do dosiahnutia kryštaličnosti v rozmedzí 0,1 až 50 % hmot. Vynález je možné využiť u výrobcov polyesterových materiálov respektíve u odberateľov, ktorí ho aplikujú ako materiál výplnkový, čaludnícky, izolačný,...

Zařízení pro nepřetržitý ohřev pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231943

Dátum: 15.06.1986

Autori: Blažek Jiří, Konopík Bohumil

MPK: D01D 5/16, D02J 13/00

Značky: ohrev, nepřetržitý, pásu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nepřetržitý ohřev pásů tvořené otočné uloženým válcem je určeno zejména pro ohřev, sušení a fixaci plochých svazků vláken nebo fólií. Jednoduchost a účinnost zařízení je zajištěna zalitím topných trubic tvaru U na vnitřní povrch válce do tepelné vodivého materiálu a vyřešením přívodu a odvodu teplosměnného prostředí. Teplosměnným prostředím může být buď pára, nebo kapalina.

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Konopík Bohumil, Blažek Jiří, Hynek Zdeněk

MPK: D01D 5/16, D02J 13/00

Značky: válec, ohřevem, vnitřním, parním, rotující

Zhrnutie / Anotácia:

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem je určen pro účinný ohřev nepřetržitě postupujících opásaných útvarů odvalem. Dosažení maximálních teplot povrchu a tepelného výkonu se dosáhne odvodem kondenzátu odváděcí trubicí z vnitřní drážky vytvořené v plášti válce a vytvořením vnitřní kuželové plochy. Rotujících válců podle vynálezu je zvláště možné využít k odtahu, ohřevu plošných svazků vláken například kabelů při jejich sušení a fixaci.

Zařízení pro výrobu objemových přízí s vlasem, hladkých nebo efektních, z nekonečných chemických vláken a nebo v kombinaci se staplovými přízemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232458

Dátum: 15.06.1984

Autor: Tallman Karel

MPK: D02G 3/34, D02J 3/02

Značky: staplovými, efektních, přízemi, výrobu, zařízení, nekonečných, objemových, hladkých, vlasem, kombinací, přízí, vláken, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu efektních objemových přízi s vlasem z nekonečných chemických vláken. Toto zařízení zahrnuje přívod vláken se samostatnými brzdami příze, k vytváření napětí jednotlivých přiváděných přízí nebo svazků nekonečných vláken, s vedením přízí ve vodicích očkách a nástroj opatřený drsným povrchem. Podstata vynálezu tkví v tom, že drsným povrchem je opatřena plocha čela otočného kotouče. Výhodným provedením je to, že...