D01F 6/06

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien jemnou celulózou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7462

Dátum: 01.07.2016

Autori: Kručko Otto, Lučivjanský Jaroslav, Zimány Vladimír, Balogová Alena, Jašš Branko, Balogová Jarmila, Diačik Ivan

MPK: C08K 5/01, C08K 3/36, C08J 3/22...

Značky: použitie, koncentrát, modifikovaných, celulózou, polypropylénových, jemnou, vlákien, přípravu

Text:

...dosahu na životné prostredie a emisií oxidu uhličitého.V rýchlomiešačke sa do 40 kg práškového polypropylénu zamieša 5,0 kg zmesi polyetylénových voskov,amorfného oxidu kremičitého ako kompatabilizéra. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá celulóza v množstve 5,0 kg a celá zmes sa mieša 6 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a následne sa...

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7444

Dátum: 01.06.2016

Autori: Diačik Ivan, Balogová Alena, Kručko Otto, Lučivjanský Jaroslav, Zimány Vladimír, Balogová Jarmila

MPK: C08K 3/26, C08J 3/22, C08L 23/12...

Značky: vlákien, modifikovaných, vápenatým, použitie, koncentrát, přípravu, uhličitanom, polypropylénových

Text:

...ďalšie výhody textilných výrobkov, ktoré sú modifikované uhličitanom vápenatým, patrí zníženie šírenia zápachu, podpora antibákteriálnej účinnosti striebrom modifikovaných polypropylénových vlákien,zvýšenie rýchlosti sušenia, zlepšenie termoizolačných vlastností textilných výrobkov, zabezpečenie pocitu príjemného dotyku, zvýšenie brilantnosti a jasu farieb, podpora tvorby záporného elektrického náboja, ktorápôsobí priaznivo na ľudský...

Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288000

Dátum: 07.09.2012

Autori: Krajňák Peter, Michlík Peter, Marcinčin Antón, Brejka Ondrej, Folvarčíková Katarína

MPK: C08J 3/00, A41D 13/01, C08J 3/20...

Značky: proti, žiarenia, vlastnosťami, prenikaniu, zlepšenými, vlákno, ultrafialového, polypropylénové, bariérovými

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g.

Polymérové vlákno, jeho použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9416

Dátum: 18.03.2009

Autor: Knack Ingo

MPK: C04B 16/06, D01F 6/04, D01F 6/06...

Značky: výroby, spôsob, vlákno, polymérové, použitie

Text:

...a tlak vnútri betónu sa zníži zatým účelom, že sa zníži alebo zabráni odštepovaniu.0006 Ak sa MFI hodnota polyměrovêho vlákna zvýši, vytvorí sa riedka tekutá tavenina polymeru, ktorá sa môže absorbovať ľahšie v základnej hmote betónu a má za následok lepšiu avyššiu priepustnosť cez vytvárajúce sa kapiláry.0007 Polymérové vlákna používané pri vystužovacích aplikáciách sa obvykle vyrábajú tavným zvlákňovaním. Avšak pri procese tavného...

Stabilizované polypropylénové vlákno a spôsob zvyšovania rezistencie a tepelnej stability polypropylénového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 284817

Dátum: 14.11.2005

Autori: King Roswell Iii, Horsey Douglas

MPK: C08K 5/32, C08K 5/3435, C08K 5/524...

Značky: vlákno, zvyšovania, stability, rezistencie, polypropylénové, spôsob, vlákna, stabilizované, polypropylénového, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno je stabilizované zmesou vybraných chrániacich amínov, vybraných fosfitov a N,N-dialkyl-hydroxylamínov s dlhým reťazcom. Tieto zmesi sú prekvapujúco účinné pri poskytovaní stability polypropylénovým vláknam, pri spracovávaní, poskytovaní dlhodobej tepelnej stability, stability proti účinkom svetla a predovšetkým rezistencie proti blednutiu pôsobením plynov v neprítomnosti bežne používaného fenolového antioxidantu.

Voskovaná zubná niť

Načítavanie...

Číslo patentu: 277682

Dátum: 08.12.1993

Autori: Ďurčová Oľga, Alexaj Ondrej, Štefánik Pavel, Žitňanský Dušan

MPK: A61C 15/04, A61C 15/00, D01F 6/06...

Značky: voskovaná, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Voskovaná zubná niť pozostávajúca zo zväzku polypropylénových jemných fibríl, pričom jednotlivé hladké fibrily z polypropylénu majú nekruhový priečny rez, jednotkovú dĺžkovú hmotnosť od 5 do 8 dtex, celkovú dĺžkovú hmotnosť od 400 do 1200 dtex a povrch nite je upravený 15 až 35 % hm. parafínového vosku, napríklad s obsahom 5 až 20 % hm. včelieho vosku a 0,5 až 5,0 % hm. mentolu, resp. inej liečivej a/alebo aromatizujúcej látky, s teplotou...

Polypropylénová striž bavlnárského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269574

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knotek Ľubomír, Javorek Miroslav, Krútel Vojtech, Beseda Viliam, Michlík Peter, Šimo Rudolf, Mihály František

MPK: D01F 6/06

Značky: polypropylénová, bavlnářského, striž

Text:

...a vlákno-kov do rozmedsia, ktoré je vhodné ako pre operáciu mykania, tak i posukovenia a rotorovćho pradenia. Ýhodnost je daná potom súdržnostou prameňa s pnutím zväzku vláken vyvolaná trením vlákno-kov, ale i nízkym elektrostatickým nábojom indukovaným trením. Vhodnost sa dosahuje tým, že vrstva preparácie je súvislá s obsa CS 269 574 B 1huje dostatok aktívnych zložiek. Aktivnymi zložkami sú produkty etoxilácie vyšłíct mastných kyselín s...

Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 268581

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mišo Jozef, Kaššovič Vratko, Pokojný Jozef, Pospíšil Ladislav, Javorek Miroslav, Rzyman Tadeáš, Pác Jiří

MPK: D01F 6/06, C08F 8/50, C08L 23/12...

Značky: vlákna, výroby, polypropylénu, spôsob, polypropylénové

Text:

...pre vlákna.Niže uvedený priklad ilustruje postup prípravy a podmienky pri príprave polypropylénu pre vlákna 5 modiíikovanýml molekulovými hmotnosĺami.Príklad Do závitovkoyoj pomalobažneá mieěačÉy sa vložilo 100 hmotnootnýçh dielov práškovéhoizataktického polypropylénu 5 hodnotou indexu toku ll /stanovené podla ČSN 64 0861/ uvedenou v tebuĺke č.1. Ku práškovému polypropylénu sa zamiešali aditíva a iniciátor v množstvách uvádených v tabuĺke Č....

Synegrická zmes látok na stabilizáciu izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267179

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ambrušová Marta, Jarošová Elena, Pokojný Josef, Vrba Dušan, Bernátová Mária, Mišo Jozef, Rzyman Tadeáš, Kašovic Vratko

MPK: C08K 5/52, D01F 6/06, D01F 1/10...

Značky: synegrická, látok, izotaktického, polypropylénu, stabilizáciu

Text:

...na vlákna, dobrú belost polypropylénového granulátu po granulácii, ako aj odolnost polypropylénových vláken voči javu gas fading v dôsledku zisteného synergického účinku. V kombinácii so svetelnými stabilizátormi zaručuje kombinácia zlúčením fosforu dostatočnú svetelnú stabilitu polypropylénových vláken.Pre stabilizáciu sa použije zmes fosfitov v množstve 0,01 až 0,5 hmot. s výhodou 0,05 až 0,3 hmot. dialkylpentaeritritoldifosfitu...

Sposob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 266257

Dátum: 13.12.1989

Autori: Javorek Miroslav, Babjak Ján, Kohút Štefan, Diačik Ivan, Hadač Ján

MPK: D01F 6/06

Značky: vlákien, přípravy, polypropylénových, jemno, spôsob, superjemnovláknitých

Text:

...vlákna vykazujú veľmi dobrú spracovatelnosť ako pri samotnom zvlákňovaní, tak aj v ostatných technologických operáciách ich výroby. Jemno a superjemnovláknité polypropylénové vlákna majú v textilncm sektore veľké uplatnenie na prípravu integrovaných pletenín, kde spolu s bavlnou tvoriaUvedený vynález a jeho účinky sú dokumentované v nasledujúcich príkladoch.Boli pripravené jemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jemnosti...

Kompozitné vlákno na báze izotaktického polypropylénu a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258223

Dátum: 15.07.1988

Autori: Michlík Peter, Jambrich Martin, Karniš Jozef, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 1/10, D01F 6/06

Značky: báze, výroby, spôsob, polypropylénu, izotaktického, kompozitné, vlákno

Text:

...pörov a trhlín v povrchu vlákna, je regulovateľná spôsobom výroby podľa tohto vynálezu, najmä podmienkami procesu dlženia. Zvyšujúci sa dlžiaci pomer vyvoláva zvýšenie pretiahnutia dutín v axiálnom smere vlákna, zvýšenú početnost pôrov a trhlín v povrchu vlákna. Početnost dutín vo vlákne a poróv a trhlín na jeho porvchu je možné ovplyvňovať koncentráciou pridaného vápenca do hmoty vlákna.Znižujúca sa teplota dĺženia napomáha tvorbe dutín...

Způsob výroby elektretových vláken ze štěpitelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256492

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popelka Jan, Mrština Václav

MPK: D01F 6/06, D01F 6/62

Značky: způsob, elektretových, štěpitelné, výroby, vláken, fólie

Text:

...karnaubském vosku. Dalšího zvýšení remanentního náboje se dosahuje směrováním korony soustavou elektrod a mřížek a zejména užitím střídavé složky elektrostatického pole, Tento způsob udělování náboje umožňuje zvýšit odtahovou rychlost főlie při dosažení poměrně značného remanentního náboje.Výhody vynálezu lépe vyniknou zpopisu příkladu jeho provádění, doprovázeného schématickým výhkàag na němž znázorňujeobr. l schéma výrobního postupu...

Polypropylénová striž vysokej jemnosti farbená vo hmote so zvýšenou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246021

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ember Karol, Bárta Jozef, Molda Emil, Hudák Pavel, Gaž3k Oddej

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06

Značky: vysokej, stabilitou, světelnou, striž, zvýšenou, jemností, farbená, polypropylénová, hmotě

Text:

...vysokej jemnosti farbená vo hmota, kde jednotlivé vlákienka majú priemer nad 55 mikrometrov a vykazujú úroveň svetlostability nad 1000 hod-in ožiarovania v xenoteste pri 50 Vo-nom poklese pôvodnej pevnosti. Frekvencia oblúčkov na vlákna je od 1do 8 .na cm dĺžky. vlákna majú lineárne zmršten-ie aspoň 0,2 a obsahujú vo hmote rozdispergovvavných 0,05 až 0,15 hmot. 2,6-di-terobutyl-Al-xmetylfenoiu, 0,2 až. 0,6 perc. hmot....

Spôsob prípravy polypropylénových vláken so zvýšenou belosťou za použitia optických zjasňovacích prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246020

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusnák Vladim3r, Ráchel Vincent

MPK: D01F 6/06

Značky: optických, prostriedkov, zjasňovacích, polypropylénových, přípravy, zvýšenou, belosťou, spôsob, použitia, vláken

Text:

...ako nosiča. Táto disperzia bolia. dávkovaná do taveniny základného polyméru na obsah 0,53 °/o hmotnostných oxidu titaničirtéh-o a. 0,1 hmotnostných zjasňovacieh.o ,pro-strieďkvu vo vlákne. Rovnakým spôsobom bolo pripravené vlákno s obsahom 0,53 hmotnostným oxidu ltitalničitého a 0,1 hmotnostných zjasňovacieho prostriedku tiež na báze stilbenbenzotriazolu Hostalux KSN j.Bola pripravená tuhá farebná disperzia s obsahom 15 ...

Spôsob výroby vláken z taveniny izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245843

Dátum: 15.12.1987

Autori: Egrt František, Odnokoz Vladimir Petrovie, Krema Radko, Mikula Jaroslav, Trejtnar Jan, Morozov Alexadd Alexejevie

MPK: D01F 6/06

Značky: vláken, izotaktického, spôsob, taveniny, polypropylénu, výroby

Text:

...min a teploty zvlákňovania v rozsahu 215 až 275 °C konštantné v celom procese tavenia. Nedlžené vlákna sa pripravili pri navíjacej rýchlosti 452 m/min jednotková jemnost vláken bola 65 až 70 dtex. Vlákna sa za tepla vydĺžili na 1 3,0. Dĺžitelnost vláken sa posudzovala počtom pretrhnutých kapilár na 50 m vlákna, čo odpovedá hodnotám označeným PPK V tabulkách 1, 2 a 3. Všetky nedĺženě vlákna pripravené z uvedeného typu polypropylénového...

Termostabilný izotaktický polypropylén pre výrobu vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245816

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novák Josef, Oehák Radovan, Kouoil Jioí, Hrubant Ladislav, Kovaoík Antonín, Brabenec Pavel, Popelka Milan, Severa Josef

MPK: D01F 6/06, CO8L 23/12

Značky: izotaktický, termostabilný, vláken, výrobu, polypropylén

Text:

...bránený fenollcký antioxidant zaručuje dobrú spracovateľskú stabilitu polyméru pri zvlákňovaní. Táto sa vďaka synergickému účinku sa stéricky nebráneným fenolom podstatne zvýši. Synergický účinokobidvoch fenolických antioxidantov je pod- porovaný prítomnosťou sírneho kostabilizátora a V kombinácii so svetelnýml stabilizátormi, napríklad (3) požadovanú úroveň svetelnej stability režných vláken 6,7 dtex hodnotenú v Xenoteste - min. 800...

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 244307

Dátum: 15.11.1987

Autor: Řepka Jan

MPK: D01F 6/06, C08L 23/12, C08K 5/53...

Značky: spôsob, přípravy, polypropylénových, stabilizácie, materiálů, odpadného, vlákien

Text:

...70 až 1800 m/min, s výhodou 100 až 1 400 m/min a dĺžiacim pomerom 1 2 až 1 5,5, s výhodou 1 2,8 až 1 3,5.Ako ďalšia možnosť odpad vo forme buď aglomerátu alebo regranulátu alebo drti alebo jemne porezaného z vlákien alebo zmesi týchto foriem medzi sebou sa pridá v množsve do 10 , s výhodou do 5 na báze polyméru a pomieša v kuželovej miešačke pri trvalosti miešania 8 až 40 min, s výhodou 20 až 30 min, poprípade v inom vhodnom zmiešovacom...

Spôsob stanovenia optimálneho dlžiaceho pomeru u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252997

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ďurčová Oľga, Capuliak Jozef

MPK: D01F 6/06

Značky: vláken, dlžiaceho, spôsob, optimálneho, poměru, povrchovofarbitelných, polypropylénových, stanovenia

Text:

...granulátov, ako aj pri zmene výkonov zvlákñovacích zariadení. Spôsob stanovenia DPm u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken podľa tohoto riešenia možno aplikovať v rámci zavádzania malotonážnych výrob špeciálnych druhov vláken.Do taveniny polypropylénu typ TE 430 s indexom toku 25 g/10 min sa pridalo 8 0/0 hmot. kopolyméru etylénkrylátu s amínovými skupinami s obsahom 2.2 hmot. dusíka. Po homogenizácii v dynamickom zmešovači sa...

Vysokoporézní vlákno z izotaktického polypropylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246158

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikš Antonín

MPK: D01F 1/08, D01F 6/06, D01D 5/24...

Značky: izotaktického, vysokoporézní, přípravy, způsob, polypropylénu, vlákno

Text:

...vrstvou návinu se objevuje výrazný teplotní gradient s poklesem teploty dovnitř návinu, který se jen pomaluV důsledku teplotního gradientu dochází k nedokonalé stabilizaci porézni struktury ve vnitřních vrstvách návinu. Při tlouščce návinu B cm a době tepelné úpravy 15 min, při teplotě 140 OC, se zjistil rozdíl v porozitě vp mezi vnější a vnitřní vrstvou návinu přibližně 30 , a v hodnotě vnitřniho měrného povrchu Os přibližně 35 . Při...

Vysokoelastické vlákno z izotaktického polypropylenu se zlepšenými elastickými vlastnostmi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246153

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jursová Ljuba, Kubátová Jitka

MPK: D01F 6/06

Značky: vlákno, způsob, elastickými, vysokoelastické, výroby, zlepšenými, izotaktického, vlastnostmi, polypropylénu

Text:

...parametry Vysokoelastického vlákna zaručují jeho elastické zotavení E 225 větší než 98 a EZMAX vyšuje 20 . Zlepšené elastické vlastnosti těchto vláken připravených za uvedených podmínek spočívají jednak ve vysokých EZ do přetrhu, jednak ve velmi malé závislosti elastického zotavení na počtu deformačních cyklů. Mírný pokles hodnot E 250, nejvíce o 5, je po prvních pěti cyklech, po dalších patnácti cyklech poklesne o dalších 1 až 3 a V...

Spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 238890

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dudič Milan, Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Beck Zoltán, Sedlák Michal, Takáčová Marta

MPK: D01F 6/06

Značky: polypropylénových, výrobe, jemností, vyšších, chladenia, spôsob, jednotkových, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe s použitím mnohootvorových veľkokapacitných hubicových kompletov bez nebezpečia zlepovania kapilár, s obmedzenou potrebou chladiaceho vzduchu, bez potreby vzduchotechnickej jednotky, špecifickej úpravy povrchového napätia chladiacej kvapaliny, bez vysokých nárokov na temperáciu chladiacej kvapaliny. Uvedeného účelu sa dosiahne kombinovaným...

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou bavlnárskymi technológiami a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238830

Dátum: 15.05.1987

Autori: Takáčová Marta, Bernát Viktor, Knotek Ľubomír, Beck Zoltán, Mikolaj Dušan, Michlík Peter

MPK: D01F 6/06

Značky: zlepšenou, výroby, polypropylénová, spracovatelnosťou, technológiami, bavlnárskymi, spôsob, striž

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou rotorovým pradením je tvorená izotaktickým polypropylénom s aspoň 40 % strednomolekulovej frakcie s LVČ od 60 do 120 ml/g a najviac 20 % hm. frakcie s LVČ nad 160 ml/g, pričom strižové vlákna majú dvojlom od 15.10-3 do 33.10-3 a sú potiahnuté vrstvou preparácie o hmotnosti 3,5 g až 7 g/l na 1 000 g vlákna. Preparácia obsahuje aspoň 90 % zmesi esterov kyseliny fosforečnej. Zvlákňuje sa zmes...

Sposob aktivácie práškového polyméru pre prípravu farebných polypropylénových vlákien a iných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249206

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jambrich Martin, Blecha Jozef, Lodes Antonín, Derco Ján

MPK: D01F 6/06

Značky: polymerů, práškového, vlákien, výrobkov, přípravu, polypropylénových, spôsob, farebných, iných, aktivácie

Text:

...fotochemického účinku žiarenia plazmy, pôsobenia aktívnych častíc tony, excitované .atómy a molekuly, vol-né radizkály), vytvorených interakciou žiarenia plazmy a volných elektronov s molekulami neutrálneho plynu, ako .aj v dôsledku terrmiokého účinku elektrónov k zmenám chemického zloženia polyměru, ako aj k zmenám morfologie povrchu .práškového p 0 lypropylénu. Tieto zmeny majú za následok vytvorenie aktívnych centier pre naviazaąnie...

Monofil pro výrobu gumožíní

Načítavanie...

Číslo patentu: 248663

Dátum: 12.02.1987

Autori: Marek Karel, Facková Tatiana, Budín Jiří, Kubíček Jaroslav

MPK: D01F 6/06, D02G 3/44

Značky: výrobu, gumožíní, monofil

Text:

.... Gumožíně vyrobená ze směsi kokosového vlákna a monofilu podle vynálezu v poměru l 1 má stejnou pružnost a odolnost vůči slehávání jako gumožíně vyrobená pouze z kokosovéhó vlákna. Pro výrobu gumožíní se monofil podle,vyná 1 ezu používá v délkáoh 50 až 100 pm Monofil podle vynálezu je nedlouženýí To znamená, že polymernígřetězcegv monofilu jsou neorientované. V procesu jeho přípravytnpdochážíke krčkovému dloužení zvlákněného monofilu,jako je...

Spôsob prípravy tvarovaných nízkorozťažných syntetických, najmä polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 233383

Dátum: 01.01.1987

Autori: Németh Ladislav, Tkačik Ján, Ilavský Michal, Šmálik Štefan

MPK: D02G 1/02, D01F 6/06

Značky: syntetických, přípravy, najmä, spôsob, nízkorozťažných, polypropylénových, tvarovaných, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tvarovaných nízkorozťažných syntetických vláken, najmä polypropylénových, odstraňujúcich prevíjanie tvarovaných na dutinke tepelne fixovaných vláken, čo spôsobuje ťažkosti a zhoršuje kvalitu vláken. Spôsob spočíva v tom, že tvarované nefixované vlákno sa navíja na dutinku pri navíjacom pomere rýchlosti odťahu ku rýchlosti navíjania -8 až -10 % a takéto vlákno sa z dutinky previnie na predlohu, z ktorej sa zoská na ochranný...

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Franko Peter, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján Ing, Ondrejmiška Koloman, Mezovský Milan

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06, C08J 3/20...

Značky: úpravu, polypropylénových, koncentráty, vlastností, výrobkov, vláknitých, polyetylénoxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235797

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kulichová Elena, Stankoviansky Ľubomír, Polievka Milan, Čermáková Ľudmila

MPK: D01F 6/06, D06M 15/66

Značky: vlákenných, útvarov, polypropylénových, úpravě, povrchovej, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok k povrchovej úprave polypropylénových vlákenných útvarov ve forme vodných emulzií s obsahom 1 až 20 % hmot. účinné zmesí o složení : 1 až 20 % hmot. nemodifikovaného dimetyl- silikónového oleje o viskozite 10 až 1000 mm2/8 pri 25 0C. 20 až 80 % hmot. emulgátora, ktorým je nonylfenol oxyetylovaný 3 až 12 mólmi etylénoxidu na mól nonylfenolu a 20 až 80 % hmot. stabilizátora emulzie, ktorým je C12 až Cl8 alkohol alebo kyselina so...

Spôsob prípravy polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov so zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229065

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bolješik Jozef, Chyžnaj Jozef, Kaloforov Nikola

MPK: D01F 6/06

Značky: přípravy, vlastnostmi, tvrdých, použití, odpadov, káblikových, vlákien, zlepšenými, polypropylénových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov, ktoré môžu byť od kompaktných až po strunovité. Uvedené odpady sa rozdrvujú v drviči, s výkonnosťou 600 a nad 600 kg/h a s odberom energie 45 a pod 45 kW, a takto pripravená drť s tavným indexom 3,5 až 17 g na 10 min, s výhodou 3,5 až 9 g/10 min, sa pridá v množstve do 15 %, s výhodou do 3 % na báze polyméru a pomieša buď s pôvodným granulovaným polypropylénom...

Farbiteľný polypropylén pre výrobu vláken, fólií a iných tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245097

Dátum: 16.12.1985

Autori: Cyphelly Ivan Jaroslav, Szporny László, Kalaus György, Marxer Adrian, Szántay Csaba, Szabó Lajos, Kárpáti Egon

MPK: D01F 1/10, D01F 6/06, C08L 23/12...

Značky: polypropylén, fólií, farbiteľný, iných, vláken, tvarovaných, výrobu, výrobkov

Text:

...kúpeľa pri pH 2,5 až 3,5. Pre zmes je typické, že je farbitelná kyslými farbivami.Podla toh-otuo vynálezu sa môžu použiť aj reaktívne farbivá., napríklad C. I. Reactive Red 24, alebo kyslá moridlové farbivá, napríklad C. I. Mordant Blue 13. .VýsledIky farbenia sa porovnávajú vizuálnym hodnotením, alebo použitím -optických metód, alebo zmeranĺm relatívneho množstva farbiva fixovanéhuo na vzorke.Prídavok sa pripravil tak, že v 200 ml acetónu...

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 243560

Dátum: 17.09.1985

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: C08K 5/52, D01F 6/06

Značky: vlákien, odpadného, materiálů, přípravy, stabilizácie, polypropylénových, spôsob

Text:

...alebo v bočnom ~ pri 200 až 380 °C, alebo súčasne v obidvoch šnekoch pri týchto teplotách. Zvláknenie, odstavenie a dlženie prebiehajú pri vyššie uvedených podmienkach ako u 100 -nej odpadovej suroviny.Ekonomická výhodnosť navrhovaného použitia organických fosfitových stabilizátorov spočíva v tom, že pri výrobe polypropylénových vlákien odpady so súčasným zlepšením niekoľkých potrebných vlastností sa využívajú samostatne alebo v malých...