D01G

Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288377

Dátum: 09.06.2016

Autori: Plesník Juraj, Zlámala Jozef

MPK: D01G 1/04, D01G 25/00, B02C 17/02...

Značky: výrobu, konštrukčný, chumáčovina, spôsob, zariadenie, stavebníctvo, materiál, výroby, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Chumáčovina (41) je konštrukčným materiálom, najmä pre stavebníctvo. Pozostáva zo zhluku chumáčov (13), zložených najmä z netextilných častíc (131) prepletených textilnými vláknami (132) alebo kombinovaného textilno-netextilného materiálu a tvrdenej textílie z opotrebovaných alebo zvyškových častí výrobkov používaných v dopravných prostriedkoch. Chumáčovacie zariadenie (2) pozostáva zo skrine (22), v ktorej je uložený rotujúci bubon (21)...

Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6673

Dátum: 04.03.2014

Autori: Zlámala Jozef, Plesník Juraj

MPK: B02C 17/00, D01G 1/04, D01G 25/00...

Značky: materiál, výrobu, zariadenie, výroby, spôsob, stavebníctvo, najmä, konštrukčný, chumáčovina

Text:

...krivkách vedľa seba ležiacich obvodových kružníc. Nože 2 L majú V smere od vstupného otvoru 2 Ll po Výstupný otvor Q postupne sa zmenšujúce tvarové vyhotovenie hrotov í a postupne zvyšujúcu sa ich početnosť a hustotu ich uloženia.Skriňa g má vnútomú plochu g tiež vyhotovenú v tvare zrezaného kužeľa so zrkadlovým obrazom vonkajšej plochy m bubna 21. Na povrchu vnútomej plochy Q sú rozmiestnene hranaté výstupky 22 §,ktoré majú v smere od...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pohybujúcich sa predmetov do spracovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19468

Dátum: 15.05.2012

Autori: Skelton Jerry Eugene, Hamby Brian Samuel, Folk Michael David, Bascom Randall Clark

MPK: B65H 65/00, C03B 37/16, B65H 57/00...

Značky: predmetov, zariadenie, stroja, spôsob, spracovacieho, zavádzanie, pohybujúcich

Text:

...nadobudne nižšíprietok roztaveného skla než zvyšok hrotov. Aby sa zrýchlil čas odkvapnutiakorálikov z týchto hrotov, operátor posunie súbor primárnych vláken dozadu a dopredu, aby sa pomalé koráliky prilepili na primárne vlákna, a stiahne ich dole,aby získal primárne vlákno zo všetkých hrotov a prameň pripravený na zavedenie. Kým sa primárne vlákna nezavedú do vyťahovača, sekačky, navíjačky a podobne,obyčajne pokračujú v pohybe a padajú do...

Spôsob spracovania materiálov z lykového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14529

Dátum: 14.08.2009

Autori: Zakharov Victor Nikolaevich, Bubnov Grigoriy Georgievich, Zubov Fedor Vladimirovich, Semenov Alexandre Viacheslavovich

MPK: D01B 1/00, D01G 21/00, D01B 1/42...

Značky: lykového, spôsob, materiálov, spracovania, vlákna

Text:

...zlykového vlákna, zvýšenie0011 Tento technický cieľ je dosiahnutý takto Spôsob spracovania materiálov z Iykového vlákna zahŕňa uskutočňovanie uvoľňovania materiálu,jeho umiestnenie vo vodnom prostredí, hydrodynamické spracovanie zmesi voda/vlákno, odstránenie spracovaného vlákna z vodného média, kde podľa predloženého vyná|ezu je hydrodynamické spracovanie uskutočňované postupne v dvoch režimoch prvý, vkontinuálnom režime pomocou...

Konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18211

Dátum: 24.10.2008

Autor: Brüssel Richard

MPK: D01G 1/10, D01G 1/04

Značky: konvertor

Text:

...a/alebo obzvlášť výhodne jednotka stacionárna počas prevádzky, najmä ložisková jednotka, čím môže byt realizované konštrukčne jednoduché napojenie. Pritom má konvertor výhodne aspoň dve, počas prevádzky Stacionárne, ložiskovéjednotky, ktoré sú nastaviteľné prostrednictvom centrálnej nastaviteľnej jednotky.Tepelná nastavovacia jednotka môže mať rôzne, odbornej verejnosti známe, účelne prostriedky na chladenie a/alebo ohrievanie, ako...

Spôsob na výrobu vrstiev z minerálnych vlákien a podobných izolačných vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286436

Dátum: 17.09.2008

Autori: Bradeško Franc, Mihovec Bojan, Bogataj Janez, Košir Janez

MPK: B32B 17/00, C03B 37/01, D01G 25/00...

Značky: výrobu, podobných, vrstiev, vláknitých, materiálov, izolačných, spôsob, minerálnych, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na výrobu vrstiev z minerálnych vlákien a podobných izolačných materiálov zahŕňa uloženie vrstvy vlákien na prvý dopravník (1) zbernej komory, dopravenie vrstvy vlákien prvým dopravníkom (1) k odoberaciemu dopravníku (2), dopravenie vrstvy vlákien odoberacím dopravníkom (2) do štrbiny tvorenej prvým párom vertikálnych výkyvných pásov (3), uloženie vrstvy vlákien v prvom ukladacom stupni prvým párom výkyvných pásov (3) kľukatým, cik-cak...

Systém výroby sekaných povrazcov vytvorených z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9996

Dátum: 09.05.2008

Autori: Bastard Michel, Font Dominique

MPK: D01G 1/04, D01G 1/10

Značky: povrazcov, materiálů, sekaných, termoplastického, vytvořených, výroby, systém

Text:

...môže interagovat s ostatnými, a pri navíjaní na vodiacu súčasť môže spôsobiť zlom na vláknach z ostatných lisovníc. V takom pripade je potom potrebne opätovne spustit všetky lisovnice.Takýto zásah ľudskej obsluhy vo svojom dôsledku spôsobuje veľmi dlhéprerušenia výroby, pretože obsluha musí postupne opätovne spúšťať každý z povrazcov.0011 Je možné pozorovať, že sekacie zariadenia pre niekoľko lisovníc sú spravidla pomerne rozmerné, a je...

Spôsob sekania odvinutých vláken a potiahnuté sekacie nože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19088

Dátum: 28.02.2008

Autori: Torbett Glenn Allen, Allred Nicolas Johnathan, Blush Jason, Arterburn Russell Donovan, Pergola Jennifer Kristin

MPK: D01G 1/04, D01G 1/10

Značky: spôsob, sekacie, odvinutých, potiahnuté, sekania, vláken, nože

Text:

...nožov je potrebný stále hlbší záber do nosného valca, aby sa kompenzovala strata materiálunožov a ostrie sväčším polomerom. Tento zvýšený záber vedie kpredčasnému zlyhávaniu nosného valca. Tieto odstávky na výmenu nosného a/alebo nožového valca trvajú 2 až 10 minút, niekedy aj dlhšie. Kým je sekačka odstavená kvôli výmene nožového valca alebo nosného valca, pracovnej vrstvy alebo lôžka, všetky vlákna zo všetkých zvlákňovacích hubíc...

Sekačka a spôsob sekania nenavinutých lineárnych predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10626

Dátum: 11.10.2007

Autor: Magula Miroslav

MPK: D01G 1/02

Značky: lineárných, predmetov, nenavinutých, sekania, sekačka, spôsob

Text:

...valca a ďalších dielov. Vzhladom na náklady odstávok sekačky pri výmene ktoréhokolvek jej dielu všetky priechodky, cez ktoré sa privádza vlákno, vyrábajú počas odstávky sekačky len odpad a prevádzková rovnováha je narušená, čo spôsobuje zníženúprevádzkovú efektívnosť počas určitého časového úseku po nábehu ~ je nákladovoefektívne pri odstávke sekačky vymeniť aj nožový valec, hoci mu možno ostáva ešte mnoho hodin životnosti. Naliehavá...

Zariadenie na rozrezávanie káblov vytvorených z termoplastických vlákien a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 285713

Dátum: 30.05.2007

Autori: Berthelon Laurent, Prevosto Henri, Font Dominique

MPK: D01G 1/00, C03B 37/10

Značky: káblov, vlákien, činnosti, vytvořených, spôsob, zariadenie, rozrezávanie, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozrezávanie káblov vytvorených z termoplastických vlákien zahrnuje nožový kotúč (1) a oporný kotúč (2), ktoré sa otáčajú v navzájom opačných smeroch okolo dvoch rovnobežných osí (x1, x2), aspoň jedny prostriedky (B) na poháňanie týchto kotúčov a prostriedky (6) na privádzanie kábla do styku s oporným kotúčom (2). Ďalej zahŕňa prostriedky (3) na nesenie kotúčov (1, 2), ktorých os (x3) je rovnobežná s osami (x1, x2) kotúčov (1, 2),...

Zostava oscilátora prameňov pre rezačky a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7738

Dátum: 04.07.2006

Autori: Bascom Randall Clark, Kempski Douglas James

MPK: D01G 1/00

Značky: řezačky, prameňov, oscilátora, zostava, spôsob

Text:

...valec svratným pohybom pripojený kplošine, servomotor na pohon valca svratným pohybom a ovládací systém pre servomotor. spravidla, ale nie nevyhnutne, zostava oscilátora zahŕňa aj vychylovaci prvok na udržiavanie valca s vratným pohybom pod tlakom počas vratného cyklu, aby sa zabránilo spätným nárazom, zotrvávaniu v úvrate dráhy alebo cyklu, atiež použitie servomotora na pohon oscilácie aprogramu s vlastnosťou menenia rýchlosti oscilácie...

Spôsob, ktorý umožňuje výmenu rezacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4863

Dátum: 09.11.2005

Autori: Font Dominique, Veuillen Gérard

MPK: C03B 37/10, D01G 1/00

Značky: umožňuje, ktorý, zariadení, řezacích, spôsob, výměnu

Text:

...vynález navrhuje riešenie spôsobených problémov vyššie navrhnutým postupom, ktorý umožňuje vykonávať operáciu údržby na rezacom stroji, ako je napríklad výmena rezacích zariadení, bez prerušenia procesu výroby.0013 V súlade s týmto vynálezom sa spôsob, ktorý umožňuje vykonať zásahúdržby na rezacom stroji, najmä výmenu rezacích zariadeni rezacieho stroja, charakterizuje ako- vytiahnutie minimálne jedného drôtu do prvého rezacieho celku počas...

Systém určený na výrobu rezaných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7487

Dátum: 12.09.2005

Autori: Veuillen, Font

MPK: D01G 1/00

Značky: vlákien, určený, výrobu, systém, rezaných

Text:

...predstavuje výhodu zachovania tepelnej stability vlákien vo výrobe počas opätovného spustenia, na vyloženie vlákna ana jeho uvedenie na krivočiaru dráhu až po kolesoopätovného spustenia je potrebný manuálny zásah človeka, čím sa táto operácia dá v danom stave veľmi ťažko zautomatizovať, pri uvážení kinematiky0012 Druhá metóda, ktorá je opísaná napríklad v dokumente FR 2 804 974,ktorá vylepšuje predchádzajúcu metódu, pozostáva z...

Súprava dočesávacieho hrebeňa na textilnom česacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1595

Dátum: 21.10.2003

Autor: Henninger Friedrich

MPK: D01G 19/00, D01G 15/00

Značky: stroji, dočesávacieho, česacom, hrebeňa, súprava, textilnom

Text:

...výhodného príkladnêho uskutočnenia v spojení s výkresmi. Pritomobr. 1 súpravu pre dočesávací hrebeň, pri pohľade v smerevynálezu, obr. 3 pohľad z boku predsadený voči pohľadu na obr. 1 oobr. 4 pohľad z boku predsadený oproti obr. 2 o 90obr. 5 rez pozdĺž čiary A-A aobr. 6 rez pozdĺž čiar B-B na obr. 4.Súprava podľa stavu techniky, znázornená na obr. 1,obsahuje väčší počet ihiel 1, ktoré sú zrezané vedľa seba Vsmere šípky P na obr. 1 pri...

Spôsob spracovania ľanových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6387

Dátum: 30.05.2003

Autor: Maximov Vladimir Vladimirovich

MPK: D01B 1/00, D01G 21/00

Značky: spracovania, spôsob, lanových, vlákien

Text:

...samočinného podávača - rozvoľňovacieho stroja l balíka, kde sú z balíka odoberané vlákna. a rozvoľňované a potom sú rozvoľnené vlákna podávané do natriasacieho stroja 2, kde sú pazderie a ďalšie rastlinné látky čiastočne odstránené.0008 Hneď ako sú vlákna podané do sekcie 3, ktorá pozostáva z štiepacieho - kypriaceho - čistiaceho stroja (ako je typ RChK 1), kde sú vlákna natriasané súpravou bubnov, a ďalej uskutočňované odstraňovanie...

Zariadenie na nanášanie rúna, najmä rúna z minerálnej vlny na podkladový pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 278922

Dátum: 06.04.1994

Autori: Neuhold Heimo, Wieltschnig Josef

MPK: D04H 1/70, D01G 25/00, B65H 45/10...

Značky: zariadenie, minerálnej, rúna, nanášanie, podkladový, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nanášanie rúna, najmä rúna z minerálnej vlny, na podkladový pás (2) pozostáva z privádzacieho pásu (10) na rúno s dvoma kyvadlovito zavesenými, paralelnými transportnými pásmi (11, 12), výkyvnými v jednej rovine kolmo na podkladový pás (2) a kolmo na smer jeho pohybu medzi dvoma inflexnými bodmi. Rýchlosť podkladového pásu (2) je nižšia ako ukladacia rýchlosť rúna. Transportné pásy (11, 12) sú vybavené lineárnym pohonom (4),...

Česací element, najmä ihla alebo pílovitý výlisok, na spriadacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280434

Dátum: 15.09.1991

Autor: Egerer Josef

MPK: D01G 19/28, D01G 19/10, D01G 19/22...

Značky: najmä, element, česací, pílovitý, výlisok, spriadacie, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Pri česacom elemente, najmä ihly (1), alebo pílovitého výlisku (13) na spriadacie stroje je na docielenie čistenia medzier medzi česacími elementmi (1, 13) a tým na dosahovanie oveľa zlepšeného výkonu česania česací element (1, 13), vybavený aspoň jedným vzduchovým kanálom (8) rozkladajúcim sa od upevňovacej časti v smere k oblasti špičky (3) v tvare vlisu (4) uskutočnenom v česacom elemente (1, 13).

Způsob vedení a lámání vrstvy lněných stonků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270623

Dátum: 12.07.1990

Autori: Blažek Jan, Henyš Václav

MPK: D01G 9/00, D01B 1/10

Značky: vedení, způsob, vrstvy, provádění, stonku, zařízení, lněných, lámání

Text:

...rovnäž k vůli naěikmení pod dhlem 45 5 °, takže vetupní rozteč § bude menší než výstupní rozteč Q. Podetatnou částí lámacího stroje je spodní vodicí dráha, ekládající se z dvojice vodicích liät 1 spojených pevně, člunkovým epojem lg s příčkemi li, ktoré tvoří pevný celek, v jehož čtyřech rozích jsou přivařeny vodicí čepy 2 e nasazenýmí tlačnými pružinami Q. Vodicí čepy Ž se pohybují posuvné s vülí ve vedení gg upevněném pev ně na kostře...

Zařízení k držení svazků lýkových vláken při získávání třené koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269619

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henyš Václav

MPK: D01G 9/14, D01B 1/10

Značky: vláken, svazků, lýkových, zařízení, třené, držení, získavání, koudele

Text:

...válců a mezi odpruženým o pevným přidržovacím ústrojím. Na obr. 2 je v oxonometrickom pohledu znásornon pohled na horní odpruäenő přldräovací ústrojí bez znázornůnőho odprułoní v součhnostl s přodřasoným konduktorom pro zůžoní vretvy. Na obr. 3 je v řezu znáeornono vedení nokonočnoho pásu vodičom okrajů proti seemeknulí.Na obr. 1 je znázornenia uspořádání sařísoní podle vynálozu v poděinóm řezuo Čořízení se skládá zo dvou dvojíc...

Mykací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269483

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaplan Břetislav, Příhoda Josef, Horáček Ladislav

MPK: D01G 15/34

Značky: stroj, mykací

Text:

...mykaoím strojom. Ostatní části známého mykacího stroje nejsou pro zjednodušení popisu uváděny a dále je popis zamčřen na beaprostřednö vynálezecké provedení regulačních liät g, lg. Reg-ulační lišta g je upravena mezi odrážecím nožem 5 a poddvacím válečkem 3. Regulační liäta g může být upravena před jedním odrážecím nožom 9 nebo je upravena před každým odrážecím možem, tj. v příkladněm provedení je i před druhým odrážecím nožomRegąulační...

Způsob výroby směsových barvených pracenů, zejména ze směsí vlněných a polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265801

Dátum: 14.11.1989

Autor: Nečas Zdeněk

MPK: D01G 21/00

Značky: směsových, vlněných, barvených, způsob, výroby, zejména, polyesterových, vláken, směsi, pracenů

Text:

...spočívá v ton, že po operací posukování následuje bervení nebo potískování vlněného mykaného pramene, po němž se provádí egalizace e vlněný mykaný pramen se smíeí s obarveným polyeeterovým a/nebo jiným pramenem a ve směsi se čeěe a následně dvakrát posukuje.Výhodou uvedeného způsobu výroby směsového premenu je to, že se kromě odstranění nevýhod výše uvedených, dosahuje dokonalého promísení vláken na česecím stroji, odstraněním všech...

Zařízení pro mechanickou úpravu lýkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262290

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hančil Jaroslav, Doubravský Aleš, Suchomel Zdeněk, Ondráček Bohumil

MPK: D01B 1/24, D01G 9/06

Značky: mechanickou, úpravu, zařízení, vláken, lýkových

Text:

...zpracování.zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém obrázku 1. Sestává z podávacího ústrojí, soustavy rozvolňovacích válcu s příslušnými statickýmí a rotačními prvky,vzduchotechnických ústrojí a snímacího ústrojí tvořeného mechanickými rotačními nebo pneumatickými prvky.Vlákenný materiál se nakládá na doprąvník l. Spodní podávací váleček 3 a horní přítlačný váleček g, které jsou potaženy pilkovými potahy nebo jsou jinak...

Mykací stroj s nejméně třemi pevnými víčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261857

Dátum: 10.02.1989

Autori: Löffler Walter, Schmolke Karl-heinz, Finsterbusch Joachim

MPK: D01G 15/08

Značky: mykací, víčky, třemi, nejméně, stroj, pevnými

Text:

...šroubovitě pilkový povlak 5. Pilkově úseky 13 až 18 Víček 9 až 12 jsou umístěny s nepatrnou mezerou od pilkového povlaku 5 hlavního bubnu 4.Rozvolňovací valec 3 i snímací valec 6 mají povlak z jediného šroubovitě navinutého drátu.Obr. 2 je půdorysný pohled na hlavní buben 4 ve směru šípky A z obr. 1 při sejmutých Víčkách 9 až 12. K názornějšímu zobrazení je pilkuový povlak 5 znázorněn prehnaně šikmo a s velkou roztečí sousedních závitů,...

Zařízení k rozvolňování balíků textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 256416

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krulík Zdeněk, Horáček Ladislav

MPK: D01G 7/00

Značky: balíků, vláken, zařízení, textilních, rozvolňování

Text:

...dochází k postupnému a přitom šetrnému zachýcování chomáčků vláken těmito odebiracimi prvky, čímž se ziskává vyiší rozvolňovací účinek spočivajíci v tom, že z rozvolňovaného balíku se místo několika velkých chomáčů či části vlákenných vrstev odebirá velké množství chomáčků a vlákenných vloček o malé hmotnosti. Současně se docílujeuvolňováni nečistot zalisovaných spolu s vlákny do balíku,takže zde dochází ke spojení rozvolňovacího...

Způsob zpracování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 255404

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maixner Václav, Vondráček Josef

MPK: D01G 13/00

Značky: vláken, zpracování, způsob

Text:

...cívku bez přerušení předcházejicích operací.Jako alternativní možnost lze k částečně potrhaněmu kabelu běžně zvlákněných chemických vláken přivádět do konvertoru před dotrhávací zónou jeden nebo více vlněných pramenů. společně s dokončením trhání kabelu na požadovanom délku staple se na stejnou délku dotre hávají i vlněná vlákna dodatečně přiváděného pramene nebo pramenů za současneho směsováníobou komponent. Výsledný směsný pramen se poté...